Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Δευτέρα, 21 Μαϊου 2018
Κατηγορία: Ειδήσεις - Θέματα
Διωγμοί ἀντιδρώντων στό Κολυμπάρι ἁγιορειτῶν μοναχῶν
Ἡ ἀνασφάλεια ποὺ δημιουργεῖ ἐπιπλέον στοὺς θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας τοὺς μετατρέπει σὲ ἀδίστακτους σατράπες
(05/01/2018 18:27)

Ὅποιος λέγει ἀλήθειες σ’ αὐτὸν τὸν εὐλογημένο τόπο διώκεται... Πόσο μάλιστα ἐὰν οἱ ἀλήθειες ποὺ λέγει ἔχουν νὰ κάνουν μὲ θέματα τῆς πίστεώς μας στὸν Ἰησοῦ Χριστό! Αὐτὸ φυσικὰ ἐπιβεβαιώνει τὴ ρήση τοῦ Κυρίου μας «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν». Ὡς ἐκ τούτου οἱ διωγμοὶ γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία εἶναι ἀναμενόμενοι ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἄθεους, αἱρετικούς, εἰδωλολάτρες κ. ο.κ.

Ὡστόσο, οἱ χειρότεροι διωγμοί, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι κἄν ἀναμενόμενοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐκδηλώνονται ἀπὸ πρόσωπα ποὺ εἰκονικὰ παρουσιάζονται ὡς γνήσιοι ἐκφραστὲς τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς ὀρθόδοξης πίστης... Τρανὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὑπὸ τὴν ἐπισκοπικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου εἶναι τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, τὸ Ἅγιο Ὄρος! Εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι ἔχει δώσει ἐντολὴ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀκόμη καὶ διὰ τῆς βίας, ὅσοι μοναχοὶ ἀντιδροῦν στὰ οἰκουμενιστικὰ του σχέδια καὶ δὴ στὶς ἀπαράδεκτες ἀποφάσεις τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου!

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας κυρίως ἔχει ἐξαπολύσει σφοδρότατο κυνηγητὸ ἐναντίον τῶν μοναχῶν ποὺ ἀσκήτευαν στὶς Σκῆτες τῆς δικαιοδοσίας της καὶ διαφοροποιήθηκαν γραπτῶς καὶ προφορικῶς διακόπτοντας τὸ μνημόσυνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Κατὰ τοὺς διωγμοὺς αὐτοὺς δὲν τηροῦνται κἄν οἱ προβλεπόμενοι κανονισμοὶ καὶ οἱ νόμοι( Καταστατικός χάρτης) ποὺ διέπουν τὸ καθεστὼς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν μοναχῶν αὐτῶν ὁμοιάζει μ’ αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ κοινοὺς ἐγκληματίες... Γιατί ἄραγε;

Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ εἶναι πολὺ εὔκολη. Ἡ ἀδυναμία θεολογικῆς ἁγιοπατερικῆς στήριξης στὰ ὅσα ἀποφασίστηκαν στὴν ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης, δημιουργεῖ ἕναν δαιμονικὸ ἐκνευρισμό, ὁ ὁποῖος ἐκδηλώνεται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο ποὺ ἐκδηλώθηκε ἀπὸ τὴν Ἡρωδιάδα, ἡ ὁποία ζήτησε μετὰ τὸν σαγηνευτικὸ χορό της νὰ τῆς προσφερθεῖ ὡς δῶρο ἡ κεφαλὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου... Ἡ ἀνασφάλεια ποὺ δημιουργεῖ ἐπιπλέον στοὺς θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας τοὺς μετατρέπει σὲ ἀδίστακτους σατράπες καὶ σκληρόκαρδους συγχρόνους Φαραώ, οἱ ὁποῖοι δὲν βλέπουν τὰ σημάδια καὶ ἀντιδροῦν μὲ βιαιότητες.

Στὸ Ἅγιον Ὄρος πολλοὶ Πατέρες διώκονται μὲ κάθε τρόπο μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη καὶ τῆς Πολιτείας! Λέτε οἱ διωγμοὶ νὰ συνδέονται μὲ τὴν παρασκηνιακὴ προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται ἐδῶ καί καιρό καὶ ἀφορᾶ τὴν μελλοντικὴ ἔλευση –ἐπίσκεψη τοῦ θηρίου τῆς εὐσεβείας τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ βδελυροῦ Πάπα, ὅπως τὸν ὀνομάζει ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, στό Ἅγιον Ὄρος; Γιατί ἔχουμε πληροφορηθεῖ ὅτι διακαὴς πόθος καὶ σφοδρὴ ἐπιθυμία τοῦ νῦν Πάπα εἶναι νὰ μολύνει-ἐπισκεφθεῖ καὶ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας μας. Ὁ χρόνος θὰ τὸ δείξει.

Οἱ διωκόμενοι μοναχοὶ πάντως ἀντιμετωπίζουν πλέον ποικίλα προβλήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν κυρίως μὲ τὴν ἐπιβίωσή τους, τὸν ἀγώνα τους νὰ ἀντισταθοῦν στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴ διατήρηση τῶν κελλιῶν τους (προσφυγὲς στὴν πολιτικὴ δικαιοσύνη)! Χρειάζονται τὴ βοήθειά μας καὶ λόγω τῶν ἁγίων ἡμερῶν κάνουν ἔκκληση γιὰ οἰκονομικὴ βοήθεια.

 
Παράκλησις  τινῶν ἐκ τῶν διωκομένων Ἁγιορειτῶν μοναχῶν
 
Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Ἐκκλησίας μας
 

Παρακαλοῦμεν ὅπως μᾶς ἐνισχύσετε οἰκονομικῶς στά πολυποίκιλα καί δυσβάσταχτα ἔξοδα πού ἀντιμετωπίζουμε (δικαστικῶν ἐξόδων, νομικῶν συμβούλων, δικαστικῶν ἐπιμελητῶν, ἐπιβιώσεως κ.λ.π ).

 Ἐκτός τῆς οἰκονομικῆς βοηθείας, ἐπιζητοῦμε θερμῶς καί τίς καρδιακές σας προσευχές διά τόν ἀγώνα ὅλων ἡμῶν ὑπέρ τῆς φιλτάτης μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ἡ παράκλησις γίνεται κατόπιν εὐλογίας τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ὅπως τοῦ γέροντος Γαβριήλ, Ι. Κ. Ἁγίου Χριστοδούλου Ι.Μ.Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους κ.ἄ

 
Ἀριθμός λογαριασμοῦ τραπέζης Πειραιῶς

ΙΒΑΝ   GR 65  0171 4390  0064  3914  219 8880

SWIFT/BIC: PIRBGRAA

Κατάστημα 1439 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 
Εἷς ἐκ τῶν διωκομένων Ἁγιορειτῶν μοναχῶν 
 
Γέρων Χερουβείμ μοναχός 
 
τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 6943766500 
ὧρες ἐπικοινωνίας: 10:00-13:00   καί  17:00-19:00.

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Ειδήσεις - Θέματ...

  Γέροντας Ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: «Ἔρχεται γερό τράνταγμα»

  ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!

  Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....

  Να γιατί μας φακελώνουν ηλεκτρονικά!

  ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

  ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016

  Ἐπικίνδυνες καί ἀντορθόδοξες οἱ θέσεις της ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου

  Ποιοὶ (μὲ ὀνόματα καὶ φωτογραφίες τους) Τέκτονες διακρίθηκαν ὡς Ἀπατεῶνες, Μαστροποί, Βιαστὲς καὶ Δολοφόνοι καὶ ἤδη ἐκτίουν μακρόχρονες ποινές, κάθειρξης

  Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι

  MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

  Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας

  Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες

  Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

  Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού

  Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι

  Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»

  Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού

  Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 111
Σύνολο Χρηστών 111
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr