Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
Συνοπτική Παρουσίαση
Ειδήσεις - Θέματα
Ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: Θά δοῦν πολλά τά μάτια μας. Τό Ἔθνος καί ἡ Ἐκκλησία θά δοκιμασθοῦν
(7/11/19 19:37)

Οἱ Ἀγαρηνοί θά παρελάσουν ἐντός τῆς Ἑλλάδος. Θά κτίσουν τζαμιά!


Πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ οἱ Τοῦρκοι θὰ πάρουν τὰ τρία νησιά μας, τή..., τή... καὶ τὴν ....! Σὲ λίγο καιρὸ ἡ Τουρκία θὰ διαλυθεῖ. Θὰ μποῦν καὶ θὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ νησιά, ἀλλὰ θὰ χυθεῖ αἷμα καὶ ἀπὸ τοὺς μὲν καὶ ἀπὸ τοὺς δέ.


Εἴμαστε αἰχμάλωτοι μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα μας ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας μας. Μόνο ἡ προσευχὴ θὰ μᾶς σώσει.


Ὁ Ἕλληνας δὲν εἶναι ἕτοιμος γιὰ νὰ δεχθεῖ αὐτὰ τὰ δύσκολα καὶ ἄσχημα γεγονότα. Ἄχ, ἄχ, ὁ στεναγμὸς θὰ εἶναι μεγάλος. Θὰ θρηνοῦν καὶ δὲν θὰ ξέρουν τί νὰ κάνουν. 


Οὐαὶ καὶ ἀλίμονο σ’ αὐτοὺς ποὺ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία. Θὰ γίνει σχίσμα καὶ θὰ κλονισθεῖ ἡ πίστη πολλῶν χριστιανῶν.


Ἀλλόθρησκοι ἐπιδιώκουν νὰ χτυπήσουν τὴ ρίζα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχουν ἁπλώσει τὰ πλοκάμια τους καὶ ἐντὸς αὐτῆς.


ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΣ ΠΟΥΤΙΝ: «Θά καθαρίσω» ἐντός τοῦ 2020 μέ τήν Ἑλλάδα!

Ὁ Ἐρντογάν πολὺ σύντομα φεύγει ἀπὸ τὰ πράγματα, νὰ ἑτοιμαστεῖτε σὲ ὅλα


Γιγαντιαῖες γεωστρατηγικὲς ἀνατροπὲς στὴν Μέση Ἀνατολὴ


Ἡ πρώτη ἐμφάνιση-ἀνάδυση τοῦ νέου κράτους τοῦ Κουρδιστάν
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ πρός Οἰκουμενικό Πατριάρχη:


«Εἶστε ἐχθρός τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας»


Ὑπό τήν πατριαρχική νοσσιά καί προστασία σας, ἔχει εὕρει καταφύγιο κάθε αἵρεση καί νεωτερισμός.


ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Διά βοῆς» ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας!


Ἄνοιξε ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου! Ἔρχονται θύελλες...


Οἱ πρῶτες ρωσικές ἀντιδράσεις, ποιοί Ἕλληνες Ἱεράρχες δέν ὑπέκυψαν στίς ἔξωθεν πιέσεις...


Ὁρατός ὁ κίνδυνος σχίσματος καί ἐντός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 
Προκαλεῖ καί τόν Θεό ... ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος!
(6/11/19 17:11)
Σᾶς λυπᾶμαι...

-Λειτουργεῖτε ὡς πειθήνια ὄργανα τῆς Νέας Τάξης, ὑλοποιώντας καί ἐφαρμόζοντας τά σχίδια τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ!


-Ἀντί τῆς ὁμολογίας ἐπιλέγετε συνειδητά τήν ... «γεωπολιτική» συναισθηματική προδοσία


-Δέν ἔχετε τά κότσια να ὑποστηρίξετε τήν ἀλήθεια καί τήν κανονικότητα


-Ἐπιστρατεύετε τήν ἡμιμάθεια κατευθυνόμενων ἰδιοτελῶν κειμενογράφων γιά νά στηρίξετε τό σενάριο τοῦ ψεύδους τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας


-Προτιμᾶτε νά ἡγεῖσθε τῆς πνευματικῆς κατρακύλας ἀντί νά ἀναφωνήσετε τό «Στῶμεν καλῶς , στῶμεν μετά φόβου»


-Ἀνοίξατε διάπλατα τήν πόρτα στήν πολιτική ἡγεσία γιά νά σπείρει τή διχόνοια, τό μίσος καί σύντομα θά κληθεῖτε νά άντιμετωπίσετε τίς θύελλες πού προκαλοῦν οἱ ἀλόγιστες πράξεις σας 


Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα ἀποτελεῖ  τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ δὴ τοῦ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὴν διοικητικὴ κατάσταση, ποὺ ἴσχυε τὸν καιρὸ τῆς μεγάλης αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμανίας, ποὺ κακῶς μᾶς τὴν μετέδωσαν ὡς δῆθεν βυζαντινὴ αὐτοκρατορία. Στὴν οὐσία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θέτει ἀπροκάλυπτα τὶς βάσεις ἵδρυσης μίας νέας πολυεθνικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐταιρίας στὰ πρότυπα τοῦ Βατικανοῦ! Μὲ λίγα λόγια ἡ «αὐτοκεφαλία» στὴν Οὐκρανία καὶ ὁ τρόπος χορήγησης αὐτῆς μὲ ἕναν τόμο ἀπαράδεκτο ἀπὸ πάσης ἀπόψεως καὶ ἐν ἀγνοία τῆς κανονικῆς κυρίαρχης νόμιμης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία γιὰ μία σειρὰ ἄλλων διασπαστικῶν κινήσεων καὶ ἀπαράδεκτων ἐνεργειῶν ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν καὶ σχετίζονται ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μὲ τὴν χορήγηση ἐλεγχόμενης «αὐτοκεφαλίας» στὰ Σκόπια, στὸ Μαυροβούνι, στὶς λεγόμενες Ν. Χῶρες κ.ο.κ.


Εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἱεραρχῶν ποὺ προωθήθηκαν σὲ θέσεις κλειδιὰ τὸν τελευταῖο καιρό, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Μακάριος, ὅτι ὁ νῦν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ καταλύσει παντελῶς τὸ ἰσχῦον Συνοδικὸ Σύστημα, ποὺ ἐφαρμόζεται ἐδῶ καί αἰῶνες σὲ Πανορθόδοξο ἐπίπεδο καὶ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ «Πάπα» τῆς Ἀνατολῆς. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐξηγεῖ τὶς παράλογες 

 
Ευρωεκλογές 2019

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2019


 
ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ


ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.


  


Ακούστε όλη την εκπομπή

 
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016
 Παρακολουθήστε την εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016 http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1995&obcatid=19...  
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
Του Διονύση Μακρή

Στην ηγεσία του ευλογημένου αυτού τόπου που λέγεται Ελλάδα και στον πιστό Ορθόδοξο λαό συμπεριλαμβανομένων ρασοφόρων και λαϊκών παρέχεται, όπως διαλαλεί γέροντας ασκητής από τ’ Άγραφα όρη, μοναδική ευκαιρία για να αλλάξουν το αβέβαιο και ασταθές κλίμα ανασφάλειας των πολιτών που έχει απλωθεί το τελευταίο ειδικά διάστημα με τις ταραχές και την εγκληματικότητα.
Μια μικρή χαραμάδα ελπίδας στα αδιέξοδα και το πέπλο της απελπισίας που προκάλεσε η ασύνετη και πρωτοφανής πράξη του τηλεοπτικού σταθμού MEGA να παίξει το κινηματογραφικό έργο Κώδικας DA VINCI που βρίζει τον μονογενή Υιό του Θεού και Θεό μας, τον Ιησού Χριστό στις 7 Δεκεμβρίου αφήνει η προσφυγή στην ασθενούσα ελληνική δικαιοσύνη δύο γυναικών δικηγόρων. Η δίκη κατά του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού αναμένεται να γίνει στις 9 Μαρτίου στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων στην Αθήνα.
Η απόφαση μάλιστα της δικαστικής εξουσίας του τόπου μας σε συνδυασμό με την ειρηνική αντίδραση του πιστού ορθόδοξου λαού θα καθορίσει, όπως λέγει ο ταπεινός αυτός κληρικός την μετέπειτα στάση του ουρανού για την ευλογημένη χώρα μας. Ο συγκεκριμένος γέροντας είχε περιγράψει με λεπτομέρειες και στοιχεία ατράνταχτα τα όσα επρόκειτο να διαμειφθούν στην Ελλάδα εάν παιχθεί η υβριστική αυτή ταινία. Τα γεγονότα που ακολούθησαν τον επαλήθευσαν πλήρως στα όσα τότε είχε καταθέσει.
 
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Είχαμε εγκαίρως κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στους υπαιτίους αυτής της πρωτοφανούς τραγικής κατάστασης που βιώνει η Ορθόδοξη χώρα μας. Τους είχαμε ενημερώσει χωρίς καν να λογαριάσουμε τον κίνδυνο να λογισθούμε γραφικοί, κάτι που εξυπηρετεί κυρίως τους ανόητους σκεπτόμενους με γνώμονα τη εγωιστική λογική. Ευθαρσώς τους προειδοποιούσαμε με επιστολή που έστειλε στις 3 Δεκεμβρίου ο διευθυντής της εφημερίδας μας προς την διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού MEGA CHANNEL να αποτρέψουν την προβολή της βλάσφημης για τον τριαδικό Θεό ταινίας «Κώδικας Ντα Βίτσι» γιατί θα καταστούν υπαίτιοι της πύλης που θα ανοίξουν στις δαιμονικές δυνάμεις. Πιθανόν τότε να μας ειρωνεύτηκαν και να μας αγνόησαν, όπως άλλωστε θα έκαναν σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι που ανόητα πιστεύουν πως ο Θεός είναι μακράν του κόσμου και δεν παρεμβαίνει... Οι άγγελοι και οι ασώματες δυνάμεις μετά του Παρακλήτου δεν άντεξαν την μεγάλη ύβρη που εξαπέλυσαν από το τηλεοπτικό σταθμό MEGA οι κύκλοι της ανομίας με την προβολή της βλάσφημης ταινίας «Κώδικας Ντα Βίτσι» και δυστυχώς δεν απέτρεψαν ούτε η κυβέρνηση ούτε ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε καν υπήρξε αντίδραση από κάποιον άλλον Επίσκοπο. Μοναδική εξαίρεση μόνο ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ που εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά των ιδιοκτητών του τηλεοπτικού σταθμού. Έφυγαν οι Ασώματες Δυνάμεις και η προστασία τους εκ της Ελλάδος αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στα δαιμόνια για να καταστρέφουν, να δολοφονούν, να λεηλατούν... Απαθείς όλοι μας. Εγκλωβισμένοι στα δεσμά της καλοπέρασης και της χαλαρής μη ομολογιακής πίστης στον τριαδικό Θεό, Μεθυσμένοι από το κρασί της αγνωσίας που ρέει άφθονο στον πλανήτη. Η Ελλάδα βλασφήμησε τον Κύριο και έγινε περίγελως της οικουμένης. Έκανε το Θεό να στρέψει τη ρομφαία του πάνω της. Άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και τώρα θερίζει θύελλες.
 
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Στο πολίτευμα της Δημοκρατίας ο λαός εκλέγει τους άρχοντες, προέδρους, πρωθυπουργούς και πολιτικούς- προκειμένου να φροντίσουν να διασφαλίσουν μία άνετη βιωτή, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του και τα πιστεύματά του. Και εκείνοι έχοντας το λαϊκό αυτό πρόσταγμα αγωνίζονται να τακτοποιήσουν κάθε λογής εκκρεμότητα. Να καλυτερεύσουν τους μισθούς, να εξυγιάνουν το σύστημα υγείας, να ιδρύσουν σχολεία για τα παιδιά, πανεπιστήμια για τους νέους, να διορθώσουν το οδικό δίκτυο για να διευκολύνουν τις μεταφορές και το εμπόριο, να θωρακίσουν τη χώρα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κινδύνους, να ενισχύσουν τη δικαιοσύνη, να άρουν τις αδικίες, να στηρίξουν τον βιοπαλαιστή, τον αγρότη... κ.α.
Και όλα τούτα να τα εντάξουν στο πλαίσιο της δικαιοσύνης που εκπορεύεται από την πίστη του Έλληνα σε αξίες και ιδανικά που κληροδότησε με αγώνες και θυσίες των προγόνων του. Αγώνες υπέρ του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Βέβαια η πίστη στον Χριστό αποτελεί προϋπόθεση για να αποτινάξει κάποιος κάθε μορφή δουλείας και ελεύθερος πλέον να ατενίζει και να πετά σε ουράνιες αιώνιες πολιτείες.
 
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)

«Στου κωφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα» λέγει η λαϊκή ρήση αναφερόμενη στην περιγραφή κάποιου που κατηγορηματικά αρνείται να αφουγκραστεί τις εκκλήσεις η παρακλήσεις η ακόμη και ικεσίες για βοήθεια. Η ρήση γενικά αναφέρεται στις περιπτώσεις που επιδεικνύεται από κάποιον αδιαλλαξία, σκληρότητα, κενοδοξία, πείσμα, ισχυρογνωμοσύνη... Και ως κωφοί και αδιάλλακτοι παρουσιάζονται σήμερα οι μεγιστάνες του χρήματος και δη οι τραπεζίτες, οι επίσημοι εκφραστές της νόμιμης και μη ελεγχόμενης, όπως τελικά αποδεικνύεται τοκογλυφίας, οι κενόδοξοι εκβιαστές φτωχών και αδυνάμων, οι προνομιούχοι νεόπλουτοι. Μα πως είναι δυνατόν να ζητήσεις από κάποιον να αλλάξει την προσήλωσή του στην υπηρεσία του Μαμμωνά; Προσήλωση που κατέστη σκοπός, στόχος, πίστη. Πως είναι δυνατόν να επιδείξει ο ανένδοτος τυφλός εραστής του πλούτου κοινωνική ευαισθησία, όταν με την ανοχή κυβερνήσεων εκμεταλλεύεται ανεξέλεγκτα ότι επιφέρει κέρδος και μάλιστα προτιμάται η εύκολη και δίχως κόπο και ιδρώτα κερδοφορία; Ως κόρακες και γύπες λεηλατούν και απομυζούν με κάθε ευκαιρία τον βιοπαλαιστή, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο. Συσσωρεύουν ως ο πλούσιος της Παραβολής το χρήμα, με το οποίο έχουν αναπτύξει μία ισχυρή εωσφορική σχέση.

 
Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα
(8/10/08 13:15)
Του Διονύση Μακρή

Ο στενός δεσμός που υπάρχει μεταξύ του στρατευομένου Χριστιανού και του ουρανού και η συνδοξολογία ή συνομιλία ή συμπροσευχή με την εκεί θριαμβεύουσα Εκκλησία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού διατρανώνεται περίτρανα και με την προσκύνηση των ιερών λειψάνων. Η εκάστοτε επαφή του Χριστιανού με τους αγίους είτε μέσω της ανάγνωσης του βίου τους είτε μέσω της ευλαβικής προσέγγισης και προσκύνησης των μεστών ευλογίας και χάριτος ιερού λειψάνου τους προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Αποτελεί δε την καλύτερη μαρτυρία μετά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας της εποικοδομητικής για τη σωτηρία του ανθρώπου σχέσης ανάμεσα στην στρατευομένη και θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ο ίδιος ο Χριστός μας άλλωστε εγκαινιάζει αυτή τη διαχρονική σχέση ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπου όταν αναθέτει την αποστολή του ευαγγελισμού προς τους μαθητές του και δηλώνει πως θα είναι μαζί τους μέχρι και τη συντέλεια του κόσμου.
Είναι γνωστό άλλωστε πως το έλεος που αναβλύζει εκ των δικαίων αδελφών και φίλων του Κυρίου μας είτε βρίσκονται ακόμη στην εφήμερη τούτη ζωή είτε στην αιωνιότητα εμπεριέχει το θαύμα της εν Χριστώ βιωτής. Έτσι, στην αγία Ορθοδοξία μας τα ιερά λείψανα των αγίων αποτελούν το μεγάλο θησαυρό της. Η ένθερμη και ταπεινή προσέγγιση μάλιστα του πιστού στο θησαυροφυλάκιο αυτό της Εκκλησίας μας και η εναπόθεση αιτημάτων και πρεσβειών προσδίδει πάντα και την ανάλογη ανταμοιβή. Ο μισθός δε που λαμβάνει εκ της θαυμαστής αυτής προσεγγίσεως ο πιστός είναι άμεσα εξαρτώμενος από την πίστη και την αγάπη, την ταπείνωση και τη συντριβή της μετάνοιας του.  
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η εκλογή νέων βοηθών Επισκόπων, η εκκλησιαστική εκπαίδευση και η χρηματοδότηση από το Δ’ Κοινοτικό Πακέτο Στήριξης αποτελούν τη θεματογραφία της συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος στις αρχές Οκτωβρίου. Εκ των ανωτέρω θεμάτων συζήτησης εύλογα διαπιστώνεται και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επικεφαλής ρασοφόρων της Εκκλησίας μας, το οποίο όμως είναι μακράν της εντολής που έλαβαν ως διάδοχοι των Αποστόλων.
Γιατί η παντελής απουσία από τις συζητήσεις στην σύναξη της Ιεραρχίας ιεραποστολικού προσανατολισμού, τη στιγμή που η Ευρώπη πιέζει για αλλαγές στη διδασκαλία της ιστορίας μας και διακαώς επιδιώκει κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών δηλοί δυστυχώς τον υφιστάμενο ενδοτισμό και την επικρατούσα δουλικότητα σε «διαταγές» έμμεσες η άμεσες γνωστών σατανοκρατούμενων κοσμικών εξουσιών. Φανερώνει ακόμη ευθαρσώς την αδυναμία αντίδρασης αυτών που επιλέχθηκαν για να καταστούν θεματοφύλακες της πίστης μας και να ομολογούν πρώτοι απ’ όλους τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
Ο ορατός ενδοτισμός σε μεγάλο αριθμό ανωτάτων ρασοφόρων μάλιστα παρουσιάζεται μέσα από την φθηνή παρασκηνιακή η μη συναλλαγή οικονομικής κυρίως χροιάς με την εκάστοτε κοσμική εξουσία.  
Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού
(16/7/08 16:12)
Πριν από πολλά χρόνια ένας Ορθόδοξος Επίσκοπος υπέπεσε άθελα του σε μία πράξη άδικη, η οποία έβλαψε το ποίμνιό του. Αν και διόρθωσε το κακό, που όπως έλεγε έκανε, εν τούτοις δεν ησύχαζε η συνείδησή του. Θεωρούσε πως πρόδωσε την εμπιστοσύνη των πιστών της εκκλησιαστικής επαρχίας του. Έτσι, κάποια ημέρα τους κάλεσε όλους στον Μητροπολιτικό ναό, κληρικούς και λαϊκούς και τους ανακοίνωσε πως αποφάσισε να επιστρέψει στη Μονή της μετανοίας του, διότι από την αδικία εκείνη που είχε διαπράξει πιστεύει πως δεν είναι άξιος να είναι ποιμενάρχης τους.
Οι πιστοί ξαφνιάστηκαν. Άρχισαν να φωνάζουν όλοι πως δεν θα επιτρέψουν να γίνει αυτό και τον ικέτευαν να παραμείνει στη θέση του. Εκείνος όμως επέμενε. Για να τους πείσει τους εξηγούσε πως ο στόχος του Χριστιανού είναι η σωτηρία της ψυχής. Και παρακαλούσε με δάκρυα στα μάτια να τον αποδεσμεύσουν για να βρουν κάποιο καλύτερο. Εκείνοι όμως που γνώριζαν καλά τον ποιμενάρχη τους και τα καλά που τους είχε κάνει επέμεναν...
 
Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι
(19/6/08 13:16)

Ο πόνος γίνεται τις περισσότερες φορές το αίτιο αναθεώρησης συμπεριφορών και σχέσεων με ανθρώπους και κυρίως με το Θεό. Στις περιπτώσεις μάλιστα που ο πόνος τούτος σε φέρει αντιμέτωπο με τον θάνατο τότε η πράξη της αναθεώρησης μπορεί να αγγίξει και τον απόλυτο βαθμό μπροστά στη διάπλατα απλωμένη ματαιότητα. Η δοκιμασία ενός ασθενούς δεν αφορά όμως μόνο τον ίδιο και τον τρόπο που εκείνος θα διαχειριστεί τούτη, ώστε να λάβει το ποθούμενο αποτέλεσμα, την ευεργεσία δηλαδή της ίασης και εν γένει τη σωτηρία της ψυχής. Κατά ένα μεγάλο μέρος μαζί με τον πονεμένο δοκιμάζονται και οι πλησίον σ’ αυτόν άνθρωποι, ως προς το θέμα της διαχειρίσεως του πόνου ώστε να καταλήξει ο ασθενής αλλά και εκείνοι στην οδό της λύτρωσης. Μία ευλογημένη λοιπόν άσημη για τους πολλούς αλλά διάσημη για τον ουρανό Χριστιανή γυναίκα, περιγράφουμε σήμερα. Μία γυναίκα η οποία μέσα από την εργασία της αποκλειστικής νοσοκόμας σε νοσοκομείο της επαρχίας δίδει εδώ και χρόνια μαρτυρία Χριστού οδηγώντας απολωλότα πρόβατα στη σωτηρία. Μία γυναίκα που αθόρυβα βοηθούσε και συνεχίζει να βοηθά τους πονεμένους να κατανοήσουν το Θεό. Μία Χριστιανή που αλιεύει χωρίς φανφαρονισμούς και τυμπανοκρουσίες ψυχές κατατρεγμένες.

 
Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»
(26/5/08 17:16)
«Οι αρμόδιοι πολιτικοί και μεγάλοι επιχειρηματίες να ισοβαθμήσουν άμεσα τους μισθούς, ώστε ένας εργάτης να πληρώνεται καλά»

Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής από τους μεγάλους επιχειρηματίες της γης είναι λογικό να προβληματίζουν έντονα τους εργάτες και φτωχούς βιοπαλαιστές. Η ακρίβεια αλλά και ο προσανατολισμός των μεγιστάνων του πλούτου στα οικονομικά χρηματιστηριακά παιχνίδια σκοπιμότητας που έχουν ως αφετηρία την αύξηση των κερδών τους και την απόκτηση πλούτου γίνονται αιτία δημιουργίας κοινωνικής ανασφάλειας και απογοήτευσης.
Και η ανασφάλεια τούτη καλλιεργείται έντονα από τα αδηφάγα ΜΜΕ και κυρίως την τηλεόραση αλλά και ενισχύεται λόγω της απομάκρυνσης του σύγχρονου ανθρώπου από την ορθόδοξη πίστη. Οι συνέπειες της αντιευαγγελικής στάσης του ανθρώπου διαπιστώνονται στην σκληρή σήμερα καθημερινότητα πρωτίστως στις σχέσεις με τον συνάνθρωπό του, όπου η αδικία κερδίζει συνεχώς έδαφος και δευτερευόντως στις σχέσεις του με τη φύση...  
Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού
(20/5/08 12:14)
Στην επικαιρότητα που ακολούθησε αμέσως μετά το Πάσχα κυριάρχησε ως πρώτο θέμα η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που θα διασχίζει τη Μαύρη θάλασσα και αφού περνά από Βουλγαρία, Ελλάδα και Ιταλία θα καταλήγει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα διακλαδώνεται με πολλές χώρες των Βαλκανίων. Η συμφωνία αυτή μεταξύ δυό Ορθοδόξων χωρών αποτέλεσε επίκεντρο πανηγυρικών εκδηλώσεων αλλά και αιτία έκφρασης δυσαρέσκειας εκ μέρους των ΗΠΑ. Η συμμαχία με τη Ρωσία είναι καλό. Και οι δυό χριστιανικές αυτές χώρες θα έχουν την εύνοια του Θεού για πολλά πράγματα μελλοντικά. Άλλωστε οι νυν ηγέτες ένθεν και ένθεν είναι φερέγγυοι. Ο αγωγός αποτελεί πάντως σαφές δείγμα της εύνοιας του ουρανού στην ενέργεια αυτή και ως εκ τούτου είναι βέβαιο πως θα κατασκευασθεί σύντομα...
Όσο για τις ΗΠΑ βέβαια στενοχωρήθηκαν πολύ γιατί νόμιζαν πως μόνο αυτές μπορούσαν να είναι για όλο τον κόσμο. Όμως, ο Θεός αγαπά τη δικαιοσύνη. Η Ουάσιγκτον ανέκαθεν πίστευε πως λόγω της έντονης παρουσίας της ομογένειας η Ελλάδα θα ήταν δεδομένη και ως εκ τούτου δεν την υπολόγιζε... ειδικά από τον καιρό της κρίσεως των Ιμίων. Αυτό διαπιστώθηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπου ούτε καν κράτησε τα προσχήματα συμμάχου χώρας αλλά εναντιώθηκε κιόλας (βλ. Σκοπιανό)! Ίσως να θεωρούσε ότι οι Αμερικανό -σπουδαγμένοι πολιτικοί άρχοντες της χώρας μας δεν θα μπορούσαν ποτέ να υψώσουν πολιτικό ανάστημα και να την αμφισβητήσουν. Τα γεγονότα όμως τη διέψευσαν.
 
Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη
(6/5/08 17:10)
Έχουμε γίνει μάρτυρες ενός χορού δισεκατομμυρίων που έχει στηθεί γύρω από την παροχή της περίθαλψης και της στυγνής εκμετάλλευσης των φτωχών

Η γη είναι αλήθεια ότι περνά μία μεγάλη κρίση, την οποία προκάλεσαν οι ασυνείδητοι μεγιστάνες του χρήματος. Δυστυχώς αποτελεί κοινή πεποίθηση όλων ότι πολλοί άνθρωποι γίνανε απατεώνες και εκμεταλλεύονται τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Για του λόγου το αληθές αρκεί να ρίξετε μία ματιά στα νοσοκομεία μας.
Εκεί δηλαδή που ο ανθρώπινος πόνος ραγίζει ακόμη και τις πιο σκληρές καρδιές. Εκεί όπου το έλεος και η φιλευσπλαχνία του Κυρίου έπρεπε να είναι τα κυρίαρχα στοιχεία, γύρω από τα οποία θα περιστρέφονταν ιατροί και ασθενείς, ώστε να ανακαλύψουν μαζί με τη σωματική και την ψυχική ίαση. Εκεί όπου η μαρτυρία και η ομολογία, θεραπευτών και ασθενών θα έπρεπε να λειτουργούν ως διαρκές λιβανωτό δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Ύψιστο, και μόνο αληθινό τριαδικό Θεό μας.
 
Απαράδεκτη «εισπήδηση» του Φαναρίου σε Μέγαρα και Σαλαμίνα
(2/5/08 16:34)
Η περιοχή των Μεγάρων δεν αποτελεί μόνο προσφιλές έδαφος για επενδυτικές πρωτοβουλίες συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά από ότι διαπιστώνεται δύναται να καταστεί μελλοντικά και «πεδίον» νέων αντιπαραθέσεων και οξύνσεων μεταξύ Πατριαρχείου και Εκκλησίας της Ελλάδος.
Και αυτό διότι την τοπική αυτή εκκλησιαστική επαρχία της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος επέλεξε το Φανάρι για να βάλει σε εφαρμογή τα μύχια σχέδια μίας δυναμικής επανόδου του στο εσωτερικό της θυγατρός Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ανάδειξη μάλιστα του επιστήθιου φίλου της Μητρός Εκκλησίας Μητροπολίτη Θηβών Ιερωνύμου ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε συνδυασμό με το λίαν πετυχημένο σχέδιο αποδυνάμωσης των πάλαι ποτέ αντιπατριαρχικών και νυν φιλοπατριαρχικών φωνών των Μητροπολιτών Ιωαννίνων Θεοκλήτου και Φιλίππων Προκοπίου δια προνομιακών μεταχειρίσεων συμβάλουν στην απαραίτητη επιβληθείσα σιωπή και στους χαμηλούς τόνους μίας ένοχης αποδοχής που ελλοχεύει τον κίνδυνο να παρουσιασθεί ως δεδικασμένο!
 
Με την ανωμαλία και την προστυχιά βάλλουν κατά της Μ. Σαρακοστής
(13/3/08 17:38)
Την πιο κατανυκτική περίοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τη Μ. Σαρακοστή επιλέγουν, όπως διαπιστώνεται και όχι τυχαία, οι βδελυροί κύκλοι της ανομίας και όλοι αυτοί που συνθέτουν σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου το μυστήριο της ανομίας (Β Ἐπιστολή προς Θεσσαλονικείς) προκειμένου να ταράξουν την εσωτερική στροφή και διεργασία μας προς τη μετάνοια. Αυτή δυστυχώς την περίοδο της ταπείνωσης και της περισυλλογής για κάθε συνειδητό Ορθόδοξο Χριστιανό προτιμούν για να εκδώσουν άσεμνα και υβριστικά προς τον τριαδικό Θεό μας βιβλία, να κυκλοφορήσουν ανάλογου περιεχομένου θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες, να αμφισβητήσουν την ιστορική αλήθεια σπέρνοντας ζιζάνια, που σκοπό έχουν να χαλάσουν την εσωτερική διαδικασία κάθαρσης, που πάντοτε προηγείται της βιωματικής συμμετοχής μας στο σωτήριο πάθος και στο μέγα θαύμα της Ανάστασης του Κυρίου μας.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός Χριστιανοί μου, μαρτύρησε για να μας σώσει από τον αβυσσαλέο θάνατο. Μαρτύρησε για να μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί Του στον ουράνιο θώκο. Κάποτε λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός επισκέφθηκε μία κωμόπολη και μίλησε μπροστά σε δυό χιλιάδες Χριστιανούς. Τους ρώτησε λοιπόν ποιός θα ήθελε εκείνη την ημέρα που μιλούσε να φύγει εκ του κόσμου τούτου και να ενταχθεί στη βασιλεία των ουρανών.  
Το ποθούμενο, η προφητεία του Αγίου Κοσμά και το Διαδίκτυο
(25/1/07 21:05)
Του Διονύση Μακρή

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών βρίσκεται κατά κοινή ομολογία ολόκληρος ο πλανήτης. Οι επιστήμονες μιλούν για ραγδαίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το κλίμα και το περιβάλλον. Μάλιστα κρούουν τον κώδωνα κινδύνου και επιχειρώντας να ερμηνεύσουν τις αλλαγές επιστρατεύουν το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Έτεροι επιστήμονες κάνουν λόγο τα τελευταία χρόνια για ασυνήθιστες εκρήξεις στον Ήλιο!
Το ίδιο διάστημα στις ιστοσελίδες του ΙΝΤΕΡΝΕΤ διεξάγονται καθημερινά συζητήσεις που αφορούν μια εκ των προφητειών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, η οποία ως λέγεται και διαπιστώνεται εκ των καιρικών φαινομένων αναμένεται να εκπληρωθεί... Πιθανόν η προφητεία αυτή αποτελεί την αιτία για την εκδήλωση μιας έντονης ανησυχίας αλλά και ενός ενθέρμου ενθουσιασμού από την πλευρά χαρισματικών Αγίων γερόντων της Ορθοδόξου Εκκλησίας αλλά και μιας πλειάδας απλών πιστών. Έχει να κάνει με τις δύο Πασχαλιές και το Ποθούμενον...  
Αναβίωση παλαιών λειτουργικών συνηθειών θέλουν οι νέοι
«Πιάστε κάποιον, βάλτε τον μέσα στο Ναό με το ζόρι και δέστε τον…θα αρχίσει να ουρλιάζει, να χτυπιέται! Θα ζει μια κόλαση! Άλλοι τη λειτουργική ζωή τη ζουν σαν παράδεισο και άλλοι τη ζουν σαν κόλαση. Έτσι ακριβώς θα είναι και στην αιωνιότητα. Οι δίκαιοι θα βλέπουν τον Θεό σαν φως και οι αμετανόητοι σαν φωτιά! Οι πιστοί ζουν την λειτουργική ζωή από τώρα σαν παράδεισο. Οι αλειτούργητοι και οι καταφρονητές της λατρείας της Εκκλησίας μας, ζουν από τώρα την κόλασή τους!».  
»www.vimaorthodoxias.gr»
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 181
Σύνολο Χρηστών 181
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr