Home page
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014
π. Γεώργιος Μεταλληνός: Οἰκουμενισμός καί Μασονία πηγαίνουν μαζί
(24/4/14 17:06)

Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός εὐθαρσῶς ὑποστηρίζει ὅτι ὁ οἰκουμενισμός και ἡ μασονία συμπορεύονται! Ἀπό τά ὅσα ἐπισημαίνει ὁ κοινός νοῦς ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὑπάρχουν κληρικοί της ἀνώτατης βαθμίδας, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται παγιδευμένοι στα δίκτυα τῆς μασονίας... καί τοῦ νοσηροῦ οἰκουμενισμοῦ, παρά τίς ὅποιες -καλές μέν γιά λαϊκή κατανάλωση διαβεβαιώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μιλᾶ ἐπίσης καί ἀναλύει γιά τόν τρόπο πού κάποιοι ἐργάζονται γιά νά ἐξυπηρετηθεῖ ὁ «μεγάλος ἀδελφός» καί ἡ «παγκοσμιοποίηση»! Καταθέτει μέ παρρησία τήν ὀρθόδοξη θέση περί τῶν λεγομένων θεολογικῶν διαλόγων κρούοντας γιά ἄλλη μία φορά τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου.

 
ΜΕΡΟΣ Β (τελευταῖο)
 
 
  • Ἡ Μαρξιστικο-σοσιαλιστική πλευρά πρέπει νά κηρύσσει ἀθεΐα, γιά νά ταυτιστεῖ μέ τά ἀφεντικά τῆς Εὐρώπης. Μέ λίγα λόγια, ἡ ἴδια κίνηση, πρός δύο κατευθύνσεις... καί στήν κορυφή εἶναι τό μεγάλο ἀφεντικό, ὁ «μεγάλος ἀδελφός».
 
 
  • Μέσα στά Κοινοβούλια τοῦ κόσμου ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΕ!!! Τά μέν ξένα εἶναι ἡ πηγή τοῦ Σιωνισμοῦ (ὄχι τῶν Ἑβραίων... ἄλλο εἶναι οἱ Ἑβραῖοι...), τῆς Μασονίας καί τῆς ἀρνήσεως τοῦ Χριστοῦ μέ χίλιους τρόπους, τό δέ δικό μας Κοινοβούλιο ἔχει ἁπλῶς πρόσωπα, τά ὁποῖα ἐκτελοῦν τίς ἐντολές τῶν ξένων, ὡς ξένοι εἰς τήν Ἑλλάδα κι ὄχι ὡς Ἕλληνες πρός τούς ξένους.
 
  • Ξέρετε, ἡ ταυτότητά μας εἶναι πρῶτον ἡ Πίστις μας, ἡ Ὀρθοδοξία. Χωρίς Ὀρθοδοξία δέν ὑπάρχει πλέον Ἑλληνισμός. Ὄχι «παπαδίστικη» Ὀρθοδοξία, ὄχι δική μου Ὀρθοδοξία... ἀλλά Ὀρθοδοξία τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἁγίων μας. Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, γιά τήν ὁποία πρέπει ὅλοι μας νά ἀγωνιζόμεθα.


  • Δυστυχῶς, φτάσαμε σέ τέτοιο σημεῖο, διασπάσεως. Δέν ἀναγνωρίζουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο στίς Θεολογικές Σχολές... καί Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης. Ἡ Θεσσαλονίκη εἰδικά εἶναι χρόνια τεμαχισμένη καί σέ σύγκρουση λόγῳ τοῦ κομματισμοῦ.
 
 

«Αὐτή δέν εἶναι συνέντευξη, εἶναι ἐξομολόγηση»!
Ὁ Βύρων Πολύδωρας ἀνοίγει τήν καρδιά του καί μιλᾶ γι’ ὅλους καί γιά ὅλα στό Πασχαλινό Στῦλο Ὀρθοδοξίας πού κυκλοφορεῖ σ’ ὅλα τά περίπτερα ἀπό αὔριο 12 Ἀπριλίου.
(11/4/14 16:23)

Ὁ Βύρων Πολύδωρας ἀνοίγει τήν καρδιά του καί μιλᾶ γι’ ὅλους καί γιά ὅλα στό Πασχαλινό Στῦλο Ὀρθοδοξίας πού κυκλοφορεῖ σ’ ὅλα τά περίπτερα ἀπό αὔριο 12 Ἀπριλίου.

Τήν ἴδια στιγμή ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός ὑποστηρίζει εὐθαρσῶς ὅτι Οἰκουμενισμός καί Μασονία πᾶνε μαζί ἐνῶ μιλᾶ γιά τὀν Μάρξ τήν ἀριστερά καί τή σχέση τους σήμερα μέ τίς Βρυξέλες καί τόν Μεγάλο Ἀδελφό!

Ἐπιπλέον στόν Πασχαλινό Στῦλο Ὀρθοδοξίας ἀποκαλύπτεται τό σχέδιο Ἰσλαμικῆς Ἐπέλασης στήν Ἑλλάδα. Τό πῶς ἡ ΜΙΤ (μυστικές τουρκικές ὑπηρεσίες) καί ἡ Ἄγκυρα προωθοῦν συστηματικά πρός τήν Ἑλλάδα τά κύματα τῶν λαθρομεταναστῶν τήν ἴδια στιγμή πού ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ φοράει «φερετζέ» στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης καί προωθεῖ νόμο πού ἐπιτρέπει ἐλεύθερα τή λειτουργία τζαμιῶν σ’ ὅλη τήν χώρα.  Διαβάστε ἀκόμη ἀποκλειστικά γιά τό δῶρο πού ἔδωσε ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας στόν Πάπα Φραγκίσκο καί γιατί ὁ τελευταῖος τόν ἀποκάλεσε σοφό... Μάθετε γιά τό ποῦ θά σημάνουν ἀναστάσιμα οἱ καμπάνες στή Μικρά Ἀσία καί γιά τούς κρυπτοχριστιανούς πού ἀνοικτά πλέον ὁμολογοῦν τήν πίστη τους καί βαπτίζονται!

Καί μαζί μέ τόν Στῦλο Ὀρθοδοξίας δύο μεγάλες πασχαλινές προσφορές.

1.Πάσχα στό Ἅγιον Ὄρος. Μοναδικό Cd μέ ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας ἀπό τό χορό τῶν Βατοπαιδινῶν Πατέρων.

2. Καί ἐπιπλέον ὁ Β’τόμος τοῦ βιβλίου ὁ «Τρελογιάννης, ὁ διά Χριστόν σαλός»!

Ζητείστε σήμερα τόν ἀνανεωμένο «ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

 

Καί μέ τήν ψήφο Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν:
Ἐκδιώκουν τίς χριστιανικές ἀξίες ἀπό τήν Εὐρώπη
(9/4/14 17:02)

Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε ὑπέρ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ὑφισταμένου οἰκογενειακοῦ δικαίου.

 

Ἡ λέξη ντροπή εἶναι ἐλάχιστη ἔνδειξη τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀγανάκτησης γιά τούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κομμάτων μπροστά στό ἔγκλημα πού ἔκαναν την 4η Φεβρουαρίου 2014. Γιατί στή νομιμοποίηση ἑνός ἐγκλήματος ἀναφέρεται τό περιεχόμενο τῆς περιβόητης ἔκθεσης τῆς Αὐστριακῆς εὐρωβουλευτίνας Οὔρλικ Λούνατσεκ, ἡ ὁποία ἡ δυστυχής εἶναι καί ἀντιπρόεδρος τῆς διακοινουβουλευτικῆς ὁμάδας τῶν ἀνωμάλων στό Εὐρωκοινοβούλιο καθώς καί εἰσηγήτρια στήν Ἐπιτροπή Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν, Δικαιοσύνης καί Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων! Τό ψήφισμα ἔχει τόν τίτλο «Χάρτης πορείας τῆς ΕΕ κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου».

Καί τό ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι οὔτε ἕνας Ἕλληνας δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει αὐτό τό κατάπτυστο κείμενο! Σᾶς τά γράφω τώρα πού μπορῶ, καλοί μου χριστιανοί, γιατί σέ λίγους μῆνες -ἄντε τό πολύ σέ ἕνα -δύο χρόνια- ὅποιος θίγει τήν ἀνωμαλία σέ οἱανδήποτε εὐρωπαϊκή χώρα θά σύρεται σιδηροδέσμιος στίς φυλακές, ἀφοῦ οἱ γνωστοί -ἄγνωστοι σύγχρονοι ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας προωθοῦν νόμο δῆθεν ἀντιρατσιστικό, πού στήν οὐσία ὅμως θά φιμώνει τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καί τοῦ λόγου.

Γιά νά δοῦμε λοιπόν ἀναλυτικά τί ἀναφέρει αὐτή ἡ ἔκθεση.
 

Ποιά «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»; Ξυπνῆστε καί πάρτε το ἀπόφαση... «ΔΕΙΜΟΚΡΑΤΙΑ» ἔχουμε!
ΓΙ' ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ, ΓΙ' ΑΥΤΟ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ, ΧΡΟΝΙΑ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΞΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΛΙΨΗ, ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ
(28/3/14 15:20)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ» ΤΟΥ 1974 ΜΙΑ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ»

ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΚΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΘΕΙ, ΣΙΩΠΗΛΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010

Μέ τήν «Μεταπολίτευση» τοῦ 1974 ἐπανῆλθε στήν Ἑλλάδα ἡ «Δημοκρατία». Παράλληλα, ὅμως, γιά ΠΡΩΤΗ φορά, στήν Ἱστορία καί τόν Πολιτισμό τοῦ Τόπου, ἐμφανίσθηκε, καί ἄρχισε τήν ἐγκληματική καί αἱματηρή δράση της, ἡ «Ἐπαναστατική Ὀρ­γάνωση 17 Νοέμβρη».

Ἔτσι, ὁ Ἑλληνικός Λαός «ἔμαθε νά ζεῖ» μέ τήν «Τρομοκρατία», πιστεύοντας κι ἐλπίζοντας, ὅτι ἡ Μεταπολιτευτική «Δημοκρατία» θά εἶχε ΚΑΙ τήν θέληση ΚΑΙ τήν δύναμη -ἀργά ἤ γρήγορα- νά τήν ἐξαλείψει. Καί πρός στιγμή -μέ τήν σύλληψη καί καταδίκη «κάποιων» ἐκτελεστῶν τῆς 17 Νοέμβρη- τό πίστεψε.

ΟΜΩΣ! Ἐκεῖνο, πού, ἀσφαλῶς, κανένας στή Χώρα αὐτή ΔΕΝ θά μποροῦσε νά φαντασθεῖ εἶναι, ὅτι οἱ ἐναλλασσόμενες ἐπί μία 35ετία (1974-2009) Κυβερνήσεις τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, θά ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ -μέ τήν ὑπονομευτική κι Ἐθνοπροδοτική δράση διεφθαρμένων καί «λαδωμένων» Βουλευτῶν καί Ὑπουργῶν τους καί μέ τήν δέσμευση τῆς Πατρίδας μας σέ ἀνθρωποβόρα «Μνημόνια», τοκογλυφικά «δάνεια» καί ἐξευτελιστικά κι ἀντισυνταγματικά προστάγματα τῆς «Τρόϊκας»- νά μᾶς περάσουν σιωπηλά κι ἀνεπαίσθητα σέ μία Β΄ φάση τῆς «Μεταπολίτευσης», ἤ ἀλλιῶς σέ μιά «Νέα Μεταπολίτευση» τῆς «Μεταπολίτευσης, κατά τήν ὁ­ποία τό ἴδιο τό Πολίτευμα ἀπό «Δημοκρατία» θά μεταλλάσονταν σέ «Δειμοκρατία» μέ ἔψιλον-γιῶτα, δηλαδή σ' ἕνα «Νέο Πολίτευμα», στό ὁποῖο αὐτός, πού «κρατεῖ» (= πού κυβερνᾶ) ΔΕΝ εἶναι ὁ «Δῆμος» (= ὁ Λαός), ἀλλ' εἶναι ὁ «Δεῖμος» (= ὁ ΤΡΟΜΟΣ!).

 

 

 

 

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ὅσοι λένε «θά κάνουμε μιά Κυβέρνηση πού θά εἶναι ἀνεξάρτητη» δέν ξέρουν τί λένε ἤ μᾶς ἀπατοῦν...
Εἴμαστε μόνιμα προτεκτοράτο καί ὑπό κατοχήν κάποιας ἤ κάποιων Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων, μέ τήν συγκατάθεσή μας!
(24/3/14 17:05)

 

Ἐμεῖς δέν ἀνήκουμε στήν Δύση... Ἀνήκουμε στήν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή καί εἴμαστε πρωτότοκοι ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς ἀνάμεσα στούς Ὀρθοδόξους ὁμοπίστους μας.

 

 

Τό σύνδρομο, πού μᾶς ἔχει κυριεύσει ἤδη ἀπό τήν δημιουργία τοῦ νεωτέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἀπό τό 1830 καί ἑξῆς, καί κυρίως στούς διανοουμένους καί τούς πολιτικούς, εἶναι τό Κοραϊκό Εὐρωπαϊκό σύνδρομο.

 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Συνέντευξη  στόν Διονύση Μακρῆ
 

Οἱ περισσότεροι ἐπιδιώκουν καί θέλουν τόν παπά νά κινεῖται στό περιθώριο τῆς καθημερινότητας. Τόν θέλουν νά ἀναλίσκεται μόνο περί τῶν ἱερατικῶν καθηκόντων του! Καί ἴσως τούς ξενίζει ὅταν ἕνας παπάς τά λέει ἔξω ἀπό τά δόντια! Ὅταν ἕνας παπάς τιμᾶ τό ράσο καί τήν ἐν Χριστῶ ἀποστολή του! Ὅταν ἕνας παπάς ξεπερνᾶ τόν λεγόμενο ἐκκλησιαστικό καθωσπρεπισμό καί διατυπώνει εὐθαρσῶς τήν ἀλήθεια χωρίς φόβο καί ἰδιοτέλεια. Ὅταν ἕνας παπάς νοιάζεται καί ἀγωνιᾶ γιά τήν ἐν Χριστῶ σωτηρία τοῦ ποιμνίου του καί τρέχει νά τό προστατεύσει ἀπό τίς καλοστημένες παγίδες πού συστηματικά κάποιοι τοῦ στήνουν. Εἶναι παρήγορο κατά γενική ὁμολογία στήν κατρακύλα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νά ὑπάρξουν τέτοιες στεντόρειες φωνές, σάν αὐτή τοῦ πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ, τοῦ δασκάλου μου στή Θεολογική Σχολή! Γιατί οἱ ἀφυπνιστικές αὐτές φωνές βοηθοῦν σημαντικά, ὥστε νά ξεδιαλύνουμε ὅλοι μας τήν ἐμφυτευμένη καί μεθοδευμένη σύγχυση πού ἐπί σειρά ἐτῶν καλλιεργοῦν οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας στόν Ἕλληνα πολίτη, στόν Ἕλληνα Χριστιανό. Λόγω τῆς ἔκτασης τῆς συνέντευξης τήν χωρίσαμε σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο μέρος παρουσιάζονται τεκμηριωμένες ἱστορικά διαφωτιστικές γιά ὅλους μας θέσεις, πού θαρρῶ πώς θά λύσουν πολλές ἀπορίες μας περί τῶν ὅσων βιώνουμε τόν τελευταῖο καιρό. Τό δεύτερο μέρος ἐπικεντρώνεται στά τῆς Ἐκκλησίας καί στή θέση πού αὐτή ὀφείλει νά διαδραματίζει ἔναντι τοῦ Χριστεπώνυμου ποιμνίου.

 

- Στό Εὐρωκοινοβούλιο, στίς 4 Φεβρουαρίου, ὑπερψηφίστηκε ἡ Ἔκθεση τῆς Λούνατσεκ. Ποῦ βαδίζουμε, πατέρα Γεώργιε, πεῖτε μας ἐσεῖς, πού ἔχετε ζήσει καί σπουδάσει στό ἐξωτερικό;

 

- Τό «ποῦ βαδίζουμε», κ. Μακρῆ, τό λέτε κι ἐσεῖς καλύτερα ἀπό μένα στό σπουδαῖο φύλλο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐφημερίδας πού ἐκδίδετε, τόν «Στῦλο Ὀρθοδοξίας» καί νομίζω, ὅτι φωτίζει πολλούς ἀπό τούς πιστούς, ὅσους θέλουν νά φωτισθοῦν, βέβαια. Θέλω νά πῶ ὅτι τιμῶ τήν προσφορά τοῦ ἐντύπου αὐτοῦ, διότι τήν ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι, καί μάλιστα τιμῶ κι ἐσᾶς ὡς διευθύνοντα αὐτή τήν ἔκδοση, ἀλλά καί τούς συνεργάτες σας.

 

Ποῦ ἀποσκοποῦν οἱ Ἱεράρχες μας; Ἕως πότε θά σέβονται τούς ἀσεβεῖς;
Τί περιμένουν καί δέν καταγγέλουν στόν λαό σύνολο τό πολιτικό σύστημα πού κατεξευτέλισε τήν Πατρίδα μας...
(7/3/14 15:48)

Ἐάν τώρα πού ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει σιχαθεῖ τούς Πολιτικούς καί ἔχει πρωτοφανῆ ἀγανάκτηση ἐναντίον τους, οἱ Ἱεράρχες μας δέν τολμοῦν νά ἐκφράσουν τόν λαό μας, τότε δέν μᾶς χρειάζεται ἄλλη ἀπόδειξη γιά νά βεβαιωθοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἡγεῖται ἀλλά καθοδηγεῖται ἀπό τούς Πολιτικούς!

 

Γράφει ὁ π. Βασίλειος E. Bολουδάκης

Ἐφημέριος Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων*

 
Εἶναι ἀλήθεια–ὅσοι τοὐλάχιστον βρισκόμαστε στή μέση ἡλικία καί ἄνω– νοιώθουμε ἀκόμη πιό ἔντονα σάν πρόσφυγες στήν ἴδια μας τήν Πατρίδα, ἀφοῦ ἡ Δημόσια ζωή δέν παρουσιάζει πιά σχεδόν κανένα ἐνδεικτικό τῆς πνευματικότητος μέ τήν ὁποία ἀνατραφήκαμε ἀπό βρέφη γιά νά γίνουμε Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι.

Οἱ Δημόσιες Ὑπηρεσίες ψυχρές σέ ὁτιδήποτε θά θύμιζε ἐκκλησιαστική πνευματικότητα. Προϊστάμενοι καί ὑπάλληλοι Ὑπηρεσιῶν καί καταστημάτων συμπεριφέρονται σάν «ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» καί ἀντιμετωπίζουν ἀκόμη καί τούς κληρικούς μέ τή φράση: «Ὁρῖστε κύριε, τί θέλετε κύριε;», ὁσάκις ἔρχονται σέ συναλλαγή μαζί τους. Τά σχολεῖα δέν εἶναι πιά φωλιές πού θά θερμάνουν τούς νεοσσούς ἀλλά καί τούς μεγαλύτερους μαθητές μέ τό ἦθος, τήν προβολή πνευματικῶν προτύπων, μέ τό προσωπικό ἐνδιαφέρον τῶν διδασκόντων, μέ τήν αὐταπάρνησή τους καί τήν πνευματική ἀγάπη τους.

Ἀκόμη καί οἱ Ναοί πολλῶν ἐνοριῶν, δυστυχῶς καί τῆς Ὑπαίθρου, ἔχουν χάσει τήν πνευματική ζεστασιά τους καί ἡ Ἱερατική Πατρική στοργή καί ἀγάπη ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπό τήν ψυχρή συναλλαγή καί τή συμμόρφωση σέ διαδικασίες.

Μέσα σ’ αὐτές τίς συνθῆκες οἱ ἄνθρωποι, πού μεγάλωσαν μέ Ἀρχές, μελαγχολοῦν, καί ἐκεῖνοι πού μεγάλωσαν μέ ἐκκλησιαστική πνευματικότητα, ὑποφέρουν.

Δέν ἀναπαύονται πουθενά. Δέν βλέπουν σέ καμμιά ἔκφραση τῆς σύγχρονης ζωῆς «τόν Χριστό τῶν παιδικῶν τους χρόνων», πολύ δέ περισσότερο δέν βλέπουν τόν Χριστό ὅπως μᾶς τόν δίδαξαν καί μᾶς τόν φανέρωσαν μέ τή ζωή τους οἱ πνευματικοί μας Πατέρες.

Παντοῦ ἐπικρατεῖ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου. Ὅποιος ἔχει συνταχθεῖ μέ τό πνεῦμα αὐτό, ὑπερισχύει. Προβάλλεται, καταλαμβάνει ἡγετικές θέσεις, ἀποκτᾶ ἰσχυρούς προστάτες ὥστε ἡ κατεδάφιση τῶν πνευματικῶν προπυργίων τῆς Πατρίδος μας νά μή συναντήση κανένα ἐμπόδιο.

Ἀπόλυτη κατοχύρωση τῆς διαφθορᾶς,..  

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Φαναριώτικα τερτίπια στην Αθωνική Πολιτεία
(7/11/13 12:48)
Συντάραξε ολάκερη τη Ρόδο και το Πανελλήνιο το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
(30/10/13 10:31)
Σεραφείμ : «Νιώθω αποτροπιασμό για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα για το σάπιο πολιτικό σύστημα και για την Εκκλησία… που πρέπει να στηλιτεύει το έγκλημα του λευκού κολάρου’
(15/10/13 13:10)
Στα λόγια η αποστολική διαδοχή στην πράξη ο φαρισαϊσμός...
(4/10/13 17:12)
Οσμή σκανδάλων και πνευματικών παρεκτροπών στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών
(30/7/13 10:52)
Ο νοσηρός Σιωνισμός προωθεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο!
(11/6/13 17:06)
ΟΧΙ στο Τάμα του Έθνους, ΝΑΙ στην ταχεία ανέγερση Τζαμιού!
(8/4/13 17:07)
Βρυχάται και απειλεί πάλι ο ... Γολιάθ!
(18/3/13 17:26)
Ομολογία αποτυχίας στην Ορθόδοξη κατήχηση από την Ιεραρχία!
(25/2/13 13:10)
Κήρυξαν πόλεμο κατά της Ορθοδοξίας!
(31/1/13 21:57)
Ηλεκτρονικό φακέλωμα με πρόσχημα την οικονομία!
(16/1/13 17:06)
Οι πονηρές παγίδες της Νέας Τάξης στο έργο φιλανθρωπίας!
(3/1/13 15:04)
Συνήγοροι της ηλιθιότητας!
(26/9/12 18:37)
ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ δυναμιτίζουν τα θεμέλια μιας κοινωνίας που φώτισε ολόκληρο τον κόσμο!
(25/9/12 17:20)
Τα “πυροσβεστικά” της Παναγίας μας!
(17/8/12 14:27)
«Αιχμάλωτη» η Ιεραρχία σε νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος
(30/10/09 19:33)
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)
Αφιερώματα
Το ευωδιαστό άνθος των Αγράφων!
(22/11/13 17:03)
Η συνταγή της δικαιοσύνης και τα μικρά μυστικά της ευτυχίας!
(23/10/13 18:02)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Οι προβληματισμοί του Αναστάση και το θαύμα ... πρόσφατης ανάστασης νεκρού!
(28/7/13 10:37)
Είναι κουφός ο Θεός και δεν αφουγκράζεται τον πόνο;
Ο Χριστός, το ...καφεδάκι και οι τρεις αναστάσιμες χαρές!
(5/6/13 17:55)
Η συνταγή απόκτησης ... αληθινής πίστης!
(15/5/13 13:40)
Η ανεργία, ο Αναστάσης, η μουσουλμάνα και ... η μετάνοια!
Η ανεργία, ο Αναστάσης, η μουσουλμάνα και ... η μετάνοια!
Το «μισθολογικό καθεστώς» των μοναχών του Αγίου Όρους
(21/1/13 16:52)
Το πρόβλημα της ανεργίας και ο Θεός...
(3/7/12 16:39)
Έφυγε ο π. Κύριλλος, ο ηγούμενος της Μονής Οσίου Δαυίδ!
(2/5/12 19:30)
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ
Ο αγώνας και η δικαίωση της γερόντισσας Μακαρίας
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Η αεροσυνοδός, ο αστυνόμος και η ουράνια πρόσκληση
(31/5/10 17:12)
Παράδειγμα προς μίμηση η θαυμαστή ζωή του φιλεύσπλαχνου και ελεήμονα μοναχού Σεραφείμ
(11/5/10 16:01)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Νέες Εκδόσεις
«Η οικοδομική ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου»
«Ομοτίμοις Διαλεγόμενος»
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Οι γεωπολιτικές επιδιώξεις Μόσχας και Ουάσιγκτον προκαλούν:
(13/11/13 11:23)
«Εργαλείο» ο νέος πάπας στα σχέδια των απατεώνων μεγαλοτραπεζιτών
(8/10/13 16:55)
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θάρθη ξαφνικά (ο πόλεμος)• ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ’ αλώνι»
(19/9/13 14:50)
Καρδινάλιος αποκαλεί αμαρτωλή τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία!
(15/4/13 16:42)
Το δάκρυ του γέροντα ηγουμένου!
(28/3/13 17:10)
Σανίδα σωτηρίας Βαρθολομαίου στον καταρρέοντα παπισμό!
(26/3/13 14:23)
Ζητούν και επισήμως Παγκόσμιο νόμισμα
(14/2/13 18:36)
Μετά τη Δαμασκό και την Τεχεράνη στόχος θα αποτελέσει ο Πούτιν και η Ρωσία!
(7/9/12 16:28)
Φθάνει πια με την επαναλειτουργία της Χάλκης!
(3/9/12 17:17)
Και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μετά το Βατικανό και τον Πάπα Βενέδικτο υποστηρίζει ότι:
(21/4/12 16:22)
Μην κάνετε την Ορθοδοξία υπόδουλη στον Πάπα
(24/9/09 16:10)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία
Έρευνα
Βασιλικό Θεραπευτικό λιβάνι κατά του καρκίνου και του άσθματος
(2/8/13 12:29)
Οι Ναΐτες Ιππότες και η σχέση τους με τη Σατανολατρεία
(16/7/13 11:12)
Ξεσκεπάζει τη Μασονία ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
(22/10/12 15:39)
Πώς η σατανιστική λέσχη Μπίλντερμπεργκ επιχειρεί να καθυποτάξει τους λαούς!
(31/5/12 17:40)
Διάψευση με ερωτηματικά από την Πολεμική Αεροπορία για τους αεροψεκασμούς!
(7/5/12 19:29)
Η «τρέλα» του να είσαι σήμερα Ορθόδοξος χριστιανός
(25/4/12 11:37)
Πως θέλει η Εκκλησία τον Επίσκοπο!
(27/12/09 21:00)
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Καμπάλα ...μια επικίνδυνη μόδα των αστέρων!
(6/7/09 16:55)
Μήπως η Σιωνο –μασωνική προπαγάνδα ευθύνεται για την παγκόσμια καχεξία;
(29/3/09 23:23)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Υπέρ των ανωμάλων (ομοφυλοφίλων) ο ΣΥΡΙΖΑ
(25/11/13 16:54)
Σε καθεστώς σιωνιστικής αιχμαλωσίας η Ορθόδοξη Ελλάδα;
(5/11/13 16:33)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Κουφός, μουγκός και τυφλός ο θεματοφύλακας του Έθνους
(24/9/13 15:03)
Γιατί καθυστερεί η παρέμβαση του Θεού στο παρατεινόμενο δράμα του ελληνικού λαού.
(8/8/13 13:15)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Οι μαριονέτες της πολιτικής και το Τάμα του Έθνους
(18/6/13 18:35)
Η σύγχρονη ορθόδοξη χριστιανική Κοινοπολιτεία και ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης!
(1/6/13 22:56)
Έρχονται μεγάλες και συνταρακτικές αλλαγές στην Ελλάδα
(23/5/13 17:20)
Προσευχή η μόνη λύση διεξόδου από την κρίση!
(7/3/13 11:23)
Η ελληνική Βουλή και οι ρατσιστικές διακρίσεις σε βάρος της «ασβεστούλας»!
(1/3/13 19:21)
Στα πρόθυρα ενός νέου εθνικού διχασμού
(28/2/13 14:38)
Μην τολμήσετε να καταργήσετε την αργία της Κυριακής!
(30/12/12 22:09)
Τα σχέδια των ανόμων για την Ελλάδα, τη λεκάνη της Μεσογείου και τη Μ. Ανατολή
(19/12/12 18:14)
Η ασέβεια του ΚΚΕ απέναντι στον Χαρίλαο Φλωράκη!
(20/11/12 19:33)
Κάτι νέο έρχεται, κάτι σημαντικό γεννιέται!
(18/11/12 13:59)
Πότε θα τελειώσει η κρίση και θα απελευθερωθεί η Ελλάδα;
(17/9/12 16:41)
Τα περιττά και τα απαραίτητα
(11/7/12 15:51)
Ο Θεός έδωσε και πάλι την Πόλη στους Έλληνες αλλά...
(21/6/12 16:45)
Η συνταγή εξόδου από την οικονομική κρίση!
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 57
Σύνολο Χρηστών 57
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr