Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
Κατηγορία: Ειδήσεις - Θέματα
Ἄς κρατήσουν οἱ... χοροί!
(04/07/2018 18:12)

Οἱ χασισο-καλλιέργειες κατέστησαν νόμιμες καὶ μὲ τὴ βούλα τοῦ κράτους καὶ τὸ ὑπουργεῖο Γεωργίας ἵδρυσε καὶ εἰδικὸ γραφεῖο προώθησής τους καὶ διανομῆς τοῦ 1,5 δισεκ. εὐρὼ ἐπιδοτήσεων γιὰ νὰ πεισθοῦν οἱ Ἕλληνες ἀγρότες νὰ προτιμήσουν τὸ χασίσι ἀπὸ τὸ σιτάρι, τὸ βαμβάκι κ.ο.κ. Ὁ νόμος περὶ υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ κίναιδους ἐπίσης ψηφίστηκε! Τὰ Σκόπια λαμβάνουν τελικὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μὲ ἀμερικανικὴ και γερμανική παρέμβαση καὶ ἀναγνωρίζονται τὰ σλαβικὰ ὡς «μακεδονικὴ γλώσσα»(!!!) Οἱ «φάκελοι τοῦ μαθητῆ» (θρησκευτικὰ) παραμένουν γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ στὰ σχολεῖα προκαλώντας σύγχυση στοὺς μαθητές, παρὰ τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ! Οἱ ἔμφυλες ταυτότητες καὶ ἡ κάθε μορφὴ διαφήμισης τοῦ κιναιδισμοῦ ἔχουν καθιερωθεῖ καὶ οἱ ἀντιδράσεις ἐκμηδενίστηκαν. Οἱ ἀποφάσεις τῶν ὑπουργῶν Δημόσιας Τάξης καὶ Ἐσωτερικῶν γιὰ τὶς νέες ταυτότητες δημοσιεύτηκαν στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβέρνησης καὶ ἤδη προχωρᾶ ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὴν ἔκδοσή τους, ὥστε τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα νὰ καταστεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2019 πραγματικότητα. Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ καὶ ἡ Ἑστία Πατερικῶν Σπουδῶν, οἱ μόνοι ποὺ ἀντέδρασαν καταθέτοντας προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ)! Ἡ ἐλευθερία ἔκφρασης μὲ νόμο καταργεῖται καὶ ὅσοι τολμήσουν νὰ διατυπώσουν δημοσίως ἄποψη κινδυνεύουν νὰ φυλακιστοῦν γιὰ ρατσισμό. Σχεδὸν 10.000, μία ὁλόκληρη ἐπαρχιακὴ πόλη ὁδηγοῦνται ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης στὴν αὐτοκτονία.

Σχεδὸν ἕνα ἑκατομμύριο Ἕλληνες χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι στὴν συντριπτικὴ πλειονότητά τους ἐξαναγκάστηκαν νὰ μεταναστεύσουν στὸ ἐξωτερικό, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν. Ἡ πλειονότητά τους νέοι ἐπιστήμονες, ἡ ἀφρόκρεμα τῆς χώρας. Τὴ θέση τους καταλαμβάνουν Πακιστανοί, Ἀφγανοί, Νιγηριανοί, Ἰνδοί, Ταϊλανδοί, Φιλιππινέζοι, Ἰρακινοί... λαθρο-μετανάστες ποὺ μὲ ρυθμὸ καραβανιοῦ μεταφέρονται συστηματικὰ στὴν Ἑλλάδα μὲ κύριο στόχο νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἐθνικὴ συνοχὴ καὶ νὰ μεταβάλλουν τὸν τόπο σὲ πολυπολιτισμικὸ διεθνιστικὸ συνονθύλευμα. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ἀλλοιώνεται καὶ πάνω από 600 λέξεις καταργοῦνται ὡς ρατσιστικές ἀπό τά ἐπίσημα λεξικά τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιατί προκαλοῦν τὶς κοινότητες τῶν ἑλληνιστὶ κίναιδων ἤ ὁμοφυλοφίλων!

Αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὴν πατρίδα, δηλαδὴ ὁ πατριώτης μετατρέπεται σὲ ἐθνικιστὴ καὶ φασίστα καὶ στηλιτεύεται δημοσίως! Ὁ συνειδητοποιημένος πιστὸς ποὺ ἀκολουθεῖ τὰ ὅσα ἀναφέρουν οἱ εὐαγγελικὲς περικοπές, ἡ Καινὴ Διαθήκη καὶ οἱ διδαχὲς τῆς ὀρθόδοξης πίστης γίνονται λόγω τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ γραφικοί, θεοῦσοι, μισαλλόδοξοι, ἀκραῖοι, φανατικοί. Δὲν εἶναι μάλιστα λίγες οἱ φορὲς ποὺ τοὺς προσάπτεται ἡ ἐτικέτα τοῦ τζιχαντιστῆ. Ἡ ἱστορία μας διαστρεβλώνεται στὸ ὄνομα τοῦ φθηνοῦ διεθνισμοῦ καὶ ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἑρμηνεύεται ὡς ταξική (!!!), ἡ σφαγὴ τῆς Σμύρνης ἀπὸ τοὺς Τούρκους μετατρέπεται σὲ συνωστισμὸ καὶ ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων νοεῖται ὡς ἀνύπαρκτο ἱστορικὸ γεγονός. Ἐπιπλέον περιβόητος θερμὸς ὀπαδὸς τοῦ κιναιδισμοῦ καὶ σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ βρίζει ὅσους ἀκόμη Ἕλληνες ἔχουν τὸ σθένος καὶ ἀντιδροῦν λέγοντάς τους «ἐθνίκια» παραφράζοντας τὴ λέξη «καθίκια» καὶ δημοσίως μιλᾶ γιὰ τὸ μύθο τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου!!!

Καὶ ἡ Μάννα μας ἡ Ἐκκλησία; Ποῦ ἄραγε νὰ εἶναι ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία μας, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ὁποίας ξηλώνεται τὸ Ἔθνος μας, περιθωριοποιεῖται ἡ πίστη, ἀμαυρώνονται χριστιανικὲς ἀξίες καὶ ἰδανικά, γιὰ τὰ ὁποῖα οἱ πρόγονοί μας ἔχυσαν τὸ αἷμα τους; Ποῦ εἶναι ὁ καλός μας Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος βαυκαλίζεται ἀπὸ τὰ εὔσημα ποὺ εἰσπράττει ἀπὸ τοὺς ἐπίσημους διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς φαίνεται ἔχει ἐγκαταλείψει ὁ δυστυχὴς τὸ πηδάλιο καὶ ἐπαινεῖ καὶ χειροκροτεῖ μὲ τὴν ὅλη στάση του αὐτοὺς ποὺ συστηματικὰ ξηλώνουν ὅτι ἀκόμη ἔχει ἀπομείνει ὄρθιο. Καὶ δὲν μένει μόνο στὸ χειροκρότημα ἀλλὰ ὅπου παραστεῖ ἀνάγκη καὶ χρειαστεῖ ἡ βοήθειά του ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς δοσίλογους πολιτικάντηδες ἀφειδῶς τὴν παρέχει. Θυμόμαστε τὴ στάση του στὰ συλλαλητήρια ποὺ ὀργανώθηκαν σὲ Θεσσαλονίκη καὶ Ἀθήνα; Θυμόμαστε τὴ στάση του στὸ νόμο περὶ ἀλλαγῆς φύλλου; Θυμόμαστε τὴ στάση του ὄχι μόνο σὲ ἐθνικὰ ἀλλὰ καὶ ἀμιγῶς θρησκευτικὰ ζητήματα ( βλ. Ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου); Καὶ τώρα βάζουν πλάτη μαζὶ μὲ τὸ πάλαι –ποτὲ ἐπιστήθιο φίλο του καὶ τώρα ἀντίδικό του (βλ. κτῆμα Προμπονὰ) Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο γιὰ νὰ ἀναγνωρισθοῦν οἱ σφετεριστὲς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, οἱ Σκοπιανοί, τὸ συνονθύλευμα τῶν διαφόρων ἐθνοτήτων ὡς ξεχωριστὸ Ἔθνος! Τορπιλίζουν ἐμμέσως ἢ καὶ ἀμέσως τὶς ἀντιδράσεις ἐπιλέγοντας νὰ καταστοῦν πρὸς τέρψιν τῆς Οὐάσιγκτον καὶ τοῦ Βερολίνου σταυρωτές τοῦ Ἔθνους.

Ἡ θρησκευτική μας ἡγεσία σήμερα εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια, μοῦ εἶπε κάποτε ἕνας καλὸς φίλος. Τότε τὸν μάλωσα. Ἄρχισα νὰ μιλῶ γιὰ τὸ τιμημένο ράσο, γιὰ παπάδες ποὺ ζώνονταν τὰ ἅρματα καὶ ριχνόντουσαν στὴ μάχη γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Γιὰ παπάδες ποὺ κράτησαν στὰ κρυφὰ σχολειὰ ἀναμμένη τὴ δάδα τοῦ Ἔθνους μας. Γιὰ παπάδες ποὺ κράτησαν ζωντανούς τούς Ρωμηούς, συμμετέχοντας στὸν πόνο τους, στὴν χαρά τους... Γιὰ παπάδες ποὺ λειτουργοῦσαν ὡς διαρκῆ λιβανωτὰ δοξολογίας πρὸς τὸν οὐρανό. Γιὰ παπάδες ποὺ ἐπέλεγαν κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ θυσιαστοῦν γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ποιμνίου τους.

Ναὶ συμφωνοῦσε ὁ φίλος μου ἐκεῖνοι ἦταν ἥρωες τῆς πίστης καὶ τῆς πατρίδος, τίμησαν τὸ ράσο καὶ τοῦ προσέδωσαν τὴν ἱερότητα τῶν μυστηρίων τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας στὴν πράξη. Ἐκεῖνοι ἀνεδείχθησαν στυλοβάτες τοῦ Ἔθνους μας ἐνῶ οἱ σημερινοὶ ἡγήτορες εἶναι στυλοβάτες τῆς ἀποστασίας καὶ ἔνθερμοι θιασῶτες τῆς μωροφιλοσοφίας ποὺ ἑρμηνεύεται μὲ τὴ λαϊκὴ φράση ὅτι φᾶμε καὶ ὅτι πιοῦμε... Καλοπερασάκηδες εἶναι. Πάψε νὰ χρυσώνεις τὸ χάπι τῆς ἀνύπαρκτης ἀξίας τους...

Τώρα ποὺ ξανασκέφτομαι τὰ λεγόμενα τοῦ καλοῦ αὐτοῦ φίλου δὲν σᾶς κρύβω πὼς ἀρχίζω νὰ συμφωνῶ μαζί του. Γιατί δὲν μπορεῖ ἡ ψευδαίσθηση τῆς Πατριαρχικῆς ἢ Ἀρχιεπισκοπικῆς πολυτέλειας νὰ ἔχει σχέση μὲ τὰ ὅσα δίδαξε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος ὅταν τὸν ρώτησαν ποὺ μένει ἀπάντησε «αἳ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη»(Ματθ. 8,20). Αὐτοὶ ἔχουν πολυτελέστατα Μέγαρα καί ἐξοχικές ἰδιόκτητες κατοικίες ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς θεμέλιο τὸν φαρισαϊσμό, τὴν ταπεινολογία καὶ τὴν ἄκρατη ὑποκρισία...

Γιατί εἰλικρινὰ δὲν μπορεῖ δύο Προκαθήμενοι τῆς Ἐκκλησίας νὰ βαυκαλίζονται ἀπὸ τοὺς ἐπαίνους μίας ἀντίχριστης, σφόδρα πολέμιας τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἄθεης πολιτικῆς ἡγεσίας γιὰ τά ...τριάκοντα ἀργύρια. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκύπτουν σὲ πιέσεις τῆς σιωνο-κινούμενης Ἀμερικῆς καὶ νὰ ἀποδέχονται διπλωματικοὺς ἐκβιασμοὺς γονατίζοντας μπροστά τους ὡς ὑποτελεῖς.

Δὲν μπορῶ στὰ ἀλήθεια νὰ ἀποδεχτῶ ὡς Ἕλληνας τὴν ἀπαράδεκτη πρόσφατη δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου –τοῦ ἀδυνατοῦντος κατὰ τὴν προσωπική μου ἀμιγῶς ἄποψη, ἀκόμη καὶ νὰ ὑποβάλλει παραίτηση-περὶ τοῦ Σκοπιανοῦ. Οὔτε νὰ δεχτῶ τὰ ὅσα μὲ περισσὴ ὑποκρισία δήλωσε γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετὰ τὴ συνάντηση μὲ τὸν ἄθεο-νεαρὸ πρωθυπουργὸ Ἀλ. Τσίπρα. (βλ. ἔνθετο) ὅτι δῆθεν ἐργάζεται γιὰ νὰ ἄρει σχίσματα, τὴ στιγμὴ ποὺ ἔχει διχάσει μὲ τὸν οἰκουμενισμὸ ὁλάκερη τὴν Ὀρθοδοξία! Εἶναι καὶ οἱ δύο ὑπερήλικοι, διάγουν τὸ τελευταῖο στάδιο τῆς ἐφήμερης ζωῆς τους. Ὡς ἐκ τούτου θὰ ἔπρεπε λογικὰ σκεπτόμενοι νὰ ἐργάζονται νυχθημερὸν γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους καὶ γιὰ τὸ τί θὰ ποῦν στὸ ἀπολογητικὸ βῆμα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὄχι νὰ παίζουν ἐπικίνδυνα ἐθνικὰ παιχνίδια.

 

Δηλώσεις Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατριάρχου γιὰ Σκοπιανό!

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος: «Δὲν γινόμαστε Ἕλληνες μόνο μία στιγμὴ ἢ μία ἡμέρα. Ἕλληνες εἴμαστε κάθε μέρα, κάθε ὥρα. Ἡ Ἐκκλησία πῆρε θέση. Εἶπε ξεκάθαρα ὅτι δὲν δίνουμε πουθενὰ τὸ ὄνομά μας, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν κάνει συλλαλητήρια, οἱ πολίτες ἐξέλεξαν Βουλὴ καὶ ἡ Βουλὴ εἶναι ὑπεύθυνη γι’ αὐτά. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ὑπεύθυνοι ποὺ ψηφίζουν καὶ ἡ Βουλὴ ποὺ διοικεῖ αὐτὸν τὸν τόπο»!

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Εἶναι μέσα στὰ πλαίσια τῶν κανονικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ προσπαθεῖ νὰ αἴρει τὰ σχίσματα, ὅπου ὑπάρχουν, καὶ νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν πανορθόδοξο ἑνότητα καὶ συνεργασία, ὅπως τὸ κάνουμε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια»!

 

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2018
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό έχει σχολιαστεί 1 φορές , βλέπετε τα τελευταία 1 σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
06/07/18 (00:42) -  Οι εκκλησιαστικοι από μυλωνας αργυρης
Βαλονται να μας κανουν να υποκυψουμε στις φαυλοτητες τους επειδη κατεχουν τον 'τοπο"του χριστου χωρις να διαθετουν τον τυπο Του.Ποσο θρασος,απερισκεψια,και εγωισμο μπορει να διαθετουν αραγε;
Ειδήσεις - Θέματ...

  Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ'

  Γιατί πῆγε κρυφὰ ὁ Τσίπρας στὸν Ἱερώνυμο!

  Γιατί ὁ Ἀμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα ἀποτελεῖ τό κόκκινο πανί τοῦ Κρεμλίνου

  ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!

  Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....

  Να γιατί μας φακελώνουν ηλεκτρονικά!

  ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

  ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016

  Ἐπικίνδυνες καί ἀντορθόδοξες οἱ θέσεις της ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου

  Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι

  MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

  Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας

  Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες

  Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

  Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού

  Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι

  Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»

  Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 143
Σύνολο Χρηστών 143
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr