Όπλο της Νέας Τάξης και των Ιλουμινάτι η διατροφή μας
Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 30/10/2018

Όπλο της Νέας Τάξης και των Ιλουμινάτι η διατροφή μας


Σήμερα δυστυχῶς καὶ στὴν διατροφὴ τῶν λαῶν ἔχει χωριστεῖ ἡ ἐπιστήμη ἀπὸ τὴν  ἀρετὴ καὶ ἔχει καταντήσει πανουργία. Οἱ Ἕλληνες ὅπου γῆς νὰ ὀργανώνονται ὁμαδικὰ καὶ νὰ διαδίδουν τὸ δικό τους τρόπο ζωῆς, ἴσως ἐμποδίσουν τὴν κατρακύλα ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν πολιτισμὸ τῆς δῆθεν πολιτισμένης δύσης


Οἱ ἐταιρίες ἐμπορίας σπόρων, ὑβριδικῶν καὶ γενετικὰ τροποποιημένων, τὴν δεκαετία, τοῦ 1990 ξόδεψαν πάνω ἀπὸ δὐο (2) δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου νὰ ἐξαπατήσουν μὲ δόλιους ἰσχυρισμοὺς καὶ ἐπιχειρήματα τοὺς ἀγρότες καὶ τοὺς καταναλωτές, ὅτι μὲ τὴν χημικὴ γεωργία καὶ τοὺς δικούς τους σπόρους θὰ ἔχουν:


1.  Δῆθεν μεγαλύτερες σοδειές, δηλαδὴ περισσότερα εἰσοδήματα.


 2.  Ὅτι δῆθεν θὰ καταπολεμήσουν τὴν πείνα στὸ πλανήτη ὡς καινούργιοι καλοὶ Σαμαρεῖτες.


 3.  Ὅτι τὰ προϊόντα τους τὰ «νεοφανῆ τρόφιμα» (γενετικὰ τροποποιημένα κ.λ.π.) τὰ γεμάτα φυτοφάρμακα, τὰ τρόφιμα Φρανκενστάϊν δὲν θὰ βλάψουν, τὴν ὑγεία τῶν καταναλωτῶν.


Δὲν θὰ βλάψουν διότι καθόρισαν «ὅρια ἀσφαλείας» γιὰ τὰ τρόφιμα, τὰ ὅρια δηλαδή ποὺ τὰ καθόρισαν καὶ τὰ καθορίζουν οἱ ἴδιες ἑταιρεῖες τῶν φυτοφαρμάκων! Κάνοντας ἀπολογισμὸ τῶν ἀσθενειῶν – καρκίνος κ.λ.π. πού ἔχουν προκαλέσει «τὰ νεοφανῆ τρόφιμα Φρανκεστάϊν» θὰ καταλάβουμε πολὺ καλὰ τὸ μέγεθος τῆς ἐγκληματικῆς αὐτῆς προπαγάνδας.


Γιατί βλέπουμε ὅτι οἱ πεινασμένοι αὐξήθηκαν ἀπὸ τότε δέκα (10) φορὲς (900.000 τὸ χρόνο πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα καὶ 2,5 δισεκατομμύρια ὑποσιτίζονται) καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα, θάνατοι ἀπὸ ἀρρώστιες καὶ αὐτοκτονίες θεωροῦνται ὡς ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ὅτι οἱ ἔνοχοι πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικά.


 Ἡ βιολογικὴ γεωργία πρέπει νὰ ἐπιβληθεῖ στὴ χώρα μας


 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από orthodoxia.gr - ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ   24/08/2019
http://www.orthodoxia.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~