Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
Κατηγορία: Έρευνα
Οι μάρτυρες του Ιεχωβά και το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Γράφει ο Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος (M.Th) Συνεργάτης Σ.Ε. επί των Αιρέσεων.
(12/01/2006 14:40)
Συνηθισμένη πρακτική της μετοχικής εταιρείας «Σκοπιά» των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά (Watchtower Bible and Trast Society of New York, Inc ) ,που αυτοδιαφημίζεται ως "ο ορατός εκπρόσωπος του Ιεχωβά στη γη " ,αποτελεί η τακτική της, να χρησιμοποιεί ανακριβείς και αναληθείς ισχυρισμούς σχετικά με γεγονότα που αναφέρονται σ’ αυτή . Πρακτική που επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά στο τεύχος της « Σκοπιάς » της 15-12-2005.
Στο εν λόγω τεύχος η εταιρεία «Σκοπιά», αφού επιτίθεται με τη χαρακτηριστική της μισαλλοδοξία και φανατισμό εναντίον όσων χαρακτηρίζουν τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως επικίνδυνη αίρεση , ταυτοχρόνως αναφέρει ότι: «Το γεγονός είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως θρησκεία, όχι ως αίρεση. Οι εναντιούμενοι ασφαλώς το γνωρίζουν αυτό. Εν τούτοις, επιμένουν να συκοφαντούν τους Μάρτυρες» (Σκοπιά 15-12-2005, σ.23).
Ισχύει όμως κάτι τέτοιο; Έχει αναγνωρίσει τους Χιλιαστές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως θρησκεία, όπως ισχυρίζονται στο περιοδικό τους; Όχι. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, απ ’ ο,τι την παρουσιάζει η μετοχική εταιρεία «Σκοπιά» .
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την από 26.9.1996 απόφασή του , αναφέρει ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αποτελούν Religion Refragable= θρησκεία αμφισβητούμενη .( Βλ.Ιεράς Σύνοδου. Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» δεν είναι χριστιανοί και δεν αποτελούν «Γνωστήν θρησκείαν». Και περί Προσηλυτισμού , Αθήναι 1999, σ.21 ). Σύμφωνα, λοιπόν, με την εν λόγω απόφαση απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι γνωστή θρησκεία, ούτε αναγνωρισμένη.
Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά όμως υπάρχει και νεότερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξεδόθη στις 6.11.2001 με αφορμή την υπ.αριθμ. 53430/1999 προσφυγή των Μαρτύρων του Ιεχωβά της Γαλλίας κατά του Γαλλικού κράτους. Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω προσφυγή τους , οι Χιλιαστές της Γαλλίας ζητούσαν την καταδίκη της Γαλλίας για 30 διαφορετικούς λόγους. Μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι εξής : α) γιατί τους θεωρεί το γαλλικό κράτος ως επικίνδυνη αίρεση, β) γιατί δεν τους αναγνωρίζει φορολογικές απαλλαγές όπως για τις άλλες θρησκείες, γ) γιατί τους φορολογεί με συντελεστή 108% , δ) γιατί δεν τους επέτρεψε να οικοδομήσουν ευκτήριο οίκο, κ.α. (Βλ. http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies-0020.htm)
Με την απόφαση , λοιπόν , της 6.11.2001 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε ολόκληρη την προσφυγή των Χιλιαστών στο σύνολό της. Κατ' επέκταση , ισχύει ο χαρακτηρισμός τους ως επικίνδυνης αίρεσης, όπως τους θεωρεί και το γαλλικό κράτος, αλλά και όπως είναι στην πραγματικότητα.
Ύστερα από τις δυό αποφάσεις που μνημονεύσαμε , αποδεικνύεται ότι η εταιρεία «Σκοπιά», δε διστάζει να χρησιμοποιήσει ανακριβείς και αναληθείς ισχυρισμούς, ότι, δήθεν, το Ε.Δ.Α.Δ αναγνωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως θρησκεία. Επιπλέον, η «Σκοπιά» στο ίδιο άρθρο ομιλεί για «ως πανούργα θρησκευτικά και πολιτικά στοιχεία» (Σκοπιά 15-12-2005, σ. 22 ) που ως σκοπό έχουν , δήθεν , το στιγματισμό και τη συκοφαντία των Μαρτύρων του Ιεχωβά.
Οι ισχυρισμοί όμως των Χιλιαστών, περί πανούργων θρησκευτικών και πολιτικών στοιχείων που σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τους συκοφαντούν , δημιουργούν επιπλέον απορίες. Π.χ. Πανούργα πολιτικά και θρησκευτικά στοιχεία οδήγησαν το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Διοικητικό Ακυρωτικό Δικαστήριο ν’ απορρίψει με τις από 26.6.1997 και 17-5-2001 αποφάσεις του το αίτημα των Χιλιαστών ν’ αναγνωριστούν ως θρησκεία και στη Γερμανία, με την ταυτόχρονη επισήμανση από το δικαστήριο, ότι ως οργάνωση δε σέβεται τις δημοκρατικές αρχές ; (Βλ.R.Hauth, Kleiner Sekten-katechismus, 7η εκδ, 2004, σ. 83. Πρβλ.Nicollete Bohn , Kleines Lexikon der «Sekten», Psychogruppen und Stukturvertriebe , 2005, σ. 209-210 ).
Υπάρχει όμως μία άλλη πραγματικότητα στην οποία επιμελώς αποφεύγει να αναφέρεται η εταιρεία «Σκοπιά». Ποιά είναι αυτή η πραγματικότητα; Μήπως το πανθομολογούμενο γεγονός, ότι οι διδασκαλίες της «Σκοπιάς» είναι ένα κράμα παλαιότερων και νεότερων πλανών . Όχι μόνο αυτό.
Η πραγματικότητα για την οποία σιωπούν, είναι το γεγονός ότι η «Σκοπιά» είναι ουσιαστικά μία μετοχική εταιρεία.(Βλ εκτενώς. Πρωτ, Α. Αλεβιζοπούλου, Η Λατρεία της Σκοπιάς, τομ.Α , Αθήνα 1993, σσ.27-39 ). Μία μετοχική εταιρεία που συγκεντρώνει ετησίως τεράστια χρηματικά κεφάλαια. Αρκεί μόνο να σκεφθούμε ότι κάθε μήνα 6.000.000 Μάρτυρες του Ιεχωβά παγκοσμίως υποχρεωτικά αγοράζουν για τον εαυτό τους 24.000.000 τεύχη των περιοδικών Σκοπιά και Ξύπνα, καθώς καθένα εξ' αυτών εκδίδεται δυό φορές το μήνα.
Αν στον αριθμό που αναφέραμε, συνυπολογίσουμε τα επιπλέον τεύχη που πρέπει να αγοράσει κάθε χιλιαστής για την «διακονία στον αγρό» , όπως ονομάζεται η προσηλυτιστική προσπάθεια στη χιλιαστική ορολογία, και επιπλέον την αγορά των τευχιδίων, φυλλαδίων, και βιβλίων που εκδίδει ετησίως η εταιρεία, τότε αντιλαμβανόμαστε τι τεράστια χρηματικά κεφάλαια συγκεντρώνει η «Σκοπιά». Πρέπει εδώ να επισημάνουμε, ότι κάθε χιλιαστής προπληρώνει τον αριθμό των περιοδικών που αγοράζει , και επιπλέον δεν μπορεί να επιστρέψει όσα δε θα μπορέσει να διαθέσει.
Οι δυστυχείς οπαδοί της, καθίστανται άμισθοι πλασιέ μίας μετοχικής εταιρείας με θρησκευτικό προσωπείο, και προωθούν τα έντυπά της, έχοντας την τραγική ψευδαίσθηση ότι έτσι λατρεύουν το Θεό. Ελπίζουν, ότι δε θα λάβουν μέρος στην εξόντωση που θα πραγματοποιήσει ο Ιεχωβά στον Αρμαγεδδώνα, για όσους δεν τον υπηρέτησαν μέσω της ορατής οργάνωσής του, καθώς το ποτάμι του αίματος αυτών που θα εξοντωθούν κατά τους ισχυρισμούς της εταιρείας «Σκοπιά», θα «είναι πολύ βαθύ , φτάνει μέχρι τα χαλινάρια των αλόγων» (Βλ. Αποκάλυψη. Το Μεγαλειώδες Αποκορύφωμά της πλησιάζει, 1988, σ. 214 ).
Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας παραθέτοντας τη μαρτυρία ενός πρώην χιλιαστή. Μαρτυρία που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα , καθώς είχε υπάρξει επί πενήντα πέντε χρόνια χιλιαστής και πρεσβύτερος της «Σκοπιάς» στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρει λοιπόν ο πρώην χιλιαστής : «Ένα πολύ βρώμικο και απατηλό παιχνίδι παίζει η Σκοπιά εις βάρος της νοημοσύνης, της αξιοπρέπειας και της πίστεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι -εκτός των άλλων- είναι και μία πλουτοφόρα πηγή, ένας σωστός Πακτωλός γι’ αυτήν>>. (Βλ. Εμμ. Αντωνιάδη, Διαψεύδονται οι προφητείες των Μαρτύρων του Ιεχωβά, 1984, σ.10 )
Ποίοι είναι τελικώς πανούργοι; Εξ όσων αναφέραμε το συμπέρασμα προκύπτει εύκολα.


Πηγή: Στύλος Ορθοδοξίας (Ιανουάριος 2006)
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή  

Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
03/12/15 (19:49) -  ΕΡΩΤΗΣΗ από tom
Επειδη διαβασα το περιοδικο Ξυπνα "ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ"(Awake 1-8-89) θελω να κανω μια ερωτηση στους Μαρτυρες του Ιεχωβα. Το 1926 Ο αρχηγός σας Ροδερφορντ αποφασισε να χτισει ενα ξενοδοχειο με 10 σουιτες ως Μνημειο και αποδειξη για το οτι η προφητεια του περι αναστασης των Εβραιων πριγκίπων που ΔΕΝ εγινε το 1925 ηταν ντε και καλα αληθινή. Το ξενοδοχειο αυτο το ονομασε Μπεθ Σαριμ και μάλιστα το εκανε και διαθηκη στους Εβραιους πρίγκιπες. Οταν αναστηθουν το 1925 να το παρουν στην κατοχη τους (διαβαστε τη διαθήκη στο περιοδικό "χρυσους αιών" - March 19, 1930 Golden Age ) Επισης διαβαστε το τι δηλωσε ο Ροδερφορντ στην εφημεριδα Berkeley Daily Gazette, Saturday Evening, March 15, 1930.... Στο βιβλιο του ετους 1975 (Yearbook 1975, page 194) διαβαζουμε οτι η πολυτελής κατοικια Μπεθ Σαρίμ χτίστηκε για αποκλειστικη χρηση του Αρχοντανθρωπου Ιωσηφ Ροδερφορντ . Η ερωτηση ειναι η εξής: ΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΡΟΔΕΡΦΟΡΝΤ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΧΤΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ Η ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1975 ΟΤΙ ΧΤΙΣΤΙΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑΝΤΡΑ ΤΟΝ ΡΟΔΕΡΦΟΡΝΤ??? Καποιος λεει ψεματα ! πειτε μας αγαπητα μας κορόιδα Μαρτυρες, ποιος ΨΕΥΔΕΤΑΙ ??? μπορούμε να αποκαλούμε ΑΛΗΘΕΙΑ μια θρησκεια που λεει τοσο χοντροκομενα ψεματα ? Πραγματι ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ !
jw org
http://postimg.org/image/n9sdbkdbn/full/
Έρευνα

  Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα

  Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών

  Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN

  Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού

  Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN

  Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!

  Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης

  Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος

  Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...

  Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ

  Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία

  Τα πετρέλαια του Αιγαίου και ο π. Πορφύριος

  Οι πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσης Χριστοδούλου και Βαρθολομαίου

  Οι Ρωσικοί βυζαντινισμοί και οι πονηρές επιδιώξεις του Βατικανού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  Σύγχρονοι επώνυμοι Έλληνες Χριστομάχοι και υβριστές της Εκκλησίας

  Ποια μυστική οργάνωση «όπλισε» τον συγγραφέα του Κώδικα Ντα Βίντσι

  Τι λένε τα απόκρυφα ευαγγέλια για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη

  Πως η Αγία Μαρίνα έσωσε τον μικρό Ανδρέα Βασιλείου από τη Λεμεσό της Κύπρου

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
»www.vimaorthodoxias.gr»
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 177
Σύνολο Χρηστών 177
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr