Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017
«Βόθρος ἡ Βουλή... Κόπρος τοῦ Αὐγείου» οἱ Ἐθνοπατέρες
Ἀλήθειες ποὺ καῖνε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης Παῦλο
(14/11/17 20:21)

Τὸ ἄσχημο καὶ συνάμα ἀπαράδεκτο στὴν ὅλη ὑπόθεση ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος στὸ αἴτημα τοῦ κ. Βούτση ζήτησε ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κοζάνης Παῦλο. Προσωπικὰ δὲν περιμέναμε καὶ μία διαφορετικὴ στάση ἐκ μέρους τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἂν γινόταν κάτι τέτοιο θὰ ἀποτελοῦσε ἐξαίρεση στὸν κανόνα τῆς ὅλης ποιμαντορίας του. Μία ποιμαντορία ἔμμεσης στήριξης-πιθανὸν καὶ μὲ τὸ ἀζημίωτο- (βλ. ΕΣΠΑ) στὴν νοσηρὴ –βοθρολυματικὴ πολιτικὴ ποὺ ὁδηγεῖ συστηματικὰ σὲ μία χαώδη κατάσταση τὴν εὐλογημένη πατρίδα μας. Τά οὔρα, ὅπως εἶναι γνωστό δέν γίνονται ἀγιασμός, ὅμως ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας φροντίζει κάθε χρόνο νά ἐξαγιάζει τά βοθρολύματα τοῦ Κοινοβουλίου.

 

Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις μας ἀλλὰ καὶ στὴ Βουλὴ οἱ ἄνθρωποι ἀνέθεταν σὲ ἔντιμους οἰκογενειάρχες καὶ σὲ ἀξιοπρεπεῖς πετυχημένους νοικοκυραίους τὰ ἡνία τῆς διοίκησης. Τοὺς ἔχριζαν ἄρχοντες μὲ βασικὸ κριτήριο τὴν οἰκογενειακὴ τους κατάσταση, ἀναθέτοντάς τους νὰ διαχειρίζονται, ὅπως φροντίζουν τὰ τῆς οἰκογενείας τους καὶ τὰ θέματα τῆς κοινωνίας. Κι αὐτὸ γιατί πίστευαν πὼς ὅπως τὰ κατάφεραν νὰ διδάξουν τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια, στὰ σπίτια τους κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ κατάφερναν νὰ μεταδώσουν τὰ βιώματα αὐτὰ καὶ στὶς μεγαλύτερες οἰκογένειες, δηλαδὴ τὶς μικρὲς κοινωνίες, τῶν χωριῶν καὶ τῶν πόλεων γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη καὶ τὴν προκοπὴ τοῦ τόπου.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ καὶ οἱ βουλευτὲς τοῦ τόπου μας, ὡς ἐκπρόσωποι μεγαλύτερων περιφερειῶν, τῶν νομῶν τῆς χώρας ἐπικράτησε νὰ ὀνομάζονται καὶ ὡς πατέρες τοῦ ἔθνους, κοινῶς ἐθνοπατέρες, ἀφοῦ εἶχαν στόχο καὶ σκοπὸ νὰ μεταφέρουν, νὰ μεταδώσουν καὶ νὰ διδάξουν τὶς διαχρονικὲς ἀξίες καὶ τὰ ἤθη, να σεβαστοῦν τίς παραδόσεις και τόν πολιτισμό καί πάνω σ’αὐτό τό πλαίσιο  νά συμβάλουν στήν περαιτέρω προκοπή τοῦ  λαοῦ καὶ τοῦ ἔθνους. Οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου ἔβγαιναν ἀπὸ σπίτια καὶ οἰκογένειες πρότυπα στὴν κοινωνία, ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ ἀποτελοῦσαν παράδειγμα πρὸς μίμηση, ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ λειτουργοῦσαν ὡς διαρκὲς λιβανωτό, δηλαδὴ οἰκογένειες ποὺ εὐωδίαζαν μὲ τὴν παρουσία τους τὶς κοινωνίες.

Τὰ χρόνια, ὡστόσο, πέρασαν καὶ νέες μόδες εἰσῆλθαν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Κι ἀφοῦ ἡ ἁμαρτία κατέστη μόδα μέ συνεχιζόμενες ἐκ τῆς «πολιτισμένης» Δύσεως πλύσεως ἐγκεφάλου, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, τὸ κριτήριο τῆς εὐωδίας στὴν ἐπιλογὴ τῶν ἀρχόντων ἄλλαξε καὶ ἔγινε κριτήριο τῆς δυσωδίας, δηλαδὴ τῆς ἀνεντιμότητας καὶ τῆς βρωμιᾶς, τῆς γνωστῆς βοθρίλας κατὰ τὴν λαϊκὴ γνωστὴ ἔκφραση...

Ἐκ τοῦ γενικοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀμφισβητήσιμου κανόνος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἑξαιρεθεῖ καὶ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο, ὡς ἡ κορυφή τῆς γενικῆς σήψης. Ἄλλωστε εἶναι ἡλίου φαεινότερο καὶ γεγονὸς πλέον αὐταπόδεικτο, ποὺ κυρίως προέρχεται ἀπὸ τὰ στόματα παλαιῶν καὶ σύγχρονων ἐθνοπατέρων ὅτι τὰ σκάνδαλα, ἡ ἀπατεωνιὰ, ἡ βλασφημία καὶ ἡ δυσωδία «κοσμοῦν» τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὸ ἐθνικό μας κοινοβούλιο... Ὡς ἐκ τούτου κατὰ κοινὴ ὁμολογία οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου μας ὄχι μόνο δὲν εὐωδιάζουν, ὄχι μόνο δὲν ἀποτελοῦν παραδείγματα πρὸς μίμηση ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐκπέμπουν μία διαρκῆ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ δυσωδία, γεγονὸς ποὺ τοὺς καθιστὰ παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν.  

 

ΠΕΝΤΑΛΦΑ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ». Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ.
Μήν χάσετε τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού κυκλοφορεῖ τό Σάββατο 11 Νοεμβρίου
(10/11/17 14:27)

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ με τον τίτλο «ΠΕΝΤΑΛΦΑ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ». Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ.

Ἓνα βιβλίο, ὅμοιο τοῦ ὁποίου ΔΕΝ ἒχει ἐκδοθεῖ ποτέ καί ΔΕΝ ὑπάρχει σ’ ὁλόκληρη τήν Χριστιανική, ξένη καί Ἑλληνική, βιβλιογραφία.

 

Ἓνα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ βιβλίο, πού ἀποκρυπτογραφεῖ, ἀποκαλύπτει καί προσφέρει ὡς πολύτιμη γνώση στούς Χριστιανούς, ΟΛΑ ὅσα πρέπει αὐτοί νά γνωρίζουν γιά τούς Κρυφούς καί πονηρούς συμβολισμούς, τίς δαιμονοκινούμενες χρήσεις καί τά ἂγνωστα μυστικά τῆς «πεντάλφα» καί τῶν «πεντάκτινων ἀστεριῶν», ὡς διαχρονικῶν σφραγίδων καί συμβόλων τοῦ Ἑωσφόρου-Σατανᾶ καί τῶν ποικιλώνυμων συνεργατῶν, ὑπηρετῶν καί ὀπαδῶν του στούς χώρους τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καί τῶν Τρομοκρατικῶν Ὀργανώσεων.

 

Ἓνα βιβλίο, πού ΠΡΕΠΕΙ νά διαβάσουν ΟΛΟΙ οἱ Χριστιανοί, καί ἰδίως ὃσοι θέλουν νά μήν εἶναι ἢ νά μήν γίνουν ποτέ ἐξαπατημένα καί παγιδευμένα θύματα εἲτε τῆς Διεθνοῦς Τρομοκρατίας πού ἐκπορεύεται ἀπό τόν Σιωνισμό καί δρᾶ μέ τά προσωπεῖα «Ἀριστερῶν», «Ἀναρχικῶν», «Ἀντιεξουσιαστῶν», «Ἀντιρατσιστικῶν», «Ἐπαναστατικῶν» κι’ «Ἀπελευθερωτικῶν» Κινημάτων και Ὁργανώσεων.

 

Ὁ δρόμος τῆς νομιμοποίησης τῆς ἀνηθικότητας δέν ἔχει τελειωμό... Ἰδιότυπη παρέλαση τῶν πρωταγωνιστῶν ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ΔΙΧΩΣ... ΤΣΙΠ(ρ)Α

-Μετά τήν ψήφιση τοῦ νόμου περί ἀλλαγῆς φύλου ἕπονται συνταρακτικές ἀλλαγές στό οἰκογενειακό δίκαιο

-Τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα θά πληρώνουν τίς ἀλλαγές φύλου

-Θά καταργηθεῖ ἡ ἔννοια τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας στά δημόσια ἔγγραφα καί θά ἀντικατασταθοῦν ἀπό τον Γονέα Α, Β ἤ καί Γ ἀφοῦ κάθε παιδί θά μπορεῖ νά ἔχει πάνω ἀπό δύο γονεῖς

- Θά συμπεριεληφθεῖ στήν βασική Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση ἡ διδασκαλία περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας

-Θά ἐπιτρέπονται ἐλεύθερα δημόσιες περιπτύξεις ὁμοφυλοφίλων

 - Θρησκευτικός πόλεμος στόν ΣΥΡΙΖΑ ἀπό Ρωσία καί Οὐγγαρία

 ΜΕΤΑ ΤΗ «ΘΥΕΛΛΑ»… ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ!

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ Ἀλ.Τσίπρα καὶ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Κ.Γαβρόγλου, στὰ Γιάννενα, πού πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες ΜΕΤΑ τὴν ψήφιση τοῦ Νόμου γιὰ τὴν ἀναγνώριση «ταυτοτήτων φύλου», προκειμένου νὰ καταβληθεῖ στὴν Ἐκκλησία-ὡς ἀντάλλαγμα τοῦ ἐπιδειχθέντος «πνεύματος συνεργασίας της» μὲ τὴν Πολιτεία-προκαταβολὴ τῶν συμφωνηθέντων 30 ἀργυρίων...

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Προφητικά  λόγια ἀπό τό 2011 τοῦ Γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη

Ἐπίσκοποι βούλονται ἐκ τῆς Κρήτης τὸ κακόν...

-Οὗτοι (οἱ Ἐπίσκοποι) πορεύονται  πρὸς τὸν Κύριό μας κακῶς καὶ διεστραμμένως. Κι Ἐκεῖνος θὰ φανεῖ πρὸς αὐτοὺς μὲ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση.

 

Δύναμη ἰάσεως ἐκπέμπεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Θεοτόκου
Χιλιάδες Χριστιανοὶ μεταβαίνουν καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 24ωρου στήν Ν. Ἰωνία γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ λάβουν τὸ δῶρο τῆς εὐλογίας τῆς Ἁγίας μας Ὑπεραγίας Θεοτόκου
(9/11/17 10:26)

Σὲ καιροὺς ποὺ ἡ ἀποστασία κατέστη ἐπικίνδυνος τυφώνας ποὺ ἀπειλεῖ νὰ σαρώσει στὸ διάβα του τὰ πάντα, τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ συγκεκριμένα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίουἐργάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ καὶ ἐνίσχυση τῶν πιστῶν ἀνά τό Πανελλήνιο. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ ἀνταποκρίθηκε στὶς προσκλήσεις ποὺ τοῦ ἀπηύθυναν οἱ Μητροπόλεις Ν. Ἰωνίας, Λαρίσης καὶ Αἰτωλίας νὰ μεταφέρει πρὸς εὐλογία τοῦ χριστεπώνυμου ποιμνίου τους τὴν πάνσεπτη καὶ θαυματουργὴ Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία καὶ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ σωζόμενο κειμήλιο ἀπὸ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Παναγίας μας.

Ἑκατομμύρια  Ἕλληνες μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ γράφων ἔχουν δεχθεῖ τὴ μεγάλη εὐλογία τῆς Ἁγίας Ζώνης στὸ διάβα τῆς ζωῆς τους, εὐλογία ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς βιώνεται ὡς θαῦμα. Κι αὐτὸ τὸ θαῦμα, αὐτὴ τὴν εὐλογία ἀναζητοῦν στὸ ἱερὸ αὐτὸ θησαύρισμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου χιλιάδες πιστοὶ ποὺ στὴν κυριολεξία τρέχουν μὲ εὐλάβεια νὰ προσκυνήσουν. Ὡς τὴν αἱμορροοῦσα γυναίκα μεταβαίνουν στὸ μοναδικὸ αὐτὸ σωζόμενο κειμήλιο τῆς Θεομήτορος γιὰ νὰ προσκυνήσουν, νὰ ἀγγίξουν μὲ σεβασμὸ τὴν Ἁγία Ζώνη τρέφοντας βαθιά τήν πεποίθηση καί ἔχοντας ζῶσα τήν ἐλπίδα τῆς προσδοκίας, νὰ λάβουν ἐξ αὐτῆς δύναμη ἰάσεως τῶν ὅσων ἐμποδίων, στέκουν ἐνώπιόν τους στὴν ἐν Χριστῷ πορεία σωτηρίας τους. 

 

ΤΑ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 5/11/2017

ΤΑ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Ἀνοικτὸς πόλεμος στὶς ΗΠΑ κατὰ τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας
Πιθανὸν τὸ πρῶτο θύμα .. τοῦ πολέμου ὁ Ἀμερικῆς Δημήτριος. Ἀναμένονται ραγδαῖες ἐξελίξεις μέχρι τὰ Χριστούγεννα στήν Ἀρχιπιεκοπή. Ποιὸς καὶ μὲ ποιὰ προσόντα ἐκκολάπτεται ὡς διάδοχος τοῦ γηραιοῦ Ἀρχιεπισκόπου
(3/11/17 14:30)
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος-Δημοσιογράφος
 

Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι τὸ Φανάρι τὸ τελευταῖο διάστημα ἔχει στοχοποιήσει μὲ τὴν ἀλλοπρόσαλλη οἰκουμενιστικὴ καὶ πιθανὸν προσοδοφόρα γιὰ τὰ ταμεῖα του, διπλωματία ποὺ ἀκολουθεῖ, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο ἀλλὰ καὶ τὴν πλειάδα τῶν μοναστηριῶν ποὺ ἔχει ἱδρύσει ὁ γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας!

Μὲ τὸ φθηνὸ πρόσχημα τοῦ ἐλλιποῦς καταλόγου πρὸς ἀρχιερατεία εἶναι γνωστὸ ὅτι ματαίωσε προσφάτως τὴν ἐκλογὴ νέου Μητροπολίτη Σικάγου, προκαλώντας ἀναστάτωση στὰ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Τὸ τραγικὸ εἶναι πὼς μόλις τρεῖς μῆνες πρὶν τὴν ἐκλογὴ εἶχε τὸ ἴδιο τὸ Φανάρι ἐγκρίνει τὸν κατάλογο πρὸς ἀρχιερατείαν!!! Ἔκτοτε πιθανὸν καθ’ ὑπόδειξη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει ξεκινήσει ἕνας πόλεμος ποὺ ἀπώτερο στόχο –ἐμφανῆ πλέον καὶ γιὰ τὸ κοινὸ νοῦ- ἔχει τὸν ἐξαναγκασμὸ σὲ παραίτηση τοῦ ὑπέργηρου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου.

Τὰ συνεχῆ δημοσιεύματα περὶ οἰκονομικῶν δῆθεν ἀτασθαλιῶν στὰ οἰκονομικά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀλλὰ καὶ οἱ ἔμμεσες ἀμφισβητήσεις πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου δεικνύουν τὴν πολιτικὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου! Πολιτικὴ γνωστὴ ἐκ τοῦ παρελθόντος... Τὸ ἐρώτημα ὡστόσο, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ γιατί τὸ Φανάρι ἐπέλεξε αὐτὴ τὴν συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο γιὰ νὰ προσπαθήσει νὰ ἀλλάξει τὴν ἡγεσία στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς.

Σύμφωνα μὲ καλὰ ἐνημερωμένες πηγὲς δύο εἶναι οἱ βασικὲς αἰτίες τοῦ κλονισμοῦ τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ πρώτη ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἡλικία του καὶ τὸν κίνδυνο ἄμεσου ἐπηρεασμοῦ του ἀπὸ τὸ ἄμεσο περιβάλλον του, γεγονὸς ποὺ πιθανὸν νὰ προκαλοῦσε προβλήματα στὰ τῆς διοίκησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας. Ἡ δεύτερη καὶ κυριότερη αἰτία ὡστόσο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἀνερχόμενη ὀρθόδοξη ἱεραποστολικὴ δύναμη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ὡς κινητήριο μοχλὸ τὰ ἀντι-οἰκουμενιστικὰ κατὰ κύριο λόγο ἱεραποστολικά μοναστήρια τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ καὶ τὶς δυναμικὲς ἀδελφότητες. 

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΝΤΟΝΗ: ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 22/10/2017
(23/10/17 10:49)

 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΑΝE ΤΗΝ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ ΝΟΜΟ,

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

 ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΓΙΩΝ....
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 15/10/2017

 ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΓΙΩΝ....

Ο πολίτης και δη ο χριστιανός πολίτης οφείλει να σέβεται τους θεσμούς!  Τι συμβαίνει όμως όταν οι θεσμοί παρεκτρέπονται;  Σε ένα κράτος δικαίου υπάρχει και λειτουργεί η ευθυξία πολιτική και θρησκευτική. Σε σε ένα κράτος, όπου επικρατεί η ασυδοσία και η αδικία λειτουργεί ο ωχδελφισμός. 

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Εύλογες απορίες λόγω του νέου νόμου περί αλλαγής φύλου:
Εσείς πόσους εθνοπροδότες έχετε ψηφίσει;
(11/10/17 18:01)

 Από τον φίλο μας Λευτέρη πήραμε και δημοσιεύουμε το κάτωθι κείμενο με μία σειρά αποριών που εκφράζει μεταξύ αστείου και σοβαρού που του δημιουργήθηκαν αμέσως μετά την ψήφιση από το «χαμαιτυπείο»-Ελληνικό Κοινοβούλιο του νόμου περί αλλαγής φύλου.

 

  • Πόσες φορές μπορείς να κάνεις δήλωση αλλαγής φύλου; 
  • Μπορεί κάποιος άντρας να δηλώσει γυναίκα, για να απαλλαγεί απ' το στρατό και μετά να ξαναγίνει άντρας; 
  • Αν γυναίκα δηλώσει άντρας, θα την πάρουν φαντάρο; 
  • Αν άντρας δηλώσει γυναίκα μπορεί να μπαίνει στις γυναικείες τουαλέτες;
  • Αν γυναίκα δηλώσει άντρας, μπορεί να παίξει σε αντρική ομάδα ποδοσφαίρου; (και το αντίθετο)
  • Αν άντρας δηλώσει γυναίκα θα πάρει σύνταξη νωρίτερα;
 

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: ΤΣΙΠΡΑ ἡ φουρτούνα ποὺ σήκωσες αὐτὴ θὰ σὲ πνίξη. Μέριασε.
Θαφτῆτε μόνοι σας, γιατὶ βρωμᾶτε πτωμαΐνη. Ἡ μοσχοβολιὰ τοῦ φθινοπώρου δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερνικήση τὴν δυσοσμία σας.
(9/10/17 13:04)

 Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ  'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 8/10/2017

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

«Παιχνιδίσματα» γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὁ νόμος περὶ ἀλλαγῆς φύλου!
Χριστιανοὶ γονεῖς ἐπιστρέφουν στὸν ὑπουργὸ Παιδείας τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν, ὡς ἀπαράδεκτα, Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς ἀντιδροῦν δυναμικά καί ἡ Ἱεραρχία συζητᾶ γιά τούς θεολογικούς διαλόγους μέ τούς Λατίνους καί γιά τίς σχέσεις Ἐκκλησίας –Πολιτείας!
(3/10/17 18:37)

Οἱ κυβερνῶντες ὑψώνουν τή σημαία τῆς ἀνηθικότητας καί προχωροῦν στήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας!

 
Τοῦ Διονύση Μακρῆ,
Δημοσιογράφου- Θεολόγου
 

Ἀρκοῦν ἄραγε οἱ ἀνοικτὲς ἐπιστολές, τὰ ψηφίσματα, οἱ σκληρὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ τὰ πύρινα κηρύγματα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν ἠθικὴ κατρακύλα τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου; Ἀρκοῦν οἱ εὔλογες διαμαρτυρίες Ἱεραρχῶν, ἁπλῶν παπάδων καὶ χριστιανῶν γονέων γιὰ νὰ σταματήσουν τὴ μεθοδευμένη καὶ σχεδιασμένη ἀποστασία ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς ἀξίες καὶ ἐν γένει τὴν σταδιακὴ ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας;

ΟΧΙ, κατηγορηματικὰ ΟΧΙ! Ὁ καλὸς γεωργὸς θὰ φροντίσει γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴν ἀνάλογη καρποφορία τὸ χωραφάκι του νὰ ἀποψιλώσει τὰ ἀγκάθια, νὰ καθαρίσει τὸν ἀγρό του γιὰ νὰ προστατεύσει τὴ σοδειά. Δὲν φθάνουν λοιπὸν τὰ βαρύγδουπα λόγια, τὰ ἐντυπωσιακὰ δελτία τύπου καὶ οἱ βαρυσήμαντες –πρὸς λαϊκὴ κατανάλωση- ἀρχιερατικὲς ὁμιλίες! Χρειάζονται πράξεις. Ἀπαιτοῦνται λήψεις ταχέων δραστικῶν μέτρων ἐὰν δὲν θέλουμε νὰ δοῦμε στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο τὴν ὑποβάθμιση καὶ τὸ ἀπόλυτο χάος ποὺ προκαλοῦν ἡ ἀνηθικότητα καὶ ἡ κατάργηση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν.

Πολλοὶ λένε πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος σιωπᾶ σὲ σχέση μὲ τοὺς προκατόχους του! Ναί, σιωπᾶ γιατί δὲν μπορεῖ πλέον νὰ μιλήσει. Τοῦ σφράγισαν τὸ στόμα οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια (ΕΣΠΑ) μὲ τὶς ὑποσχέσεις περὶ ἀξιοποίησης τῆς ἐναπομείνασας ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ δὲν ξέρω μὲ τί ἄλλο ἀκόμη! Κοινῶς, ὅπως λέγει ὁ σοφὸς  λαὸς τὸν ἐλέγχουν ἀπόλυτα, τὸν ἔχουν δηλαδὴ στὸ χέρι, τὸν χρησιμοποιοῦν κατὰ βούληση... Τὸν κάνουν νὰ σκύβει τὸ κεφάλι καὶ νὰ παραμένει στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θῶκο μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τοὺς ἐξυπηρετεῖ γιὰ νὰ βγάλει καμιὰ ὑποχρέωση... Τὸ αὐτὸ πιθανὸν νὰ συμβαίνει καὶ μὲ ἄλλους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἔχουν ἰσχυρὰ ὅπλα καὶ ἀνίκητα καρυοφύλλια, τὰ κρατοῦν κρεμασμένα γιὰ νὰ σκουριάζουν καὶ νὰ σκονίζονται φοβούμενοι τὶς ἀντιδράσεις τῶν κατὰ κοινὴ ὁμολογία θρασύδειλων πολιτικάντηδων καὶ λοιπῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Ἐπιλέγουν καὶ προτιμοῦν νὰ τυλίγονται μὲ τὸ πέπλο διατήρησης μίας κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ νὰ χαριεντίζονται μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ συστηματικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβάλλουν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, νόμους ποὺ καθιστοῦν τὴν καθημερινότητα μας κολαστήριο (βλ. ἀνηθικότητα, βλασφημίες, διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν, ἠλεκτρονική φακελοποίηση πολιτῶν κ. ἄ ...)

Μὲ τὴν καραμέλα λοιπὸν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν πολιτικολογεῖ καὶ τὴν προτροπὴ μείνετε στὴν προσευχὴ καὶ θὰ βρεθεῖ λύση ἔχουν βαλθεῖ νὰ ἀποκοιμίζουν τοὺς πιστοὺς, γιατί στὴν οὐσία δὲν θέλουν νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες ποὺ τοὺς ἀναλογοῦν. Συνθηκολογοῦν κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν Φαρισαίων μὲ τὸν Σατανᾶ ἐπειδὴ θέλουν νὰ διατηρήσουν τὴν ἡσυχία τους καὶ ὡς ἀντάλλαγμα σ’ αὐτὴ τοῦ ἀφήνουν ἐλεύθερο τὸ πεδίο δράσης, ἔτσι ὥστε ὁ μισόκαλος ἀνεξέλεγκτα νὰ ἁρπάζει καὶ νὰ καταστρέφει ἀνθρώπινες ψυχές... Κωφεύουν ἀκόμη καὶ ὅταν ἀπὸ ἀρχιερατικὰ χείλη ξεστομίζονται βλασφημίες κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, (λ.χ. προεκλογικὲς δηλώσεις στήριξης ὑποψηφίων σὲ Καλαμπάκα καὶ Καβάλα διὰ στόματος τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου) ὑπερασπιζόμενοι τὸ «φιλάδελφον» καὶ τὴ φαρισαϊκὴ ὑποκρισία. Κάνουν πὼς δὲν βλέπουν πὼς ρημάζει ὁ τόπος, δὲν αἰσθάνονται....

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΤΕ ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 1/10/2017
(2/10/17 14:45)

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΤΕ ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Η δύναμις του Τιμίου Σταυρού
(21/9/17 12:12)

Η δύναμις του Τιμίου Σταυρού, και η άγνοια του σύγχρονου χριστιανού

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

 

Η Ανάσταση της Ρωμιοσύνης είναι πολύ κοντά
(5/9/17 11:29)

 Απόσπασμα (5/7) από την ομιλία του Θεολόγου, Συγγραφέα, και Διευθυντή του Στύλου Ορθοδοξίας κου Διονύση Μακρή, με θέμα "Η Ανάσταση της Ρωμιοσύνης στη Μικρασία μέσα από τους κρυπτοχριστιανούς του σήμερα"

Η Ανάσταση της Ρωμιοσύνης είναι πολύ κοντά

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Τι έχουν πει Άγιοι και σύγχρονοι γέροντες για την εποχή μας
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 6/08/2017
(8/8/17 09:06)

Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ

ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ.

OI ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΜΙΛΗΣΕΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ.

ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 30/07/2017

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Η μεγάλη προσφορά του π. Χαραλάμπους Μπισλάνη
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 16/7/2017

π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΣΛΑΝΗΣ,

Ο ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 καί ἡ μεγάλη του προσφορά στήν Ὀρθοδοξία

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ...
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 9/7/2017
(9/7/17 19:51)

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ... 

- ΠΟΣΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΙ. ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕOΦΥΤΟΣ ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ.

- ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ.

- ΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ , Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ.

- ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας (25/06/2017

 ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ,

ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΕΤΑΙ 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ"

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή μας ο Χριστός;
Ομιλία του Διονύση Μακρή στην Καβάλα

 Ομιλία του Διονύση Μακρή στην Καβάλα

Ανδρώα Σύναξη 16-17-18 Ιουνίου 2017

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

 

Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 18/6/2017

Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....

Μήπως είμαστε όλοι ηθικοί αυτουργοί...;

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Ἀπατεωνιά Γαβρόγλου καί ΙΕΠ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 11/06/2017

Σέ ἀπατεωνιά Γαβρόγλου καί ΙΕΠ

στηρίχθηκε ἡ ἐγκύκλιος γιά τίς ἔμφυλες ταυτότητες

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο Ἀντιχριστιανικῶν Δράσεων (Ε.Π.Α.Δ.)
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 04/06/2017

ΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΡΥΕΤΑΙ 
ΚΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

 Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο Ἀντιχριστιανικῶν Δράσεων 

(Ε.Π.Α.Δ.)

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 14/05/2017

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΑΝ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Ομιλία του Διονύση Μακρή στην Καβάλα 30-04-2017

 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΑΝ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

 

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ...
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 07/05/2017

 ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ...

Η εκπομπή που θα συζητηθεί!!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Η... ΜΟΔΑ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 23/04/2017

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Η... ΜΟΔΑ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ

 
 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Είμαστε, άραγε, προετοιμασμένοι

Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ "ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ"  9/04/2017

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Άρθρου 3 - Το Τελευταίο ΠΑΣΧΑ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ Ελλάδα

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Άρθρου 3 - Το Τελευταίο ΠΑΣΧΑ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ Ελλάδα

 

Την Πέμπτη  6 Απριλίου  2017 στην αίθουσα "Αγαθός λόγος" Λαγουμιτζή 42 Νέος Κόσμος,της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας" πραγματοποιήθηκε επίκαιρη και αποκαλυπτική ενημέρωση.........

 

Δείτε όλη την ομιλία

 

Ραδιοφωνική εκπομπή 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΆΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 02/04/2017

 ΠΑΣΧΑ - Κοντά στον Κύριο δεν υπάρχει θάνατος

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ...
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 26/3/2017
(26/3/17 21:26)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ...

Πως κατέρρευσαν οι κατηγορίες, πνευματική προσέγγιση!

Και ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ της Παναγίας

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

'ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ' (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ)
Ραδιοφωνική εκπομπή 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΆΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 19/03/2017

"ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ"

(ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ)

 

-- Η ΠΟΝΗΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

Ραδιοφωνική εκπομπή 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΆΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 12/03/2017

 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

 

Ημερίδα 'ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ' στην Κατερίνη

 Ημερίδα "ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ" στην Κατερίνη

Ομιλητές: Διονύσης Μακρής, Δημήτρης Νατσιός και Απόστολος Χατζητόλιος.

Δείτε όλη την εκπομπή

 

Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 5/3/2017

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ.

H ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΠΩΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΒΛΑΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ. ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

 

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

Το «Τάμα του Έθνους» ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ !!!

 Το «Τάμα του Έθνους» ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ !!!

Την Tετάρτη 1η Μαρτίου 2017 στην αίθουσα "Αγαθός λόγος" Λαγουμιτζή 42 Νέος Κόσμος, πραγματοποιήθηκε επίκαιρη και αποκαλυπτική ενημέρωση από το δημοσιογράφο και θεολόγο (εκδότη της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας") κ. Διονύση Μακρή με θέμα : Το «Τάμα του Έθνους» ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ !!!

Συνειδητά από την Εκκλησία  προς χάριν των πολίτικων συμφερόντων... Καλεσμένος και ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Τάματος του Έθνους κύριος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Κατερίνα.

Δείτε όλη την εκπομπή

 

Να γιατί μας φακελώνουν ηλεκτρονικά!
Τι κρύβει η απόφαση των μνημονίων για την δήθεν ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας" πραγματοποιήθηκε επίκαιρη και αποκαλυπτική ομιλία 

με θέμα: Κάρτα του πολίτη και αχρήματη κοινωνία με το χάραγμα από τη Νέα τάξη Πραγμάτων

 

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

 

ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 29/01/2017

ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

 

 

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας

Μετά τον  εφησυχασμό  έρχεται  η μπόρα 

 

 

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

 

η Άγκυρα αναμένει το πράσινο φως προκειμένου να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Μακάρι μέχρι τα Χριστούγεννα να το αποφύγουμε.
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ Η εκπομπή του Διονύση Μακρή από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας
(7/12/16 09:10)

 

 

 Από τον περασμένο Οκτώβριο είχαμε ενημερώσει ότι η Άγκυρα αναμένει το πράσινο φως προκειμένου να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Μακάρι μέχρι τα Χριστούγεννα να το αποφύγουμε. Βλέπετε η κατάσταση στην Ελλάδα έχει ανοίξει την όρεξη στον αλλοπρόσαλλο ψυχικά, όπως τον είχε χαρακτηρίσει παλιότερα η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ταγίπ Ερντογάν! Έτσι άρχισε να γαυγίζει και πάλι και ταυτόχρονα να βάζει τα ιόνια που ελέγχει στα Βαλκάνια, όπως λ. χ. τους Αλβανούς να αμφισβητούν τα σύνορα. Θυμηθείτε τα σοφά  λόγια του Αγίου Παϊσίου σε στρατιωτικό που τον επισκέφθηκε στο Κελλί του την Παναγούδα. Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί από τους Αλβανούς. Μα αυτοί αν φτύσουμε θα πνιγούν στο σάλιο μας του ανταπάντησε ο στρατιωτικός. Άκουγα λοιπόν προχθές τη δήλωση-μήνυμα  του Μητσοτάκη από τα Γιάννενα που συνέστησε εμμέσως μεν πλην σαφώς να μην παίζουν με την Ελλάδα και ενθυμήθηκα τα λόγια του αγίου Παϊσίου. Επισήμως οι Αλβανοί θέτουν θέμα τσαμουριάς ενώ προβαίνουν σε εκκαθαρίσεις γκρεμίζοντας ελληνικά σπίτια των ομογενών μας στη Χειμάρρα. Μήπως είναι καιρός η ελληνική κυβέρνηση να θέσει θέμα Βορείου Ηπείρου... 

Ακούστε ολόκληρη την εκπομπή

 

Ἐπικίνδυνες καί ἀντορθόδοξες οἱ θέσεις της ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΟΔΟ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (῾Υπογράφεται καὶ ἀπὸ ὅσους συμφωνοῦν)
(29/9/16 16:37)

 

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

 

Ἡ ἀπὸ πολλῶν ἤδη δεκαετιῶν προετοιμαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνῆλθε καὶ ἐπεράτωσε τὶς ἐργασίες της στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἀπὸ 19-26 Ἰουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Μολονότι βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς «Συνόδου», κατὰ τοὺς ὀργανωτές της, ἦταν ἡ ἐνίσχυση καὶ ἡ φανέρωση τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, δυστυχῶς κατορθώθηκε τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, ἡ διαίρεση καὶ ἡ διάσπαση, καὶ σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας καὶ στὸ χῶρο τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν.

 
 

Ἡ «Σύνοδος» καταστρέφει τὴν ἑνότητα καὶ προκαλεῖ διαιρέσεις

 

Ἀπὸ τὶς δεκατέσσαρες (14) αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες ἀπουσίαζαν οἱ τέσσαρες (4), δηλαδὴ οἱ ἐκκλησίες Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, καὶ μαζὶ μὲ αὐτὲς ἀπουσίαζε βέβαια καὶ τὸ ποίμνιο ποὺ ἐκπροσωποῦν, μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἥμισυ τοῦ συνόλου τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ἡ ἀπουσία τους δὲν ὀφειλόταν σὲ λόγους ἀνάγκης, λόγῳ δυσμενῶν συνθηκῶν στὶς περιοχές τους, πολεμικῶν συγκρούσεων, φυσικῶν καταστροφῶν, ἐπιδημιῶν κ.τ.λ., ἀλλὰ στὴν φανερὴ καὶ ἐκφρασθεῖσα διαφωνία τους γιὰ τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῆς «Συνόδου» καὶ γιὰ πολλὲς ἀντιπατερικὲς καὶ ἀντορθόδοξες θέσεις τῶν κειμένων ποὺ εἶχαν προετοιμασθῆ. Ἐζήτησαν ἁρμοδίως τὴν ἀναβολὴ τῆς «Συνόδου», ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀποφασισθεῖσα ὡς ἀπαραίτητος ὅρος τῆς συγκλήσεως ὁμοφωνία, καὶ νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ἑνότης, ἀλλὰ τὸ αἴτημά τους προσέκρουσε «εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων», ἀνοικτά, φαίνεται, σὲ ἄλλες φωνὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν διαίρεση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τὴν διάβρωση τῆς δογματικῆς τους αὐτοσυνειδησίας.

Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἐπισκόπων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας ἀπουσίαζαν οἱ περισσότεροι, διότι κατὰ μοναδικὴ πρωτοτυπία στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ προφανῆ ἀντικανονικότητα ἔγινε ἐπιλογή, μὲ διαβλητὰ κριτήρια, μικροῦ ποσοστοῦ ἐπισκόπων, μὲ καταστρατήγηση καὶ περιφρόνηση τῆς ἰσότητος τῶν ἐχόντων τὴν ἀρχιερωσύνη, προγραμματισμένη καὶ σκόπιμη διαίρεση τοῦ σώματος τῶν ἐπισκόπων καὶ ἀποκλεισμό, διὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν ἐπισκόπων, τῶν προβληματισμῶν, τῶν ἀγωνιῶν, τῶν ἐρωτημάτων, τῶν σκέψεων καὶ προτάσεων τοῦ ποιμνίου.

Καὶ τὸ χειρότερο, πρωτοφανέστερο καὶ πλέον ἀπαράδεκτο· δὲν διαφυ­λάχθηκε ἡ ἑνότης καὶ ἡ ἰσότης οὔτε καὶ αὐτῶν τῶν ἐπισκόπων ποὺ ἔλαβαν μέρος στήν «Σύνοδο», ἀφοῦ τοὺς ἀφαιρέθηκε ἡ δυνατότης νὰ ψη­φίζουν. Ἔπαυσε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν συνοδικὴ ἱστορία καὶ στὴν κανονικὴ παράδοση νὰ ἰσχύει ἡ ἰσότιμη καὶ ἰσόκυρη συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἐπισκόπων. Ἐψήφισαν...

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016
Ποιοὶ (μὲ ὀνόματα καὶ φωτογραφίες τους) Τέκτονες διακρίθηκαν ὡς Ἀπατεῶνες, Μαστροποί, Βιαστὲς καὶ Δολοφόνοι καὶ ἤδη ἐκτίουν μακρόχρονες ποινές, κάθειρξης
(7/7/16 11:22)
Ἡ τραγικο-κωμωδία της Λέσβου
(19/5/16 16:25)
Ἠθοποιὸς ἢ Ἐπίσκοπος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος;
(8/4/16 17:39)
Πρωτεύουσα ἡ φιλανθρωπία καὶ ... ἀκολουθεῖ ἀσθμαίνουσα ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία!
(9/3/16 15:34)
Αφιερώματα
Οἰκογένεια χωρίς Χριστό εἶναι καταδικασμένη!
(20/10/16 18:41)
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Νέες Εκδόσεις
Ὁ ἠθικός νόμος, ὁ μόνος ἀήττητος σύμμαχος
(17/8/16 16:23)
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΥΣΗ
(20/2/17 13:37)
ΝΕΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ 'ΦΑΝΑΡΙ'
(15/2/17 08:31)
Το υπουργείο Παιδείας επιβάλλει και διαφημίζει την ομοφυλοφιλία
Διεθνή Θέματα
Ἡ «ζηζιούλεια θεολογία» ἐπικράτησε καί στή συνάντηση στό Κιέτι τῆς Ἰταλίας
(9/11/16 16:07)
Πῶς Ρωσία καί ΗΠΑ χρησιμοποιοῦν τή μωροφιλοδοξία τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν!
(12/10/16 17:11)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Έρευνα
Ἡ ἀξιοποίηση φυτικῶν ὑπολειμμάτων φέρνει ἀπρόβλεπτα ἔσοδα στοὺς Δήμους
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Οι άγιοι Γέροντες στο Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας
(21/7/16 17:04)
Φαρισαῖοι, Ὑποκριτές καί Νεκροθάφτες. Οἱ σταυρωτές τῆς Ἐκκλησίας
(1/6/16 16:55)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Καί στό 100% νά τρέχει ἡ ἀνάπτυξη στήν Ἑλλάδα, ἡ λιτότητα θά τρέχει μέ 400%!
(9/5/16 16:10)
Πλούσιος τόπος , φτωχοί ἄνθρωποι!
(24/3/16 18:04)
Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...
(8/10/09 17:37)
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
ΝΑΙ

74% (2383 ψήφοι)
ΟΧΙ

22% (721 ψήφοι)
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

3% (106 ψήφοι)
Σύνολο: 3210 ψήφοι
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 153
Σύνολο Χρηστών 153
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr