Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018
Κατηγορία: Έρευνα
Ἡ ἀξιοποίηση φυτικῶν ὑπολειμμάτων φέρνει ἀπρόβλεπτα ἔσοδα στοὺς Δήμους
Πάνω ἀπὸ 100000 πρόβατα καὶ 1000 βοοειδῆ μπορεῖ νὰ ἐκτραφοῦν ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων μόνο τῶν Δήμων τοῦ Λεκανοπεδίου!
Τῆς Θεοπούλας Παναγιώτου

Ὡς ἐπαναστατικὴ, πρωτότυπη καὶ λίαν προσοδοφόρα  γιὰ  Δήμους καὶ Κοινότητες χαρακτηρίζεται ἡ πρόταση τοῦ συνεργάτη μας Κτηνιάτρου Ἰωάννη Ἀραβανῆ. Μία πρόταση ποὺ ἤδη ὑλοποιεῖται ἀπὸ συγκεκριμένο Δῆμο τῆς Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος γλύτωσε ἀρκετὲς χιλιάδες εὐρὼ ἀλλὰ εἶδε καὶ στὰ ταμεῖα του νὰ ἔρχονται ἔσοδα ἀπὸ πράγματα ποὺ μέχρι προτινὸς κατέληγαν στὰ ΧΥΤΑ καὶ στὶς χωματερές. Ἡ πρόταση τοῦ κ. Ἀραβανῆ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς ποὺ ἀποτελεῖ σχεδὸν τὸ 1/3 τοῦ ποσοστοῦ ἀπὸ τὰ σκουπίδια ποὺ καταλήγουν στὴν χωματερή. Οἱ περισσότεροι Δῆμοι τῆς χώρας ἔχουν ἀγοράσει μηχανήματα θρυμματοποίησης τῶν κλαδιῶν καὶ τῶν κορμῶν τῶν δέντρων, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ μειώσουν κυρίως τὸν ὄγκο τῶν ὑπολλειμμάτων ἀγνοώντας τὰ ἔσοδα ποὺ δύνανται νὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν περαιτέρω ἀξιοποίησή τους.

Καὶ αὐτὸ γιατί ἀπὸ τὴν ὀργανωμένη ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων προκύπτουν ἀφενὸς μὲν ἄριστες ζωοτροφὲς καὶ ἀφετέρου ἐξαιρετικὸ φυτικὸ λίπασμα. Ἀπὸ τὶς ζωοτροφὲς ποὺ ὑπολογίζονται πὼς μποροῦν νὰ παραχθοῦν μόνο στὸ Λεκανοπέδιο, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ κ. Ἀραβανῆς ἀλλὰ καὶ ἡ ὁμάδα γεωπόνων καί κτηνιάτρων συνεργατῶν του δύνανται νὰ ἐκτρέφονται  πάνω ἀπό 100.000 πρόβατα καὶ 1000 βοοειδῆ, ποὺ πᾶνε νὰ ἐκλείψουν λόγω μὴ ὕπαρξης φθηνῶν χονδροειδῶν ζωοτροφῶν. Θὰ μποροῦσαν πολλοὶ Δῆμοι μὲ μηδαμινὸ κόστος νὰ συντηροῦν λ.χ. μεγάλες κτηνοτροφικὲς Δημοτικές μονάδες, οἱ ὁποῖες θὰ τούς ἀπέδιδαν σημαντικά ἔσοδα ἀπὸ τὴν πώληση γάλατος ἀλλὰ καὶ κρέατος. Κι αὐτὸ θά προέκυπτε μόνο ἂν προέβαιναν στὴν ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων τους. Ταυτόχρονα θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν μεγάλες ποσότητες σὲ φυτικὸ λίπασμα καὶ νὰ τροφοδοτοῦν ὄχι μόνο τὰ δέντρα καὶ τὰ λουλούδια στὶς πλατεῖες τους ἀλλὰ νὰ τὸ διαθέτουν καὶ στὴν ἀγορά ἤ στους ἀγροτικούς συναιτερισμούς.  Ὁ συγκεκριμένος Δῆμος τῆς Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος ἀποδέχθηκε τὴν πρόταση καί πιλοτικά τήν ἐφαρμόζει κατάφερε μέσα σὲ λίγα μόλις χρόνια καὶ μάλιστα χρόνια, ποὺ σημαδεύονται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση νὰ μειώσει κατὰ 1/3 τὸν ὄγκο τῶν σκουπιδιῶν ποὺ μετέφερε κυρίως στὴ χωματερὴ τοῦ Σχιστοῦ, μειώνοντας ἀντίστοιχα καὶ τὸ ποσὸ ποὺ ἔδινε ἐτησίως γιὰ τὰ σκουπίδια...

Κυρίως λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἐπιβάλλεται γύρω ἀπὸ κάθε μεγάλη πόλη νὰ ὑπάρχει ἀνάπτυξη γεωργικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν προϊόντων, πόσο μᾶλλον στὸ Λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς ὅπου οἱ Δῆμοι παράγουν (ἀπὸ κλαδέματα, συλλογή φύλλων κ. ἄ) μεγάλες ποσότητες. Ὑπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα ὑποστηρίζει ὁ κ. Ἀραβανῆς ποὺ ἐμφανῶς δείχνουν ὅτι κάθε κρατικὸς φορέας ποὺ ἐνισχύει τὴν ἀνάπτυξη παραγωγῆς ἀγροτοκτηνοτροφικῶν προϊόντων δημιουργεῖ  ὑγιεῖς θέσεις  ἐργασίας γιὰ τοὺς κατοίκους. Ἤδη ἔχει ὑπολογιστεῖ ὅτι τὸ Λεκανοπέδιο μὲ τοὺς γύρω Δήμους παράγει 20.000 τόνους τέτοιες χονδροειδεῖς ζωοτροφὲς (μουρόφυλλα καὶ ἐλιόφυλλα ποὺ πετιοῦνται). Αὐτὲς οἱ ζωοτροφὲς οἱ ὁποῖες εἶναι πολὺ περισσότερες ἐὰν μὲ ἕνα φυσικὸ ξηραντήριο βγάλουμε τὴν ὑγρασία καὶ ἀξιοποιήσουμε καὶ τὰ χόρτα καὶ τά φροῦτα ποὺ μαζεύονται ἀπὸ τὶς Λαϊκές τοῦ Δήμου) ἐκτός τοῦ ὅτι θὰ ἐνισχυθεῖ ἡ κτηνοτροφία τῆς Ἀττικῆς θὰ εἶναι καὶ τὸ ἔναυσμα γιὰ πολλοὺς ὑπαλλήλους τῶν Δήμων Ἀττικῆς σὲ ἕνα λ.χ. κτῆμα τους στὰ Μεσόγεια μὲ φτηνὲς ζωοτροφὲς νὰ κάνουν οἰκόσιτη κτηνοτροφία (λίγα πρόβατα, μία ἀγελάδα, λίγες κότες κλπ.). Ταυτόχρονα θα μειωνόταν κατά πολύ τό ποσό τῶν  τριῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ πού δίνουμε ὡς χώρα γιὰ εἰσαγωγὴ κτηνοτροφικῶν προϊόντων, τό ὁποῖο μόνο μὲ τὴν ἀνάπτυξη οἰκόσιτης κτηνοτροφίας (ἐφόσον ὑπάρχουν φτηνὲς ζωοτροφὲς καὶ ἀφήνουν κέρδος) μπορεῖ δραστικά νά ἀντιμετωπισθεῖ.

Μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων ἐπίσης ἔχουμε τὴ δυνατότητα παραγωγῆς βιολογικοῦ λιπάσματος. Αὐτὸ μπορεῖ λ. χ. νὰ διοχετεύεται  σὲ μεγάλους τάφρους καὶ κατόπιν νὰ διανέμεται σὲ ἀγροτικοὺς συνεταιρισμοὺς τῆς ἐπαρχίας.  Ἀπὸ τοὺς συνεταιρισμοὺς αὐτοὺς θὰ μπορεῖ νὰ παίρνει ὁ Δῆμος πορτοκάλια, πατάτες, λάδι, ἀλεύρι, σταφίδες κλπ. πού θὰ προορίζονται γιὰ τὶς καντίνες τῶν σχολείων τοῦ Δήμου, γιὰ νὰ ταΐζονται τὰ παιδιά μας μὲ ὑγιεῖς τροφὲς ὅπως λέει ὁ κώδικας διατροφῆς τῶν σχολείων καὶ ὄχι μὲ νεκρὲς τροφὲς γεμάτες συντηρητικά.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐκτός τοῦ ὅτι ἐξασφαλίζεται πρῶτα ἡ ὑγεία τῶν παιδιῶν τὸ πιὸ σπουδαῖο εἶναι ὅτι  θὰ εἰσπράττει ὁ Δῆμος 40-50000 εὐρὼ ἡμερησίως (ὑπολογιζόμενου 2-3 εὐρὼ ἐπὶ 20.000 παιδιὰ) χρήματα ποὺ θά δίνουν εὐκολία κινήσεως στὸ Δῆμο γιὰ διάφορα ἔργα καὶ ἐπὶ πλέον θὰ ἐνισχυθεῖ ἡ ἐπαρχία ποὺ τώρα πολλὰ προϊόντα μένουν ἀδιάθετα.

Εἶναι ἀναγκαῖο ἐπίσης νὰ ἐκπονηθεῖ  ἕνα ὑγιὲς πρόγραμμα δενδροφύτευσης τοῦ Δήμου ποὺ χωρὶς νὰ ἀποκλείονται καὶ τὰ ἄλλα δένδρα στὰ φύλλα τῆς μουριᾶς καὶ ἐλιᾶς (ἀπὸ τὸν καρπὸ τῆς ἐλιᾶς θὰ παράγεται λάδι ποὺ ἂν δὲν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ διατροφὴ μπορεῖ νὰ πουληθεῖ στὰ ἐργοστάσια παραγωγῆς σαπουνιῶν καὶ ἀπορρυπαντικῶν ποὺ σήμερα ἡ πλειοψηφία τῶν ἀπορρυπαντικῶν εἶναι χημικὰ μέ ἐπακόλουθο δερματικὲς ἀλλεργίες ποὺ ἔχουν πολλοὶ ἄνθρωποι) θὰ προστεθοῦν καὶ χαρουπιὲς ποὺ ἐκτός τοῦ ὅτι δίνουν μὲ τὸ φύλλωμα τους πολὺ ἴσκιο τὸ καλοκαίρι τὸ χαρούπι, ὁ καρπός τους εἶναι καὶ πρώτης ποιότητας ζωοτροφή.

Τὰ πρῶτα ἁπτὰ ἀποτελέσματα τοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος ποὺ βασίζεται στὴν πρόταση τοῦ κ. Ἰω. Ἀραβανῆ ἔχουν κάνει τὴ συγκεκριμένη Δημοτικὴ Ἀρχὴ νὰ «τρίβει τὰ χέρια της» ἀπὸ ἱκανοποίηση. Ἤδη ἐρευνᾶται τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἱδρυθεῖ μία Δημοτικὴ Ἐπιχείρηση παραγωγῆς κτηνοτροφικῶν προϊόντων ποὺ θὰ ἀναλάβει πιὸ συστηματικὰ μὲ τὴν συνεργασία γεωπόνων καὶ κτηνιάτρων τὴν περαιτέρω ἀξιοποίηση καὶ ἐφαρμογὴ τῆς πρότασης τοῦ κ. Ἀραβανῆ. «Πιστεύω πῶς ἂν οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Συνεταιρισμοὶ κατανοήσουν τὸν τρόπο ἀξιοποίησης τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ἔχει καμιὰ ἀνάγκη εἰσαγωγῆς φυτικῶν λιπασμάτων καὶ ζωοτροφῶν καὶ πολὺ πιθανὸν νὰ τὶς περισσεύουν καὶ νὰ προβαίνει καὶ σὲ ἐξαγωγὲς, ἀφοῦ εἰδικὰ οἱ ζωοτροφὲς μας  λόγω του κλίματος εἶναι ἄριστες» προσθέτει ὁ κ. Ἀραβανῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς οἰκόσιτης κτηνοτροφίας, γιατί ἐξ αὐτῆς προέρχεται ἡ ὑγιὴς ἀνάπτυξη.  

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ παρουσιάζουμε τὴν ἐκτροφὴ προβάτου, τὸ ὁποῖο παλαιότερα ἀποτελοῦσε εἶδος ἀπαραίτητο λόγω τοῦ γάλακτος, τοῦ κρέατος καὶ τοῦ μαλλιοῦ στὴν οἰκόσιτη κτηνοτροφία.

ΠΡΟΒΑΤΟ1
Γενικότητες

Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων στηριζόταν στὴν προβατοτροφία (Ὀρφέας, Ἡσίοδος, Ὅμηρος, Ἀριστοτέλης). Ἀκόμη καὶ ἡ λέξη κεφάλαιο (capital), ἐξ' οὐ καὶ καπιταλισμός, ὑπονοοῦσε τὰ κεφάλια κυρίως τῶν αἰγοπροβάτων ποὺ κατεῖχαν τὰ νοικοκυριὰ ἢ οἱ «πόλεις-κράτη».

Κατὰ τὴν Βυζαντινὴ περίοδο, σ' ὅλα τὰ Βαλκάνια καὶ στὶς κτήσεις τῆς Αὐτοκρατορίας (Ραβέννα κ.λπ.) προωθήθηκε ἡ προβατοτροφία, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Γερμανικοὺς λαούς, ποὺ ἔδιναν μεγαλύτερη σημασία στοὺς χοίρους ἐλεύθερης βοσκῆς κάτω ἀπὸ τὶς βελανιδιὲς τῶν δασῶν.

Κατὰ τὴν νεώτερη περίοδο, πάλι ἡ αἰγοπροβατοτροφία στήριζε τὴν οἰκονομία τῆς χώρας μας. Τὸ δημοτικό μας τραγούδι λέει: « τῆς δίνουν χίλια πρόβατα καὶ πεντακόσια γίδια»... γιὰ τὴν προίκα τῆς παινεμένης βλαχοπούλας.

Καὶ σήμερα ἡ αἰγο-προβατοτροφία συνεχίζει νὰ ἀντέχει, παρ' ὅλους τούς κλυδωνισμοὺς ποὺ ὑφίσταται ἀπὸ τοὺς ἀνταγωνισμοὺς τῶν ἄλλων χωρῶν μὲ περισσότερη βλάστηση ἀπὸ τὴν δική μας. Φθάσαμε αἰσίως τὰ 10 ἑκατ. πρόβατα, καὶ ὁ Ἕλλην ποιμένας, ὁ ἀρχαιότερος ὅλης τῆς Εὐρώπης, ὁ διαθέτων πείρα χιλιετιῶν, δείχνει ὅτι προσαρμόζεται στὶς νέες συνθῆκες ποὺ δημιουργοῦνται. Μεταπήδησε μ' ἐπιτυχία ἀπὸ τὸ παλιὸ σύστημα τῆς νομαδικῆς προβατοτροφίας τῶν μεγάλων ἀποστάσεων, σὲ κεῖνο τῶν μικρῶν ἀποστάσεων (ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς περιοχῆς του, χειμαδιὸ-θέρετρο) καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια προσαρμόστηκε ἐπιτυχῶς στὸ καινούργιο μικτὸ σύστημα τῆς ἐνσταυλισμένης καὶ ποιμενικῆς προβατοτροφίας (χωρικῆς προβατοτροφίας), ποὺ ἔχει τὸ μέγα πλεονέκτημα τῆς παραγωγῆς ζωϊκῶν προϊόντων ἐξ ὁλοκλήρου οἰκολογικῶν.

Ἡ ἐπιβλητικὴ ὄψη τῆς κεφαλῆς τοῦ κριοῦ προξένησε δέος καὶ θαυμασμὸ στὸν ἄνθρωπο ἀπ' ἀρχαιοτάτων χρόνων. Δὲν ἦταν τυχαῖο ὅτι θεοποιήθηκε ἡ μορφή του στὸ πρόσωπο τῆς θεότητος τοῦ Ἄμμωνα-Δία τῆς Δ. Αἰγύπτου, γιὸς τοῦ ὁποίου θεωρήθηκε ὁ Μ. Ἀλέξανδρος.

Ὁ Ὀρφέας ἐπίσης (ἥρωας τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς μυθολογίας καὶ ποιητὴς τῶν προϊστορικῶν χρόνων) παριστάνεται ὡς ὁ καλὸς ποιμένας πρὸ τοῦ Χριστοῦ, ἀνάμεσα στὰ πρόβατα κι' ἄλλα ζῶα νὰ τὰ καταμαγεύει μὲ τὴν μουσική του, ὑποδηλώνοντας τὴν ἁρμονία, τὴν ἰσορροπία καὶ τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ὁ Ὀρφισμός, μυστηριακὴ θρησκεία μονοθεϊστικοῦ περιεχομένου, ἀπαγόρευε τὴν ἀνεξέλεγκτη σφαγὴ τῶν ζώων, τὴν κρεοφαγία καὶ τὴν ἔνδυση μὲ δέρματα καὶ μάλλινα ἐνδύματα.

Γιατί αὐτὴ ἡ αὐστηρότης;  Ἴσως γιατί, μετὰ τὴν περίοδο τῶν παγετώνων καὶ τὸν κατακλυσμό, ἐξαφανίστηκε ἡ πανίδα (ζῶα) καὶ χλωρίδα (φυτά), ὅπως παραδέχεται σήμερα ἡ ἐπιστήμη, κάπου γύρω στὸ 10000 χρόνια π.Χ. καὶ αὐτὸ ὑπαγόρευε τὸ ἔνστικτο τῆς μεγάλης συνείδησης καὶ τῆς ἀρχέγονης μνήμης στὸν ἄνθρωπο. Ἀναφέρει λοιπὸν ὁ Ὀρφέας τὴν Ἀργοναυτικὴ Ἐκστρατεία καὶ τὸ Χρυσόμαλλο Δέρας. Πρόκειται γιὰ τὶς πρῶτες ἐξερευνήσεις καὶ ἀποικιακὲς ἐπιχειρήσεις τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν, τὴν ἐμπορικὴ διακίνηση τῶν λεπτόμαλλων προβάτων (μεταξόμαλλων τύπου Μερινός), κ.λπ.

Ἀργότερα ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία καθιέρωσε ὡς προστάτη τῶν ποιμνίων τὸν Ἀπόλλωνα καὶ κυρίως τὸν Ἐρμῆ2 μὲ τὸν γιὸ του τὸν Πάνα3

Ὁ Ἀμνὸς στὴν Ἁγία Γραφὴ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: «Ἰδὲ ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» ἀναφωνεῖ ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ Βαπτιστής, ἡ φωνὴ τῆς ἐρήμου. Στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη ἐξάλλου ὁ Χριστὸς παρουσιάζεται: «Ἀρνίον ἐστηκὸς ὡς σφαγμένον» καὶ κάθε Κυριακὴ στὴν θεία Εὐχαριστία λαμβάνει χώρα ἡ «ἀναίμακτη θυσία» πάνω τὴν Τράπεζα τοῦ Ἀρνίου, σὲ ἀνάμνηση τῆς ὑπέρτατης θυσίας τοῦ ἑνὸς γιὰ ὅλους, καλούμενοι ὅλοι οἱ πιστοὶ σὲ εἰλικρινῆ μετάνοια, ὥστε νὰ δυνηθοῦμε νὰ γίνουμε κοινωνοὶ τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς.

Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Θρησκεία δίδει μεγάλη σημασία, στὴν προστασία τοῦ Ζωϊκοῦ Βασιλείου. Μᾶς προτρέπει νὰ τρῶμε ζωϊκὰ τρόφιμα ὅσο τὸ δυνατὸν λιγότερα. Τάσσεται ὑπὲρ τῆς οἰκονομίας τῆς πανίδας (τῶν ζώων) καὶ αὐτὸ ἐπιδιώκει μὲ τὶς νηστεῖες, ποὺ συμπίπτουν μὲ τὶς ἐποχὲς τῆς ἀναπαραγωγῆς  καὶ ἀναγεννήσεων τῶν ζώων καί τῶν ἰχθύων. Πρὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας οἱ συζεύξεις, πρὸ τῶν Χριστουγέννων οἱ γεννήσεις καὶ 40 ἡμέρες πρὸ τοῦ Πάσχα γιὰ νὰ προστατευθοῦν τὰ νεαρὰ ἀκόμη ζῶα, ἀμνοὶ καὶ ἐρίφια.

(συνεχίζεται)
 

1.        Πρόβατο (τὸ) » ἀπὸ τὸ προβαίνω λόγω τῆς συνήθειας τοῦ προβαδίσματος, λέγονται καὶ «πράμματα» ἢ «ζωντανὰ» ἢ «πράτ'νὰ» σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἐπίσης «κουράδια» στὴν Κρήτη, ἴσως ἀπὸ τὸ κοῦρος (= παιδί, βλαστάρι).

2.        Ὁ Ἑρμῆς ἔλαβε καὶ τὰ ἐπίθετα: Νόμιος (=ὁδηγὸς στὴν νομή, βοσκή, νομαδικὴ ζωὴ κ.λπ.), Ἐπιμήλιος (=ἐπιβαίνων προβάτων), Κριοφόρος ἐμφανιζόμενος συντροφιὰ μὲ κριάρι), Ἀρχικλέπτης ποιμνίων (=προστάτης ζωοοκλοπῶν μαζὶ μὲ τὸν γιὸ του Αὐτολύκο.

3.        Πάνας = θεὸς τῶν ὀρέων, μὲ μορφὴ τράγου, γιὸς τοῦ Ἑρμῆ, ἐπιμελούμενος τὴν ἀναπαραγωγὴ τῶν ποιμνίων (γονιμοποιὸς αὔρα, ζέφυρος).

    


Συντάκτης: ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό έχει σχολιαστεί 1 φορές , βλέπετε τα τελευταία 1 σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
25/04/16 (22:29) -  ωραια πρόταση από Α.ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
Πολύ σωστή η πρόταση. Ας ληφθεί επίσης υπόψη πόσοι τόνοι ελαιοκλάδων καίγονται κάθε χρόνο στην ελληνική ύπαιθρο και πόσο θα μπορούσαν να ενισχύσουν μια τέτοια προσπάθεια. Πολλές τέτοιες προτάσεις ανάπτυξης ακόμη είχε ο αείμνηστος Σωτ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΧΡΩΠΕΙ) αλλά δυστυχώς.....αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην ΕΛΛΑΔΑ.
Έρευνα

  Προτεραιότητα ἡ ἄμεση μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς!

  Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα

  Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών

  Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN

  Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού

  Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN

  Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!

  Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης

  Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος

  Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...

  Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ

  Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία

  Τα πετρέλαια του Αιγαίου και ο π. Πορφύριος

  Οι πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσης Χριστοδούλου και Βαρθολομαίου

  Οι Ρωσικοί βυζαντινισμοί και οι πονηρές επιδιώξεις του Βατικανού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  Σύγχρονοι επώνυμοι Έλληνες Χριστομάχοι και υβριστές της Εκκλησίας

  Ποια μυστική οργάνωση «όπλισε» τον συγγραφέα του Κώδικα Ντα Βίντσι

  Τι λένε τα απόκρυφα ευαγγέλια για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη

  Πως η Αγία Μαρίνα έσωσε τον μικρό Ανδρέα Βασιλείου από τη Λεμεσό της Κύπρου

  Οι μάρτυρες του Ιεχωβά και το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 176
Σύνολο Χρηστών 176
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr