Μᾶς κυβερνοῦν ἀνάξιοι ἄρχοντες
Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 2/4/2018
(05/04/2018 09:39)

Μᾶς κυβερνοῦν ἀνάξιοι ἄρχοντες


γιατί ἐμεῖς πάψαμε νά κυβερνοῦμε τούς ἑαυτούς μας.


Ἡ ἀδιαφορία ὅλων μας εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς ἔφθασε στὸ κατώφλι τῆς παρακμῆςἈλλοίμονο μας, εἴμαστε χλιαροὶ στὴν πίστη, εἴμαστε φαρισαῖοι στὴ συμπεριφορά, εἴμαστε ἀνακόλουθοι στὴν πορεία ζωῆς μας, τόσο ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος νὰ θέλει νὰ μᾶς ἀποστραφεῖ, «μὴ γένοιτο», νὰ θέλει νὰ μᾶς ἐμέσει, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τῆς Ἀποκαλύψεως:
«Οἶδα ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός,


μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου»


 


 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από orthodoxia.gr - ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ   20/05/2019
http://www.orthodoxia.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~