Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018
Ποιοὶ καὶ γιατί φταῖνε γιὰ τὴν τραγωδία στὸ Μάτι;
Γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου

Γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου: 

Ποιοὶ καὶ γιατί φταῖνε γιὰ τὴν τραγωδία στὸ Μάτι;

Πῶς ἐξηγεῖ τὴ μεγάλη συμφορὰ καὶ τί προτείνει γιὰ νὰ ἀποφύγουμε νέες παρόμοιες πιθανὸν καὶ μεγαλύτερες συμφορὲς

Τί λέγει γιὰ τοὺς Ἱεράρχες καὶ τὴν μεγάλη θεολογικὴ τραγωδία, αὐτὴ δηλαδὴ τῆς ἀπουσίας τῆς πίστης

Μὲ τρεῖς διδακτικὲς ἱστορίες ἀπαντᾶ σὲ καυτὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ αἴτια τῆς συμφορᾶς 

 

Γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ποιοὶ καὶ γιατί φταῖνε γιὰ τὴν τραγωδία στὸ Μάτι;
Προκάλεσε τήν τραγωδία στό Μάτι καί την Κινέττα ἡ χρήση ἔξυπνου ὅπλου; Κι ἄν ναί ποῦ στόχευε, τί ἐπεδίωκε καί ποῦ ἀποσκοποῦσε;
(9/8/18 12:59)

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ποιοὶ καὶ γιατί φταῖνε γιὰ τὴν τραγωδία στὸ Μάτι;

ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ

- Ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» (Κολ. γ΄ 6).

 -Πῶς ἐξηγεῖ ὁ γέροντας τὴ μεγάλη συμφορὰ καὶ τί προτείνει γιὰ νὰ ἀποφύγουμε νέες παρόμοιες πιθανὸν καὶ μεγαλύτερες συμφορὲς

-Τί λέγει γιὰ τοὺς Ἱεράρχες καὶ τὴν μεγάλη θεολογικὴ τραγωδία, αὐτὴ δηλαδὴ τῆς ἀπουσίας τῆς πίστης.

- Προκάλεσε τήν τραγωδία στό Μάτι καί την Κινέττα ἡ χρήση ἔξυπνου ὅπλου; Κι ἄν ναί ποῦ στόχευε, τί ἐπεδίωκε καί ποῦ ἀποσκοποῦσε;

- Ποιός ὁ ρόλος τοῦ «ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ» κ. Πάϊατ; Γιατί ὁ Ἀμερικανός πρέσβης ἀποτελεῖ τό κόκκινο πανί τοῦ Κρεμλίνου καί γιατί ἦρθε στήν Ἑλλάδα, τήν πιό κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο; Τί συζήτησε ἄραγε μέ τόν ὑπουργό Ἄμυνας γιά τή φωτιά στό Μάτι;

- Γιατί ἡ κυβέρνηση Τσίπρα ἀποτελεῖ «ἀσύμμετρη ἀπειλή» γιά τόν ἑλληνικό λαό!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Τό ΑΝΤΙ-ΔΩΡΟ τοῦ Τσίπρα σέ Ἱερώνυμο

-Πῶς ἡ κυβέρνηση σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἀποσκοπεῖ νὰ κερδίσει τὴν εὔνοια τῆς Ἱεραρχίας

-Στό στόχαστρο ἡ περιουσία τῶν Ἡσυχαστηρίων
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: Μετὰ τὸ κόκκινο φεγγάρι ἀρχίζουν ὅλα...

-Εἶναι γραμμένο ὅτι ἀλλόθρησκοι θὰ εἰσβάλλουν σὲ νησί. Ἂς ἀνοίξουν τοὺς ὀφθαλμοὺς τους οἱ ἰθύνοντες γιατί θὰ χυθεῖ αἷμα ἀθώων ἀνθρώπων

-Θὰ ἀνοίξει ὁ Θεὸς τοὺς οὐρανοὺς καὶ θὰ βρέξει καταρρακτωδῶς. Ἀκόμη καὶ πάγοι θὰ πέφτουν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Μὴ σᾶς φαίνονται παράξενα καὶ ἀκραῖα αὐτά. Θὰ συμβοῦν. Θὰ ἀνοίξουν οἱ καταρράκτες τοῦ οὐρανοῦ καὶ θὰ πέφτει χιόνι μὲ τὴ μορφὴ καταιγίδας, ὄχι φυσιολογικὸ χιόνι . Κι αὐτὸ γιατί πάντες διάγουν πρὸς τὸν Θεὸν κακῶς καὶ διεστραμμένως. 

 

Ἄνοιξε πόλεμο μὲ τὰ Ἡσυχαστήρια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος!
Πῶς ἡ κυβέρνηση σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἀποσκοπεῖ νὰ κερδίσει τὴν εὔνοια τῆς Ἱεραρχίας
(3/8/18 18:07)

Μὲ τροπολογία ποὺ ψηφίστηκε τὴν 1η Αὐγούστου ἀλλάζει τὸ καθεστὼς λειτουργίας τους καὶ ἐντάσσονται ὡς οἱ Μονὲς στὴν ἐποπτεία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἐκτιμώντας τὶς ὑπηρεσίες καὶ τὴ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου καὶ τὴν ποικιλόμορφη στήριξη ποὺ παρέχει μὲ διάφορους τρόπους πρὸς αὐτήν, θέλησε λίγο πρὶν ἀφήσει ὡς φαίνεται τὴν ἐξουσία, νὰ τὸν προικοδοτήσει καὶ νὰ τὸν ἐνισχύσει ἐνόψει καὶ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Καὶ τὸν προικοδοτεῖ πλουσιοπάροχα, ἀφοῦ μετατρέπει τὸ ὑπάρχον πάγιο καθεστὼς τῶν ἑκατοντάδων Ἡσυχαστηρίων, προσφέροντας τὶς περιουσίες αὐτῶν ἀλλὰ καὶ ἐμμέσως τὴ διοίκηση στὴν ἐποπτεία τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν μητροπόλεων!!! Μὲ τροπολογία ποὺ πέρασε τὴν 1η Αὐγούστου τὰ ἱερὰ Ἡσυχαστήρια ἂν καὶ ἀπὸ νομικῆς ἀπόψεως εἶναι Νομικὰ Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου θὰ λειτουργοῦν πλέον διοικητικά, ὅπως οἱ Ἱερὲς Μονὲς (ΝΠΔΔ) μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται. Ταυτόχρονα δὲ μὲ τὴν τροπολογία αὐτὴ ἡ κυβέρνηση ἀποσκοπεῖ νὰ κερδίσει ἔμμεσα τὴν εὔνοια ἢ τὴν ἀνοχὴ τῆς Ἱεραρχίας μὲ τὸ ἀνέλπιστο καὶ πιθανὸν προεκλογικὸ δῶρο ποὺ τοὺς προσφέρει μέσα στὸ κατακαλόκαιρο...

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κατάφερε καὶ πέρασε τὴν τροπολογία, τὴν ὁποία ἐπιχείρησαν νὰ περάσουν καὶ οἱ δύο μακαριστοὶ Προκάτοχοί του Ἀρχιεπίσκοποι Σεραφεὶμ  καὶ Χριστόδουλος χωρὶς φυσικὰ νὰ τὸ πετύχουν. Τὸ βασικὸ αἰτιολογικὸ εἶναι πὼς ἐπιβάλλεται νὰ μπεῖ κάποια τάξη στὰ θέματα τοῦ μοναχισμοῦ ἀλλὰ ἡ πραγματικότητα ἔχει νὰ κάνει κυρίως μὲ τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση καὶ προπαντὸς τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα πλέον θὰ καταγράφονται, ὡς μοναστηριακὴ περιουσία καὶ θὰ ἐνταχθοῦν στὸ ἠλεκτρονικὸ μητρῶο καταγραφῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, τὸ ὁποῖο ἀποφασίστηκε νὰ γίνει προσφάτως ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Διαλόγου Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὡς ἐκ τούτου 

 

Μία μπόρα θὰ εἶναι
Εἶναι πανηγύρι οἱ δυσκολίες, θὰ εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια γιὰ τὴν Ἑλλάδα
(31/7/18 13:12)

Περάσαμε σὰν ἔθνος τόσες μπόρες καὶ δὲν χαθήκαμε, καὶ θὰ φοβηθοῦμε τὴν θύελλα πού πάει νὰ ξεσπάσει;

 Μὲ τὴν παρότρυνση ἑνὸς καρδιακοῦ φίλου ἄρχισα πρὶν λίγες ἡμέρες νὰ ἀφουγκράζομαι τὸν παλμὸ τῆς κοινωνίας. Κι αὐτὸ τὸ ἔκανα στὴν προσπάθειά μου νὰ ἑρμηνεύσω τὸ γιατί νὰ συμβαίνουν ὅλα στὴν χώρα μας. Δηλαδὴ νὰ νομιμοποιεῖται ἡ ἀνηθικότητα. Νὰ διαστρεβλώνεται ἡ ἀλήθεια. Νὰ κυριαρχεῖ τὸ ψεῦδος καὶ ἡ κοροϊδία. Νὰ ἐπικρατεῖ τὸ ἄδικο καὶ τὸ κακῶς νοούμενο συμφέρον. Νὰ προδίδονται διαχρονικὲς ἀξίες. Νὰ διαλύεται ἡ πατροπαράδοτη ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Νὰ ξεπουλιέται ἡ ἱστορία μας. Νὰ ἀλλοιώνεται τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Νά, νά, νά...

Ἀρκοῦσαν μόνο τρεῖς ἡμέρες γιὰ νὰ διαπιστώσω τὴν αἰτία, τὸ βασικὸ λόγο ποὺ ὁ εὐλογημένος αὐτὸς τόπος ἔχει ὁδηγηθεῖ στὸ ναδὶρ τοῦ ἱστορικοῦ του γίγνεσθαι, τῆς ἱστορικῆς ἔνδοξης πορείας του. Ρηχὲς συνομιλίες καὶ ψευδαισθήσεις μίας εὐτελοῦς εὐτυχίας. Βλέμματα ποὺ μέσα τους ἔκρυβαν ἀπόγνωση καὶ ἀπογοήτευση. Καρδιὲς ἑρμητικὰ σφραγισμένες καὶ ἀπομονωμένες. Βήματα ἀνασφαλῆ ἀπὸ τὸ σωρὸ τῶν προβλημάτων. Φωνὲς ἀπόγνωσης. Φιλίες συμφέροντος, ποὺ στὸ πρῶτο φύσημα τοῦ ἀνέμου διαλύονται... Τὸ μουντιὰλ πάντως ὁμολογῶ πὼς μονοπωλοῦσε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν πολλῶν κυρίως ἀνδρῶν. Ἀποτελοῦσε σαφῶς μία διέξοδο, μία τεχνικὴ ὑπεκφυγὴ ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητας. Ἡ νίκη ἢ ἡ ἥττα μίας ὁμάδας λειτουργοῦσε σὰν τὴ λησμονιὰ ἀπὸ τὰ ἀμείλικτα βάσανα καὶ τὰ ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια. Οἱ συνήθεις διενέξεις μετὰ τὸ πέρας τοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα βοηθοῦσαν στὸ ἐπιδιωκόμενο ἐλεγχόμενο ξέσπασμα... Οἱ ἀγορές, οἱ διακοπές, τὰ καλοκαιρινὰ μπάνια ἀπὸ τὴν ἄλλη μονοπωλοῦσαν τὸ ἐνδιαφέρον αὐτῶν ποὺ ἄκουσα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν γυναικῶν. Ἀπὸ τὰ μάτια τους, ὅμως διέκρινες τὴν ἀγωνία μίας ἀπόδρασης ἔστω καὶ προσωρινῆς ἀπὸ τὴν ἰδιότυπη αἰχμαλωσία τους. Στὰ πρόσωπά τους, ὅσο καὶ νὰ καλύπτονταν ἀπὸ τὰ μακιγιάζ, τὴν καλλιτεχνία τῶν μαλλιῶν καὶ τὰ ἀρώματα ἔβλεπες νὰ κυριαρχεῖ ἡ θλίψη ποὺ προκαλεῖ τὸ εὐτελὲς καὶ ἡ ρηχότητα, τὴν ἔλλειψη ἀγάπης, χαρᾶς καὶ προοπτικῆς.

Δὲν ἦταν ἔτσι παλιὰ ἡ Ἑλλάδα μας. Οἱ μεγαλύτεροι τὸ γνωρίζουν καλά. Μάλιστα ἀναπολοῦν τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες. Ἂν καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶχαν τὶς σημερινὲς «ἀπολαύσεις» ἐν τούτοις ἔνιωθαν σ’ ὅλα αὐτάρκεις. Ἦταν ψυχικὰ ὑγιεῖς καὶ σωματικὰ ἀκμαῖοι. Ἦταν ἐργατικοί. Εἶχαν ἀξίες καὶ σεβασμὸ στὶς σχέσεις τους. Κι αὐτὸ γιατί εἶχαν στὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς τους τὴν Ἐκκλησία τους.

 

Πόσο θὰ ἀντέξει ἄραγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος;
(27/7/18 17:47)

 Παρὰ τὶς ἀφόρητες πιέσεις ποὺ δέχεται ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ τοὺς ὑπόγειους μηχανισμοὺς, ποὺ αὐτὸ διαθέτει στὶς ΗΠΑ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος ἀρνεῖται κατηγορηματικὰ νὰ ὑποβάλλει τὴν παραίτησή του. Κι αὐτὸ γιατί δὲν θέλει στὴν ἀρχιερατική του πορεία νὰ δώσει τὴν παραμικρὴ ἀφορμὴ γιὰ νὰ σκιαστεῖ ἡ ὑστεροφημία του! Γνωρίζει καλὰ τὰ φαναριώτικα παιχνίδια καὶ τὶς ματαιοδοξίες ποὺ αὐτὰ ὑποκρύπτουν καὶ ἐπ’ οὐδενὶ θέλει νὰ ὑποστεῖ τὴ χλεύη καὶ τὴν εἰρωνεία ποὺ ἀκολούθησε πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ προκατόχου του Ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀμερικῆς Σπυρίδωνα  ἀμέσως μετὰ τὴν παραίτησή του! Κατὰ τὴν πρόσφατη κληρικολαϊκὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος ἐπεδίωξε νὰ συγκεράσει τὰ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ στοὺς κόλπους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μετὰ τὶς ὑπόγειες παρεμβάσεις τοῦ Φαναρίου. Παρεμβάσεις ποὺ κατὰ κόρον ὀφείλονται στὴ μείωση τῶν ἐσόδων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς πλούσιας ἐπαρχίας...
Ποῦ ἄραγε νὰ ὀφείλεται ἡ μείωση αὐτή; Δὲν ὀφείλεται τόσο στὴν κακὴ ὡς ὑποστηρίζεται διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου, ὅσο κυρίως στὰ 13 ἑκατομμύρια δολάρια ποὺ ξόδεψε ἡ Ἀρχιεπισκοπή, προκειμένου νὰ ἀποζημιωθοῦν θύματα σεξουαλικῆς παρενόχλησης ἀπὸ ἱερεῖς μὲ ἐξωδικαστικὸ τρόπο! Ναὶ καλὰ διαβάσατε, τὸ ὑπέρογκο αὐτὸ ποσὸ διατέθηκε κατὰ τὰ χρόνια τῆς ἀρχιεπισκοπίας τοῦ Δημητρίου μετὰ τὸ νόμο ποὺ ψηφίστηκε καὶ ἔδωσε τὴ δυνατότητα προσφυγῆς στὴ δικαιοσύνη σὲ θύματα πού εἶχαν ὑποστεῖ σεξουαλικὴ παρενόχληση σὲ βάθος πενηντακονταετίας! Ἄραγε εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ ἔλλειμμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σήμερα εἶναι τῆς τάξης τῶν 13 ἑκατομμυρίων δολαρίων; 

 

Ἐπέκταση στὰ δώδεκα μίλια στὸ Αἰγαῖο καὶ μαζὶ ἐθνικές ἐκλογὲς
Πῶς σχεδιάζει κατὰ προτροπὴ τοῦ οἴκου Ρότσιλντ ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ νὰ ἀνατρέψει τὸ σὲ βάρος της πολιτικὸ κλίμα
(23/7/18 15:38)

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ταυτόχρονη ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ στὸ Αἰγαῖο, δηλαδὴ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων ἀπὸ τὰ 6 ναυτικὰ μίλια στὰ 12 ν. μ. καὶ προκήρυξη ἐκλογῶν εἶναι τὸ σενάριο, πού σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες, ἐξετάζει σοβαρὰ ἡ ἐθνοπροδοτικὴ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀνατρέψει τὸ σὲ βάρος της κλίμα μετὰ τὴ μεγάλη προδοσία στὸ Σκοπιανὸ ζήτημα καί τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας.

Ἐκλαμβάνεται μάλιστα αὐτὸ ὡς ἡ μόνη εὐκαιρία γιὰ τὸν Τσίπρα γιὰ νὰ παρουσιασθεῖ μὲ τὴν κατάλληλη προπαγάνδα στὸν ἑλληνικὸ λαό, ὡς ὁ ἡγέτης ποὺ τολμᾶ νὰ κάνει, ὅσα οἱ ἄλλοι ἀδυνατοῦν. Μὲ συνθήματα ὅπως ἡ Ἑλλάδα μεγαλώνει ἢ ἡ Ἑλλάδα ἀξιοποιεῖ  

 

«Παίγνιο» σὲ χέρια μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο!
ΗΠΑ καὶ CIA κινοῦν τὰ νήματα στὸ Φανάρι καὶ ὁδηγοῦν τὴν Ὀρθοδοξία σὲ νέο σχίσμα, ἐπιδιώκοντας τὴν ἀπομόνωση τῶν Πατριαρχείων Ρωσίας, Σερβίας καὶ Ἀντιοχείας.
(10/7/18 18:45)
Γράφει Εἰδικὸς Συνεργάτης

Μὲ «φρεγάτα» τὴν χορήγηση αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Οὐκρανίας καὶ τῶν Σκοπίων, μὲ πλοηγὸ τήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅπως αὐτὸς νομιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καὶ ἐνορχηστρωτὴ τὶς ΗΠΑ καὶ δή τὴν CIA, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, προχωρᾶ ἐνσυνείδητα πλέον σὲ νέα διάσπαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Στόχος εἶναι στὸ σχεδιαζόμενο ἐπί χάρτου  σχίσμα νὰ ἐκβληθοῦν-πεταχτοῦν ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου οἰκογενείας τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ρωσίας καὶ Σερβίας καὶ πιθανὸν τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, ἐὰν τελικῶς δὲν συμμορφωθεῖ ἀπό τίς πολιτικές κυρίως πιέσεις ποὺ δέχεται καὶ ἀναμένεται περαιτέρω νὰ δεχθεῖ.

Ἡ δημιουργία νέου σχίσματος στὴν Ὀρθόδοξη Οἰκογένεια ἀποτελεῖ προτεραιότητα-ἐδῶ καί καιρό- τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ ποὺ εἴθισται νὰ ἀποκαλεῖται «βαθὺ ἀμερικανικὸ κράτος». Ὡς διαπιστώνεται ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες καὶ ἐπιπόλαιες κινήσεις τοῦ ἀμερικανοκινούμενου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου τόσο στὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας, ὅσο καὶ στὸ ζήτημα τῶν Σκοπίων ἡ προτεραιότητα αὐτὴ τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἔχει γίνει πλήρως ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸ Φανάρι.

Δὲν εἶναι τυχαία ἄλλωστε ἡ χρονικὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε τὴν ἔρευνα δύο στελεχῶν της, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τροχοπέδη στὴν ἀφομοίωση τοῦ δυτικοῦ μοντέλου ζωῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου στὴν σατανικῶς νοούμενη ἐξ αὐτοῦ «ἀνάπτυξη»(βλ. σελ. 7,8,9)! Οὔτε τυχαῖες θὰ πρέπει νὰ λογιστοῦν οἱ ἐπισκέψεις τοῦ ἰδιαίτερα δραστήριου Ἀμερικανοῦ πρέσβη στὴν Ἀθήνα Τζέφρι Πάϊατ σὲ Ἅγιον Ὄρος καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ ἐκτιμήσεις ἐκκλησιαστικῶν ἀλλὰ καὶ πολιτικῶν κύκλων ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει σὲ πρώτη φάση τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀπομόνωση τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Βελιγραδίου. Ἕνα τέτοιο ἐπίτευγμα θὰ συμβάλει τὰ πλεῖστα, ὅπως φυσικὰ αὐτοί ὑπολογίζουν, μεσοπρόθεσμα καὶ μακροπρόθεσμα καὶ στὴν πολιτικὴ ἀπομόνωση τῆς Μόσχας. Πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι ἡ δημιουργία σχίσματος στὴν Ὀρθόδοξη οἰκογένεια ἐξ ἀφορμῆς 

 

Ἄς κρατήσουν οἱ... χοροί!
(4/7/18 18:12)

Οἱ χασισο-καλλιέργειες κατέστησαν νόμιμες καὶ μὲ τὴ βούλα τοῦ κράτους καὶ τὸ ὑπουργεῖο Γεωργίας ἵδρυσε καὶ εἰδικὸ γραφεῖο προώθησής τους καὶ διανομῆς τοῦ 1,5 δισεκ. εὐρὼ ἐπιδοτήσεων γιὰ νὰ πεισθοῦν οἱ Ἕλληνες ἀγρότες νὰ προτιμήσουν τὸ χασίσι ἀπὸ τὸ σιτάρι, τὸ βαμβάκι κ.ο.κ. Ὁ νόμος περὶ υἱοθεσίας  παιδιῶν ἀπὸ κίναιδους ἐπίσης ψηφίστηκε! Τὰ Σκόπια λαμβάνουν τελικὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μὲ ἀμερικανικὴ και γερμανική παρέμβαση καὶ ἀναγνωρίζονται τὰ σλαβικὰ ὡς «μακεδονικὴ γλώσσα»(!!!) Οἱ «φάκελοι τοῦ μαθητῆ» (θρησκευτικὰ) παραμένουν γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ στὰ σχολεῖα προκαλώντας σύγχυση στοὺς μαθητές, παρὰ τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ! Οἱ ἔμφυλες ταυτότητες καὶ ἡ κάθε μορφὴ διαφήμισης τοῦ κιναιδισμοῦ ἔχουν καθιερωθεῖ καὶ οἱ ἀντιδράσεις ἐκμηδενίστηκαν. Οἱ ἀποφάσεις τῶν ὑπουργῶν Δημόσιας Τάξης καὶ Ἐσωτερικῶν γιὰ τὶς νέες ταυτότητες δημοσιεύτηκαν στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβέρνησης καὶ ἤδη προχωρᾶ ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὴν ἔκδοσή τους, ὥστε τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα νὰ καταστεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2019 πραγματικότητα. Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ καὶ ἡ Ἑστία Πατερικῶν Σπουδῶν, οἱ μόνοι ποὺ ἀντέδρασαν καταθέτοντας προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ)! Ἡ ἐλευθερία ἔκφρασης μὲ νόμο καταργεῖται καὶ ὅσοι τολμήσουν νὰ διατυπώσουν δημοσίως ἄποψη κινδυνεύουν νὰ φυλακιστοῦν γιὰ ρατσισμό. Σχεδὸν 10.000, μία ὁλόκληρη ἐπαρχιακὴ πόλη ὁδηγοῦνται ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης στὴν αὐτοκτονία.

Σχεδὸν ἕνα ἑκατομμύριο Ἕλληνες χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι στὴν συντριπτικὴ πλειονότητά τους ἐξαναγκάστηκαν νὰ μεταναστεύσουν στὸ ἐξωτερικό, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν. Ἡ πλειονότητά τους νέοι ἐπιστήμονες, ἡ ἀφρόκρεμα τῆς χώρας. Τὴ θέση τους καταλαμβάνουν Πακιστανοί, Ἀφγανοί, Νιγηριανοί, Ἰνδοί, Ταϊλανδοί, Φιλιππινέζοι, Ἰρακινοί... λαθρο-μετανάστες ποὺ μὲ ρυθμὸ καραβανιοῦ μεταφέρονται συστηματικὰ στὴν Ἑλλάδα μὲ κύριο στόχο νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἐθνικὴ συνοχὴ καὶ νὰ μεταβάλλουν τὸν τόπο σὲ πολυπολιτισμικὸ διεθνιστικὸ συνονθύλευμα. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ἀλλοιώνεται καὶ πάνω από 600 λέξεις καταργοῦνται ὡς ρατσιστικές ἀπό τά ἐπίσημα λεξικά τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιατί προκαλοῦν τὶς κοινότητες τῶν ἑλληνιστὶ κίναιδων ἤ ὁμοφυλοφίλων! 

 

Γέροντας Βασίλειος: «Ἑγγύς ὁ πόλεμος. Θά χυθεῖ πολύ αἷμα!»
Μόνο διά τῆς προσευχῆς θά ἀποφευχθεῖ αὐτό τό κακό. Ἔρχονται πολλά δεινά καί μεγάλες δοκιμασίες.
(26/6/18 16:24)
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Ἦταν Δευτέρα 28 Μαΐου 2010 στὶς 9:15 τὸ βράδυ καὶ ὁ παπὰ Βασίλης εἶχε μία ἀπρόσμενη ἐπίσκεψη στὸ κελί του, στὸ εἰδικὰ διαμορφωμένο δωμάτιο ποὺ φιλοξενεῖτο στὰ Πεῦκα (Ρεντζίκι) τῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ Καλλιόπη ἄκουσε νὰ μιλᾶ δυνατὰ καὶ ἀρχικὰ θεώρησε πὼς τὴν φώναξε ὁ γέροντας. Ὅταν πλησίασε στὴν πόρτα ἄκουσε τὸν π. Βασίλειο νὰ συνομιλεῖ μὲ κάποιον. Παραξενεύτηκε γιατί δὲν ἄνοιξε σὲ κανέναν τὴν πόρτα. Ἡ συνομιλία τοῦ γέροντα μὲ τὸν ἄγνωστο ἀκουγόταν ξεκάθαρα.

-Νόμισα πὼς ὁ γέροντας εἶχε μία νέα ὀπτασία ἐν ὥρα προσευχῆς καὶ ἔτρεξα καὶ πῆρα τὸ μαγνητόφωνο. Δυστυχῶς δὲν τὴν κατέγραψα ἐξ ἀρχῆς. Ὅμως πιστεύω πὼς κατέγραψα ἕνα πολὺ μεγάλο μέρος της. Ἀπὸ ὅτι θυμᾶμαι πρὶν ξεκινήσει τὸ μαγνητόφωνο νὰ καταγράφει, ὁ ἄγνωστος ποὺ ἐκ τῶν ὑστέρων πληροφορήθηκα ἀπὸ τὸν γέροντα ἦταν ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, τὸν ὁποῖο πολὺ ἀγαποῦσε ὁ γέροντας ἔλεγε πὼς στὴν Ὀρθοδοξία θὰ γίνει νέο σχίσμα. Θὰ ἔχουμε τὸ παλιό, τὸ νέο καὶ ἕνα πιὸ νέο... (πιθανὸν νὰ ἐννοοῦσε τὸ σχίσμα ποὺ προκαλεῖ ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ)! Στὸ μαγνητόφωνο μπόρεσα καὶ κατέγραψα τὰ κατωτέρω συνταρακτικὰ ποὺ μετέφερε στὸν γέροντα ὁ ἅγιος Ἀρσένιος μὲ μία γλυκύτατη φωνή:

«... Θὰ εἶναι π. Βασίλειε γύρω –γύρω κόκκινος ὁ οὐρανὸς χαμηλά. Τότε θὰ πέσει εἶδος ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἄστρο θὰ πέσει σὲ ἀκατοίκητο μέρος καὶ θὰ προκαλέσει σεισμό. Μὴ φοβηθεῖτε μ’ αὐτὰ τὰ γεγονότα μόνο προσεύχεσθε. Αὐτοὶ ποὺ θὰ προστρέχουν εἰς τὰς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ θὰ σωθοῦν. Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν θὰ φύγει κατησχυμένος (ντροπιασμένος) ἀλλὰ σωθήσεται. Πᾶς ὁ ἐρχόμενος εἰς τὴν ἀγκάλην τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εὐσεβῶς σωθήσεται. «Ὅστις θέλει, λέγει ὁ Κύριός μας, σώσει τὴν ψυχὴν του οὗτος ἔρχεται εἰς ἐμέ. Πᾶς ὁ ἐρχόμενος εἰς ἐμὲ δὲν θέλει φύγει κατησχυμένος ἀλλὰ σωθήσεται. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. Ὅστις θέλει σωθεῖ ἔρχεται καὶ περιπατεῖ ἀφόβως τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας, τὴν ὁδὸ τοῦ φωτός, ἢν ἐγὼ ἐδίδαξα εἰς ὑμᾶς. Ναὶ λέγω εἰς ὑμᾶς δεῦτε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι κἄγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 

 

Ὁ Ἐρντογάν στό στόχαστρο τῶν ΗΠΑ καί τῆς ΕΕ
Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 18/4/2018

Ὁ Ερντογάν στό στόχαστρο τῶν ΗΠΑ καί τῆς ΕΕ

Πολύ σύντομα θά ἔχει τήν τύχη τοῦ Καντάφι, ἀφοῦ οἱ ΗΠΑ, τό Ἰσραήλ καί οἱ Εὐρωπαῖοι


σύμμαχοί τους τόν ἐκλαμβάνουν πλέον ὡς μεγαλύτερο ἐχθρό ἀκόμη και από τόν Σύρο πρόεδρο Ἄσαντ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 30/07/2017

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας (25/06/2017

 ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ,

ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΕΤΑΙ 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ"

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή μας ο Χριστός;
Ομιλία του Διονύση Μακρή στην Καβάλα

 Ομιλία του Διονύση Μακρή στην Καβάλα

Ανδρώα Σύναξη 16-17-18 Ιουνίου 2017

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

 

Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 18/6/2017

Η ΕΡΤ χορηγός της παρέλασης ανωμάλων....

Μήπως είμαστε όλοι ηθικοί αυτουργοί...;

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Ἀπατεωνιά Γαβρόγλου καί ΙΕΠ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 11/06/2017

Σέ ἀπατεωνιά Γαβρόγλου καί ΙΕΠ

στηρίχθηκε ἡ ἐγκύκλιος γιά τίς ἔμφυλες ταυτότητες

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο Ἀντιχριστιανικῶν Δράσεων (Ε.Π.Α.Δ.)
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 04/06/2017

ΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΡΥΕΤΑΙ 
ΚΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

 Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο Ἀντιχριστιανικῶν Δράσεων 

(Ε.Π.Α.Δ.)

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 14/05/2017

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΑΝ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Ομιλία του Διονύση Μακρή στην Καβάλα 30-04-2017

 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΑΝ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

 

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ...
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 07/05/2017

 ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ...

Η εκπομπή που θα συζητηθεί!!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Η... ΜΟΔΑ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 23/04/2017

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Η... ΜΟΔΑ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ

 
 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Είμαστε, άραγε, προετοιμασμένοι

Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ "ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ"  9/04/2017

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Άρθρου 3 - Το Τελευταίο ΠΑΣΧΑ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ Ελλάδα

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Άρθρου 3 - Το Τελευταίο ΠΑΣΧΑ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ Ελλάδα

 

Την Πέμπτη  6 Απριλίου  2017 στην αίθουσα "Αγαθός λόγος" Λαγουμιτζή 42 Νέος Κόσμος,της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας" πραγματοποιήθηκε επίκαιρη και αποκαλυπτική ενημέρωση.........

 

Δείτε όλη την ομιλία

 

Ραδιοφωνική εκπομπή 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΆΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 02/04/2017

 ΠΑΣΧΑ - Κοντά στον Κύριο δεν υπάρχει θάνατος

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ...
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 26/3/2017
(26/3/17 21:26)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ...

Πως κατέρρευσαν οι κατηγορίες, πνευματική προσέγγιση!

Και ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ της Παναγίας

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

'ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ' (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ)
Ραδιοφωνική εκπομπή 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΆΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 19/03/2017

"ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ"

(ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ)

 

-- Η ΠΟΝΗΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

Ραδιοφωνική εκπομπή 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΆΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 12/03/2017

 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

 

Ημερίδα 'ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ' στην Κατερίνη

 Ημερίδα "ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ" στην Κατερίνη

Ομιλητές: Διονύσης Μακρής, Δημήτρης Νατσιός και Απόστολος Χατζητόλιος.

Δείτε όλη την εκπομπή

 

Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας 5/3/2017

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ.

H ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΠΩΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΒΛΑΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ. ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

 

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

Το «Τάμα του Έθνους» ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ !!!

 Το «Τάμα του Έθνους» ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ !!!

Την Tετάρτη 1η Μαρτίου 2017 στην αίθουσα "Αγαθός λόγος" Λαγουμιτζή 42 Νέος Κόσμος, πραγματοποιήθηκε επίκαιρη και αποκαλυπτική ενημέρωση από το δημοσιογράφο και θεολόγο (εκδότη της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας") κ. Διονύση Μακρή με θέμα : Το «Τάμα του Έθνους» ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ !!!

Συνειδητά από την Εκκλησία  προς χάριν των πολίτικων συμφερόντων... Καλεσμένος και ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Τάματος του Έθνους κύριος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Κατερίνα.

Δείτε όλη την εκπομπή

 

Να γιατί μας φακελώνουν ηλεκτρονικά!
Τι κρύβει η απόφαση των μνημονίων για την δήθεν ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας" πραγματοποιήθηκε επίκαιρη και αποκαλυπτική ομιλία 

με θέμα: Κάρτα του πολίτη και αχρήματη κοινωνία με το χάραγμα από τη Νέα τάξη Πραγμάτων

 

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

 

ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 29/01/2017

ΤΑ ΔΥΟ ΘΗΡΙΑ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

 

 

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας

Μετά τον  εφησυχασμό  έρχεται  η μπόρα 

 

 

Ακούστε όλη την εκπομπή

 

 

Ἐπικίνδυνες καί ἀντορθόδοξες οἱ θέσεις της ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΟΔΟ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (῾Υπογράφεται καὶ ἀπὸ ὅσους συμφωνοῦν)
(29/9/16 16:37)

 

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

 

Ἡ ἀπὸ πολλῶν ἤδη δεκαετιῶν προετοιμαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνῆλθε καὶ ἐπεράτωσε τὶς ἐργασίες της στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἀπὸ 19-26 Ἰουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Μολονότι βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς «Συνόδου», κατὰ τοὺς ὀργανωτές της, ἦταν ἡ ἐνίσχυση καὶ ἡ φανέρωση τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, δυστυχῶς κατορθώθηκε τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, ἡ διαίρεση καὶ ἡ διάσπαση, καὶ σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας καὶ στὸ χῶρο τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν.

 
 

Ἡ «Σύνοδος» καταστρέφει τὴν ἑνότητα καὶ προκαλεῖ διαιρέσεις

 

Ἀπὸ τὶς δεκατέσσαρες (14) αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες ἀπουσίαζαν οἱ τέσσαρες (4), δηλαδὴ οἱ ἐκκλησίες Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, καὶ μαζὶ μὲ αὐτὲς ἀπουσίαζε βέβαια καὶ τὸ ποίμνιο ποὺ ἐκπροσωποῦν, μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἥμισυ τοῦ συνόλου τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ἡ ἀπουσία τους δὲν ὀφειλόταν σὲ λόγους ἀνάγκης, λόγῳ δυσμενῶν συνθηκῶν στὶς περιοχές τους, πολεμικῶν συγκρούσεων, φυσικῶν καταστροφῶν, ἐπιδημιῶν κ.τ.λ., ἀλλὰ στὴν φανερὴ καὶ ἐκφρασθεῖσα διαφωνία τους γιὰ τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῆς «Συνόδου» καὶ γιὰ πολλὲς ἀντιπατερικὲς καὶ ἀντορθόδοξες θέσεις τῶν κειμένων ποὺ εἶχαν προετοιμασθῆ. Ἐζήτησαν ἁρμοδίως τὴν ἀναβολὴ τῆς «Συνόδου», ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀποφασισθεῖσα ὡς ἀπαραίτητος ὅρος τῆς συγκλήσεως ὁμοφωνία, καὶ νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ἑνότης, ἀλλὰ τὸ αἴτημά τους προσέκρουσε «εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων», ἀνοικτά, φαίνεται, σὲ ἄλλες φωνὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν διαίρεση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τὴν διάβρωση τῆς δογματικῆς τους αὐτοσυνειδησίας.

Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἐπισκόπων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας ἀπουσίαζαν οἱ περισσότεροι, διότι κατὰ μοναδικὴ πρωτοτυπία στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ προφανῆ ἀντικανονικότητα ἔγινε ἐπιλογή, μὲ διαβλητὰ κριτήρια, μικροῦ ποσοστοῦ ἐπισκόπων, μὲ καταστρατήγηση καὶ περιφρόνηση τῆς ἰσότητος τῶν ἐχόντων τὴν ἀρχιερωσύνη, προγραμματισμένη καὶ σκόπιμη διαίρεση τοῦ σώματος τῶν ἐπισκόπων καὶ ἀποκλεισμό, διὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν ἐπισκόπων, τῶν προβληματισμῶν, τῶν ἀγωνιῶν, τῶν ἐρωτημάτων, τῶν σκέψεων καὶ προτάσεων τοῦ ποιμνίου.

Καὶ τὸ χειρότερο, πρωτοφανέστερο καὶ πλέον ἀπαράδεκτο· δὲν διαφυ­λάχθηκε ἡ ἑνότης καὶ ἡ ἰσότης οὔτε καὶ αὐτῶν τῶν ἐπισκόπων ποὺ ἔλαβαν μέρος στήν «Σύνοδο», ἀφοῦ τοὺς ἀφαιρέθηκε ἡ δυνατότης νὰ ψη­φίζουν. Ἔπαυσε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν συνοδικὴ ἱστορία καὶ στὴν κανονικὴ παράδοση νὰ ἰσχύει ἡ ἰσότιμη καὶ ἰσόκυρη συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἐπισκόπων. Ἐψήφισαν...

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ' 11/12/2016
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)
Αφιερώματα
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού
Νέες Εκδόσεις
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΥΣΗ
(20/2/17 13:37)
ΝΕΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ 'ΦΑΝΑΡΙ'
(15/2/17 08:31)
Το υπουργείο Παιδείας επιβάλλει και διαφημίζει την ομοφυλοφιλία
Διεθνή Θέματα
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Έρευνα
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...
(8/10/09 17:37)
Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση
(14/11/08 15:06)
Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά
(9/10/08 14:54)
Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου
(23/9/08 16:51)
Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή
(7/4/08 14:46)
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.vimaorthodoxias.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 254
Σύνολο Χρηστών 254
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr