Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019
Κατηγορία: Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου
Ποιες οι προϋποθέσεις για μια πορεία αγιότητας
(23/09/2008 16:51)
Η εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τους μαθητές του ήταν συγκεκριμένη και σαφής, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν καί ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος, Αμήν» (Ματθ. 28, 19-20). Έκτοτε η ισχύς της συγκεκριμένης τούτης βασικής εντολής, όχι μόνο δεν έπαψε να υφίσταται αλλά ιδιαίτερα σήμερα προβάλλει το ίδιο επιτακτικά, όπως και τότε στην εποχή των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Και την ανάγκη τούτη καθορίζει η μη αμφισβητούμενη πλέον έλλειψη κατηχήσεως καθώς και η ιεραποστολική χαλαρότητα που συμβάλει στη σταδιακή αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας μας, στην επικρατούσα ανηθικότητα, στην επιχειρούμενη «νομιμοποίηση» της ανομίας...
Η ακριβής μάλιστα τήρηση της συγκεκριμένης εντολής του Κυρίου εμπεριέχει εξ ανάγκης την ομολογία, ως έκφραση βιωματικής εμπειρίας που απορρέει από την εν Χριστώ ζωή. Εμπεριέχει επίσης, τη μαρτυρία και κατ’ επέκταση το μαρτύριο και τη θυσία ως βασικούς μοχλούς της σωτηρίας του ανθρώπου. Περιλαμβάνει ακόμη την προβολή του έργου του Κυρίου, ως παράδειγμα και διδαχή αλλά εμπερικλείει και την ενημέρωση ως βασικό εργαλείο διατύπωσης της αλήθειας του τριαδικού και μόνου αληθινού Θεού.
Ως εκ τούτου η αλληλένδετη ανιδιοτελής σχέση των ανωτέρω αποτελεί βασική προϋπόθεση της στρατευομένης Εκκλησίας, δηλαδή όλων των Χριστιανών, λαϊκών και ρασοφόρων. Δεν μπορείς για παράδειγμα να ομολογείς την πίστη σου στο Χριστό μέσα από τη διακήρυξη αποδοχής της εν Χριστώ ζωής και ταυτόχρονα να αρνείσαι το μαρτύριο και τη θυσία. Δεν μπορείς να μην προβάλεις μέσα από την όλη γήινη και εφήμερη παρουσία σου το σωτηριολογικό έργο, ως αποτέλεσμα της ανιδιοτελούς προσέγγισης με τον πλησίον σου, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό «όχημα» για την πολυπόθητη μετάβαση από το νυν στο αεί η αιώνιο «Αθώος χερσίν και καθαρός τη καρδία, ος ουκ έλαβεν επί ματαίω την ψυχήν αυτού και ουκ ώμοσεν επί δόλω τω πλησίον αυτού» (ψαλμ. 23,4). Δεν μπορείς σήμερα σε μία κατά κοινή ομολογία κυριαρχία της σατανολατρείας στον πλανήτη να σιωπάς... Δεν μπορείς να επιλέγεις τα λιμνάζοντα ύδατα μίας δαιμονικής ευδαιμονίας που παρέχεται από θέσεις διατήρησης μιας ψευτο-εξουσίας και απραξίας. Δεν δύνασαι να αποφεύγεις την ιεραποστολική αμιγώς δράση, νοουμένη κυρίως ως ενημέρωση -μετάδοση του ευαγγελικού λόγου (διδάσκοντες αυτούς τηρείν...).
Η τήρηση του λόγου του Κυρίου ανοίγει διάπλατα την οδό για την επουράνια βασιλεία την οποία εξήγγειλε ο Χριστός και εκ των πραγμάτων θέτει τον Χριστιανό στην αποδοχή κανόνων και εντολών, που λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες η φωτεινοί φάροι για τη μετάβαση από το νυν στο αεί, από το εφήμερο παρόν στο αιώνιο μέλλον.
Το παράδειγμα λειτουργίας μίας σύγχρονης επιχείρησης βοηθά στην κατανόηση και συνειδητοποίηση των ανωτέρω βασικών θέσεων της εν Χριστώ Ορθόδοξης βιωτής. Δεν δύναται κάποιος να προσλαμβάνεται για εργασία σε μία επιχείρηση και ταυτόχρονα να απορρίπτει τον κανονισμό λειτουργίας της. Δεν δύναται ένας οδηγός αυτοκινήτου να αγνοήσει μία πινακίδα που ενημερώνει τους οδηγούς για μία αδιέξοδη διάβαση.
Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στην Εκκλησία μας, νοουμένη ως διαχρονική «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου ισχύουν κανόνες που εξασφαλίζουν στον ελευθέρως συμμετέχοντα με τη βάπτιση στον τριαδικό Θεό, τον ανάλογο μισθό, την αμοιβή της σωτηρίας. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός καθόρισε τη μισθολογική κλίμακα όταν είπε ποιοί εργαζόμενοι στον αγρό του Πατρός Του –ως αγρός νοείται ολάκερος ο πλανήτης- λαμβάνουν υψηλό μισθό στον ουρανό... «Του Κυρίου η γη, και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή» (Ψαλμ. 23, 1)
Στην μισθολογική κλίμακα εξάλλου του ουρανού, οι προαγωγές σχετίζονται άμεσα με την βιωματική αποδοχή η ειδικότερα την πλήρη ταύτιση του θελήματος του εργαζομένου πιστού με το θέλημα του Κυρίου και Παντοκράτορα. Γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. «Μακάριος ανήρ, ος ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν. Αλλ’ η εν τω νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός...( ψαλμ. 1, 1-2).
Αυτή η ταύτιση του θελήματος του ανθρώπου που αποτελεί στην ουσία την εικόνα του Θεού «ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν» με το θέλημα του Υψίστου επαναφέρει την αρμονία στη διασαλευθείσα εκ του εκπεσόντος Σατάν σχέση ανθρώπου και Θεού. Καθιστά τότε την καρδιά, τόπο κατοικίας του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας μας Τριάδος. Και εκ του τόπου αυτού εκπορεύονται οι ευλογίες του Θεού προς τον κόσμο. «Το έλεός σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου, και το κατοικείν με εν οίκω Κυρίου εις μακρότητα ημερών»(ψαλμ. 22,8). Αυτό κατορθώνεται όταν ο πιστός άνθρωπος στρέψει την πυξίδα του νου και της καρδιάς προς το διαρκές ζητούμενο κάθε Χριστιανού, την αγιότητα. Η πορεία προς την αγιότητα είναι στην ουσία μία διαδικασία που εμπεριέχει σειρά συγκοινωνούντων δοχείων, τα οποία απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του και στο κεφάλαιο 13.
Βέβαια, εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος πως όσο εύκολο είναι να λέγονται τούτα, τόσο δύσκολο είναι στην πράξη. Πραγματικά η πορεία προς την αγιότητα του Χριστιανού (λαϊκού η ρασοφόρου) προϋποθέτει μία εσωτερική επανάσταση. Αρχίζει από την στιγμή που ο Χριστιανός λάβει ένα σφυρί και επικαλούμενος τη βοήθεια του Κυρίου αρχίζει να σπάζει τον τοίχο που ανύψωσε στη σχέση του με τον τριαδικό Θεό. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετάνοια και στην ουσία συμβάλει στην επιστροφή και de facto αποδοχής των κανόνων και εντολών του Κυρίου μας. Η διαδικασία της μετάνοιας έχει μάλιστα διάφορα στάδια και εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη διάθεση του Χριστιανού να σπάσει τον τοίχο που τον εμποδίζει να συμμετέχει μαζί τους αγίους και τους αγγέλους στον εξαίσιο δοξολογικό ύμνου του τριαδικού Θεού. Τα στάδια αυτά είναι σε πλήρη εξάρτηση με το εργαλείο που χρησιμοποιούμε δηλαδή το σφυρί. Βέβαια είναι αλήθεια ότι στη σκληρότητα των καρδιών μας που κατά κοινή ομολογία σήμερα υφίσταται χρειάζεται κομπρεσέρ...
Οι Πατέρες της Εκκλησίας αλλά και ο Άγιος Προφήτης Δαυίδ υποστηρίζουν πως ο Θεός εξετάζει τις διαθέσεις της καρδιάς και αναλόγως τροφοδοτεί δια των ασωμάτων δυνάμεων τον πιστό με το ανάλογο εργαλείο, ώστε να πετύχει στο στόχο του.
Άλλωστε και ο νέο-προσλαμβανόμενος σε μία επιχείρηση, για να επανέλθουμε στο παράδειγμα που προηγήθηκε εκτός του χρόνου προσαρμογής, που νοείται ως οικειοποίηση του κανονισμού λειτουργίας χρειάζεται και την απαραίτητη εξάσκηση –μαθητεία, ώστε να καταστεί χρήσιμος από την παραγωγή έργου. Δεν μπορεί δηλαδή εξ αρχής και άνευ εξασκήσεως να τον βάλουμε να χειρισθεί μία πολύπλοκη μηχανή. Γι’ αυτό ο Χριστός μας στην εντολή που δίδει προς τους μαθητές του τονίζει ξεκάθαρα πως θα είναι μαζί τους και θα τους καθοδηγεί και θα τους κατευθύνει, ώστε εκ του αγρού (Εκκλησία) να ληφθούν πολλοί καρποί «...ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρώ αυτού...» (Ψαλμ. 1, 3). Ο Κύριος φυσικά ως Θεός μιλούσε διαχρονικά, αφού οι μαθητές του δεν είναι μόνο οι Απόστολοι αλλά και οι διάδοχοι αυτών.
Ο διδάσκαλος για εκείνους είναι δηλαδή διδάσκαλος και για όλους εμάς (κλήρο και λαό). Και ως διδάσκαλος τονίζει κατά ένα μοναδικό και εξαίσιο τρόπο την οδό της αληθείας, στο διάβα της οποίας συναντάς πάντα τον Κύριο και Δημιουργό «Μακάριος ανήρ ον παιδεύσει Κύριος» αναφωνεί ο Άγιος προφητάναξ Δαυίδ.. Εγώ είμαι η ζωή και το φως, βροντοφωνάζει συνεχώς ο Χριστός. Η διαχρονική διακήρυξη του Κυρίου μας αποτελεί ιδιαίτερα σήμερα βάλσαμο και παρηγοριά στον σύγχρονο άνθρωπο. Και αυτό γιατί είναι πραγματικά ασύλληπτο στον ανθρώπινο νου ο Κύριος να γίνεται ο προσωπικός δάσκαλος στον καθένα ξεχωριστά. Γι’ αυτό είπε άλλωστε πως όποιος δεν θα με δει στη γη, δεν θα με δει και στον ουρανό. Στη σχέση μαθητή και δασκάλου κρύβεται η επιτυχία ως πρόοδο προς τη γνώση, στη σχέση του πιστού με τον Κύριο κρύβεται το μυστήριο της σωτηρίας.
Αλλά, δυστυχώς εμείς σήμερα προσαρμόσαμε τα αυτιά μας στους εκκωφαντικούς και διαπεραστικούς ήχους των κάθε λογής σειρήνων. Γίναμε ρομπότ του Σατανά, ο οποίος με ειδικούς καθρέπτες διαστρεβλώνει τον άνθρωπο και από εικόνα του Θεού, τον καθιστά άλογο ζώο. Κατά συνέπεια τούτου επιβάλλει στο περιβάλλον του τη σατανολατρεία μέσα από την εικονική ευδαιμονία που προκαλεί η τέρψη του σώματος σε όλες ανεξαιρέτως τις μορφές της.
Η αποδοχή μάλιστα από τον άνθρωπο του κανονισμού του Βελζεβούλ σημαίνει ταυτόχρονη απόρριψη των κανόνων λειτουργίας που επέβαλλε ο Δημιουργός του αγρού (πλανήτη). Επιφέρει μάλιστα την απόλυση ως απομάκρυνση εκ του αγρού. «Ότι θήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς, και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολείς και το σπέρμα αυτών από υιών ανθρώπων...»(ψαλμ. 20). Ο Χριστός μας άλλωστε με παραβολές όπως αυτή περί των γεωργών, των ζιζανίων και της σποράς δείχνει ευθαρσώς τους κινδύνους απόλυσης, ενώ ο Άγιος προφήτης Δαυίδ μιλά περί του χρόνου που απομακρύνει ο Θεός τους κακούς εργάτες, που η Εκκλησία μας ονομάζει αμαρτωλούς. «εις τας πρωίας (χαράματα) απέκτεινον πάντας τους αμαρτωλούς της γης του εξολοθρεύσαι εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζόμενους την ανομίαν» (Ψαλμ. 100, 8).
Στην κατηγορία των κακών εργατών και δη των χειρίστων εξ αυτών ανήκουν και όσοι εκμεταλλευόμενοι θέσεις και κοσμική ισχύ επιχειρούν να παρερμηνεύσουν το λόγο του Κυρίου για να επιβάλλουν με νόμους, διατάξεις και αποφάσεις αλλότριες της σωτηρίας καταστάσεις. Αυτοί, εκ των πραγμάτων είναι καταδικασμένοι να γνωρίσουν τη ρομφαία του Κυρίου, που ως πύρινο τόξο απλώνεται στα κεφάλια τους... Όταν για παράδειγμα ένας εργάτης αρνείται να υπακούσει στις εντολές του αφεντικού αποπέμπεται λαμβάνοντας ως αποζημίωση τα όσα κατάφερε είτε ως εμπειρία είτε ως αποταμίευση να συλλέξει κατά το χρόνο της συνολικής εργασίας του στον αγρό.
Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργεί καλοί μου άνθρωποι και ο ουρανός. Αυτό φυσικά φαίνεται πως αγνοούν σήμερα οι περισσότεροι. Έτσι, εξηγείται η εξοικείωσή μας με δαιμονικές αντιλήψεις περί εξουσίας και προσφοράς. Το ένδυμα του καλού εργάτη, του αληθινού πιστού το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο αναγνώρισης του είναι η ανιδιοτέλεια σε μορφές εξουσίας και προσφοράς. Στην ανιδιοτέλεια κρύβεται η ταπείνωση και η αληθινή έκφραση της εξουσίας η προαγωγής που προσφέρει ο Κύριος στους γεωργούς του αγρού του «Πάσαι αι οδοί Κυρίου έλεος και αλήθεια, τοις εκζητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού» (Ψαλμ.24). Όποιος λοιπόν επιθυμεί να είναι πρώτος στην «επιχείρηση» του ουρανού και να συμμετάσχει στην κοινωνία του τριαδικού Θεού οφείλει να καταστεί διάκονος όλων. Στην διακονία προς τον πλησίον κρύβονται οι προαγωγές του Θεού. «μηδέ κληθήτε καθηγηταί’ εις γαρ υμών εστιν ο καθηγητής ο Χριστός. ο δε μείζων υμών έσται υμών διάκονος ὅστις δε υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσεται, και όστις ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσεται (Ματθ. 23, 10-12).
Βέβαια στο διάβα των αιώνων ο Βελζεβούλ κατάφερε να εισχωρήσει με δυό όπλα προκειμένου να ανατρέψει το έργο του Κυρίου. Το ένα είναι η υποκρισία και το άλλο η ιδιοτέλεια. Ειδικά το δεύτερο σατανικό όπλο εμπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν τον άνθρωπο -απάνθρωπο και ξένο με το έργο του Κυρίου. Με το ένδυμα της ιδιοτέλειας έχουν ενδυθεί οι εξουσίες του κόσμου τούτου, με το ένδυμα τούτο ενδύθηκαν οι Φαρισαίοι και Γραμματείς, με το ένδυμα τούτο ενδύονται σήμερα οι σχέσεις των ανθρώπων.
Η ιδιοτέλεια και η υποκρισία σήμερα «ομολογούν, προβάλλουν, μαρτυρούν και ενημερώνουν» για τη σατανολατρεία. Τονίζουν το νυν μέσα από το φθηνό εντυπωσιασμό μίας ψευτο-εξουσίας και απομακρύνουν το αεί και αιώνιο. Επισημαίνουν το νυν μίας σατανικής ψευτο-ευδαιμονίας που νοείται ως διαρκής ενίσχυση του τείχους που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Και κυρίως τα δυό αυτά όπλα που δυστυχώς έχουν υπεισέλθει και δρουν διαβρωτικά ακόμη και σε ποτισμένους με αίμα αγίων τόπους, στρώνουν δρόμους στην κατάθλιψη, την απογοήτευση, τον πόνο και τη δυστυχία. Με τα δυό αυτά όπλα έχουν ενδυθεί οι τεκτονικές στοές, οι σύγχρονοι ναοί της σατανολατρείας.
Οι επικεφαλής αυτών, πειθήνια όργανα του αιχμάλωτου σήμερα Βελζεβούλ «ως λέων αρπάζων και ωρυόμενος» (ψαλμ 21) κινούν τα νήματα της εξουσίας στο νυν ενισχύοντας τα διαστρεβλωτικά κάτοπτρα, προβάλλοντας ευτελέστατα πρότυπα και στρώνοντας τα χαλιά της απογοήτευσης, της κατάθλιψης, του πόνου και της συμφοράς. Έτσι, ήρθαν οι συμφορές. «Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με» (Ψαλμ. 21, 10). Ναρκωτικά, επιδημίες και ανίατες ασθένειες ενισχύουν τον πόνο αυτών που αρνούνται το αεί και μένουν στις εντυπώσεις του νυν. Μάταια όμως, οι Μασώνοι επιχειρούν να εκδιώξουν τον Κύριο από τον αγρό Του. Ως πειθήνια όργανα του Βελζεβούλ γνωρίζουν πως μετά τη σύλληψη του αρχηγού τους θα ακολουθήσει και η δική τους τιμωρία από τη ρομφαία του Κυρίου και τα πύρινα βέλη του τριαδικού Θεού.
Ο εμφανής πόλεμος που σήμερα διεξάγεται επιβάλλει σε ρασοφόρους και λαϊκούς να εγκαταλείψουν τα λιμνάζοντα ύδατα της απραξίας και της ανεκτικότητας της αμαρτίας. Επιβάλλει να επαναφέρουν στο προσκήνιο την ομολογία της πίστεως «ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς...», τη μαρτυρία του Χριστού «η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια» και την προβολή «τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, ευφραίνοντα καρδίαν» και ενημέρωση της διδασκαλίας Του «η εντολή Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς», προς δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γένοιτο.

Ένας δούλος Κυρίου

Συντάκτης: Ένας δούλος Κυρίου
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή  

Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Διάφορα Θέματα -...

  Ευχαριστήριο μήνυμα

  Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...

  Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση

  Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά

  Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή

  Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...

  Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»

  Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό

  Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός

  Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
»www.vimaorthodoxias.gr»
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 98
Σύνολο Χρηστών 98
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr