Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018
Κατηγορία: Ειδήσεις - Θέματα
Θεσμός πλέον ἀποτελεῖ τό πανηγύρι γιά τόν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας
(09/06/2017 14:05)

Χάρη στίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλου καί τῆς συζύγου του ἔχει ἀνεγερθεῖ πρός τιμήν τοῦ Νεομάρτυρα Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας μεγαλοπρεπής Ναός ἀλλά καί σημαντικοί βοηθητικοί χῶροι-κτίσματα, πού ἀποβλέπουν σύμφωνα μέ τό δραστήριο αὐτό χριστιανικό καί θεοσεβούμενο ζεῦγος νά στεγάσουν ποικίλες πολιτιστικές καί κοινωνικές καί ἐθνικές δραστηριότητες, μέ βάση τόν ὁραματισμό τους.

Βέβαια τά καλά κόποις κτῶνται. Ὡς ἐκ τούτου τό ὅραμα τοῦ ζεύγους Ἀναγνωστοπούλου στήν προσπάθειά του αὐτή, ὅπως εἶπε ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος στήν ὁμιλία του ἔχει ἀντιμετωπίσει καί ἀντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες καί ἀντιξοότητες. Τό γεγονός αὐτό ὡστόσο μπορεῖ νά προκαλεῖ πίκρες ἀλλά οὐσιαστικά συμβάλει στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου καί τοῦ ὁράματος. Γιατί οἱ δυσκολίες τοῦτες πνευματικά ἑρμηνευόμενες ὡς δοκιμασίες τελικῶς ὁδηγοῦν στό ἔπαθλο. Οἱ δοκιμασίες αὐτές δεικνύουν τήν ὄχληση τοῦ Ἀντιδίκου ἀλλά καί συμβάλουν στήν ὑπέρβασή τους μέσω τῶν ἀλλεπάλληλων θαυμάτων τοῦ νεομάρτυρα Ἁγίου. «Γιά τά ἄπειρα καί ἀπίστευτα θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου εὐελπιστοῦμε νά ἀξιωθοῦμε νά τά καταγράψουμε σέ εἰδικό λεύκωμα. Εἶναι ὁ μοναδικός Ναός τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς Νεομάρτυρες ἀπό ὅλη τήν ὑφήλιο» εἶπε χαρακτηριστικά στήν ὁμιλία του ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος.

 

Άναρτοῦμε ἀποσπάσματα τῆς Θείας Λειτουργίας, τῶν ὁμιλιῶν καὶ τῶν βραβεύσεων τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὶς προσωπικότητες ποὺ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου

 
 

https://youtu.be/DxeCO1jn0SI                               (1)  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

https://www.youtube.com/watch?v=5N48jB4MaDg   (2)

https://youtu.be/GXxAwQvgpB4                                   (4)
https://youtu.be/UGugQ2PSl2U                                     (5)

https://www.youtube.com/watch?v=eAu4pdEeg4s (6)

https://youtu.be/U0l81qU1YjU                                     (7)   Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
https://youtu.be/oEROmTz6Qw0                                 (8)   ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
https://youtu.be/gQmkOXo2qjI                                    (9)   Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
https://youtu.be/9eCa4bkM7VQ                                (10)

https://youtu.be/eIfGLhzwKMw    (11)   ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

https://youtu.be/JB4DoL-JLBQ        (15)

https://youtu.be/4zTxIUD-gYE        (16)   ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

https://youtu.be/QJ91nenJihQ       (18)   ΤΕΛΟΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

https://youtu.be/nRL8jGBzjl0         (19)  ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΕΙΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

https://youtu.be/-ngdrqQhUsk       (21)  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

https://youtu.be/8jCf1e-qPDI          (25)  ΕΝΑΡΞΙΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

https://youtu.be/RPIPLR-uGkM      (26) Ο ΥΠΕΡ 95 ΕΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

https://youtu.be/HNNwzp6GIak     (27)  ΓΕΥΜΑ

https://youtu.be/6HlQsaTz3uo        (29)

https://youtu.be/WRcjlmgWufM          (31)  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

                                                              ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

  

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος  παρέδωσε τὶς βραβεύσεις εἰς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμον καὶ Ἔξαρχον Μέσης Αἰγύπτου, εἰς τὸν Ἁγιογράφο κ. Κωνσταντῖνο Γιωτάκη καὶ τὴν συνεργάτιδα του κ. Ἑλένη Δερβίσογλου καὶ εἰς τὴν Καθηγήτριαν ἰατρὸν κ.Εἰρήνη Γράψα.

Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης παρέδωσε τὶς βραβεύσεις εἰς τὸν Δρ. πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Ἰωάννη Κύρου,  τὶς συνεργάτριές του, ἀρχιτέκτονες μηχανικοὺς κυρίες κ. Φοίβην Ματάνα  καὶ κ. Ἀλεξάνδρα Παναγιωτίδου καὶ  εἰς τὸν πολιτικὸ μηχανικὸ κ. Εὐστράτιον Λαζούρα. Ὁ  ἐ. Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρέας Τσόλιας  παρέδωσε τὴν βράβευσι εἰς τὸν νομικὸν κ. Παναγιώτη  Πολάλη. Ὁ παρουσιάζων τοὺς βραβευομένους, διεθνοῦς φήμης Ἕλληνας τενόρος κ. Κων/νος Παλιατσάρας παρέδωσε τὴν βράβευσι εἰς τὸν τοπογράφο μηχανικὸ κ.Ἰωάννη Μπαρδάκη. Στὴν θαυμάσια ἐκδήλωσι εἶχαν προσκληθῆ καὶ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Μέσης Αἰγύπτου, ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Λαύρας παν/τος ἀρχ. πατὴρ Εὐσέβιος Σπανός. Ὁ Γεν.Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ.Μ. Κηφισσίας, Ἀμαρουσίου καὶ  Ὠρωποῦ καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, ὁ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης, ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Ζώης, Διοικητὴς τοῦ ΚΕΤΧ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Γ.Ε.Σ & Γ.Ε.Ν.,ὁ Γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσσίας κ. Θεόδωρος Kalaidov, ὁ Στρατηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ. κ. Κων/νος Τσιτίνης, οἱ δικαστικοὶ κ. Ἀνδρέας Τσόλιας ἐ.ἀ. Ἀρεοπαγίτης, ἡ Πρόεδρος Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν κ. Δήμητρα Ἀναστασοπούλου καὶ ἡ Πρόεδρος Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κ. Βασιλικὴ Καρβέλα κ.ἄ.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ βιβλίο μὲ περιληπτικὴ ἱστορία περὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας (βίος, ἀκολουθία, ἐγκώμια, παρακλητικὸς κανόνας, ἱστορικὸ τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ἱδρύματός μας)  καθὼς καὶ τὸ νέο ἑορτολόγο μας, ἄς μᾶς γράψουν εἰς τὸ φάξ : 210-3236978 ἤ στὸ email μας : fot_gram@otenet.gr ἤ ἄς μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ 210-3254321 – 2. Αὐτὰ καὶ Ἐπετηρίδες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμῆς» θὰ τὰ ἔχουν ἔναντι τῆς συμβολικῆς τιμῆς τῶν ἕξ (6) Εὐρὼ πρὸς κάλυψιν μέρους τῶν ἐξόδων μας.

   Γιὰ ὅσους στεροῦνται καὶ αὐτὸ τὸ πενιχρὸ ποσό καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγουμε καὶ τὴν διαδικασία τῆς ἀποστολῆς (ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν ἔχουμε πολλοὺς καὶ ἱκανοὺς ἐθελοντὲς καὶ παρὰ τὴν ἄκρως ἐξαντλητικὴ θυσία μας ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἡμερησίως ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος, ἐν τούτοις, ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι δυστυχῶς στενάζομε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Κάνομε ὑστάτη ἔκκλησιν  γιὰ ἐθελοντές), ἄς τὰ μελετήσουν αὐτὰ εἰς τὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας : www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Τάμα καὶ στὸTwitter: @PANEL_TAMA.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ   ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210 - 3254321

 

Συντάκτης: Θεοπούλα Παναγιώτου
Πηγή: ΑΚΤΕ- ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ -ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Ειδήσεις - Θέματ...

  Οἱ Ρότσιλντ καὶ ἡ Οὐάσιγκτον χτυποῦν τὸ ντέφι καὶ οἱ πολιτικὲς κυβερνητικὲς μαριονέτες:

  Κυκλοφορεί ο ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

  Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού κυκλοφορεῖ τό Σάββατο 13 Ἰανουαρίου

  Διωγμοί ἀντιδρώντων στό Κολυμπάρι ἁγιορειτῶν μοναχῶν

  ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!

  Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....

  Να γιατί μας φακελώνουν ηλεκτρονικά!

  ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

  ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016

  Ἐπικίνδυνες καί ἀντορθόδοξες οἱ θέσεις της ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου

  Ποιοὶ (μὲ ὀνόματα καὶ φωτογραφίες τους) Τέκτονες διακρίθηκαν ὡς Ἀπατεῶνες, Μαστροποί, Βιαστὲς καὶ Δολοφόνοι καὶ ἤδη ἐκτίουν μακρόχρονες ποινές, κάθειρξης

  Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι

  MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

  Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας

  Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες

  Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

  Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού

  Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 167
Σύνολο Χρηστών 167
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr