Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015
Εἴσοδος σὲ ...ἀπαγορευμένη ζώνη!
(3/8/15 16:26)

Ἀναρωτιέμαι παπὰ γιατί ἐσεῖς οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ δὲν κάνετε τίποτε γιὰ νὰ τραβήξετε τόσες καὶ τόσες οἰκογένειες σὰν τὴ δική μου πού ζεῖ στὴν ἄγνοια; Τί περιμένετε; Ἀρκεῖστε μόνο σ’ αὐτοὺς πού ἔρχονται στὸ ναό σας; Γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους δὲν ἔχετε καμία μέριμνα; Ποιὸς φταίει ποὺ ἐγὼ ἔμεινα ἀδιάβαστος σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν πίστη στὸν Χριστό, ποὺ πραγματικὰ ἀποτελεῖ μονάκριβο καὶ ἀνεκτίμητο θησαυρὸ ὄχι μόνο γιὰ μένα ἀλλὰ γιὰ ὁλάκερο τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος; Δὲν φέρετε καμία εὐθύνη ἐσεῖς; 

 

Οἱ γιατροὶ λένε πὼς ἀπαιτεῖται μὲ πολὺ προσοχὴ νὰ καθαριστεῖ μία πληγὴ γιὰ νὰ μὴν προκαλέσει νέα προβλήματα. Ἔτσι εἶναι καὶ μὲ τὴν ἐξομολόγηση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴ μυστηριακὴ θεραπευτικὴ μέθοδο τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας μὲ τὴν ὁποία ἐπουλώνονται τὰ τραύματα ποὺ προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία στὴν ψυχή. Ἐὰν λοιπὸν δὲν ἀνακαλύψεις τὶς αἰτίες ποὺ ἀφήνουν τὸν Ἀντίδικο νὰ ἁλωνίζει τότε ἔχεις ἁπλὰ κάνει μία ἐπιφανειακὴ ἐπούλωση τῆς πληγῆς, ἡ ὁποία μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία ξανανοίγει... Δὲν ἀρκεῖ λόγου χάρη νὰ ἐξομολογηθεῖς ὅτι ἔβρισες ἢ εἶπες ψέματα ἤ μοίχευσες ἤ πόρνευσες ἀλλὰ πρέπει νὰ βρεῖς τὴν αἰτία ποὺ προκάλεσε αὐτὴν τὴ συμπεριφορά σου. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ παραθέτουμε τὶς σημειώσεις τοῦ Στέργιου ποὺ ἀφοροῦν θέματα ποὺ συνήθως σφραγίζονται ἀπ’ ὅλους μας στὴν ψυχή μας «ὡς ἄκρως ἀπόρρητα».  

ΜΕΡΟΣ  ΙΒ
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Ἡ ἐρώτηση τοῦ παπᾶ Θεμιστοκλῆ προκάλεσε μία ἀμηχανία καὶ ἕναν ἐμφανῆ ἐκνευρισμὸ στὸν Στέργιο. Ἀσυναίσθητα ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ νύχια του. Κοίταξε τὸν παπὰ στὰ μάτια σὰν νὰ τοῦ ἔλεγε ὅτι μπῆκε σὲ ἀπαγορευμένη ζώνη. Ξεροκατάπιε μία δύο φορὲς καὶ ἡ ἀναπνοὴ του ἔγινε πιὸ γρήγορη...

Ὁ παπὰ –Θεμιστοκλῆς κατάλαβε τὴ δυσκολία καὶ προσπάθησε νὰ τὸν ἠρεμήσει.

-Ἄκου Στέργιο σοῦ ἀπηύθυνα τὴν ἐρώτηση αὐτὴ ἀναγνωρίζοντας τὴν εἰλικρίνειά σου, ποὺ ὁμολογῶ πὼς σπάνια συναντῶ σὲ ἐξομολογούμενο. Δὲν θέλω, οὔτε ἐκ τοῦ λειτουργήματός μου ἐπιτρέπεται, νὰ εἰσχωρήσω στὴν κρεβατοκάμαρα κανενὸς ἀλλά...

- Παπὰ τώρα καταλαβαίνω γιατί ἡ Εἰρήνη ἐπέμενε νὰ ἔρθω σὲ σένα νὰ ἐξομολογηθῶ. Ἔχεις τὴν ἱκανότητα χειρούργου ποὺ προσεκτικὰ καὶ μὲ λεπτὲς κινήσεις ἐπιχειρεῖ νὰ καθαρίσει ὁλοσχερῶς τὴν πληγή. Γιατί τὰ λάθη ἢ ἡ ἁμαρτία ποὺ λέτε ἐσεῖς οἱ παπάδες...  

 

«Κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου…»
Ὅτι μᾶς ἔφαγαν οἱ ξένοι ὡς γλάροι (Μακρυγιάννης)
(23/7/15 17:56)

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός,

Δάσκαλος, Κιλκίς

«Ποιὸς τὸ περίμενε στ’ ἀλήθεια
νὰ βγοῦν ψεουν τώρα πιὰ τὰ λόγια ἐκεῖνα τους,
ποὺ μᾶς τὰ ᾽λέγαν κάθε βράδυ ἀπ’ τὰ Λονδίνα τους.

 Μὰ δὲν πειράζει, δὲν πειράζει,
δὲ θὰ τὸ βάλουμε μαράζι
καὶ δὲ θὰ κλάψουμε ποὺ πάλι μᾶς ξεχάσατε,
γιατί δὲν εἶν’ πρώτη φορὰ ποὺ μᾶς τὴ σκάσατε

καὶ στὴν ὑγειά σας μία ὀκαδούλα ἐμεῖς θὰ πιοῦμε
καὶ στὴ μικρὴ τὴν Ἑλλαδούλα μας θὰ ποῦμε:

 Κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου
κι ὅσο μπορεῖς κρατήσου

καὶ στὰ παλιὰ παπούτσια σου,
γράψε ὅσα λὲν οἱ ἐχθροί σου.

 Κι ἂν μᾶς τὴ σκάσανε μὲ μπαμπεσιά,
οἱ σύμμαχοι στὴ μοιρασιά,

κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου, νὰ μὴ μᾶς ἀρρωστήσεις,
γιατί τὸ θέλει ὁ Θεὸς νὰ ζήσεις καὶ θὰ ζήσεις.

 Σὲ κάθε χιονισμένη ράχη,
σὰν πολεμούσαμε μονάχοι,

ὅλοι λαγοὺς μὲ πετραχήλια μᾶς ἐτάζατε
καὶ μεσ’ στὰ μάτια μὲ λατρεία μᾶς κοιτάζατε.

Μὰ ξεχάστηκαν ὅλα ἐκεῖνα,
ἡ Πίνδος καὶ ἡ Τρεμπεσίνα,

ἴσως μία μέρα ἐμᾶς, ποὺ τόσο αἷμα ἐχύσαμε,
νὰ μᾶς καθίσουν στὸ σκαμνί, γιατί νικήσαμε.

Μὰ φυσικὸ θὰ μᾶς φανεῖ κι αὐτὸ ἀκόμα
καὶ στὴν Ἑλλάδα μας θὰ ποῦμε μ’ ἕνα στόμα:


Κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου
κι ὅσο μπορεῖς κρατήσου
καὶ στὰ παλιὰ παπούτσια σου,
γράψε ὅσα λὲν οἱ ἐχθροί σου.

Κι ἂν μᾶς τὴ σκάσανε μὲ μπαμπεσιά,
οἱ σύμμαχοι στὴ μοιρασιά,
κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου, νὰ μὴ μᾶς ἀρρωστήσεις,
γιατί τὸ θέλει ὁ Θεὸς νὰ ζήσεις καὶ θὰ ζήσεις».
 

Καὶ πάλι, ὅπως τότε ποὺ ζοῦσε, ἡ τραγουδίστρια τῆς νίκης, ἡ Σοφία Βέμπο, μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς ἐμψυχώνει. Γιατί καὶ σήμερα «πάλιν Ἡρωδιάς, μαίνεται πάλιν ταράσσεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλήν»… τοῦ Γένους μας «ζητεῖ λαβεῖν». Αὐτὴ εἶναι ἡ Εὐρώπη, «Ἡρωδιάς», καὶ ἔλαβε τὴν κεφαλή μας «ἐπὶ πίνακι» (=στὸ πιάτο) γιατί οἱ δήμιοι, οἱ νεκροθάφτες τοῦ λαοῦ, οἱ ὑποδηματολεῖκτες τῶν ξένων, εἶναι ἐντὸς τῶν συνόρων...

 

Η Μασονία διοικεί την Ελλάδα.
Ο Μιλτιάδης Βιτάλης, γιος ευρωδικαστή και ανιψιός πρώην υπουργού αποκαλύπτει για πρώτη φορά το πως και από ποιούς διοικείται η πατρίδα μας.
(15/7/15 11:17)
  • Ποιοί εντός και εκτός Ελλάδος κινούν τα νήματα της εξουσίας!
  • Με μαρτυρίες και αδιάψευστα στοιχεία γκρεμίζει τα μυστικά τείχη των σκοτεινών στοών.
  • Ένα βιβλίο ντοκουμέντο που δεν πρέπει να χάσει κανένας Έλληνας καμιά Ελληνίδα.
  • Μία μεγάλη προσφορά του ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ που κυκλοφορεί από τό Σάββατο 18 Ιουλίου  

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνησυχεῖ, ὄχι γιατί κινδυνεύει ἡ ἴδια ἀλλά γιατί τά παιδιά της κινδυνεύουν νά χαθοῦν...

Ὁ λαός ξύπνησε καί δέν τρώει πιά κουτόχορτο. Τά μεγάλα κοινωνικά ρεύματα δέν πνίγονται. Ἡ γῆ τρέμει κάτω ἀπό τά πόδια τῶν μασόνων (τεκτόνων) καί τῆς πολιτικῆς τάξης.

Οἱ ἀνίερες δυνάμεις τοῦ μασονικοῦ (τεκτονικοῦ) παρασκηνίου, πού ἔγραψαν τίς πιό μαῦρες σελίδες τῆς νεότερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας θά συντριβοῦν ἀπό τήν λαϊκή ὀργή.

Τό παραδοσιακό κλειστό βρώμικο παιχνίδι σέ ὕποπτα δωμάτια, πού τά ὀνομάζετε ναούς (!!!), μέ συνωμοσίες καί ἴντριγκες, μέ στόχο τήν χειραγώγηση τῶν «ἰθαγενῶν» ἔχει τελειώσει ὁριστικά καί ἀμετάκλητα. Τό ρεῦμα τῆς ἀγανάκτησης πού κυριαρχεῖ σέ κάθε ἑλληνικό σπίτι, γιά τίς διαλυμένες ζωές μας θά σᾶς συμπαρασύρει στήν πλήρη ἀπαξίωση. 

 

Οἱ δρόμοι γέμισαν φόβο καί λαθρομετανάστες πού ἀναζητοῦν μία καλύτερη ζωή σέ μία διαλυμένη, πτωχευμένη καί λεηλατημένη χώρα. Τά σπίτια μας γέμισαν ἀνέργους, ἀκυρωμένα ὄνειρα, ἀπελπισία. Τά παιδιά μας γέμισαν θυμό καί ὀργή. Οἱ καρδιές μας μέ ἀνασφάλεια. Τά στόματά μας στέγνωσαν καί ἔγιναν πικρά σάν δηλητήριο. Τά οἰκονομικά προβλήματα γιγαντώνονται καί παραλύουν τίς ἀντιστάσεις μας. Ζοῦμε καθημερινά τή γιορτή τῆς θλίψης, τῆς ἀπόγνωσης καί τοῦ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ἡ εὐρωπαϊκή ἕνωση, ἡ εὐρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα, τό ΔΝΤ, τό ΝΑΤΟ, ἡ εὐρωπαϊκή ἐπιτροπή κ.ἄ προσπαθοῦν μέ νυχιά καί μέ δόντια νά δικαιώσουν τόν ἐγωϊσμό καί τά συμπλέγματα τοῦ ἰσχυροῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας, Β. ΣΟΙΜΠΛΕ καί τῶν συμμάχων του.

Φυλᾶμε τά σύνορά μας γιά νά μήν μποῦν οἱ Τοῦρκοι καί οἱ Ἀλβανοί καί μπῆκαν σάν «κύριοι» οἱ τοκογλύφοι δανειστές γιά νά ΑΛΩΣΟΥΝ τήν πατρίδα μας. Η ΧΩΡΑ ΕΑΛΩ. Ὑπάκουα σκυλάκια τοῦ σαλονιοῦ, πολλοί Ἕλληνες μασόνοι (τέκτονες) πολιτικοί γλείφουν τά παπούτσια τῶν δανειστῶν καί ὑποκύπτουν ταπεινωμένοι στίς ἀνήθικες ὀρέξεις τους. Εἶναι ἀποκρουστικό τό θέαμα τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν τῆς μεταπολίτευσης πού ὑποστηρίζουν μέ φανατισμό τόν γερμανικό ἄξονα.

 

Ἔχει χαθεῖ ἡ σοβαρότητα καί ἡ εὐπρέπεια στό Κοινοβούλιο. Ἔχετε δεῖ σέ καμιά σοβαρή χώρα τοῦ πλανήτη νά μπαίνουν στό Κοινοβούλιο οἱ βουλευτές μέ τρύπια μπλουτζίν καί κοντοβράκια καί οἱ βουλευτίνες μέ ξέστηθα; Τί εἶναι ἡ Βουλή, κέντρο ἀναψυχῆς, τουριστικό θέρετρο; Οἶκος ἀνοχῆς; ἤ μήπως κατάντησε οἶκος ἐνοχῆς; Οἱ ἀπαντήσεις δικές σας. Συγκρούσεις στά ἕδρανα τῆς Βουλῆς, χυδαῖες ἀντιπαραθέσεις, διαπληκτισμοί, σεξιστικά ὑπονοούμενα, ὕβρεις, προσβολές, τριτοκοσμικές καταστάσεις, τό θέατρο τοῦ παραλόγου, τό κλουβί μέ τίς τρελές.

 

Τὸ ταρακούνημα στὴν οἰκονομία ... φανέρωσε τὴν ὀλιγοπιστία!
Βαρύτατη ἡ εὐθύνη τῆς θρησκευτικῆς μας ἡγεσίας στὴν κατάντια αὐτοῦ τοῦ τόπου!
(11/7/15 12:17)

 Ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ ἀνεκτίμητη ἀδιαπραγμάτευτη ἀξία ἔγινε προϊὸν ... πρὸς πώληση!

Οἱ δοκιμασίες ποὺ ἐπιτρέπει ὁ καλὸς Θεὸς ἀποβλέπουν πάντα στὴν προσωπικὴ ἀντίδραση καὶ ἐν γένει στὴ διαμόρφωση τῆς στάσης τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Καὶ ἀκριβῶς ἡ στάση αὐτή, ὡς διάθεση τῆς καρδιᾶς καθορίζει τὴν πίστη μας, λογιζόμενη ὡς ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό. Καθορίζει τὸ ποιὸν ἀκόμη τῆς ἀγάπης μας πρὸς Ἐκεῖνον μὲ βάση τὶς προτεραιότητες καὶ τὶς συμπεριφορές μας ἔναντι τῆς δοκιμασίας ἢ δυσκολίας ἢ προβλήματος. Μέσω τῶν δυσκολιῶν, κρίσεων κ.ο.κ. διαπιστώνεται  ἐπίσης τὸ ποσοστὸ τῶν ἀρετῶν πού ἔχει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, ὅπως λ.χ. τῆς ὑπομονῆς, τῆς διάκρισης, τῆς ταπείνωσης ποὺ ἐμφανῶς δεικνύουν ἂν τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου μας καὶ ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ προτεραιότητά  μας.

Γιὰ τὸν οὐρανὸ ἄλλωστε δὲν ἔχει καμιὰ σημασία ἡ ποσότητα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ποὺ καλεῖσαι ὡς ἄνθρωπος νὰ διαχειριστεῖς ἀλλὰ ὁ τρόπος τῆς διαχείρισης αὐτῶν... Ὁ πλοῦτος καὶ ἡ φτώχεια λογίζονται πολὺ διαφορετικὰ ἀπὸ τὸ Θεό, ἐνῶ ἐμεῖς συνηθίζουμε νὰ τὰ ἀντιλαμβανόμαστε μὲ τὸ κοσμικὸ κριτήριο. Κι γι’ αὐτὸ λ. χ. πλούσιος καὶ βασιλιὰς στὴν αἰωνιότητα χρίσθηκε ὁ φτωχὸς κατὰ κόσμον –ζητιάνος Λάζαρος, ἐνῶ καταδικασμένος καὶ φτωχὸς κρίθηκε ἐκεῖνος ποὺ ζοῦσε στὴν ἐφήμερη παρουσία του στὴ γῆ πλουσιοπάροχα, δηλαδὴ ὁ πλούσιος στὴ γνωστὴ παραβολὴ τοῦ Εὐαγγελίου...

Τὸ πρόσφατο λοιπὸν ἀποκορύφωμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ταλαιπωρεῖ τὴν χώρα μας ἔδειξε περίτρανα τὴν πνευματική μας φτώχεια καὶ τὴν ὀλιγοπιστία μας. Ἀπέδειξε ὅτι μόνο κατὰ τὴ θεωρία καὶ ὄχι στὴν πράξη καταλογιζόμαστε καὶ ὀνομαζόμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Πέσαμε μὲ λίγα λόγια στὴν παγίδα ποὺ ἔπεσε καὶ ὁ παλαιὸς Ἰσραήλ, ἀφοῦ μένουμε προσηλωμένοι στὰ κεκτημένα μας... Ἀναλισκόμαστε στὸ ἂν δηλαδὴ ἐξασφαλίσουμε τὸν καθημερινὸ ἐπιούσιο καὶ τοὺς κόπους καὶ μόχθους τῆς πολύχρονης ἐργασίας μας... Νὰ ἐξασφαλίσουμε τὰ περιουσιακά μας στοιχεῖα, λὲς κι αὐτὰ θὰ μᾶς συνοδεύσουν στὴ μετὰ θάνατον ζωή.

Ὡς ὀρθόδοξο Χριστιανὸ μὲ πληγώνει ἀφάνταστα τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ θρησκευτικοί μας ταγοὶ ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς σβήσαμε μονοκονδυλιᾶς τὴν διδακτικὴ ἱστορία τοῦ Ἰώβ. Μὲ πληγώνει ἀφάνταστα ὅτι λησμονήσαμε 

 

Όλα ήταν κανονισμένα και μεθοδευμένα. Όλα είναι... υπό έλεγχο!
Οι τελευταίες υπογραφές έπεσαν προσφάτως στις βουνοκορφές των αυστριακών Άλπεων... Οι αναμενόμενοι όρκοι υποταγής δόθηκαν συνοδευόμενοι από τις οδηγίες δημιουργίας τεχνητού χάους!
(2/7/15 16:57)
Γράφει ο Διονύσης Μακρής

Όλα είναι κανονισμένα! Το βάρος και οι ευθύνες της επιφαινόμενης χρεωκοπίας της χώρας κανονίστηκε να επιμεριστεί σ’ όλες τις  πολιτικές δυνάμεις του λεγόμενου «δημοκρατικού τόξου» και ο επικείμενος διχασμός των Ελλήνων θα καταλήξει στην επιβεβαίωση της ρήσης του Κ. Καραμανλή «ανήκομεν εις την Δύσην»!!! Έτσι για να τηρούνται οι ισορροπίες.  Ήδη ετοιμάζεται ένα νέο σχέδιο τύπου Μάρσαλ που θα αφορά την εκ βάθρων ανασυγκρότηση της χώρας εκ του μηδενός... Σχέδιο που θα κάνει τους διχασμένους Έλληνες να είναι ευγνώμονες προς τους αδίστακτους δανειστές και κυρίως σ’ αυτούς που κρύβονται πίσω από αυτούς (βλ. μιαρή λέσχη Μπίλντεμπεργκ), επειδή θα ανοίξουν τις κάνουλες της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δυστυχώς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα  οι Εφιάλτες και οι Πήλιοι Γούσηδες δεν απαλείφθηκαν αλλά κατάφεραν όχι μόνο να ανοίξουν τον δρόμο στους νέους κατακτητές αλλά επιπλέον να συγκυβερνούν μαζί τους ως τυφλά πειθήνια όργανά τους φορώντας τα καλογυαλισμένα κοστούμια του τεκτονισμού και της αθεΐας.

 Όλα είναι κανονισμένα. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έπαψαν ποτέ τα τελευταία χρόνια να αποτελούν το μεγάλο πείραμα της λέσχης Μπίλντεμπεργκ για την επιβολή της Ν. Τάξης Πραγμάτων! Ακόμη και τώρα να είστε βέβαιοι πως όχι μόνο η Ελλάδα αλλά ολάκερη η Ευρώπη και οι ΗΠΑ χορεύουν και λικνίζονται σαν τις χορεύτριες της κοιλιάς στους εξοντωτικούς ρυθμούς που οι μουσικάντηδες του Εωσφόρου επιβάλλουν. Κι όποιος δεν χορέψει μέχρι τελικής πτώσεως τους ρυθμούς της τότε τον τρώει η μουγκαμάρα ή όπως λέει ο λαός η μαρμάγκα... Κι αυτό δεν ισχύει μόνο για τους Έλληνες, αλλά γι’ όλους αυτούς που επιχειρούν έστω και στο ελάχιστο να διαφοροποιηθούν στα σχέδια του αιμοσταγούς επιτελείου της μιαρής λέσχης, η οποία χρησιμοποιεί κατά βούληση, μέσω του ελέγχου που ασκούν στους «σεβάσμιους» του σκότους, τα πολιτικά ανδρείκελα, τα τιποτένια ανθρωπάκια που βαδίζουν στη ζωή τους με πρότυπο τον Εφιάλτη.

Όλα είναι κανονισμένα! Η ολιγαρχία του σκότους...  

 

Μὲ Τσίπρα ἢ Στουρνάρα
(1/7/15 15:55)

ΜΗΝ προβληματίζεσθε, ΜΗΝ ἀγχώνεσθε, ΜΗΝ παιδεύεσθε καὶ ΜΗΝ μαλώνετε γιὰ τὸ «ΟΧΙ» ἢ τὸ «ΝΑΙ» στὸ Δημοψήφισμα πού ἔρχεται (ΕΑΝ ἔλθει) ἀφοῦ Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ («ΟΧΙ» ἢ «ΝΑΙ» ἢ «ΑΚΥΡΟ») ἢ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ (μὲ Ἀποχὴ) τὸ τελικὸ καὶ οὐσιαστικὸ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, θὰ εἶναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ: ΟΛΟΙ οἱ Πολιτικοὶ (Ἀρχηγοὶ καὶ βουλευτὲς ἐν ἐνεργεία καὶ συνταξιοῦχοι) ΟΛΩΝ τῶν κομμάτων τοῦ «Δημοκρατικοῦ Τόξου» θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ εἰσπράττουν κανονικὰ  ἀπὸ τὰ ATM  τῆς Βουλῆς τοὺς μισθοὺς καὶ τὶς συντάξεις τους καὶ νὰ διατηροῦν –χωρὶς καμμία ἀνασφάλεια -τὰ ἑκατομμύρια τῶν καταθέσεών τους στὸ ἐξωτερικὸ κι ἐσεῖς νὰ στοιβάζεσθε καὶ νὰ ξεροσταλιάζετε  γιὰ 60 εὐρὼ ἔξω ἀπὸ κλειστὲς τράπεζες.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, καταλάβετέ το! Τὸ θέμα κι ἡ μόνη ἐπιλογὴ ποὺ ἔχετε δὲν εἶναι «τί» πρέπει ἢ «τί» δὲν πρέπει νὰ ψηφίσετε καὶ τὸ «τί» θὰ συμβεῖ ψηφίζοντας «ΟΧΙ» ἢ «ΝΑΙ», ἀλλὰ τὸ ἐὰν θέλετε νὰ περιμένετε σὲ οὐρὲς ἔξω ἀπὸ τὶς κλειστὲς  τράπεζες ἢ νὰ εἶστε ἄνεργοι ΜΕ κυβέρνηση Τσίπρα ἢ ΜΕ κυβερνήσεις «ἐθνικῆς σωτηρίας» Σαμαρο-Βενιζέλων ἢ Στουρνάρα. Ἔτσι εἶναι ἡ Δημοκρατία! Δὲν ἔχει ποτὲ ΑΔΙΕΞΟΔΑ (γιὰ τοὺς Πολιτικοὺς).

ΗΡΕΜΕΙΣΤΕ λοιπὸν καὶ ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ! ΠΑΨΤΕ νὰ αἰσθάνεσθε ἄγχος καὶ ἀνασφάλεια. Ἔχετε τὸ μεγαλύτερο Ἀγαθὸ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Δὲν σᾶς φθάνει;

Ι.Γ. Π   

 

Σώπα ὅπου νὰ ‘ναι θὰ σημάνουν οἱ καμπάνες!
Καιρὸς νὰ στρέψουμε τὰ μάτια πρὸς τὸ Φῶς τῆς Ἀνατολῆς
(26/6/15 17:10)

Δεδομένη ἡ ἀποτυχία τῆς μασονικῆς καὶ ἀθεϊστικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου... Ἀπό τή Δύση ἔρχεται μόνο τό σκοτάδι!

 

Λησμονοῦμε ὡς λαὸς ὅτι ὁ ἥλιος ἀνατέλλει πάντα ἀπὸ τὴν Ἀνατολή!  Κι γι’ αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο νά  ἐπιμένουμε νὰ ἔχουμε τὰ μάτια στραμμένα πρὸς τὴ Δύση... Ἀπ’ ἐκεῖ μόνο τὸ σκότος ἔρχεται καὶ ὄχι τὸ φῶς. Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἀπὸ νεαρὸς κατανόησε ἀπὸ ποὺ βγαίνει τὸ φῶς. Προέβη λοιπὸν σὲ δύο στρατηγικὲς κινήσεις.

Μετέφερε τὴν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας στὴν Ἀνατολὴ δίδοντας τέλος στὴ διαφθορὰ καὶ τὴ σήψη ποὺ τότε ἐπικεντρώνονταν στὴ Ρώμη καὶ ἀφοροῦσε ὅλες σχεδὸν τὶς κοινωνικὲς τάξεις. Ἡ Ρώμη παρομοιάζεται σήμερα μὲ τὴ Ν. Ὑόρκη καὶ τὶς Βρυξέλες. Μὲ τὴν κίνηση αὐτὴ ἐξουδετέρωσε τὶς ἡγετικὲς φυσιογνωμίες, τὸ λεγόμενο σήμερα κατεστημένο τῶν κάθε λογῆς ἐκφραστῶν τοῦ σκότους καὶ τῆς ἀνομίας  ποὺ συντηροῦσαν μὲ διάφορους τρόπους, ὅπως ἀκριβῶς καὶ σήμερα, ὅλη αὐτὴ τὴ νοσηρὴ κατάσταση. Αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς ἀνομίας εὐθυνόταν ἄλλωστε γιὰ τοὺς λυσσώδεις διωγμοὺς κατὰ τῶν χριστιανῶν. Κι αὐτὸ γιατί ἀπό τὴ ζωὴ καὶ τή διδασκαλία τους διαισθάνονταν καὶ διέκριναν τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀνατροπῆς τους. Κάτι ἀνάλογο ἔχει ἀρχίσει νά γίνεται φανερό καί τώρα.  

Δὲν καταλάβαιναν τότε ὅτι ὁ διωγμὸς ἀποτελοῦσε γιά τούς χριστιανούς μία εὔκολη διέξοδο προσέγγισης τοῦ Φωτός. Ὁ διωγμός λογιζόταν καλύτερα ὡς ἄμεσο καὶ τάχιστο ἄγγιγμα τῆς θεότητας, ὡς θυσία ποὺ ἐξασφάλιζε τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ τὴν αἰωνιότητα. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβαλε στὴ δημιουργία μίας δυναμικῆς τῆς χριστιανικῆς πίστης ποὺ γκρέμιζε κάστρα ἀνομίας. Μὲ τὸ διωγμὸ ὅμως οἱ δυνάμεις τῆς ἀνομίας κατάφερναν ἐντελῶς τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ προσδοκοῦσαν!  

 

Άγιος Παϊσιος: Την Πόλη θα μας την δώσουνε…
Θα µπει ελληνικός στρατός στην Πόλη χωρίς να πολεμήσει ... η Τουρκία. θα διαλυθεί ... θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένιοι
(27/4/15 18:14)

Μας έλεγε ότι ζούμε στα χρόνια του Αντίχριστου αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μας μιλούσε για την παγκόσμια ηλεκτρονική δικτατορία που στήνεται. Θα σφραγίζουν τους ανθρώπους σαν ζώα, έλεγε. Μας προειδοποιούσε να αντιδράσουμε και νααρνηθούμε αυτό το ηλεκτρονικό σφράγισμα, αυτή την φυλακή.

 Έβλεπε, χρόνια πριν, τις δυσκολίες και την θύελλα που πάει να ξεσπάσει και να καλύψει την γη και ήθελε να µας στηρίξει πνευματικά για να µην δειλιάσουμε όταν βρεθούμε μέσα στην δαιμονική μπόρα. Μας έδειχνε την ευτυχή κατάληξη. Έλεγε, «μετά την μπόρα την δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η Θεϊκή».

Γράφει ο Αθανάσιος Ρακοβαλής

 ΜΕΡΟΣ Γ

Προσέξτε όµως κάτι ακόµα παρακαλώ. Προσέξτε την γενναιοδωρία του γέροντα, που µιµείται τον Θεό, τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό. Τι του ζήτησα εγώ; .. λίγα λόγια, κάποιες κουβέντες. Τι µου χάρισε αυτός; ... Μία ανυπολόγιστη εμπειρία! Τι πνευματικός πλούτος ! τι γενναιοδωρία ! Τι αγάπη !

Τι να πρωτοθαυµάσει κανείς; ... Την παρρησία είχε προς τον Θεό; ... Με µία µικρή, ελάχιστης διάρκειας, ολόθερµη προσευχή µέσα από την φλεγόµενη από αγάπη καρδιά του, πως 'συγκινούσε' τον Θεό ! Τι να θαυµάσουµε, τον άγιο ή τον Θεό; ... την παρρησία του ανθρώπου ή την συγκατάβαση του Θεού; .... για τι µέγεθος συγκατάβασης µιλάµε; ... Πως ο Θεός καταδέχεται και πόσο συγκαταβαίνει στον άνθρωπο; ... Νομίζω ότι τα μεγέθη συντρίβουν την λογική µας. Την τόσο μικρόψυχη και φτηνή λογική µας που δεν μπορεί να εννοήσει την αγάπη του Θεού.

Ο Άγιος είναι ένα θαυμαστό πράγμα, ο Θεός όμως είναι το όντως θαύμα.! Η αγάπη των Αγίων είναι πέλαγος ατελείωτο, θάλασσα ταπείνωσης, φωτιά θαυμαστή, όμως συγκρινόμενη µε τον Θεό είναι µία σπίθα μπροστά στον ήλιο.

Ο άνθρωπος αγαπά, ο Θεός είναι αγάπη. Μεγάλη, τεράστια οντολογική διαφορά. Σιγά- σιγά, λίγο- λίγο, έσβησε, χάθηκε ... αποτραβήχτηκε ... ή µάλλον έκλεισε η αντίληψή µου. Το δώρο τελείωσε.

Τι άφησε πίσω του; ... ευγνωμοσύνη, βαθειά ικανοποίηση, γιατρειά, βεβαιότητα, γνώση .... Μια μόνιμη αλλοίωση στην συνείδηση, αφοβία για την μοίρα του κόσμου, χαρά για την βέβαιη ολοκληρωτική συντριβή του κακού .. χαρά για την αιώνια ζωή που µας χαρίζει.... χαρά γιατί είναι τόσο καλός και µας αγαπά τόσο πολύ ...

Σήμερα βέβαια έχει αλλάξει η πνευματική µου κατάσταση. Έχασα την θερμάστρα που µε «θέρμαινε»  πνευματικά και ψυχράνθηκα... 

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Στόχος τῆς λαθρομετανάστευσης ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί τό Εὐαγγέλιο!
Στό λέω ξεκάθαρα πώς τέτοιο ἁμαρτωλό ἄνθρωπο δέν ἔχεις συναντήσει στή ζωή σου...
Πως ο Άγιος Παϊσιος με τράβηξε από τον βούρκο της πολιτικής
(19/3/15 17:15)
H Ἑλληνική «ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ» ἔρχεται!
(5/2/14 10:34)
ΟΧΙ στο Τάμα του Έθνους, ΝΑΙ στην ταχεία ανέγερση Τζαμιού!
(8/4/13 17:07)
«Αιχμάλωτη» η Ιεραρχία σε νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος
(30/10/09 19:33)
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)
Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα
(8/10/08 13:15)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού
(16/7/08 16:12)
Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι
(19/6/08 13:16)
Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»
(26/5/08 17:16)
Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού
(20/5/08 12:14)
Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη
(6/5/08 17:10)
Απαράδεκτη «εισπήδηση» του Φαναρίου σε Μέγαρα και Σαλαμίνα
(2/5/08 16:34)
Με την ανωμαλία και την προστυχιά βάλλουν κατά της Μ. Σαρακοστής
(13/3/08 17:38)
Το ποθούμενο, η προφητεία του Αγίου Κοσμά και το Διαδίκτυο
(25/1/07 21:05)
Αφιερώματα
Τά δῶρα καί οἱ εὐλογίες τῆς Παναγίας μας ἀπό τό Περιβόλι Της, τό Ἅγιο Ὄρος
(4/8/14 12:40)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Οι προβληματισμοί του Αναστάση και το θαύμα ... πρόσφατης ανάστασης νεκρού!
(28/7/13 10:37)
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού
Η δύναμη της ευλογίας στη θωράκιση του ανθρώπου
(3/12/08 13:03)
Η συστημένη επιστολή του τρελο -Γιάννη
(3/10/08 15:26)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(3/9/08 15:53)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(10/7/08 16:57)
Η «βασιλειάδα» του Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλινίκου
(3/2/06 16:44)
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως
Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους
Ο κατά Χριστόν σαλός ποιμένας της Μακεδονίας
Γαληνεύει ψυχές και ενισχύει την πίστη ο Ιεράρχης της Ύδρας
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης
Με την ψήφο του κλήρου και του λαού η εκλογή των ποιμένων της εκκλησίας
Νέες Εκδόσεις
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θάρθη ξαφνικά (ο πόλεμος)• ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ’ αλώνι»
(19/9/13 14:50)
Μην κάνετε την Ορθοδοξία υπόδουλη στον Πάπα
(24/9/09 16:10)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία
Οδοιπορικό στην Ιεραποστολή της Κένυας
Έρευνα
Ποιοί καί γιατί ...σερβίρουν δηλητήρια στά πιάτα μας!
(15/6/15 18:02)
Ἔμπρακτες λύσεις ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης
Ξεσκεπάζει τη Μασονία ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
(22/10/12 15:39)
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Καμπάλα ...μια επικίνδυνη μόδα των αστέρων!
(6/7/09 16:55)
Μήπως η Σιωνο –μασωνική προπαγάνδα ευθύνεται για την παγκόσμια καχεξία;
(29/3/09 23:23)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Τα πετρέλαια του Αιγαίου και ο π. Πορφύριος
(21/7/06 09:56)
Οι πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσης Χριστοδούλου και Βαρθολομαίου
(30/6/06 13:23)
Οι Ρωσικοί βυζαντινισμοί και οι πονηρές επιδιώξεις του Βατικανού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
(30/6/06 13:19)
Σύγχρονοι επώνυμοι Έλληνες Χριστομάχοι και υβριστές της Εκκλησίας
(22/5/06 10:40)
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Τόπος σωτηρίας ψυχῶν ἤ φιλανθρωπικός ὀργανισμός ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία;
(22/5/15 17:43)
Σύγχρονος γέροντας ἀσκητής: «Τὸ σαθρὸ οἰκοδόμημα τῆς ἄρχουσας τάξης θὰ γκρεμισθεῖ πολὺ- πολὺ σύντομα»!
(31/3/15 19:22)
Καλικάτζαροι μέ ...ὀνοματεπώνυμο!
(6/12/14 16:35)
Ἕνας ἁπλός παπάς τά ψέλνει σέ ἦχο βαρύ στόν πρωθυπουργό! Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν κ. Σαμαρά
(8/7/14 13:47)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ἀποκαλύπτει τή μυστική δράση τῶν καταδυναστῶν τοῦ πλανήτη
(26/6/14 14:05)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Γιατί καθυστερεί η παρέμβαση του Θεού στο παρατεινόμενο δράμα του ελληνικού λαού.
(8/8/13 13:15)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Η ασέβεια του ΚΚΕ απέναντι στον Χαρίλαο Φλωράκη!
(20/11/12 19:33)
Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...
(8/10/09 17:37)
Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση
(14/11/08 15:06)
Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά
(9/10/08 14:54)
Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου
(23/9/08 16:51)
Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή
(7/4/08 14:46)
Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...
(20/3/08 15:35)
Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»
(29/1/08 19:58)
Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό
(30/7/07 17:49)
Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός
(8/6/07 17:46)
Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 168
Σύνολο Χρηστών 168
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr