Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019
Κατηγορία: Διεθνή Θέματα
Πόσο θὰ ἀντέξει ἄραγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος;
(27/07/2018 17:47)

 Παρὰ τὶς ἀφόρητες πιέσεις ποὺ δέχεται ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ τοὺς ὑπόγειους μηχανισμοὺς, ποὺ αὐτὸ διαθέτει στὶς ΗΠΑ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος ἀρνεῖται κατηγορηματικὰ νὰ ὑποβάλλει τὴν παραίτησή του. Κι αὐτὸ γιατί δὲν θέλει στὴν ἀρχιερατική του πορεία νὰ δώσει τὴν παραμικρὴ ἀφορμὴ γιὰ νὰ σκιαστεῖ ἡ ὑστεροφημία του! Γνωρίζει καλὰ τὰ φαναριώτικα παιχνίδια καὶ τὶς ματαιοδοξίες ποὺ αὐτὰ ὑποκρύπτουν καὶ ἐπ’ οὐδενὶ θέλει νὰ ὑποστεῖ τὴ χλεύη καὶ τὴν εἰρωνεία ποὺ ἀκολούθησε πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ προκατόχου του Ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀμερικῆς Σπυρίδωνα  ἀμέσως μετὰ τὴν παραίτησή του! Κατὰ τὴν πρόσφατη κληρικολαϊκὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος ἐπεδίωξε νὰ συγκεράσει τὰ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ στοὺς κόλπους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μετὰ τὶς ὑπόγειες παρεμβάσεις τοῦ Φαναρίου. Παρεμβάσεις ποὺ κατὰ κόρον ὀφείλονται στὴ μείωση τῶν ἐσόδων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς πλούσιας ἐπαρχίας...

Ποῦ ἄραγε νὰ ὀφείλεται ἡ μείωση αὐτή; Δὲν ὀφείλεται τόσο στὴν κακὴ ὡς ὑποστηρίζεται διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου, ὅσο κυρίως στὰ 13 ἑκατομμύρια δολάρια ποὺ ξόδεψε ἡ Ἀρχιεπισκοπή, προκειμένου νὰ ἀποζημιωθοῦν θύματα σεξουαλικῆς παρενόχλησης ἀπὸ ἱερεῖς μὲ ἐξωδικαστικὸ τρόπο! Ναὶ καλὰ διαβάσατε, τὸ ὑπέρογκο αὐτὸ ποσὸ διατέθηκε κατὰ τὰ χρόνια τῆς ἀρχιεπισκοπίας τοῦ Δημητρίου μετὰ τὸ νόμο ποὺ ψηφίστηκε καὶ ἔδωσε τὴ δυνατότητα προσφυγῆς στὴ δικαιοσύνη σὲ θύματα πού εἶχαν ὑποστεῖ σεξουαλικὴ παρενόχληση σὲ βάθος πενηντακονταετίας! Ἄραγε εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ ἔλλειμμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σήμερα εἶναι τῆς τάξης τῶν 13 ἑκατομμυρίων δολαρίων; Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ εἶναι λογικὸ νὰ ἐπηρεάζεται καὶ τὸ ὅλο ἔργο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Μὲ τὴ λογικὴ «ἐν τῆ παλάμη καὶ οὕτω βοήσωμεν», ποὺ λειτουργεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ Φανάρι, ἦταν φυσικὸ ἐπακόλουθο μετὰ τὴν ἐπούλωση τῶν πληγῶν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο νὰ τοῦ ζητηθεῖ ὡς δῶρο ἡ «κεφαλὴ του ἐπὶ πίνακι», ὥστε νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ πάγια ρήση «οὐδεὶς ἀσφαλέστερος ἐχθρὸς ἐκ τοῦ εὐεργετηθέντος ἀχάριστου»!

Βέβαια γιὰ νὰ λέμε τὰ σύκα –σύκα καὶ τὴ σκάφη –σκάφη δὲν εἶναι ἄμοιρος τῶν εὐθυνῶν του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος. Κι αὐτὸ γιατί κινούμενος ἀπὸ τὴ σύνεση καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια ποὺ πάντοτε τὸν χαρακτηρίζει ὡς ἄνθρωπο προτίμησε ὡς εὐεργετηθείς νὰ στηρίξει μὲ κάθε τρόπο τὸ Φανάρι, παραβλέποντας τὰ θεολογικά ἐγκλήματα  τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τὸ αἱρετικὸ ἀγκάλιασμά του μὲ τὸν Οἰκουμενισμό! Κι ὄχι μόνο τὰ παρέβλεψε ἀλλὰ ἐπιπλέον τὰ στήριξε μὲ κάθε μέσον θεμιτὸ ἢ ἀθέμιτο! Καὶ τώρα φυσικὸ εἶναι νὰ πληρώνει...

Ἀπὸ πέρυσι τὸν Ἰούλιο ποὺ ματαιώθηκε ἡ ἐκλογὴ ἀνάδειξης νέου Μητροπολίτη Σικάγου, μετὰ τὴν περιβόητη ἐπιστολὴ τῆς κόρης τοῦ πολυεκατομμυριούχου Τζαχάρη ὁ κοινὸς νοῦς κατανοοῦσε ὅτι ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος τελεῖ πλέον ὑπὸ προθεσμία. Ποιὸς ξέρει τί ἄλλο νὰ ἐμπεριεῖχε αὐτὴ ἡ ἐπιστολὴ πού ἐστάλη πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο ὥστε νά ἀλλάξει ἡ πρώτη πατριαρχική ἀπόφαση; Καὶ τελεῖ ὑπὸ προθεσμία λόγω τῆς στήριξης ἢ ἀνοχῆς κατ’ ἄλλους τῶν 23 μοναστηριῶν ποὺ ἵδρυσε στὶς ΗΠΑ καὶ στὸν Καναδὰ ὁ Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης (Ἀριζόνας)!

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει κι ἄλλους πλέον λόγους νὰ ἐπιδιώκει τὴν ἄμεση ἀντικατάσταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου. Λόγοι ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν καὶ μέ τὴ θέση τοῦ ἰδίου, ἡ ὁποία ἀπειλήθηκε ἐμμέσως ἀπὸ τὴν ἀντίπερα ὄχθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ... Φρόντισε ὅμως ὁ π. Ἄλεξ πρὸς στιγμὴ νὰ διορθώσει τὶς ἀμερικανικὲς ἀμφισβητήσεις καὶ ὁ Πατριάρχης μας ἔδειξε καὶ πάλι τὶς καλὲς διαθέσεις καὶ ὑπηρεσίες του πρὸς τὸ βαθὺ ἀμερικανικὸ κράτος ἀνακινώντας τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα ἀλλὰ παρεμβαίνοντας ὡς μὴ ὄφειλε καὶ στὸ Σκοπιανό... Ὡστόσο, ἐπιβάλλεται πλέον νὰ ἐκδιώξει τὸν ὑφιστάμενο γι’ αὐτόν κίνδυνο καὶ νὰ ἀπομακρύνει τὸν πιθανὸ διάδοχό του μέσω μίας ἀναβάθμισής του, ἀφοῦ ἀδυνατεῖ νά κάνει κάτι ἄλλο! Εἴμαστε πάντως περίεργοι νὰ δοῦμε τὸ πόσο θὰ ἀντέξει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος στὰ διπλωματικὰ-πολιτικὰ παιχνίδια τοῦ Φαναρίου! Ὁ Θεὸς γνωρίζει. 

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 201 ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ . Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ


Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή  

Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Διεθνή Θέματα

  Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός

  Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία

  «Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης

  Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον

  «Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές

  Χότζας έγινε Χριστιανός

  Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία

  Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον

  Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία

  Οδοιπορικό στην Ιεραποστολή της Κένυας
»www.vimaorthodoxias.gr»
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 130
Σύνολο Χρηστών 130
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr