Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
Κατηγορία: Ειδήσεις - Θέματα
Σέ ἀπόγνωση τό Φανάρι καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
Μήνυμα μέ νόημα πρός τήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τόν Ρῶσο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρώφ
(30/07/2016 16:55)

Στό Πατριαρχεῖο «ἀπολογοῦνται», «τιμωροῦν», καί «ἐκβιάζουν» προκειμένου νά μαζέψουν τά «ἀσυμμάζευτα» πού προκάλεσε ἡ ψευτοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου

Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Μεγάλη ἀνησυχία σέ βαθμό ἀπόγνωσης ἐπικρατεῖ στούς κόλπους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τά «μεθεόρτια» τῆς ψευτο-συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου ἀλλά καί τά ραγδαῖα γεγονότα πού ἐξελίσσονται στήν Τουρκία ἔπειτα ἀπό τό ἀποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα πού ὁδηγεῖ στήν ψύχρανση τῶν σχέσεων Ἄγκυρας καί Οὐάσιγκτον. Ἡ ἀνησυχία αὐτή προκαλεῖ περαιτέρω τριγμούς στό Φανάρι καί τό ὁδηγεῖ σέ μία σειρά πράξεων καί ἀποφάσεων λίαν ἐπιπόλαιων πού βραχυπρόθεσμα ἀλλά καί μακροπρόθεσμα ἀναμένεται νά τό ἐκθέσουν καί νά μειώσουν τό κύρος του πανορθοδόξως...

Σύμφωνα μέ καλά ἐνημερωμένες πηγές οἱ «χρηματοδότες» τοῦ ἐγχειρήματος τῆς ψευτο-συνόδου πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ παρουσιάζονται πολύ δυσαρεστημένοι καταλογίζοντας εὐθύνες στόν ἴδιο τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Περίμεναν περισσότερα φαίνεται ἀπό τήν διχαστική καί διαβρωτικά λειτουργοῦσα στήν πράξη γιά τό χριστεπώνυμο ποίμνιο ψευτο-Σύνοδο! Ἤθελαν λ. χ. τουλάχιστον τή ρωσική Ἐκκλησία παροῦσα γιά νά νομιμοποιήσουν τό ἀνοσιούργημα τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὑπῆρχαν ἀπό ὅτι διαπιστώνονται πολιτικοί καί γεωπολιτικοί λόγοι πού συνδέονταν μέ τό ἀποτέλεσμα τῆς Συνόδου καί κυρίως μέ τήν προσδοκοῦσα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ ἐνδυνάμωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἐξηγοῦνται οἱ πρωτοφανεῖς ἀποκαλυπτικές δηλώσεις τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρώφ ὅτι «οἱ διαφορές προκλήθηκαν ἀπό μία προσπάθεια ἀπό τό ἐξωτερικό νά προκληθεῖ διαίρεση στόν Ὀρθόδοξο κόσμο» Καί πρόσθεσε: «Ἀρκετές ἐκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, δέν συμμετεῖχαν διότι τά τελικά ἔγγραφα δέν ἔχουν ἐγκριθεῖ. Ὁ πραγματικός λόγος εἶναι ὅτι ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι πού θέλουν νά προκαλέσουν διαίρεση, ἔξω ἀπό τόν ὀρθόδοξο κόσμο, κυρίως μέ τήν χρήση τῆς κρίσης στήν Οὐκρανία καί τήν ἀντι-ρωσική ρητορική προκειμένου νά πληγοῦν οἱ θέσεις τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Προέδρου Poroshenko, ἀναμιγνύονται σέ δια-ἐκκλησιαστικές ὑποθέσεις, κάτι τό ὁποῖο εἶναι  παντελῶς ἀπαράδεκτο. Οἱ οὐκρανικές ἀρχές προσπαθοῦν νά μειώσουν τήν ἐπιρροή τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας καί νά ὀργανώσουν μία ἀνεξάρτητη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Καί ἀφοῦ ἔκρουσε τό καμπανάκι πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ζητώντας του εὐγενικά νά εἶναι προσεκτικός ζήτησε νά μήν ἐμπλέκονται οἱ Ἐκκλησίες σέ γεωπολιτικά παιχνίδια!

Ἡ πολιτική παρέμβαση τῆς Μόσχας ἔπεσε σάν «βόμβα» στό Φανάρι, τό ὁποῖο ἐπιχείρησε μέ ἕνα ἄμεσο καί ὠμό ἐκβιασμό πρός τή Ρωσική Ἐκκλησία νά συνυπογράψει τίς ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου μεταφέροντας τό αἴτημα τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Οὐκρανίας γιά χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στήν ἁρμόδια νομοπαρασκευαστική ἐπιτροπή. Μέ λίγα λόγια τό Φανάρι «παίζει» ἀνοικτά τό χαρτί τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος ὄχι μόνο γιά νά ἐκβιάσει τή Μόσχα ἀλλά ἐπιπλέον γιά νά καθησυχάσει τούς πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ στενούς φίλους του καί λοιπούς «ἐπενδυτές»...

Τήν ἴδια στιγμή ὅμως ἔχει νά ἀντιμετωπίσει τό ὁλοένα αὐξανόμενο ἀντι-οἰκουμενιστικό κλίμα πού δημιουργεῖται σέ ὅλες ἀνεξαιρέτως τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἡ Βουλγαρική Ἐκκλησία λ.χ. εἶναι ἀπολύτως βέβαιο πώς θά ἀπορρίψει τίς ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου γιά πολλούς καί διάφορους λόγους. Ἀκόμη καί οἱ Ἱεράρχες ἐκεῖνοι τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας πού παρουσιάζονταν διαλεκτικοί τώρα ἀπό τή στάση τῆς Κωνσταντινούπολης καί ἀπό τήν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματος τῆς Σόφιας νά ἀναβληθεῖ ἡ Σύνοδος ἔχουν κατανοήσει πλήρως τό παρασκηνιακό παιχνίδι πού παίζεται κατά τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἔχουν σκληρύνει τή θέση τους. Ὑπάρχουν μάλιστα ἀρχιερατικές φωνές πού τάσσονται ὑπέρ τῆς ἀνάγκης συγκλήσεως νέας Συνόδου στήν ὁποία θά μετάσχουν, τά τέσσερα Πατριαρχεῖα (Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Γεωργίας καί Βουλγαρίας)  ἀλλά θά κληθοῦν καί οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀλλά καί μεμονωμένοι Ἀρχιερεῖς μέ μοναδικό ἀντικείμενο νά ἀπορρίψουν τήν ἀναγνώριση ὡς «ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες» τῶν αἱρετικῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων τῆς Δύσης. Καί γι’ αὐτό τό λόγο Ἀντιόχεια καί Μόσχα ἐκλαμβάνουν τή Σύνοδο του Κολυμπαρίου ως συνάντηση προετοιμασίας ἐν ὄψει τῆς Συνόδου.

Ἔτσι τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔχοντας κατανοήσει πλήρως τήν προσπάθεια διαιρέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν ἐπιχειρούμενη μεθοδικά καί ποικιλοτρόπως προσπάθεια ἀπομόνωσής του καί δημιουργίας ἐσωτερικῶν προβλημάτων ἐπί τοῦ παρόντος διατηρεῖ μία στάση ἀναμονῆς.

Συγκεκριμένα κατά τή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας  στίς 15 Ἰουλίου 2016  μελετήθηκε ἡ ὅλη κατάσταση, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε ἐξαιτίας τῆς ἀποχῆς μίας σειρᾶς τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπό τή συμμετοχή στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στίς προκαθορισμένες ἡμερομηνίες ἀπό 18 ἕως 26 καί ἐκφράζεται ἡ πεποίθηση ὅτι οἱ διχογνωμίες μεταξύ τῶν μεμονωμένων Ἐκκλησιῶν ἐπί θεμάτων προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλη Συνόδου δέν πρέπει νά διχάζουν καί νά ἀποδυναμώνουν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καί ἀφοῦ τόνισε τή σπουδαιότητα τῆς φωνῆς τῆς κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἔλλειψη σύμφωνης γνώμης τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας γιά νά συγκληθεῖ ἡ Σύνοδος, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος σημείωσε ὅτι ἡ συνάντηση στήν Κρήτη δύναται νά συμβάλει στήν προετοιμασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὅπου θά συμμετάσχουν ὅλες οἱ κοινῶς ἀνεγνωρισμένες κατά τόπους αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Μέ λίγα λόγια ἐκλαμβάνει τήν ψευτο-Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου ὡς προκαταρκτική ἐνόψει τῆς Μεγάλης μελλοντικά νά συγκληθεῖ Πανορθόδοξης Συνόδου! Σέ ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε ἐξάλλου τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας κινούμενο στήν ἴδια γραμμή πλεύσης γράφει χαρακτηριστικά ὅτι «ἡ ἀρχή τῆς ὁμοφωνίας ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ὁ βασικός κανόνας ὁ ὁποῖος διέπει τίς διορθοδόξους σχέσεις». Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας βλέπει τήν γενομένη συνάντηση ὡς «μία προκαταρκτική Συνέλευση τῆς Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου», ἐνῶ τά ἔγγραφα αὐτῆς, κατά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας, δέν εἶναι τελικά, ἀλλά ἀνοιχτά πρός συζήτηση. Ἐπίσης ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας ζήτησε τήν ἀναβολή τῆς Συνόδου «διά τήν ἐνίσχυση τῆς ἑνότητος τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, ὥσπου νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ Ὀρθόδοξος ὁμοφωνία περί τῶν ἐπίμαχων θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Συνόδου, καί νά ἐκπληρωθοῦν οἱ ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις γιά τήν συμμετοχή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν».

Προκειμένου λοιπόν νά διασκεδάσει τίς ἀνωτέρω πρῶτες ἀντιδράσεις ἀλλά καί νά καθησυχάσει τούς δυτικούς «ἐπενδυτές» τοῦ ἐγχειρήματος τῆς ψευτο-Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παραχώρησε ὡς συνέχεια τῶν πανηγυρισμῶν τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ Πάπα γιά τό ἀποτέλεσμα τῆς Συνόδου στό σκέλος τῆς ἀναγνώρισής του ὡς Ἐκκλησία πού ἄμεσα τό ἀφορᾶ συνέντευξη στήν Ἰταλική ἐφημερίδα «La Repubblica»!

«Ἀπό τήν πλευρά της ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει πίστη στόν Θεό καί μέ αἰσιοδοξία θά συνεχίσει τούς θεολογικούς διαλόγους, κυρίως μέ τήν Ρωμαιοκαθολική ἀδελφή Ἐκκλησία καί πιστεύουμε ὅτι στά ἑπόμενα χρόνια θά ὑπάρξει σημαντική πρόοδος. Δέν θά ἦταν σοφό νά θέσουμε χρονικά ὅρια στόν διάλογό μας, δέν μποροῦμε νά ἐργαζόμαστε μέ κοσμικά κριτήρια καί κανόνες. Πιστεύουμε ὅτι ὀφείλουμε νά συνομιλοῦμε μέ εἰλικρίνεια, αἴσθημα ἀγάπης, νά προσευχόμαστε πολύ καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐκεῖνος τό θελήσει, θά προχωρήσουμε στήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν μας καί στήν ποθητή ἑνότητα...» τονίζει μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ Πατριάρχης δηλώνοντας εὐθαρσῶς τίς προθέσεις του. Χωρίς προσχήματα ἀποκαλεῖ ὡς «ἀδελφή Ἐκκλησία» τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, ἐκλαμβάνει τίς κακοδοξίες καί τίς ποικίλες πλάνες τοῦ θεομίσητου παπισμοῦ ὡς ἁπλές διαφορές καί οὐσιαστικά προαναγγέλλει τήν μύχια ἐπιδίωξή του νά προχωρήσει στήν ποθητή ἑνότητα ἀποφεύγοντας νά θέσει ὡς προϋπόθεση τῆς ἑνότητας τήν μετανοία...

 Ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ ὅλη διαμορφωθεῖσα κατάσταση τοῦ οἰκουμενισμοῦ θυμίζει κατά πολύ γιά διαφορετικούς ὅμως παραπλήσιους λόγους τήν χρονική περίοδο  πού ἀκολούθησε μετά τήν Σύνοδο τῆς Φερράρας, τόσο σέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο , ὅσο καί σέ γεωπολιτικό. Γιά παράδειγμα τό Φανάρι βγαίνει λίαν ἀποδυναμωμένο μετά τό ἀποτυχημένο πραξικόπημα στήν Τουρκία καί τό ἀντιαμερικανικό κλίμα πού πλέον ἐπικρατεῖ, ἀφοῦ χάνει ἕναν τουλάχιστον  ἀπό τούς δύο βασικούς «αἱμοδότες» καί συμπαραστάτες του, τό Στέητ Ντιπάρτμεντ καί ἐν γένει τήν Οὐάσιγκτον. Ἡ προσέγγιση μάλιστα τῆς Ἄγκυρας μέ τήν Μόσχα καί ἡ πιθανή ἔξοδος τῆς Τουρκίας ἀπό τό ΝΑΤΟ δέν ἀποκλείεται νά ἔχουν συνέπειες καί στήν ὅλη λανθασμένη πολιτική πού ἀκολούθησε στό πλαίσιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δόγματος Τρούμαν, πού ἴσως φθάσουν στό ἐνδεχόμενο ἀλλαγῶν στήν ἡγεσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου ἄν... 

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τευχ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016


Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Ειδήσεις - Θέματ...

  Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού κυκλοφορεῖ ἀπό τό Σάββατο 8 Ἀπριλίου

  Ὁ γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης καί τό... ἀτύχηµα τοῦ δεσπότη

  Να γιατί μας φακελώνουν ηλεκτρονικά!

  ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

  ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016

  η Άγκυρα αναμένει το πράσινο φως προκειμένου να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Μακάρι μέχρι τα Χριστούγεννα να το αποφύγουμε.

  Ἐπικίνδυνες καί ἀντορθόδοξες οἱ θέσεις της ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου

  Καζάνι πού βράζει τό περιβόλι τῆς Παναγιᾶς.

  Μέ τά λόγια ἤμουνα τοῦ Θεοῦ, καί στήν πράξη τοῦ σατανᾶ.

  Ποιοὶ (μὲ ὀνόματα καὶ φωτογραφίες τους) Τέκτονες διακρίθηκαν ὡς Ἀπατεῶνες, Μαστροποί, Βιαστὲς καὶ Δολοφόνοι καὶ ἤδη ἐκτίουν μακρόχρονες ποινές, κάθειρξης

  Ἡ τραγικο-κωμωδία της Λέσβου

  Ἠθοποιὸς ἢ Ἐπίσκοπος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος;

  Πρωτεύουσα ἡ φιλανθρωπία καὶ ... ἀκολουθεῖ ἀσθμαίνουσα ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία!

  Καί μέ τήν ψήφο Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν:

  Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι

  MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

  Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας

  Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες

  Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 142
Σύνολο Χρηστών 142
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr