Οι μάρτυρες του Ιεχωβά και το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Γράφει ο Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος (M.Th) Συνεργάτης Σ.Ε. επί των Αιρέσεων.
(12/01/2006 14:40)
Συνηθισμένη πρακτική της μετοχικής εταιρείας «Σκοπιά» των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά (Watchtower Bible and Trast Society of New York, Inc ) ,που αυτοδιαφημίζεται ως "ο ορατός εκπρόσωπος του Ιεχωβά στη γη " ,αποτελεί η τακτική της, να χρησιμοποιεί ανακριβείς και αναληθείς ισχυρισμούς σχετικά με γεγονότα που αναφέρονται σ’ αυτή . Πρακτική που επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά στο τεύχος της « Σκοπιάς » της 15-12-2005.
Στο εν λόγω τεύχος η εταιρεία «Σκοπιά», αφού επιτίθεται με τη χαρακτηριστική της μισαλλοδοξία και φανατισμό εναντίον όσων χαρακτηρίζουν τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως επικίνδυνη αίρεση , ταυτοχρόνως αναφέρει ότι: «Το γεγονός είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως θρησκεία, όχι ως αίρεση. Οι εναντιούμενοι ασφαλώς το γνωρίζουν αυτό. Εν τούτοις, επιμένουν να συκοφαντούν τους Μάρτυρες» (Σκοπιά 15-12-2005, σ.23).
Ισχύει όμως κάτι τέτοιο; Έχει αναγνωρίσει τους Χιλιαστές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως θρησκεία, όπως ισχυρίζονται στο περιοδικό τους; Όχι. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, απ ’ ο,τι την παρουσιάζει η μετοχική εταιρεία «Σκοπιά» .
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την από 26.9.1996 απόφασή του , αναφέρει ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αποτελούν Religion Refragable= θρησκεία αμφισβητούμενη .( Βλ.Ιεράς Σύνοδου. Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» δεν είναι χριστιανοί και δεν αποτελούν «Γνωστήν θρησκείαν». Και περί Προσηλυτισμού , Αθήναι 1999, σ.21 ). Σύμφωνα, λοιπόν, με την εν λόγω απόφαση απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι γνωστή θρησκεία, ούτε αναγνωρισμένη.
Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά όμως υπάρχει και νεότερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξεδόθη στις 6.11.2001 με αφορμή την υπ.αριθμ. 53430/1999 προσφυγή των Μαρτύρων του Ιεχωβά της Γαλλίας κατά του Γαλλικού κράτους. Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω προσφυγή τους , οι Χιλιαστές της Γαλλίας ζητούσαν την καταδίκη της Γαλλίας για 30 διαφορετικούς λόγους. Μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι εξής : α) γιατί τους θεωρεί το γαλλικό κράτος ως επικίνδυνη αίρεση, β) γιατί δεν τους αναγνωρίζει φορολογικές απαλλαγές όπως για τις άλλες θρησκείες, γ) γιατί τους φορολογεί με συντελεστή 108% , δ) γιατί δεν τους επέτρεψε να οικοδομήσουν ευκτήριο οίκο, κ.α. (Βλ. http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies-0020.htm)
Με την απόφαση , λοιπόν , της 6.11.2001 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε ολόκληρη την προσφυγή των Χιλιαστών στο σύνολό της. Κατ' επέκταση , ισχύει ο χαρακτηρισμός τους ως επικίνδυνης αίρεσης, όπως τους θεωρεί και το γαλλικό κράτος, αλλά και όπως είναι στην πραγματικότητα.
Ύστερα από τις δυό αποφάσεις που μνημονεύσαμε , αποδεικνύεται ότι η εταιρεία «Σκοπιά», δε διστάζει να χρησιμοποιήσει ανακριβείς και αναληθείς ισχυρισμούς, ότι, δήθεν, το Ε.Δ.Α.Δ αναγνωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως θρησκεία. Επιπλέον, η «Σκοπιά» στο ίδιο άρθρο ομιλεί για «ως πανούργα θρησκευτικά και πολιτικά στοιχεία» (Σκοπιά 15-12-2005, σ. 22 ) που ως σκοπό έχουν , δήθεν , το στιγματισμό και τη συκοφαντία των Μαρτύρων του Ιεχωβά.
Οι ισχυρισμοί όμως των Χιλιαστών, περί πανούργων θρησκευτικών και πολιτικών στοιχείων που σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τους συκοφαντούν , δημιουργούν επιπλέον απορίες. Π.χ. Πανούργα πολιτικά και θρησκευτικά στοιχεία οδήγησαν το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Διοικητικό Ακυρωτικό Δικαστήριο ν’ απορρίψει με τις από 26.6.1997 και 17-5-2001 αποφάσεις του το αίτημα των Χιλιαστών ν’ αναγνωριστούν ως θρησκεία και στη Γερμανία, με την ταυτόχρονη επισήμανση από το δικαστήριο, ότι ως οργάνωση δε σέβεται τις δημοκρατικές αρχές ; (Βλ.R.Hauth, Kleiner Sekten-katechismus, 7η εκδ, 2004, σ. 83. Πρβλ.Nicollete Bohn , Kleines Lexikon der «Sekten», Psychogruppen und Stukturvertriebe , 2005, σ. 209-210 ).
Υπάρχει όμως μία άλλη πραγματικότητα στην οποία επιμελώς αποφεύγει να αναφέρεται η εταιρεία «Σκοπιά». Ποιά είναι αυτή η πραγματικότητα; Μήπως το πανθομολογούμενο γεγονός, ότι οι διδασκαλίες της «Σκοπιάς» είναι ένα κράμα παλαιότερων και νεότερων πλανών . Όχι μόνο αυτό.
Η πραγματικότητα για την οποία σιωπούν, είναι το γεγονός ότι η «Σκοπιά» είναι ουσιαστικά μία μετοχική εταιρεία.(Βλ εκτενώς. Πρωτ, Α. Αλεβιζοπούλου, Η Λατρεία της Σκοπιάς, τομ.Α , Αθήνα 1993, σσ.27-39 ). Μία μετοχική εταιρεία που συγκεντρώνει ετησίως τεράστια χρηματικά κεφάλαια. Αρκεί μόνο να σκεφθούμε ότι κάθε μήνα 6.000.000 Μάρτυρες του Ιεχωβά παγκοσμίως υποχρεωτικά αγοράζουν για τον εαυτό τους 24.000.000 τεύχη των περιοδικών Σκοπιά και Ξύπνα, καθώς καθένα εξ' αυτών εκδίδεται δυό φορές το μήνα.
Αν στον αριθμό που αναφέραμε, συνυπολογίσουμε τα επιπλέον τεύχη που πρέπει να αγοράσει κάθε χιλιαστής για την «διακονία στον αγρό» , όπως ονομάζεται η προσηλυτιστική προσπάθεια στη χιλιαστική ορολογία, και επιπλέον την αγορά των τευχιδίων, φυλλαδίων, και βιβλίων που εκδίδει ετησίως η εταιρεία, τότε αντιλαμβανόμαστε τι τεράστια χρηματικά κεφάλαια συγκεντρώνει η «Σκοπιά». Πρέπει εδώ να επισημάνουμε, ότι κάθε χιλιαστής προπληρώνει τον αριθμό των περιοδικών που αγοράζει , και επιπλέον δεν μπορεί να επιστρέψει όσα δε θα μπορέσει να διαθέσει.
Οι δυστυχείς οπαδοί της, καθίστανται άμισθοι πλασιέ μίας μετοχικής εταιρείας με θρησκευτικό προσωπείο, και προωθούν τα έντυπά της, έχοντας την τραγική ψευδαίσθηση ότι έτσι λατρεύουν το Θεό. Ελπίζουν, ότι δε θα λάβουν μέρος στην εξόντωση που θα πραγματοποιήσει ο Ιεχωβά στον Αρμαγεδδώνα, για όσους δεν τον υπηρέτησαν μέσω της ορατής οργάνωσής του, καθώς το ποτάμι του αίματος αυτών που θα εξοντωθούν κατά τους ισχυρισμούς της εταιρείας «Σκοπιά», θα «είναι πολύ βαθύ , φτάνει μέχρι τα χαλινάρια των αλόγων» (Βλ. Αποκάλυψη. Το Μεγαλειώδες Αποκορύφωμά της πλησιάζει, 1988, σ. 214 ).
Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας παραθέτοντας τη μαρτυρία ενός πρώην χιλιαστή. Μαρτυρία που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα , καθώς είχε υπάρξει επί πενήντα πέντε χρόνια χιλιαστής και πρεσβύτερος της «Σκοπιάς» στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρει λοιπόν ο πρώην χιλιαστής : «Ένα πολύ βρώμικο και απατηλό παιχνίδι παίζει η Σκοπιά εις βάρος της νοημοσύνης, της αξιοπρέπειας και της πίστεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι -εκτός των άλλων- είναι και μία πλουτοφόρα πηγή, ένας σωστός Πακτωλός γι’ αυτήν>>. (Βλ. Εμμ. Αντωνιάδη, Διαψεύδονται οι προφητείες των Μαρτύρων του Ιεχωβά, 1984, σ.10 )
Ποίοι είναι τελικώς πανούργοι; Εξ όσων αναφέραμε το συμπέρασμα προκύπτει εύκολα.


Πηγή: Στύλος Ορθοδοξίας (Ιανουάριος 2006)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από orthodoxia.gr - ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ   17/07/2019
http://www.orthodoxia.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~