Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018
Κατηγορία: Ειδήσεις - Θέματα
«Βόθρος ἡ Βουλή... Κόπρος τοῦ Αὐγείου» οἱ Ἐθνοπατέρες
Ἀλήθειες ποὺ καῖνε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης Παῦλο
(14/11/2017 20:21)
Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις μας ἀλλὰ καὶ στὴ Βουλὴ οἱ ἄνθρωποι ἀνέθεταν σὲ ἔντιμους οἰκογενειάρχες καὶ σὲ ἀξιοπρεπεῖς πετυχημένους νοικοκυραίους τὰ ἡνία τῆς διοίκησης. Τοὺς ἔχριζαν ἄρχοντες μὲ βασικὸ κριτήριο τὴν οἰκογενειακὴ τους κατάσταση, ἀναθέτοντάς τους νὰ διαχειρίζονται, ὅπως φροντίζουν τὰ τῆς οἰκογενείας τους καὶ τὰ θέματα τῆς κοινωνίας. Κι αὐτὸ γιατί πίστευαν πὼς ὅπως τὰ κατάφεραν νὰ διδάξουν τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια, στὰ σπίτια τους κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ κατάφερναν νὰ μεταδώσουν τὰ βιώματα αὐτὰ καὶ στὶς μεγαλύτερες οἰκογένειες, δηλαδὴ τὶς μικρὲς κοινωνίες, τῶν χωριῶν καὶ τῶν πόλεων γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη καὶ τὴν προκοπὴ τοῦ τόπου. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ καὶ οἱ βουλευτὲς τοῦ τόπου μας, ὡς ἐκπρόσωποι μεγαλύτερων περιφερειῶν, τῶν νομῶν τῆς χώρας ἐπικράτησε νὰ ὀνομάζονται καὶ ὡς πατέρες τοῦ ἔθνους, κοινῶς ἐθνοπατέρες, ἀφοῦ εἶχαν στόχο καὶ σκοπὸ νὰ μεταφέρουν, νὰ μεταδώσουν καὶ νὰ διδάξουν τὶς διαχρονικὲς ἀξίες καὶ τὰ ἤθη, να σεβαστοῦν τίς παραδόσεις και τόν πολιτισμό καί πάνω σ’αὐτό τό πλαίσιο  νά συμβάλουν στήν περαιτέρω προκοπή τοῦ  λαοῦ καὶ τοῦ ἔθνους. Οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου ἔβγαιναν ἀπὸ σπίτια καὶ οἰκογένειες πρότυπα στὴν κοινωνία, ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ ἀποτελοῦσαν παράδειγμα πρὸς μίμηση, ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ λειτουργοῦσαν ὡς διαρκὲς λιβανωτό, δηλαδὴ οἰκογένειες ποὺ εὐωδίαζαν μὲ τὴν παρουσία τους τὶς κοινωνίες.

Τὰ χρόνια, ὡστόσο, πέρασαν καὶ νέες μόδες εἰσῆλθαν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Κι ἀφοῦ ἡ ἁμαρτία κατέστη μόδα μέ συνεχιζόμενες ἐκ τῆς «πολιτισμένης» Δύσεως πλύσεως ἐγκεφάλου, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, τὸ κριτήριο τῆς εὐωδίας στὴν ἐπιλογὴ τῶν ἀρχόντων ἄλλαξε καὶ ἔγινε κριτήριο τῆς δυσωδίας, δηλαδὴ τῆς ἀνεντιμότητας καὶ τῆς βρωμιᾶς, τῆς γνωστῆς βοθρίλας κατὰ τὴν λαϊκὴ γνωστὴ ἔκφραση...

Ἐκ τοῦ γενικοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀμφισβητήσιμου κανόνος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἑξαιρεθεῖ καὶ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο, ὡς ἡ κορυφή τῆς γενικῆς σήψης. Ἄλλωστε εἶναι ἡλίου φαεινότερο καὶ γεγονὸς πλέον αὐταπόδεικτο, ποὺ κυρίως προέρχεται ἀπὸ τὰ στόματα παλαιῶν καὶ σύγχρονων ἐθνοπατέρων ὅτι τὰ σκάνδαλα, ἡ ἀπατεωνιὰ, ἡ βλασφημία καὶ ἡ δυσωδία «κοσμοῦν» τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὸ ἐθνικό μας κοινοβούλιο... Ὡς ἐκ τούτου κατὰ κοινὴ ὁμολογία οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου μας ὄχι μόνο δὲν εὐωδιάζουν, ὄχι μόνο δὲν ἀποτελοῦν παραδείγματα πρὸς μίμηση ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐκπέμπουν μία διαρκῆ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ δυσωδία, γεγονὸς ποὺ τοὺς καθιστὰ παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν.

Ἂν ρίξουμε μία διεξοδικὴ ματιὰ στὸ κοινοβουλευτικὸ ἔργο τῶν τελευταίων δεκαετιῶν εὔκολα ὁ κοινὸς νοῦς θὰ διαπιστώσει ὅτι συστηματικὰ ἐπιχειρεῖται ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀνηθικότητας στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν ἰσότητας, στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν ἐλευθερίας, στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν δημοκρατίας. Νόμοι καταλύονται ἢ ἀλλάζουν ἄρδην γιὰ νὰ παρέχουν ἀσυλία σὲ ἀπατεῶνες καὶ τυχοδιῶκτες. Ἐπικρατεῖ  κατὰ κόρον μία πολιτικὴ «ἀνηθικότητα» ποὺ εἶχε καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ βυθίσει τὴν χώρα σὲ ἕνα διαρκὲς σκοτάδι. Ἕνα σκοτάδι ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ὁ ἐγωκεντρισμός, ἡ ἀνικανότητα καὶ ἐν γένει ἡ ἰσοπέδωση τῶν πάντων, ἡ πνευματικὴ πτώχευση... Τὰ ἤθη εὐτελίστηκαν, οἱ ἀξίες μηδενίστηκαν ἐνῶ ἐμφανίζονται διαρκῶς πολιτικοὶ φελλοὶ ποὺ ἀρχίζουν ὡς μοχθηροὶ κώνωπες ποὺ ρουφοῦν τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ νὰ ἐπιπλέουν στὰ λύματα ποὺ προκαλεῖ μὲ τὶς ἀποφάσεις του τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο. Ἡ πολιτικὴ ἀνικανότητα ἔφερε ἀκόμη τὰ μνημόνια, ποὺ συνιστοῦν «ἔννομη» κατοχὴ  καὶ ὑποδούλωση τῆς χώρας σὲ ξένα κέντρα, τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν γνωστὴ χουντικὴ ἀρχὴ τοῦ ἀποφασίζομε καὶ διατάζομε ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικὰ νομοθεσίες ξένες καὶ ἀπαράδεκτες γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὸ πολιτικὸ ἦθος αὐτῆς τῆς χώρας, τῆς Ἑλλάδας μας.

Προσφάτως λοιπὸν ὁ Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης Παῦλος ἱκέτευσε τὴν Παναγία μας καὶ τὸν Χριστὸ σὲ ὁμιλία του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζιδανίου νὰ καθαρίσει τὴν σαπίλα ποὺ προκαλεῖ ὁ κατὰ κοινὴ ὁμολογία «βόθρος τῆς Βουλῆς». Ὁ ἐν λόγω Ἱεράρχης καυτηριάζοντας τὶς ἀποφάσεις τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς εἶπε χαρακτηριστικά: «…Ἡ Παναγία νὰ βοηθήσει τοὺς ἄρχοντες. Ποιοὺς ἄρχοντες; Νὰ ξεκινήσω ἀπὸ τὴ Βουλή; Ἐκεῖ εἶναι ὅλη ἡ σαπίλα. Ἕνας βόθρος εἶναι ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, παρ’ ἐκτὸς ἐξαιρέσεων στὰ πέντε δάκτυλα τῆς χειρός, ἀπὸ ὅλους τούς συνδυασμούς…

Ποιὰ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση; Τὸ ἴδιο. Ἐλάχιστοι εἶναι σοβαροὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ δὲν ἀκούγονται. Κανένας σοβαρὸς ἄνθρωπος, κανένας ὑπεύθυνος Ἕλληνας, δὲν ἔχει διάθεση νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ κοινά. Τί νὰ κάνω ἐκεῖ πέρα, μοῦ λένε, πῶς νὰ τὰ βγάλεις πέρα μὲ τὴν Κόπρο τοῦ Αὐγείου, πῶς νὰ τὰ βάλεις μὲ τὴ Λερναία Ὕδρα; Μὲ ἐνημέρωσαν ὅτι κυκλοφόρησε ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὴν ὁποία καταργεῖται ἡ προσευχὴ ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Καὶ εἶναι ἡ ἴδια στάση ἀπὸ ὅλες τὶς πτέρυγες τῆς Βουλῆς. Δὲν μιλάει κανείς, γιατί ὅλοι ἐκμαυλίζουν γιὰ ψήφους, αὐτὸ εἶναι τὸ μέλημά τους…

Ὅπως προεῖπα, εἶναι κάποιοι ποὺ ἀγωνιοῦν καὶ ἀγωνίζονται, ἀλλὰ χάνονται μέσα στὴ λάσπη, μέσα στὴν Κόπρο τοῦ Αὐγείου…».

Τὰ λόγια τοῦ Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης Παύλου ἀποτελοῦν τὴν κοινὴ πεποίθηση, τὴν βασικὴ πίστη τῆς πλειονότητας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία μὲ αὐτὸν τὸν ἐπιεικέστατο χαρακτηρισμὸ «τοῦ βόθρου» ἀποκαλεῖ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο. Καὶ λέμε ἐπιεικέστατο γιατί ἡ δυσωδία ἑνὸς κοινοῦ βόθρου, μένει γιὰ λίγο, ἀφοῦ κάλλιστα μετακινεῖσαι εὔκολα σὲ πιὸ εὐχάριστο περιβάλλον. Ἀντιθέτως ἡ δυσωδία ποὺ ἐκπέμπει ὁ βόθρος τῆς Βουλῆς ἐκτὸς τῶν ἄλλων σοῦ στερεῖ τὴ δυνατότητα μεταβίβασής σου σὲ ἕνα ἄλλο πιὸ εὐχάριστο μέρος, ἀφοῦ σὲ ἐξαναγκάζει ὡς Ἕλληνα πολίτη ὄχι μόνο νὰ ἀναπνέεις τὴ μπόχα ποὺ ἐξ αὐτῆς προέρχεται ἀλλὰ ἐπιπλέον νὰ περπατᾶς πάνω στὰ βοθρολύματα ποὺ αὐτὴ δημιουργεῖ μὲ νόμους λ. χ. πού καθιστοῦν τὴν ἀνωμαλία ὡς ὁμαλότητα ἢ καταργοῦν συνειδητὰ ἄρθρα τοῦ ἰσχύοντος συντάγματος κ.ο.κ.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ πραγματικὰ προσωπικὰ ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴν ἀντίδραση τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς Νικολάου Βούτση, ὁ ὁποῖος πιθανὸν ἔχοντας ἐθιστεῖ στὶς ἐκπομπὲς τῶν ἀερίων τοῦ κατὰ κοινὴ ὁμολογία κοινοβουλευτικοῦ βόθρου ἀπαίτησε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κοζάνης νὰ ἀνασκευάσει τὶς δηλώσεις του! Βέβαια δικαιολογεῖται ἐν μέρει γιατί ὅπως λέγει ὁ σοφὸς λαὸς ἂν δὲν παινέψεις τὸ σπίτι σου (βλ. Βουλή), τὸ ὁποῖο στὴν προκειμένη περίπτωση ἔχεις μεταβάλει συνειδητὰ σὲ βόθρο τότε θὰ πέσει νὰ σὲ πλακώσει...

Συγκεκριμένα σὲ ἀνακοίνωσή του ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Βουλῆς  Νίκ. Βούτσης ἀναφέρει:  «Τὶς προηγούμενες ἡμέρες καὶ ἐνῶ ἡ συζήτηση γιὰ τὴν Παιδεία στὴ Βουλὴ βρισκόταν σὲ ἐξέλιξη, ἀναπαράχθηκε σὲ συγκεκριμένες ἰστοσελίδες μία κυριολεκτικὰ ἀπίστευτη φερόμενη ὡς δήλωση τοῦ Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παύλου, ὅπου ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἀναφέρεται ἡ Βουλὴ ὡς «βόθρος» καὶ οἱ ἐκλεγμένοι ἐκπρόσωποι τοῦ κοινοβουλίου ὡς «ἡ κόπρος τοῦ Αὐγεία».

Ἤλπιζα ὅτι θὰ ὑπῆρχε διάψευση ἢ ἔστω ἀνασκευὴ ἐπὶ τῶν δηλώσεων ποὺ φαίνεται ὅτι ἔγιναν. Σὲ κάθε περίπτωση, δηλώσεις ποὺ πέραν τῶν ἀπαράδεκτων χαρακτηρισμῶν ἐμφοροῦνται καὶ ἀπὸ ἀκραία φονταμενταλιστική, ἐν προκειμένω ὀρθόδοξη, ἀντίληψη δὲν μποροῦν νὰ τυγχάνουν ἀσυλίας καὶ νὰ μὴν ἀποδοκιμάζονται ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους πολιτειακοὺς καὶ βέβαια θρησκευτικοὺς παράγοντες. Ἐπαναλαμβάνω, ἐλπίζω ἔστω καὶ σήμερα οἱ ἐν λόγω δηλώσεις νὰ διαψευστοῦν».

Σὲ συνέντευξή του ἐξάλλου στὴν ΕΡΤ ὁ κ. Βούτσης ἐμφάνισε σὲ ὅλο τὸ μεγαλεῖο τὸ πῶς ἡ παροῦσα κυβέρνηση ἐπιχειρεῖ νὰ καταπατήσει στὸ ὄνομα ἑνὸς ξεπερασμένου μεσαιωνικοῦ μοντέλου τοῦ διαφωτισμοῦ διαχρονικὲς ἀξίες καὶ ἤθη ποὺ κράτησαν ὄρθιο σὲ δύσκολες στιγμὲς τὸν ἑλληνικὸ λαό. Παραθέτουμε αὐτούσια τὰ ὅσα εἶπε ἀφήνοντας στὸ ἀναγνωστικό μας κοινὸ νὰ κρίνει καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσει γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν κατάντια τῶν συγχρόνων «ἐθνοπατέρων» μας καὶ τὶς ἀποφάσεις ποὺ συνιστοῦν στὴν κυριολεξία βοθρολύματα ξεπεσμένης ἀριστερίζουσας μεσαιωνικῆς ἐπαναλαμβάνουμε νοοτροπίας. Μίας ὑποκριτικῆς νοοτροπίας ἡ ὁποία λίγες ἡμέρες ἀργότερα διαπιστώθηκε ἐμπράκτως ἀπὸ διευθύντρια, μέλους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁποία πέταξε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὰ σκουπίδια καὶ ἔβγαλε τὸ σταυρὸ ὑπαλλήλου της... (βλ. ἄρθρο ἡγουμένου Μονῆς Δοχειαρείου σελ. 8). Καὶ λέμε ὑποκριτικῆς γιατί ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλ. Τσίπρας, τὸ ἀφεντικὸ τους κατὰ τὸν λαό, ἂν καὶ ἄθεος μεταβαίνει στὸ Ἅγιο Ὄρος ἢ μετέχει ἐνεργὰ στὴν τελετὴ τῶν Θεοφανείων κ. ἄ. !!!

«Ἡ ἐποχὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι βαθύτατα συντηρητική, οὔτε ἡ Ἑλλάδα, ἡ μεταμνημονιακή, γιὰ τὴν ὁποία ὅλοι πρέπει νὰ ἐργαζόμαστε καὶ νὰ ἔχουμε ἕνα ὅραμα, νὰ εἶναι τοῦ "Πατρὶς θρησκεία οἰκογένεια" καὶ τοῦ "Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν... Ἡ ἐπαναφορὰ συνεχῶς μίας ἀτζέντας ἡ ὁποία παραπέμπει, σὲ τελευταία ἀνάλυση, σὲ βαθύτατα συντηρητικὰ ἀποτυπώματα τοῦ παρελθόντος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ σημαία τῆς μεταμνημονιακῆς Ἑλλάδας». Δέν άναρωτιέστε γιατί ὁ κ. Βούτσης καί οἱ ὁμοιοί του ἐνῶ στηλιτεύουν τήν ὁρθοδοξία καί τόν πολιτισμό μας ἐν τούτοις ἀποφεύγουν νά μιλήσουν γιά τό δικό τους ὅραμα, τό ὁποῖο δύναται νά εἶναι λ.χ. «Ἑλλάς Ἑλλήνων ἀναρχικῶν καί ἄθεων ἀριστεριστῶν» ἤ ἀντί τοῦ «Πατρίς θρησκεία Οἰκογένεια» τό «Ἰσότης, ἐλευθερία, ἀδελφότης» τό ὁποῖο παραπέμπει στά γνωστά πρωτόκολλα τῆς Σιών, στό γελοῖο σύνθημα, ὅπως τό χαρακτηρίζουν οἱ ἴδιοι οἱ ἐμπνευστές του στά πρωτόκολλα τῆς Σιών. Ἀλλά ποιός ἄραγε εἶναι ὁ κ. Βούτσης πού θέλει νά ἐκφράζει τήν ἑλληνική κοινωνία;

Στὴν ἐπισήμανση ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι Ὀρθόδοξος ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀντέδρασε λέγοντας ὅτι «δὲν ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι λαοὶ» καὶ παρατήρησε: «Στὴν Ἑλλάδα ἡ Ὀρθοδοξία ἀφορᾶ τὸ 90% τοῦ πληθυσμοῦ. Εἴμαστε ἀπὸ τοὺς πιὸ ὁμογενοποιημένους λαοὺς παγκοσμίως σὲ σχέση μὲ θρησκευτικὲς δοξασίες. Ἀλίμονο, ὅμως, δὲν εἴμαστε οὔτε ταλιμπάν, οὔτε φονταμενταλιστές. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ κάθε ἄνθρωπο κάτι τὸ ἰδιαίτερο. Δὲν γεννιέται κανεὶς καὶ πεθαίνει στὸ πλαίσιο ἑνὸς λαοῦ ἢ ἐθνότητας καὶ μὲ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα ἀποτυπωμένο πάνω του. Εἴμαστε ἕνα σύγχρονο κράτος. Δὲν εἴμαστε φονταμενταλιστικὸ Ὀρθόδοξο κράτος, οὔτε ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας».

Τὸ ποιὸς πραγματικὰ κ. Βούτση λειτουργεῖ ὡς «ταλιμπάν» μπορεῖτε νὰ τὸ διαπιστώσετε εὔκολα ἀνατρέχοντας στὶς ἀποφάσεις τῆς βόθρο-Βουλῆς σας. Ἀποφάσεις ποὺ λειτουργοῦσαν καὶ δυστυχῶς συνεχίζουν νὰ λειτουργοῦν ὡς βόμβες μεγατόνων ἀνάλογες μ’ αὐτὲς ποὺ ρίχνουν οἱ «ταλιμπάν» σὲ ἀνύποπτους καὶ ἀνυποψίαστους πολίτες ἢ ὡς ἐνισχυμένες μολότοφ ποὺ ρίχνουν ἀνεξέλεγκτα καὶ ὑπὸ τὴν προστασία σας οἱ ἀναρχικοὶ στὶς μονάδες καταστολῆς (ΜΑΤ) γιὰ νὰ τὰ ἐκγυμνάζουν σὲ πραγματικὲς συνθῆκες μάχης...!!! Ἐμεῖς σίγουρα δέν εἴμαστε ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά ἐσεῖς εἶστε καί μέ τ΄λη βούλα τοῦ νόμου τῶν μνημονίων ταλιμπάν τῆς ἀντι- ὀρθοδοξίας καί τῆς αποδόμησης τῶν χριστιανικῶν ἰδεωδῶν. (Θοῦ Κύριε φυλακὴν τῷ στοματί μου).

Γιὰ τὶς μαθητικὲς παρελάσεις εἶπε ἀκόμη ὅτι «δὲν εἶναι ὅτι τὸ καλύτερο καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι δὲν συμβαίνει πουθενὰ ἀλλοῦ στὴν Εὐρώπη»!!! Δηλαδὴ κατὰ ἐσᾶς καὶ τοὺς ὁμοίους σας ἡ Εὐρώπη τοῦ ψευτο-πολιτισμοῦ συνιστᾶ τὸ πρότυπο γιὰ τὴν χώρα μας κ. Βούτση;

Τὸ ἄσχημο καὶ συνάμα ἀπαράδεκτο στὴν ὅλη ὑπόθεση ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος στὸ αἴτημα τοῦ κ. Βούτση ζήτησε ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κοζάνης Παῦλο. Προσωπικὰ δὲν περιμέναμε καὶ μία διαφορετικὴ στάση ἐκ μέρους τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἂν γινόταν κάτι τέτοιο θὰ ἀποτελοῦσε ἐξαίρεση στὸν κανόνα τῆς ὅλης ποιμαντορίας του. Μία ποιμαντορία ἔμμεσης στήριξης-πιθανὸν καὶ μὲ τὸ ἀζημίωτο- (βλ. ΕΣΠΑ) στὴν νοσηρὴ –βοθρολυματικὴ πολιτικὴ ποὺ ὁδηγεῖ συστηματικὰ σὲ μία χαώδη κατάσταση τὴν εὐλογημένη πατρίδα μας. Τά οὔρα, ὅπως εἶναι γνωστό δέν γίνονται ἀγιασμός, ὅμως ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας φροντίζει κάθε χρόνο νά ἐξαγιάζει τά βοθρολύματα τοῦ Κοινοβουλίου.

 

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 192) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Ειδήσεις - Θέματ...

  Πῶς τό «ἀτύχημα» στό Αἰγαῖο μεταξύ Ἑλλάδος –Τουρκίας, πού πιπιλίζουν Οὐάσιγκτον καί ΝΑΤΟ ἐξυπηρετεῖ τά γεωπολιτικά σχέδιά τους;

  ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!

  Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....

  Να γιατί μας φακελώνουν ηλεκτρονικά!

  ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

  ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016

  Ἐπικίνδυνες καί ἀντορθόδοξες οἱ θέσεις της ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου

  Ποιοὶ (μὲ ὀνόματα καὶ φωτογραφίες τους) Τέκτονες διακρίθηκαν ὡς Ἀπατεῶνες, Μαστροποί, Βιαστὲς καὶ Δολοφόνοι καὶ ἤδη ἐκτίουν μακρόχρονες ποινές, κάθειρξης

  Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι

  MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

  Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας

  Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες

  Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

  Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού

  Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι

  Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»

  Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού

  Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 88
Σύνολο Χρηστών 88
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr