Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
Κατηγορία: Ειδήσεις - Θέματα
Ἑλλάδα, χώρα ὑπό κατάληψη
Ποιοί καί γιατί διεξάγουν ἀκήρυκτο πόλεμο κατά τῆς πατρίδας μας
(29/08/2018 19:12)

 Ἀπό τήν προδοσία τῆς Μακεδονίας καί τίς ἀπελάσεις τῶν Ρώσων στήν τραγωδία στο Μάτι

 

Ὑπάρχουν δύο τρόποι γιὰ νὰ καταλάβεις μία χώρα. Ὁ ἕνας εἶναι διὰ τοῦ πολέμου. Ὁ ἄλλος διὰ τῆς οἰκονομίας. Καὶ τὸ ἐρώτημα πού εὔκολα πλέον ἀπαντᾶται ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ἐὰν τελεῖ ὑπὸ μία ἰδιότυπη κατάληψη σήμερα ἡ Ἑλλάδα; Ναί, ὁμολογουμένως ναί! Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι οἱ τελευταῖες κυβερνήσεις –γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθῶ στὶς προηγούμενες δεκαετίες- λειτουργοῦν ὡς ἐντολοδόχοι ξένων συμφερόντων, ἤτοι τῶν δανειστῶν καὶ ὄχι μόνο! Χορεύουν στὸ ρυθμό τους! Εἶναι ὡστόσο ἀπορίας ἄξιο, πῶς εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ 2010, πού εἰσῆλθε ἡ χώρα στὰ μνημόνια ἀντὶ νὰ μειώνονται τὰ δάνεια νὰ αὐξάνονται; Προκειμένου φυσικὰ ἡ Ἑλλάδα νὰ εἰσέλθει στὰ μνημόνια καὶ νὰ ἐπιτραπεῖ στὸ ΔΝΤ ἡ εἴσοδος στὴν χώρα προηγήθηκαν ὡς γνωστὸν οἱ μεθοδεύσεις ἀπὸ τὸν πάλαι ποτὲ ἐπικεφαλῆς τῆς ΕΛΣΤΑΤ καὶ προστατευόμενο σήμερα ἀπὸ τοὺς δανειστὲς Ἀνδρέα Γεωργίου...

Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ ἐξετάσουμε τί εἶχε προηγηθεῖ καὶ συνέλαβε ὥστε ἡ χώρα νὰ καταληφθεῖ ἐκ νέου διὰ τῆς οἰκονομίας. Ἀπὸ ὅτι διαπιστώνεται ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ὁ τότε πρωθυπουργὸς Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ὁ νεότερος διαφοροποιήθηκε ἀπὸ τὸ ἅρμα τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὴ Δύση καὶ ἄρχισε νὰ «φλερτάρει» ἀνοικτὰ μὲ τὴν ὁμόδοξη Ρωσία. Ἂν καὶ ἀπὸ τὸ 2000, στὶς τότε ἐθνικὲς ἐκλογὲς εἶχε προσωπικὰ κατανοήσει τὶς δυνατότητες καὶ τὸ πὼς δρᾶ ἡ «ὑπόγεια» δύναμη ποὺ κινεῖ τὰ νήματα στὴν Ἑλλάδα θέλησε νὰ ἀπεγκλωβιστεῖ προβάλλοντας τὸ καλῶς νοούμενο ἐθνικὸ συμφέρον. Ὁ ἑλληνο-ρωσικὸς ἀγωγὸς Μπουργκάς-Ἀλεξανδρούπολη καὶ τὸ βέτο γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ κατὰ τὴ συνάντηση τοῦ Βουκουρεστίου ἦταν οἱ αἰτίες σχεδιασμοῦ καὶ ἔναρξης τῆς διαχρονικῆς ἐπίθεσης τῆς Δύσης πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ὁ πόλεμος εἶχε ἤδη ἀρχίσει καὶ ὁ ἴδιος ἀποτελοῦσε πλέον στόχο. Τὰ ἐπεισόδια τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2008, οἱ φωτιὲς στὴν Πελοπόννησο, οἱ παγιδεύσεις τῶν τηλεφώνων τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀλλὰ καὶ ὑπουργῶν τῆς κυβέρνησης ἀπὸ στέλεχος τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ, ἡ ὑπόθεση τῆς Μονῆς Βατοπεδίου καὶ οἱ ἀπόπειρες δολοφονίας τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀποτελοῦσαν τὸ προοίμιο τοῦ πολέμου, ποὺ μόλις ξεκινοῦσε. Ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ ἀποδομήθηκε πλήρως καὶ πολλὰ στελέχη της, ποὺ θεωρήθηκαν συνυπεύθυνα γιὰ τὴ φιλορωσικὴ πολιτικὴ ὁδηγήθηκαν ἔκτοτε ὁριστικὰ στὸ περιθώριο τῆς πολιτικῆς. Κάποιοι μάλιστα «πτώχευσαν» ἐκτὸς ἀπὸ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά. Ἐκτὸς αὐτῶν οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ὄχι μόνο προετοίμασαν τὸ διάδοχο τοῦ Καραμανλῆ, δηλαδή τὸν μετέπειτα πρωθυπουργὸ Γ. Παπανδρέου γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὴ χώρα στὴν προκαθορισμένη καὶ ἀνανεωνόμενη τὸ 1946 ἰδιότυπη αἰχμαλωσία τῆς Δύσης ἀλλὰ ἐπιπλέον θέλησαν νὰ δώσουν ἕνα μάθημα στὸν ἑλληνικὸ λαό, ὥστε νὰ μὴν σηκώσει κεφάλι γιὰ τὰ ἑπόμενα 100 χρόνια. Κι αὐτὸ γιατί στὶς μυστικές τους δημοσκοπήσεις διαπίστωναν ὅτι οἱ θρησκευτικοὶ δεσμοὶ μέσω Ὀρθοδοξίας εἶναι πολὺ ἰσχυροί. Ὡς ἐκ τούτου ἐὰν δὲν διασαλευθοῦν θὰ ὑφίσταται πάντα ὁ κίνδυνος ὅπως λ.χ. τὸ 1946 ( βλ. ἐμφύλιο) διαφυγῆς τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ δεσμευτικὸ ἅρμα τῆς Δύσης. 

Γι’ αὐτὸ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν ἡγεσία μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο πιστὸ ἐκλήφθηκαν ἐν δυνάμει ἐχθροὶ καὶ ἔπρεπε νὰ προσανατολιστοῦν ἐμμέσως πρὸς τὴ Δύση ἢ νὰ περιθωριοποιηθοῦν κατὰ τρόπον τινά... Τὸ ζήτημα τῆς διασάλευσης τῶν δεσμῶν ποὺ ἑνώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους λαοὺς τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Ρωσίας ἀποτέλεσε καὶ πιθανὸν νὰ ἀποτελεῖ ἀκόμη βασικὸ θέμα συζήτησης στὶς συνεδριάσεις τῆς μιαρῆς λέσχης τοῦ Μπίλντερμπεργκ τὰ τελευταῖα χρόνια. Οἱ ἡγεσίες, περιλαμβανομένης καὶ τῆς θρησκευτικῆς εἴτε ἄμεσα εἴτε ἔμμεσα ἐνημερώθηκαν πὼς ἂν θέλουν νὰ ἀποφύγουν τὸ ὑφιστάμενο πόλεμο θὰ ἔπρεπε πάση θυσία νὰ τὰ βροῦν μὲ τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες τῆς Δύσης (Οἰκουμενισμός). Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση θὰ εἶναι ἄμεσες οἱ συνέπειες. Ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ ἐνταχθοῦν κατὰ τρόπο τινὰ στὸ ἅρμα τῆς παγκοσμιοποίησης. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ πιθανὸν νὰ ἐντάσσονται καὶ οἱ συνομιλίες δύο Πατριαρχῶν ἤτοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλου μὲ τὸν Χέρνι Κίσσινγκερ καὶ τὸν Χόλμπρουκ στὸ περιθώριο τῆς συνεδρίασης τῆς μιαρῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 2007. Σὲ ἐπίπεδο πάντως κορυφῆς οἱ θρησκευτικοὶ ὀρθόδοξοι ἡγέτες ἔπεσαν ἀμαχητὶ καὶ ὑποτάχθηκαν εἴτε μέσω τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, εἴτε μέσω τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, εἴτε μέσω τῶν συμπροσευχῶν καὶ τῶν ποικίλων ἀνοιγμάτων τους πρὸς τὸ Βατικανὸ καὶ τὸν Πάπα, εἴτε μέσω τῶν μυστικῶν κονδυλίων ἐνίσχυσης, εἴτε μέσω τῆς ἀποδοχῆς τῶν μουσουλμανικῶν ὁμάδων στὸ αἴτημα τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας.

Ἡ μιαρὴ λέσχη ἄλλωστε στὴν προσπάθειά της νὰ διασαλεύσει τοὺς ἰσχυροὺς θρησκευτικοὺς δεσμοὺς τῶν βαλκανικῶν χωρῶν χρησιμοποιεῖ ποικίλους τρόπους, ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ ποὺ διογκώθηκε κατὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἀφοῦ ἔφυγαν περίπου ἕνα ἑκατομμύριο Ἕλληνες στὸ ἐξωτερικό, τὴν χρηματοδοτούμενη ἀπὸ τὶς ΜΚΟ τοῦ Σόρος κατὰ τὴν παραδοχὴ τοῦ ἰδίου καὶ ὄχι μόνο λαθρομετανάστευση, τὴν μετάβαση σὲ ἀδιάφορο θρησκευτικὰ κράτος μὲ τὴν ὑποβάθμιση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ.ο.κ. Ἐπίσης δημιουργεῖ ποικίλα ἐκκλησιαστικά προβλήματα ἀπὸ τὸ Κατὰρ μέχρι καὶ τὴν Οὐκρανία μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία ὀξύνσεων καὶ ἀντιπαραθέσεων μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀπομόνωση τῆς Ρωσίας τοῦ Βλαδίμηρου Πούτιν, τῆς μόνης ἐπὶ τοῦ παρόντος χώρας ποὺ ἀντιστέκεται σθεναρὰ στοὺς ἰθύνοντες τῆς Παγκοσμιοποίησης. Ἡ Μόσχα ἀντιλαμβάνεται τὸ ὅλο παιχνίδι καὶ ἐπιχειρεῖ ἀμυνόμενη νὰ διατηρήσει σὲ ἰσχὺ τοὺς δεσμοὺς αὐτοὺς συμμετέχοντας ἀκόμη καὶ σὲ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα...

Οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ὡστόσο, ἐπιχειροῦν νὰ καταστρέψουν κάθε δυνατὴ πρόσβαση τῆς Ρωσίας τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ στὶς λοιπὲς ἐλεγχόμενες βαλκανικὲς χῶρες ἐκτὸς –ἐπὶ τοῦ παρόντος- τῆς Σερβίας. Καὶ γι’ αὐτὸ στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀνατρέψουν τὸ δυσμενέστατο γι’ αὐτοὺς κλίμα ποὺ προκάλεσε ἡ ἀπαράδεκτη καὶ προδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας ἀφενὸς μὲν ἐξανάγκασαν τὴν κυβέρνηση νὰ προχωρήσει στὴν ἀπέλαση δύο Ρώσων διπλωματῶν καὶ στὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου σὲ ἄλλους δύο καὶ ἀφετέρου διὰ τῆς προπαγάνδας ἐπιχείρησαν νὰ συνδέσουν τὴν αὐθόρμητη λαϊκὴ ἀντίδραση στὸ ἐθνικὸ ἔγκλημα ὡς προϊὸν χρηματοδοτούμενο ἀπὸ τὴ Μόσχα!!! Οἱ ἀθεόφοβοι ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀνακατέψουν Μητροπολίτες καὶ Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς δῆθεν «πράκτορες» τῆς Ρωσίας. Ἐπιπλέον στὴν ὅλη προπαγάνδα τους συμπεριέλαβαν καὶ ἐπιχειρηματίες (Σαββίδη) ἀλλὰ καὶ τοὺς Συλλόγους τῆς Μακεδονίας ἀποβλέποντας σὲ δύο στόχους. Ὁ πρῶτος εἶναι νὰ δημιουργηθεῖ ἡ καχυποψία ὅτι στὰ συλλαλητήρια κάποιοι πληρώνονται γιὰ νὰ φωνάζουν καὶ κάποιοι ὄχι. Ὁ δεύτερος εἶναι ὅτι οἱανδήποτε κίνηση (λ.χ. ὀργάνωση συλλαλητηρίου) πλέον νὰ παρουσιάζεται κατευθυνόμενη ἐκ Ρωσίας καὶ νὰ λειτουργεῖ ἀποτρεπτικὰ γιὰ τοὺς διοργανωτές. Στὸ ὅλο παιχνίδι τῆς προπαγάνδας ἀπὸ τὸ βαθὺ ἀμερικανικὸ κράτος συμμετεῖχαν καὶ τὰ Σκόπια μὲ τοὺς ἴδιους πάντα στόχους.

Ἡ ὅλη προπαγάνδα σταδιακά τούς γύριζε μπούμερανγκ, ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες πολίτες διατηροῦν ἀκόμη τὴν ἑλληνικὴ σκέψη καὶ δὲν λριτουργοῦν σάν ἀμερικανάκια γιὰ νὰ ἀποδέχονται ἀσυζητητὶ ὅτι ἐντέχνως τοὺς σερβίρεται. Κι αὐτὸ προκαλοῦσε περαιτέρω μήνη πρὸς τὴν καταρρέουσα ἄθεη κυβέρνηση Τσίπρα, ἡ ὁποία ἐμπεριεῖχε τὸν κίνδυνο λαϊκῆς ἐξέγερσης. Ἔπρεπε λοιπὸν μὲ τὸ ΜΑΤΙ αὐτῶν ποὺ σχεδίασαν καὶ ἐφάρμοσαν τὴν ὅλη προπαγάνδα νὰ μετακινηθεῖ τάχιστα τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ λαοῦ, ἔστω κι ἂν αὐτὸ προκαλοῦσε ὁρισμένες παράπλευρες ἀπώλειες... Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του!  

Σ.Ο. 
ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ . ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2018
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή  

Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Ειδήσεις - Θέματ...

  Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Οἱ Ἀμερικάνοι θὰ μᾶς βάλουν σὲ πόλεμο μὲ τοὺς Τούρκους»

  Ευρωεκλογές 2019

  ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

  Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016

  Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι

  MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

  Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας

  Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες

  Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

  Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού

  Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι

  Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»

  Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού

  Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη

  Απαράδεκτη «εισπήδηση» του Φαναρίου σε Μέγαρα και Σαλαμίνα

  Με την ανωμαλία και την προστυχιά βάλλουν κατά της Μ. Σαρακοστής

  Το ποθούμενο, η προφητεία του Αγίου Κοσμά και το Διαδίκτυο

  Αναβίωση παλαιών λειτουργικών συνηθειών θέλουν οι νέοι
»www.vimaorthodoxias.gr»
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
ΝΑΙ

74% (2388 ψήφοι)
ΟΧΙ

22% (721 ψήφοι)
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

3% (106 ψήφοι)
Σύνολο: 3215 ψήφοι
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 162
Σύνολο Χρηστών 162
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr