Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
Κατηγορία: Αφιερώματα
Μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία η αγιοκατάταξη του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη
Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος μεταδίδει τὴ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη κτίση.*
(27/11/2017 18:57)

 Ὡς ἀχτίδα φωτός, μέσα στὴν γενικὴ καταχνιὰ καὶ στὸ σκότος, μέσα στὴν ἀνασφάλεια καὶ τὴν ἀπελπισία, μέσα στὰ συνεχῆ καὶ πάσης φύσεως ἀδιέξοδα τῆς ἐφήμερης αὐτῆς ζωῆς, ἦρθε ἡ εἴδηση τῆς ἁγιοκατάταξης τοῦ Ὁσίου Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυίδ, ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ εἴδηση αὐτή μοῦ ἔφερε στὴ μνήμη μου τὴ ρήση ἑνὸς ἁγίου γέροντα ἀπὸ τὰ Ἄγραφα τοῦ π. Παναγιώτη, ὁ ὁποῖος γνωρίζοντας τὴ σχέση μου λόγω καὶ τῆς καταγωγῆς μου μὲ τὸν Ὅσιο Ἰάκωβο, μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε ἀπό τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2009, ὅτι ὁ γέροντας ἔχει μεγάλη παρρησία στὸ Θεό, λόγω τῆς ἀρετῆς τῆς ταπεινοφροσύνης ποὺ τὸν κοσμοῦσε ἀπὸ μικρὸ παιδί. «Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοίμησή του ἂν καὶ ὁ θάνατός του προηγήθηκε τῶν ἄλλων δύο σύγχρονων ἁγίων μας Πορφυρίου καὶ Παϊσίου, φαίνεται πὼς ὁ ἴδιος ζήτησε ἀπὸ τὸν Κύριό μας νὰ προηγηθεῖ ἡ ἁγιοκατάταξη ἐκείνων, τόσο ταπεινὸς εἶναι... Ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή του».

Συμμετέχοντας στὴν χαρμόσυνη αὐτὴ ἡμέρα καὶ ἐν ὄψει τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ὁ Στύλος Ὀρθοδοξίας προδημοσιεύει ἕνα κείμενο τοῦ συνεργάτη, φίλου καὶ ὑμνογράφου τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Χαρ. Μπούσια, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μέρος τοῦ μεγάλου ἀφιερώματος, ποὺ ἑτοιμάζουμε στὸ προσεχὲς φύλλο ποὺ πρῶτα ὁ Θεὸς θὰ κυκλοφορηθεῖ, τὸ Σάββατο στὶς 9 Δεκεμβρίου. Δ. Μ.

 
 
Ὁ Ὅσιος  Ἰάκωβος

μεταδίδει τὴ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη κτίση.*

 
Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας
Ὑμνογράφος
 

Οἱ χαριτωμένοι ἄνθρωποι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, μεταδίδουν τὰ συναισθήματά τους, τὴ χαρὰ καὶ τὴ λύπη τους σὲ ὅλη τὴν κτίση. Ἡ ἄλογη κτίση συγχαίρει καὶ συνοδυνᾶται μὲ αὐτούς.  Οἱ προπτωτικὲς καταστάσεις ἐπαναλαμβάνονται, γιὰ νὰ μᾶς διαβεβαιώσουν ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὅτι ὑπάρχει ἀτελεύτητη μακαριότητα, τὴν ὁποίαν ἔχασαν οἱ προπάτορες μὲ τὴν παρακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πτώση στὴν ἁμαρτία,  καὶ ὅτι ἀπὸ ἐδῶ στὴ γῆ μποροῦν νὰ ἀπολαύσουν πάλι τὴν εὐφροσύνη τῶν οὐρανῶν οἱ "καθαροὶ τὴν καρδίαν". Οἱ χαριτωμένοι ἄνθρωποι μεταδίδουν τὴ χαρὰ  καὶ στὰ πουλιὰ καὶ στὰ ζῶα καὶ στὰ δένδρα, σὲ ὁλάκερη τὴν κτίση.

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος, ὁ ἁπλὸς καὶ ἀγράμματος ἀσκητής, ὁ πνευματοφόρος ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, εἶχε ἑλκύσει τὴ χάρη τοῦ παναγίου Πνεύματος μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ σύντονη ἄσκησή του· μὲ τὴν ἀφειδόλευτη ἀγάπη του καὶ τὴν συμπόνια του πρὸς κάθε ἕνα ποὺ ἔπασχε, ποὺ εἶχε ἀνάγκη, ποὺ λύγιζε ἀπὸ τὸ φορτίο τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν καὶ τῶν θλίψεων. Ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ τὸν γέμιζε τόσο, ποὺ δὲν αἰσθανόταν ποτὲ μοναξιά. Εἶχε μιὰ πληρότητα καρδιᾶς, ποὺ τὸν χαροποιοῦσε καὶ τὸν μετέφερε σὲ ἄλλους κόσμους, μακρινούς, ἀΰλους, φωτεινούς, γεμάτους χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, ποὺ παρέχει καὶ μόνη ἡ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ γλυκυτάτου Ναζωραίου.

Χριστούγεννα! Ἡμέρα χαρᾶς καὶ συμπανηγυρισμοῦ τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ. Ἄγγελοι ὑμνοῦν τὸν τεχθέντα Βασιλέα. Βοσκοὶ καὶ Μάγοι προσκυνοῦν τὸν μονογενῆ υἱὸ τῆς Παρθένου, τὸν τέλειο Θεό, ποὺ καταδέχθηκε νὰ γίνει καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Μυστήριον ξένον καὶ παράδοξον τελεσιουργεῖται στὸ ἀπέριττο σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀναγενᾶται. Ὁ πεσὼν Ἀδὰμ ἀνακαλεῖται. Χαρὰ σὲ ὅλη τὴν κτίση !

Χριστούγεννα στὴ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ μὲ Λειτουργὸ τὸν ἅγιο Γέροντα ἦταν μιὰ μοναδικὴ ἐμπειρία. Γι' αὐτὸ καὶ τὸ περιστατικὸ ποὺ διηγοῦνται κάποιοι φοιτητὲς ποὺ βρέθηκαν ἐκεῖ τέτοια μέρα εἶναι συγκλονιστικό. Μὲ ὅλα τὰ χρώματα τοῦ λόγου καὶ ἄν προσπαθήσουμε νὰ τὸ ζωγραφίσουμε δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδώσουμε τὴν ὀμορφιά του. Θὰ τὸ προσπαθήσουμε ὅμως γιὰ νὰ μεταδώσουμε κι' ἐμεῖς τὴ χαρὰ τῶν Χριστουγεννιάτικων στιγμῶν τοῦ Γέροντα Ἰακώβου.

Μετὰ τὴν ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων ἀποσύρθηκαν μοναχοὶ καὶ ἐπισκέπτες γιὰ λίγη ξεκούραση στὰ κελλιά τους. Ὁ χειμωνιάτικος καιρὸς καὶ τὸ κρύο μάζευαν ὅλους σὲ ζεστοὺς χώρους. Στὸ μοναστήρι βέβαια τὰ κελλιὰ δὲν εἶχαν θέρμανση, πολὺ δὲ περισσότερο τὸ κελλάκι τοῦ Γέροντα. Στὴν τραπεζαρία ὑπῆρχε μόνο μιὰ σόμπα, ποὺ σκόρπιζε θαλπωρὴ στοὺς ἀσυνήθιστους ἀπὸ τὸ κρύο προσκυνητές. Καὶ αὐτὴ ὅμως δὲν ἦταν ἀπαραίτητη γιατὶ ὁ Χριστὸς θέρμαινε τὶς ψυχὲς αὐτῶν ποὺ Τὸν ἀγαποῦσαν " ὑπὲρ πατέρα καὶ μητέρα " καὶ ποὺ γι' Αὐτὸν ἐγκατέλειψαν τὰ πάντα· ἰδιαιτέρως τὴν ἡμέρα αὐτὴ τῶν Χριστουγέννων, ποὺ οἱ φίλοι τοῦ θείου Βρέφους κάνουν φάτνη τὴν καρδιά τους γιὰ νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν καὶ νὰ ζεσταθοῦν ἀπὸ τὴ ζωντανὴ παρουσία Του. Οἱ δύο φοιτητὲς ξεκουράστηκαν λίγο, ἀλλὰ τὰ κελλιά τους δὲν τοὺς κρατοῦσαν. Βγῆκαν ἔξω γιὰ ἕνα περίπατο στὸ δάσος. Ὁδήγησαν τὰ βήματά τους πρὸς τὸ Ἁγιονέρι, μιὰ περιοχὴ μὲ πολλὰ πλατάνια καὶ ἕνα ποτάμι ποὺ ἔτρεχε μὲ ταχύτητα τὰ γάργαρα νερά του. Καθὼς περπατοῦσαν ἄκουσαν κάποιον νὰ ψάλλει πολὺ γλυκὰ " Χριστὸς γεννᾶτε δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε ". Πλησίασαν πρὸς τὸ μέρος, ἀπὸ ὅπου ἐρχόταν ἡ ψαλμωδία. Ἡ φωνὴ τοὺς φάνηκε γνώριμη. Δὲν εἶχαν ἀμφιβολία. Ἦταν ὁ Γέροντας Ἰάκωβος. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν  εἶχε πάει νὰ ξεκουραστῆ. Προτίμησε νὰ μεταφέρει τὸ χαρούμενο μήνυμα τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ στὴν ἄλογη φύση. Πῆγε καὶ γονάτισε μέσα στὴν κουφάλα ἑνὸς γέρικου πλατάνου καὶ προσευχόταν μὲ τὰ χέρια ὑψωμένα, ἄδοντας καὶ ψάλλοντας τὸ Ἀπολυτίκιο καὶ τὶς Καταβασίες τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τὸ πιὸ θαυμαστὸ ὅμως ποὺ ἀντίκρυσαν ἦταν ὅτι ὅλα τὰ πουλιὰ τοῦ δάσους μαζεύτηκαν καὶ πετοῦσαν πάνω ἀπὸ τὸ πλατάνι, ποὺ βρισκόταν ὁ  ἄνθρωπος αὐτός. Δὲν ὑπῆρχε πουθενὰ ἀλλοῦ πουλί. Τὰ γύρω δένδρα γυμνὰ καὶ ἄδεια. Ὅλα τὰ πουλιὰ τοῦ δάσους μαζεύτηκαν πάνω στὸ πλατάνι " τῶν Χριστουγέννων", ποὺ νόμιζες πὼς εἶχε φύλλα, καθότι ὡς φυλλοβόλα δένδρα τὴν ἐποχὴ αὐτὴ τὰ πλατάνια εἶχαν ρίξει ὅλα τους τὰ φύλλα στὴ γῆ καὶ παρέμεναν γδυτά.

Ὅταν ὁ Γέροντας εἶδε τοὺς δύο φοιτητὲς κατέβασε τὰ δεητικὰ χέρια του καὶ σταμάτησε τὴν ψαλμωδία. Τότε σταμάτησαν τὴν συμφωνία καὶ τὰ πουλιὰ καὶ  ἄρχισαν νὰ πετοῦν καὶ νὰ ἀπομακρύνονται. Ἡ χοϊκὴ παρουσία τῶν νέων τὰ ἔδιωχνε, τοὺς χάλασε τὴ μυστικὴ χριστουγεννιάτικη χορωδία. Σηκώθηκε ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπευθυνόμενος στοὺς δύο νέους τοὺς λέει:

-         Νά καλά μου παιδιά! Ἦταν τόση ἡ χαρά μου ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν ἄντεχα νὰ τὴν ἔχω μόνος μου καὶ εἶπα, δὲν πηγαίνεις χαζὲ Ἰάκωβε μέσα στὸ δάσος νὰ ψάλλης "Χριστὸς γεννᾶτε δοξάσατε"; Καὶ ὅπως ἔψελνα, ἦλθαν ὅλα αὐτὰ τὰ πουλιὰ καὶ ἔψελναν καὶ αὐτὰ μαζί μου !

Βλέπετε ὁ ἁπλὸς Γέροντας Ἰάκωβος ἦταν ἀναγγενημένος, ἀφοῦ εἶχε μιμηθεῖ τὸ Χριστό μας καὶ τὰ στίγματα τῆς ἀγάπης του βάσταζε στὴν καρδιά του. Γι' αὐτὸ καὶ ἄν καὶ ζοῦσε στὴ γῆ προαπολάμβανε τῆς χαρᾶς τῶν οὐρανῶν. Ζοῦσε τὴ μυστικὴ χαρὰ τοῦ Παραδείσου.   

 
 Τροπάριον τοῦ θαυμαστοῦ τούτου γεγονότος.
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
 
Χαριτόβρυτε πάτερ,
σεπτὲ Ἰάκωβε,
ἔνδον κορμοῦ τῆς πλατάνου
ᾄδων τὴν γένναν Χριστοῦ
ἐν αὐτῆς τοῖς κλώνοις ἅπαντα συνήθροισας
σμήνη τοῦ δάσους τῶν πτηνῶν
τὴν χαρὰν μεταδιδοὺς
γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος
ἀλόγῳ κτίσει ὑμνούσῃ
σὺν σοὶ τὸ ἄῤῥητον μυστήριον.

Συντάκτης: ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό έχει σχολιαστεί 1 φορές , βλέπετε τα τελευταία 1 σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
06/12/17 (21:00) -  Για τον Αγιο Ιάκωβο Τσαλίκη. από πετυχακη αγγελική
Υπέροχο το κείμενο και θαυμάσιο το τροπάριο..ευχαριστώ...
Αφιερώματα

  Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα

  «Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική

  Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;

  Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού

  Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού

  Η δύναμη της ευλογίας στη θωράκιση του ανθρώπου

  Η συστημένη επιστολή του τρελο -Γιάννη

  Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός

  Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός

  Η «βασιλειάδα» του Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλινίκου

  Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως

  Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους

  Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους

  Ο κατά Χριστόν σαλός ποιμένας της Μακεδονίας

  Γαληνεύει ψυχές και ενισχύει την πίστη ο Ιεράρχης της Ύδρας

  Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης

  Με την ψήφο του κλήρου και του λαού η εκλογή των ποιμένων της εκκλησίας

  Η Προβληματική των Μεταμοσχεύσεων

  Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Ασωπού Λακωνίας
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 107
Σύνολο Χρηστών 107
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr