Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
Κατηγορία: Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Τό Ἅγιο Φῶς καί οἱ...μπαλαοῦρες
Ὁ ἅγιος τάφος τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνος δέν ἐκάει .Ἐκεῖ πού βγαίνει τ΄ Ἅγιο Φῶς, ἄλλη φωτιά δέν πάει
(12/04/2017 13:09)

Τῷ καιρῶ ἐτούτῳ "ὁπού ἔγιναν καμπόσοι κόντηδες (καί βουλευτές) ὁπού ἦταν καντιποτένιοι", πίνουν τό αἷμα τῆς πατρίδας μας καί λοιδοροῦν τά ἱερά καί τά ὅσιά της. Ὁ κάθε κρανιοκενής ἱστοριογράφος τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ, ὁ κάθε μπαλαούρας ἀμολάει τίς τιποτολογίες, τίς...οὐρολογίες του, γιατί ζεῖ στήν χώρα τῆς ἀτιμωρησίας. Γιατί δέν λένε τίς παλαβομάρες τους καί γιά τό Ἰσλάμ; Ὅταν οἱ μωαμεθανοί αὐτομαστιγώνονται καί ρέει τό αἷμα στούς δρόμους, δυστυχῶς καί τῆς πατρίδας μας, γιατί δέν βγαίνουν οἱ ὄρνιθες τῆς προόδου νά καταδικάσουν τό βάρβαρο ἔθιμο;

 

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
 

Μπαλαούρας: τί ἐνδιαφέρον ὄνομα!! Καί ἐπειδή εἴμαστε λαός πού μᾶς ἀρέσει νά παίζουμε -"ἀεί παῖδες εἰσί οἱ Ἕλληνες"- ἐνίοτε μέ τά ὀνόματά μας καί τά ἐτυμολογικά τους... γενέθλια, θά ἀναζητήσουμε τά λεκτικά..."γενοτόπια" τοῦ  "μπαλαούρα". Ἐκ πρώτης ὄψεως συνίσταται, ἐκ τῶν κάτωθι δύο συνθετικῶν: μπάλα + οὔρα, γενική μπαλαούρας. Ἡ μπάλα, ἴσως παράγεται ἀπό τό ρῆμα πάλλω, πού σημαίνει σείομαι, ἀναπηδῶ, σκιρτῶ - ἀλλά μᾶλλον εἶναι παρετυμολογία - ἤ ἀπό τό ρῆμα ἄλλομαι πού σημαίνει πηδῶ, ἐξοῦ καί ἅλμα. Τέλος πάντων τό πρῶτο συνθετικό δέν μᾶς ἐνδιαφέρει καί τόσο. Τό δεύτερο ἐπιφυλάσσει ἐκπλήξεις, ἀπρόσμενες...

Τό δεύτερο, λοιπόν,  συνθετικό "-οὔρας" ἐπιδέχεται πολλές ἑρμηνεῖες. Νά εἶναι ἀπό τήν οὐρά, τό ὀπίσθιον ἄκρον τοῦ κορμοῦ τῶν ζώων, ὅπως γράφουν τά παλιά, καλά λεξικά; Τότε ὁ τόνος θά ἦταν στή λήγουσα ὅποτε θά λεγόταν ὁ... λεγάμενος "μπαλαουρᾶς". Τό κρατᾶμε...

 Μήπως εἶναι λεκτικό λείψανο ἀπό τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καί μᾶς παραπέμπει στά "οὐρί", τίς ὀγδόντα καί τόσες ὡραῖες παρθένες πού ἀναμένουν τούς  καλούς  μωαμεθανούς στόν παράδεισο; Νά ἦταν, λοιπόν, "μπαλαουρίς" ἤ "μπαλαούρις", δηλαδή ὁ σκιρτῶν ἀπό χαρά, ἀναλογιζόμενος τό τί τόν περιμένει μετά τόν θάνατον; Πολύ πιθανόν!!

Προχωροῦμε στίς ἐτυμολογικές περιηγήσεις. Εἴπαμε, τό ὄνομα προσφέρεται...

Ὑπάρχει ἕνα ἐπιφώνημα τό ὁποῖο κυριαρχοῦσε τίς παλαιότερες ἐποχές. Τό "οὔρρα", πού ταυτίζεται μέ τό τωρινό "ζήτω".

Μάλιστα, ἄν θυμᾶμαι καλά, οἱ ἐνθουσιώδεις ὄχλοι, οἱ ζητωκραυγαστές τό ἐπαναλάμβαναν ἐν χορῶ, τρεῖς φορές: οὔρρα, οὔρρα, οὔρρα!! Βεβαίως μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου λησμονήθηκε, διότι, προφανῶς,  πολλάκις οἱ λόγοι τῶν ἀγορητῶν-πολιτικῶν παρέπεμπαν  στό ἐκκρινόμενον ἐκ τῶν νεφρῶν καί συναθροιζόμενον εἰς τήν γνωστήν κύστιν, ὑγρόν. Μᾶς προβληματίζουν καί τά δύο "ρό" στήν λέξη, ἀλλά αὐτό δέν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ἡ τάση ἁπλοποιήσεως τῆς ζωῆς μας, δέν ἄφησε στό ἀπυρόβλητο καί τήν ταλαίπωρη γλώσσα μας. Θυμᾶμαι, κάποιος εὐφυής μαθητής μου, πού μέ ἀφόπλισε, ὅταν ἐγώ ἐπέμενα ὅτι ἡ λέξη "Ἀττική" γράφεται μέ δύο "ταῦ", λέγοντάς μου ὅτι καί μέ ἕνα "ταῦ" πάλι Ἀττική εἶναι. Ἄν δεχτοῦμε τήν προαναφερόμενη ἐτυμολογική ἐξήγηση, τότε ἡ λέξη σημαίνει κυριολεκτικῶς "ζήτω ὁ ἀναπηδῶν, ὁ ἀσπαίρων, ὁ φρικιῶν". ( Ὁ λεξικογράφος, Δημητράκος μᾶς δίδει καί αὐτές τίς ἑρμηνεῖες γιά τό ρῆμα πάλλω). Ἐπιλέγω, ἐκ τῶν τριῶν, τό σπάνιο ρῆμα ἀσπαίρω, πού σημαίνει σπαρταρῶ, τινάσσομαι σπασμωδικῶς ἐπειδή ταιριάζει μέ τήν ἀντίδραση τοῦ κ. Μπαλαούρα. Ἀσπαίρει, ἐνώπιον τοῦ Ἑσπερινοῦ Φωτός τοῦ Κυρίου, φρίττει.

Συνεχίζουμε...

Ἔχουμε τήν ἀρχαία λέξη "οὖρος", ἀρσενικοῦ γένους, μέ τρεῖς σημασίες:

Πρώτη: οὖρος, πού ἐπέζησε στήν φράση "οὔριος ἄνεμος", δηλαδή ὁ εὐνοϊκός, ὁ ἐπιτυχής.

Δεύτερη: οὖρος, πού σημαίνει φύλακας, φρουρός, ἐπόπτης. Αὐτή παράγεται ἀπό τήν λέξη ὤρα, μέ "ψιλή" πού σημαίνει φροντίδα, πρόνοια, ἐξοῦ καί θυρωρός. Ἀπό αὐτό τό "-οὐρός" ἔχουμε λέξεις ὅπως ὁ κηπουρός, οἰκουρός (= o φυλάττων τόν οἶκο).

Τρίτη: οὖρος, πού σημαίνει ἄγριος βούς, ἄγριο βόδι.

Προσωπικά θά ἐπέλεγα τήν τρίτη σημασία γιά τό ὄνομα "μπαλαούρας". Ὅποτε μᾶς βγαίνει μία πολύ παραστατική φράση. "Ὁ ἀναπηδῶν σάν ἄγριο βόδι". Πολύ καλό!!

Μᾶς ἔμειναν καί ἄλλα δύο συνθετικά, οὐδετέρου γένους αὐτή τήν φορά, τά ὁποία ἐντόπισα στά λεξικά μας.

Τό οὖρον.

Τό βρίσκουμε, ἐν πρώτοις, μέ τήν σημασία τοῦ ὁρίου, τοῦ συνόρου, τοῦ τέρματος.

Καί ἡ συχνόχρηστη δεύτερη, ἡ ὁποία ἀπαντᾶται συνήθως στόν πληθυντικό ἀριθμό:  τά οὔρα, τό χύδην λεγόμενο κάτουρο.

(Θυμήθηκα κάτι. Ἡ λέξη "κάτουρο" εἶναι κακόηχη. Ὅταν ὅμως τήν διαβάζεις σέ κείμενα ἀνθρώπων πού τό σῶμα τους ἦταν γεμάτο πληγές γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας, πού ἔγραφαν μέ τό γιαταγάνι τους καί ὄχι μέ τήν πένα, δακρύζεις. "Σταυρούς ἔχω κολλημένους εἰς τό σῶμα μου, ὅπου μοῦ τούς ἔδωσαν τά ντουφέκια τῶν Τούρκων", ἔλεγε γιά τά τραύματά του. Εἶναι τοῦ "τοκογλύφου" Μακρυγιάννη, ὅπως τόν χαρακτήρισε κάποιος Ἀθανασιάδης, σύμβουλος τοῦ ὑπουργείου... ἀπαιδείας. Τί νά πεῖ κανείς; "Ὁ καθείς τήν μύξα του γιά βούτυρο τήν ἔχει"). Κάποτε ἡ Διοίκηση διορίζει τόν Μακρυγιάννη "ἀρχηγό τῶν Ἀθηναίων". Τόν πλησιάζει ὁ Γρόπιος (Gropius), πρόξενος τῆς Ἀούστριας, καί τοῦ λέει νά δεχτεῖ τόν "Γκόρδον", τόν Ἄγγλο, ὡς ἀρχηγό, διότι θά βάλει τά χρήματα. Ἀπαντᾶ ὁ πατριδοφύλακας στρατηγός: "Σύρε πές του, ὅποιος εἶναι αὐτός ὁπού θά βάλει τά χρήματα, ὄχι ἀρχηγόν τόν κάνω καμπούλι (= δέχομαι νά γίνει), διά τήν ἀγάπη τῆς πατρίδος μου, ἀλλά ὅπου κατουράγει νά μοῦ δίνει νά πίνω ἐγώ τό κάτουρο. Τό κάνω αὐτό καί τοῦ τό δίνω ἐγγράφως". (Ἀπομνημονεύματα, ἔκδ. Ζαχαρόπουλος, σέλ. 483). Αὐτά τῷ καιρῶ ἐκείνῳ. Τῷ καιρῶ ἐτούτῳ "ὁπού ἔγιναν καμπόσοι κόντηδες (καί βουλευτές) ὁπού ἦταν καντιποτένιοι", πίνουν τό αἷμα τῆς πατρίδας μας καί λοιδοροῦν τά ἱερά καί τά ὅσιά της. Ὁ κάθε κρανιοκενής ἱστοριογράφος τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ, ὁ κάθε μπαλαούρας ἀμολάει τίς τιποτολογίες, τίς...οὐρολογίες του, γιατί ζεῖ στήν χώρα τῆς ἀτιμωρησίας.

Ἐρώτηση: Γιατί δέν λένε τίς παλαβομάρες τους καί γιά τό Ἰσλάμ; Ὅταν οἱ μωαμεθανοί αὐτομαστιγώνονται καί ρέει τό αἷμα στούς δρόμους, δυστυχῶς καί τῆς πατρίδας μας, γιατί δέν βγαίνουν οἱ ὄρνιθες τῆς προόδου νά καταδικάσουν τό βάρβαρο ἔθιμο;

Τίς ψευτοπαλληκαριές τους, οἱ σαπιοκοιλιές, πού θά ἔλεγε καί ὁ Καραισκάκης, τίς περιορίζουν στά δικαιώματα τῶν κίναιδων, στήν προσβολή τῆς Ὀρθοδοξίας, στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, στίς παρελάσεις τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν, στούς ἥρωες, στό Κρυφό Σχολειό, στό Ἅγιο Φῶς.

Ὁ κ. Μπαλαούρας καί ὅλοι αὐτοί πού ἐπιδίδονται σέ γελοίους λεονταρισμούς ἄς βγάλουν τό σκασμό καί ἄς πάνε νά ψηφίσουν, μέ χέρια καί ποδάρια, τά μνημόνια τῆς ντροπῆς καί τῆς ὑποταγῆς, πού κόβουν "σύρριζα" τίς συντάξεις τῶν γερόντων γονιῶν μας πού ἔχυσαν ἱδρώτα καί αἷμα γιά νά στήσουν τούτη τήν πατρίδα.

Ὅταν προσβάλλουν τήν πίστη μας, τήν ἁγία Ὀρθοδοξία, προσβάλλονται "ἅπαντες σχεδόν οἱ Ἕλληνες, οἱ πραγματικοί ἀγωνισταί, οἱ κτίσαντες τό ἑλληνικόν αὐτό ἔθνος μέ λάσπη ζυμωμένην ἀπό τά αἵματα των καί μέ λίθους κτιρίου ἀπό τά κόκκαλα των, οἱ στρώσαντες τό αἱμοσταγές αὐτό τραπέζι διά νά τό τρώγουν οἱ κηφῆνες". (Ἀπό σημείωση στά ἀπομνημονεύματα τοῦ Μακρυγιάννη, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό "φυλλάδιο τῆς ἱστορίας Ν. Κριεζώτου").

Νά κλείσω μέ κάτι ὄμορφο πού διάβασα στά "Ἅπαντα" τοῦ Δ. Σολωμοῦ. (ἔκδ. "Μέρμηγκας" σελ.131)

"Ὡς γνωστόν ὁ Σολωμός ἐθέλγετο ἀπό τά αὐτοσχέδια ποιήματα τοῦ τυφλοῦ Ζακύνθιου ἐπαίτου Νίκ. Κοκονδρῆ. Μίαν ἑσπέραν, ἐνῶ ὁ ποιητής διήρχετο ἀπό ἕνα οἰνοπωλεῖον, βλέπει ἐκεῖ  ἄπειρον κόσμον προσεκτικόν. Σταματᾶ. Ἦτο μέσα ὁ ἐπαίτης ραψωδός καί διηγεῖτο τήν πυρκαϊάν πού εἶχε συμβεῖ εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Ἦτο ἡ πρώτη φορά πού ὁ Σολωμός τήν ἤκουε. Μένει σιωπηλός καί προσεκτικός. Ἀφοῦ ὁ ἐπαίτης ἐτελείωσεν, ὁ Σολωμός προχωρεῖ σοβαρός καί παρακαλεῖ τόν αὐτοσχέδιον ποιητήν νά ἐπαναλάβη τό ὡραῖον ποίημα, τοῦ ὁποίου ἐσώθη μόνο τό ὡραῖο δίστιχο:

Ὁ ἅγιος τάφος τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνος δέν ἐκάει .
Ἐκεῖ πού βγαίνει τ΄ Ἅγιο Φῶς, ἄλλη φωτιά δέν πάει.

Μόλις ἐτελείωσεν, ὁ Σολωμός συγκινημένος καί μέ σοβαρότητα εἶπεν εἰς τόν οἰνοπώλην: Κέρασε ὅλους, ὅσο κρασί πιοῦνε ἀπόψε, εἶναι ὅλο δικό μου, ἔλα αὔριο σπίτι νά σέ πληρώσω. Καί ἔφυγε ἐνθουσιασμένος".

Ἐκεῖνοι ἦταν "ἀληθεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες" ὅπως ἔλεγε ὁ Παπαδιαμάντης στήν "Ἐξοχική Λαμπρή" του...

Καλή Ἀνάσταση, ἀδελφοί!!


Συντάκτης: Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος Κιλκίς
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Διάφορα Θέματα -...

  Οι άγιοι Γέροντες στο Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

  Φαρισαῖοι, Ὑποκριτές καί Νεκροθάφτες. Οἱ σταυρωτές τῆς Ἐκκλησίας

  Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Καί στό 100% νά τρέχει ἡ ἀνάπτυξη στήν Ἑλλάδα, ἡ λιτότητα θά τρέχει μέ 400%!

  Πλούσιος τόπος , φτωχοί ἄνθρωποι!

  Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα

  Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...

  Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση

  Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά

  Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου

  Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή

  Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...

  Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»

  Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό

  Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός

  Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 153
Σύνολο Χρηστών 153
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr