Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016
Ἡ Ἐκκλησία ἐν διωγμῶ
Στόχος ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κυβερνώντων τῶν τελευταίων ἐτῶν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οἱ χριστιανικὲς ἀξίες
(5/2/16 17:19)

Δὲν εἶναι περίεργο ποὺ ἡ παροῦσα ἄθεη καί ἀντιχριστιανική στὴν πλειονότητά της κυβέρνηση προωθεῖ τάχιστα νόμους καὶ ἀποφάσεις ποὺ στρέφονται κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ κατὰ τῶν παραδόσεων τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ μας; Δὲν ἀναρωτιέστε γιατί ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσεως προωθοῦνται ἀποφάσεις καί νόμοι, ὅπως τὸ ἀπαράδεκτο Σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ἀνωμάλους, περὶ τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα, μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ ἀμιγὲς μάθημα θρησκειολογίας, καθιέρωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος, ἢ παλαιότερα νόμος περὶ νομικῆς κατοχύρωσης τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, περὶ ρατσισμοῦ καὶ λαθρομετανάστευσης; Τί συμβαίνει; Γιατί ὁ Χριστὸς καὶ οἱ χριστιανικὲς ἀξίες στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο ἀποτελοῦν βασικὸ στόχο;

Μὰ εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἐχθρὸ τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπὸ τὶς πολιτικὲς μαριονέττες ποὺ χρηματοδοτοῦν καὶ συντηροῦν σὲ κάθε χριστιανικὴ χώρα ἐπιχειροῦν νὰ τὸν ἐκδιώξουν ἀπὸ τὴ ζωή μας μὲ διάφορες μεθόδους. Οἱ πολιτικὲς αὐτὲς μαριονέτες ὅσο διάστημα ἐξυπηρετοῦν τὰ σχέδια αὐτὰ τῶν ἀνόμων παραμένουν στὴν ἐξουσία καὶ ὅταν ὁλοκληρώσουν τὸ διαβρωτικὸ γιὰ τὸ ἔθνος μας ἔργο τους πετιοῦνται στήν κυριολεξία σὰν τὶς λεμονόκουπες στὰ σκουπίδια. Οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας προχωροῦν βάσει ἑνὸς ὀργανωμένου σχεδίου καὶ χρησιμοποιοῦν κατὰ βούληση τὶς ἑκάστοτε κυβερνήσεις ἀνεξαρτήτως τῆς πολιτικῆς τους ἰδεολογίας.

Γιὰ παράδειγμα ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ ὄχι μόνο δὲν τόλμησε νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ἀλλὰ προχώρησε στὸ νόμο ... 

 

Τὸ μυστικὸ ...τοῦ Κοινοῦ Ποτηρίου καὶ ἡ συμπαντικὴ καρδιά!
Νὰ γιατί Παπικοὶ καὶ Προτεστάντες ἀπέχουν τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας
(2/2/16 13:39)

 Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Ἕνα μεγάλο μυστικὸ ἀποκαλύφθηκε ἐφέτος στὸ πνευματικὸ πανηγυρικὸ τραπέζι ποὺ στρώθηκε ἀπὸ τὸν οἰκοδεσπότη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἅγιο Γεδεών. Συμμετεῖχαν πολλοὶ τόσο ἀπὸ τὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ στρατευόμενη, δηλαδὴ τοὺς ἑκατοντάδες προσκυνητὲς λαϊκοὺς καὶ κληρικούς. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προσέδιδε μία ἰδιαίτερη χάρη καὶ στὴν ἐφετινὴ πανήγυρη. Στ’ ἀλήθεια κάθε φορά ποὺ μεταβαίνω ὡς ἁπλὸς προσκυνητὴς στὸ συγκεκριμένο αὐτὸ ὀρθόδοξο ἁγιορείτικο μετερίζι ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι βρίσκομαι μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ. Συλλαμβάνω ἀρκετὲς φορὲς τὸ νοῦ μου νὰ βυθίζεται στὴν καρδιὰ κατὰ ἐκβιαστικὸ μάλιστα τρόπο καὶ νὰ τὴν ἱκετεύει συνεχῶς νὰ τὸν καθοδηγήσει, ὥστε νὰ συναντήσει τὸ φῶς Χριστοῦ ποὺ θὰ διαλύσει τὰ σκοτάδια τῆς ἀγνωσίας μου! Σὲ μία τέτοια κατάσταση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου ἐν μέσω τῶν δοξολογικῶν καὶ εὐχαριστηριακῶν ὕμνων τῶν δύο βυζαντινῶν χορῶν καὶ ἐνῶ εἶχα κλείσει τὰ μάτια εἶδα ἕναν μοναχό τῆς ἀδελφότητας νὰ κάθεται σὲ μία μεγάλη τράπεζα μὲ πλούσια ἐδέσματα καὶ νὰ λέγει ἀμέσως μετὰ τὴν καθιερωμένη εὐλογία της!

Ἡ σκέψη τοῦ κόσμου εἶναι αὐτόνομη. Ἔχει ρίζα τὸν διάβολο! Ὁ κόσμος χρησιμοποιεῖ τὴ λογική του διάνοια μ’ αὐτονομία. Κι γι’ αὐτὸ κυριαρχοῦν τὰ πάθη.

- Ὅλη ἡ ὑπόθεση τῆς σωτηρίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι νὰ ἀρχίσει νὰ λειτουργεῖ αὐτὸ τὸ μηχανάκι, δηλαδὴ ἡ καρδιά, συμπλήρωσε κάποιος ἄλλος μοναχὸς ποὺ χαμογελαστὸς στεκόταν στὴν ἄκρη. Καὶ πρόσθεσε: Ἂν ἀρχίσει αὐτὸ νὰ λειτουργεῖ, δηλαδὴ ἡ καρδιὰ τότε εἰρηνεύει ὁ ἄνθρωπος γιατί ἐπικρατεῖ καὶ ἐφαρμόζεται τὸ θεῖο θέλημα. Ἔρχεται ἡ ἁρμονία, ἡ γαλήνη, ἡ πραότητα, ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα ποὺ οὐσιαστικὰ σὲ κάνουν νὰ ποθεῖς πέρα ἀπὸ οἱανδήποτε ἄλλο τὴ νέα ζωή. Ξαναγεννιέσαι μὲ τὸν Χριστὸ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία!

Εἶχα τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ ταπεινὸς αὐτὸς καλόγερος ποὺ μιλοῦσε ἦταν ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁ π. Φιλόθεος, ἐνδεδυμένος μὲ πάλλευκα...

 

Ἀπὸ τὰ Ἑξάρχεια καὶ τὴν ἀναρχία στὸ ράσο καὶ τὸν Χριστὸ
Θεμιστοκλῆ μου δὲν θὰ πάψω ποτὲ νὰ ζητῶ ἀπὸ τὸν φίλο μου Χριστὸ νὰ σὲ ἐπισκεφθεῖ καὶ νὰ σὲ προσθέσει στὴν παρέα Του. Κάποτε θὰ διαπιστώσεις πὼς δὲν μοῦ χαλάει τὸ χατήρι. Θὰ δεῖς ποὺ θὰ κτυπήσει τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς σου
(20/1/16 17:42)
ΜΕΡΟΣ ΙΖ
 Τοῦ Διονύση Μακρῆ
 
 

Ὅσο περνοῦσε ἡ ὥρα ὁ παπὰ -Θεμιστοκλῆς γινόταν καὶ πιὸ ἄνετος μὲ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον τοῦ Στέργιου.

Ὁ κὺρ -Ἀνέστης ποὺ δὲν ἔπαψε ποτὲ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ γεύματος νὰ τὸν περιεργάζεται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐπιδόρπιου εὐθέως τὸν ρώτησε.

- Παπὰ πῶς ἀποφάσισες νὰ φορέσεις τὰ μαῦρα γι’ ὅλη τὴ ζωή σου;

-Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ κὺρ-Ἀνέστη μου εἶχα μία ἰδιαίτερη κλίση πρὸς τὸ μαῦρο. Πρὶν φορέσω τὸ μαῦρο ράσο φοροῦσα τὰ μαῦρα ροῦχα καί τίς μαῦρες κουκοῦλες τοῦ ἀναρχικοῦ.

-Τί! Ἤσουν θαμώνας τῶν Ἑξαρχείων; ἀναφώνησε μὲ ἔκπληξη ἡ Κατερίνα.

-Ναὶ Κατερίνα μου. Περιπλανήθηκα σὲ ἄχρηστες θεωρίες καὶ ἀνούσιες φιλοσοφίες πρὶν συναντήσω τὸν Χριστό. Ἤμουν ἐπαναστάτης κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο στὴν ἐφηβικὴ ἀκόμη καὶ στά πρῶτα χρόνια τῆς φοιτητικῆς ζωῆς μου.

- Τί σὲ ἔκανε νὰ ἀλλάξεις καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο νὰ φθάσεις στὸ ἄλλο, εἶπε τότε ἡ κυρὰ -Χριστίνα.

- Εἶναι μεγάλη ἱστορία. Ξέρεις κυρὰ Χριστίνα στὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, ἐκεῖ ὅπου τὰ ἔνστικτα προηγοῦνται τοῦ μυαλοῦ γίνονται τραγικὰ λάθη. Καί τά λάθη αὐτά μᾶς ἀκολουθοῦν σὲ ὅλη τὴ ζωή μας καὶ σημαδεύουν ἀκόμη καὶ τήν καθημερινότητά μας.

-Ξέρω -ξέρω, καταλαβαίνω... εἶπε κουνώντας τὸ κεφάλι της ἡ κυρὰ Χριστίνα.

-Ἄστον ρε γυναίκα νὰ μιλήσει ὁ ἄνθρωπος, παρενέβη τότε καὶ εἶπε ὁ κυρ-Ἀνέστης.

- Ἕνας καυγᾶς μὲ τὸν πατέρα μου ἀποτέλεσε τὴν αἰτία νὰ φύγω ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ θαλπωρή. Στὴν ἀρχὴ φιλοξενήθηκα ἀπὸ ἕναν φίλο μου πρωτοετῆ φοιτητὴ τότε τῆς θεολογικῆς Σχολῆς. Σ’ αὐτὸν ἔμεινα σχεδὸν δύο μῆνες. Τὸν θεωροῦσα θεοῦσο καὶ δὲν σᾶς κρύβω πὼς δὲν ἦταν λίγες οἱ στιγμὲς ποὺ διαφωνούσαμε γιὰ τὸν Χριστό! Μερικὲς φορές μοῦ ἐρχόταν νὰ τὸν πνίξω στὴν κυριολεξία ἀλλὰ κατὰ βάθος τὸν ζήλευα γιὰ τὴν ψυχικὴ ἠρεμία του. Ὁ Μανώλης ἔτσι εἶναι τὸ ὄνομά του εἶχε καί ἔχει μία ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὸν Χριστό. Γι’ αὐτὸν δὲν ἦταν μόνο ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου ἀλλὰ κυρίως ἀδελφός του καὶ φίλος του. Ἡ καθημερινότητά του κυλοῦσε ἐν Χριστῷ. Τὰ πάντα προσπαθοῦσε νὰ τὰ περάσει ἀπὸ τὴν κρισάρα τῶν εὐαγγελικῶν διδαχῶν. Ἐκεῖνο πού μοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση στὸν Μανώλη τότε ἦταν ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη του πρὸς ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἐργαζόταν σκληρὰ...  

 

Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ἔρχονται πολλά δεινά στήν πατρίδα μας
Ὁ νόμος πού νομιμοποιεί τόν κιναιδισμό καί ψηφίστηκε προσφάτως στήν Ἑλλάδα νοεῖται ὡς ἡ σταγόνα πού ξεχείλισε τό ποτήρι τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ
(4/1/16 18:48)

Ἡ χριστιανική οἰκογένεια στό στόχαστρο τῆς μιαρῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ - σύντομη ἱστορική ἀνασκόπηση).

 ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ  ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016. ΜΑΘΕΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ
 
Τοῦ Διονύση Μακρῆ
 

Ἐάν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοί αὐτοῦ τόν νόμον μου, καί τοῖς κρίμασί μου μή πορευθῶσιν’ ἐάν τά δικαιώματά μου βεβηλώσωσι, καί τάς ἐντολάς μου μή φυλάξωσιν, ἐπισκέπτομαι ἐν ράβδῳ τάς ἀνομίας αὐτῶν, καί ἐν μάστιξι τάς ἀδικίας αὐτῶν. Τό δέ ἔλεός μου οὐ μή διασκεδάσω ἀπ’ αὐτῶν, οὐδ’ οὐ μή ἀδικήσω ἐν τῆ ἀληθείᾳ μου, οὐδ’ οὐ μή βεβηλώσω τήν διαθήκην μου, καί τά ἐκπορευόμενα διά τῶν χειλέων μου οὐ μή ἀθετήσω. (ψαλμ. 88)

«Θά ἦταν πολύ λιγότερα τά δεινά ἐάν ἡ Ἑλλάδα σκλαβωνόταν καί ζοῦσε ἕνα ζυγό ἀντίστοιχο μέ τόν ὀθωμανικό, ἀπό τά δεινά πού πρόκειται νά ἀκολουθήσουν μετά τή νομιμοποίηση τοῦ κιναιδισμοῦ στόν εὐλογημένο αὐτό ὀρθόδοξο τόπο. Ἡ ψήφιση τοῦ βλάσφημου γιά τόν τριαδικό Θεό νόμου πού καθιστά τήν ἁμαρτία καί μέ τή βούλα ὡς νόμιμη ἐπιλογή ζωῆς  ἔχει ἐνεργοποιήσει πολύ -πολύ βαθιά ...ρήγματα κι ὄχι μόνο. Οἱ συνέπειες γιά τόν ἀδιάφορο στήν πλειονότητά του ἑλληνικό λαό θά εἶναι τραγικές. Κοντά στά ξερά δυστυχῶς θά τήν πληρώσουν καί τά χλωρά!  Μή γένοιτο Θεέ μου!

Οἱ πρωταγωνιστές ἄμεσοι (βουλευτές, κίναιδοι κ. ἄ.) καί ἔμμεσοι (σιωπηλοί Ἱεράρχες καί ἀδιάφοροι πιστοί) θά νιώσουν πολύ σύντομα τί σημαίνει ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ... γιά τίς ἀνομίες αὐτῶν, ὅπως ἀναφέρει ὁ ψαλμωδός Δαυίδ. Ὁ Κύριός μας δέν ἐμπαίζεται. Ὁ Κύριός μας ἐπεμβαίνει δυναμικά μόνο ὅταν ἐπιχειρεῖται ἀλλοίωση τοῦ λειτουργικοῦ συστήματος καί κατάργηση τῆς διαθήκης πού ἔχει συνάψει μέ τόν ἄνθρωπο. Οἱ ἐξελίξεις θά εἶναι ραγδαῖες.

Ἡ Ἀθήνα, πόλη ἀπό τήν ὁποία ἐκτοξεύθηκε γιά μία ἀκόμη φορά βέλος βλασφημίας ἐνάντια τοῦ Θεοῦ ὑπέγραψε τήν ὁριστική καταδίκη της. Διαγράφτηκε ἀπό τόν οὐρανό καί θά ἔχει τήν τύχη τῶν Σοδόμων καί τῆς Καπερναούμ. Οὔτε πουλί πετούμενο δέν θά περνᾶ πάνω ἀπ’ αὐτήν. Δέν γνωρίζω ἄν αὐτό γίνει σέ μία ὥρα ἤ σέ μία ἡμέρα ἤ σέ ἕνα μήνα ἤ σέ ἑκατό χρόνια. Τόν χρόνο τόν ὁρίζει ὁ Κύριός μας! Εἶναι ἀπολύτως  ὅμως βέβαιο πώς θά γίνει, ἐκτός κι ἄν στό μεταξύ οἱ κατοικοῦντες στήν ἑλληνική πρωτεύουσα μετανοήσουν καί νηστέψουν ὅπως ἀκριβῶς οἱ Νινευϊτες καί ἐκλιπαρήσουν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Τά βέλη τῆς ἀνομίας πού ἔριξαν πρός τό Θεό ὄχι μόνο οἱ 194 βουλευτές πού ψήφισαν ὑπέρ καί αὐτοί πού πονηρά ἀπουσίαζαν ἀλλά καί ὅσοι ψήφισαν κατά τοῦ νόμου κινούμενοι ἀπό ἰδιοτέλεια καί μόνο καί ὄχι ἀπό ὁμολογία πίστεως δέν θά ἀγγίξουν τό Θεό γιατί εἶναι πολύ ψηλά καί δέν τόν φθάνουν. Θά ἐπιστρέψουν γρήγορα στά κεφάλια τους τραυματίζοντάς τους θανάσιμα. Φοβᾶμαι ὅτι σ’ αὐτή τή Βουλή  

 

Ἡ ἐν Χριστῶ σαλή καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μιλτιάδη Βιτάλη (ἐκδόσεις Ἀγαθός Λόγος 2015)
(20/11/15 16:58)

Πρὶν ἀπὸ ἔξι περίπου χρόνια καὶ συγκεκριμένα τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2009  ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ» παρουσιάσαμε στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ μία σύγχρονη μορφὴ τῆς θείας τρέλας,  τῆς ἐν Χριστῷ σαλότητας, τὸν Τρελογιάννη. Ξεφυλλίζοντας τὶς σελίδες τῆς ζωῆς του ὁ κάθε ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου μποροῦσε νὰ διακρίνει πτυχὲς τῆς προσωπικῆς ζωῆς του καὶ ἀσυναίσθητα νὰ προβεῖ σὲ συγκρίσεις περί τοῦ πῶς πορεύεται καὶ πῶς θὰ πρέπει νὰ πορεύεται ἀνεξαρτήτως τῶν δοκιμασιῶν ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει. Τὸ βιβλίο «ὁ Τρελογιάννης» μεταφρασμένο σήμερα σὲ ἑπτὰ γλῶσσες στὴν οὐσία δείχνει τὸ πῶς ἔπρεπε νὰ εἴμαστε ἔναντι τοῦ πλησίον μας καὶ ἔναντι τοῦ Θεοῦ καθὼς καὶ τὸ πῶς στὴν πραγματικότητα εἴμαστε...

Ὁ Μιλτιάδης Βιτάλης, νέος σχετικὰ συγγραφέας ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ διαρκὲς θαῦμα τῆς ἐν Χριστῷ βιωτῆς του ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸ καθοδηγητὴ του Ἅγιο Παΐσιο ἐπιχειρεῖ μὲ τὴν  ἐμπνευσμένη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πέννα του νὰ ἀφυπνίσει τὶς κοιμισμένες συνειδήσεις τῶν νεοελλήνων. Τὸ πρῶτο του βιβλίο ποὺ ἐπιγράφεται «ΝΑ ΓΙΑΤΙ» ἀποτελεῖ μία εἰλικρινή ὁμολογία πίστης στὸν τριαδικὸ καὶ μόνο ἀληθινὸ Θεό, στὴν ὁποία καταγράφεται ἀπὸ τὴ μία τὸ βδελυρὸ καὶ ἀνούσιο χθὲς τῆς προσωπικῆς του ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ θαῦμα τῆς μεταστροφῆς του στὸν Χριστό. Τὸ δεύτερο βιβλίο του ποὺ ἐπιγράφεται «Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εἶναι καταπέλτης κατὰ τοῦ νοσηροῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ζώντας ὁ ἴδιος ἐκ τῶν ἔσω τὴν σήψη καὶ τὴ διαπλοκή, ὡς γόνος μεγάλης πολιτικῆς οἰκογένειας τοῦ τόπου, περιγράφει μὲ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα καὶ στοιχεῖα τὴ διαφθορὰ μίας μιαρῆς ἐξουσίας ποὺ δὲν κυβερνᾶ, ὅπως ὁ λαός νομίζει ἀλλὰ λυμαίνεται τὸν τόπο κατ’ ἐντολὴν τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται μέσα ἀπὸ τὶς τεκτονικὲς στοὲς τοῦ Ἑωσφόρου, ὡς τυφλοὶ ὑπηρέτες τοῦ σκότους.

Τὸ τρίτο βιβλίο του καταγράφει τὴν παράλληλη πορεία μίας διὰ Χριστὸν σαλῆς μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο.  Στὸ πόνημα του ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀποκόμισε ἀπὸ τὴν γνωριμία του μὲ μία σύγχρονη ἐν Χριστῷ σαλή, τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐκεῖνος ἐντρυφοῦσε στὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Πρόκειται γιὰ ἕνα διήγημα μὲ πνευματικὲς ἐμβαθύνσεις, στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφέας συνδυάζει μὲ ἕναν πρωτότυπο τρόπο, ὅσα ὁ ἴδιος συνειδητοποίησε καὶ βίωσε ἀπὸ τὴ συναναστροφή του μὲ δύο ἅγιες σύγχρονες μορφὲς τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Περιγράφει ἀκόμη... 

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Σύγχρονοι ἀδίστακτοι πολιτικοὶ λήσταρχοι
(13/11/15 15:31)
Το Hσυχαστήριο της Αγίας Ειρήνης στον Χοχλακά Πάτμου στους Καθολικούς
(4/11/15 11:03)
Σχέδιο ἅλωσης τῆς Ὁρθοδοξίας στά Βαλκάνια ἀπό τή Μπίλντερμπεργκ
(2/11/15 18:54)
Η Μασονία διοικεί την Ελλάδα.
(15/7/15 11:17)
Σώπα ὅπου νὰ ‘ναι θὰ σημάνουν οἱ καμπάνες!
(26/6/15 17:10)
Στόχος τῆς λαθρομετανάστευσης ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί τό Εὐαγγέλιο!
Ἔρχεται μεγάλη πείνα...
(11/5/15 11:58)
Στό λέω ξεκάθαρα πώς τέτοιο ἁμαρτωλό ἄνθρωπο δέν ἔχεις συναντήσει στή ζωή σου...
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)
Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα
(8/10/08 13:15)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού
(16/7/08 16:12)
Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι
(19/6/08 13:16)
Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»
(26/5/08 17:16)
Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού
(20/5/08 12:14)
Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη
(6/5/08 17:10)
Απαράδεκτη «εισπήδηση» του Φαναρίου σε Μέγαρα και Σαλαμίνα
(2/5/08 16:34)
Αφιερώματα
Εἴσοδος σὲ ...ἀπαγορευμένη ζώνη!
(3/8/15 16:26)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού
Η δύναμη της ευλογίας στη θωράκιση του ανθρώπου
(3/12/08 13:03)
Η συστημένη επιστολή του τρελο -Γιάννη
(3/10/08 15:26)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(3/9/08 15:53)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(10/7/08 16:57)
Η «βασιλειάδα» του Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλινίκου
(3/2/06 16:44)
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως
Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους
Ο κατά Χριστόν σαλός ποιμένας της Μακεδονίας
Γαληνεύει ψυχές και ενισχύει την πίστη ο Ιεράρχης της Ύδρας
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης
Με την ψήφο του κλήρου και του λαού η εκλογή των ποιμένων της εκκλησίας
Η Προβληματική των Μεταμοσχεύσεων
Νέες Εκδόσεις
Πως ο Άγιος Παϊσιος με τράβηξε από τον βούρκο της πολιτικής
(19/3/15 17:15)
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Ἐπαληθεύονται οἱ προφητεῖες τῶν Ἁγίων μας
(5/12/15 14:21)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία
Οδοιπορικό στην Ιεραποστολή της Κένυας
Έρευνα
Ἡ μεγάλη ἀπάτη τοῦ εὐρώ καί ἡ κατάλυση τῆς Δημοκρατίας
(22/10/15 15:22)
Ποιοί καί γιατί ...σερβίρουν δηλητήρια στά πιάτα μας!
(15/6/15 18:02)
Ἔμπρακτες λύσεις ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Τα πετρέλαια του Αιγαίου και ο π. Πορφύριος
(21/7/06 09:56)
Οι πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσης Χριστοδούλου και Βαρθολομαίου
(30/6/06 13:23)
Οι Ρωσικοί βυζαντινισμοί και οι πονηρές επιδιώξεις του Βατικανού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
(30/6/06 13:19)
Σύγχρονοι επώνυμοι Έλληνες Χριστομάχοι και υβριστές της Εκκλησίας
(22/5/06 10:40)
Ποια μυστική οργάνωση «όπλισε» τον συγγραφέα του Κώδικα Ντα Βίντσι
Τι λένε τα απόκρυφα ευαγγέλια για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη
(11/4/06 18:00)
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Νὰ γίνουν οἱ Γεωγραφίες, οἱ Ἱστορίες καὶ οἱ Γραμματικές, κηρύγματα λευτεριᾶς
(29/9/15 11:51)
Μέγα χάσμα μεταξὺ θεωρίας καὶ πράξης!
(23/9/15 16:45)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Σχεδιάζουν πυρηνικό χτύπημα στή γειτονιά μας!
(9/9/15 14:02)
Ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε μὰ ὅλα τὰ ἴδια μένουν...
(3/9/15 12:31)
«Κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου…»
(23/7/15 17:56)
Σύγχρονος γέροντας ἀσκητής: «Τὸ σαθρὸ οἰκοδόμημα τῆς ἄρχουσας τάξης θὰ γκρεμισθεῖ πολὺ- πολὺ σύντομα»!
(31/3/15 19:22)
Καλικάτζαροι μέ ...ὀνοματεπώνυμο!
(6/12/14 16:35)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...
(8/10/09 17:37)
Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση
(14/11/08 15:06)
Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά
(9/10/08 14:54)
Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου
(23/9/08 16:51)
Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή
(7/4/08 14:46)
Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...
(20/3/08 15:35)
Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»
(29/1/08 19:58)
Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό
(30/7/07 17:49)
Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός
(8/6/07 17:46)
Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 58
Σύνολο Χρηστών 58
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr