Από τον Άγιο Κωνσταντίνο στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Μία επίκαιρη αποκαλυπτική ομιλία σήμερα στα γραφεία του "Στύλου Ορθοδοξίας"

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από orthodoxia.gr - ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ   17/08/2019
http://www.orthodoxia.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~