Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015
Ἡ ἐν Χριστῶ σαλή καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μιλτιάδη Βιτάλη (ἐκδόσεις Ἀγαθός Λόγος 2015)
(20/11/15 16:58)

Πρὶν ἀπὸ ἔξι περίπου χρόνια καὶ συγκεκριμένα τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2009  ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ» παρουσιάσαμε στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ μία σύγχρονη μορφὴ τῆς θείας τρέλας,  τῆς ἐν Χριστῷ σαλότητας, τὸν Τρελογιάννη. Ξεφυλλίζοντας τὶς σελίδες τῆς ζωῆς του ὁ κάθε ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου μποροῦσε νὰ διακρίνει πτυχὲς τῆς προσωπικῆς ζωῆς του καὶ ἀσυναίσθητα νὰ προβεῖ σὲ συγκρίσεις περί τοῦ πῶς πορεύεται καὶ πῶς θὰ πρέπει νὰ πορεύεται ἀνεξαρτήτως τῶν δοκιμασιῶν ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει. Τὸ βιβλίο «ὁ Τρελογιάννης» μεταφρασμένο σήμερα σὲ ἑπτὰ γλῶσσες στὴν οὐσία δείχνει τὸ πῶς ἔπρεπε νὰ εἴμαστε ἔναντι τοῦ πλησίον μας καὶ ἔναντι τοῦ Θεοῦ καθὼς καὶ τὸ πῶς στὴν πραγματικότητα εἴμαστε...

Ὁ Μιλτιάδης Βιτάλης, νέος σχετικὰ συγγραφέας ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ διαρκὲς θαῦμα τῆς ἐν Χριστῷ βιωτῆς του ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸ καθοδηγητὴ του Ἅγιο Παΐσιο ἐπιχειρεῖ μὲ τὴν  ἐμπνευσμένη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πέννα του νὰ ἀφυπνίσει τὶς κοιμισμένες συνειδήσεις τῶν νεοελλήνων. Τὸ πρῶτο του βιβλίο ποὺ ἐπιγράφεται «ΝΑ ΓΙΑΤΙ» ἀποτελεῖ μία εἰλικρινή ὁμολογία πίστης στὸν τριαδικὸ καὶ μόνο ἀληθινὸ Θεό, στὴν ὁποία καταγράφεται ἀπὸ τὴ μία τὸ βδελυρὸ καὶ ἀνούσιο χθὲς τῆς προσωπικῆς του ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ θαῦμα τῆς μεταστροφῆς του στὸν Χριστό. Τὸ δεύτερο βιβλίο του ποὺ ἐπιγράφεται «Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εἶναι καταπέλτης κατὰ τοῦ νοσηροῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ζώντας ὁ ἴδιος ἐκ τῶν ἔσω τὴν σήψη καὶ τὴ διαπλοκή, ὡς γόνος μεγάλης πολιτικῆς οἰκογένειας τοῦ τόπου, περιγράφει μὲ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα καὶ στοιχεῖα τὴ διαφθορὰ μίας μιαρῆς ἐξουσίας ποὺ δὲν κυβερνᾶ, ὅπως ὁ λαός νομίζει ἀλλὰ λυμαίνεται τὸν τόπο κατ’ ἐντολὴν τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται μέσα ἀπὸ τὶς τεκτονικὲς στοὲς τοῦ Ἑωσφόρου, ὡς τυφλοὶ ὑπηρέτες τοῦ σκότους.

Τὸ τρίτο βιβλίο του καταγράφει τὴν παράλληλη πορεία μίας διὰ Χριστὸν σαλῆς μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο.  Στὸ πόνημα του ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀποκόμισε ἀπὸ τὴν γνωριμία του μὲ μία σύγχρονη ἐν Χριστῷ σαλή, τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐκεῖνος ἐντρυφοῦσε στὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Πρόκειται γιὰ ἕνα διήγημα μὲ πνευματικὲς ἐμβαθύνσεις, στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφέας συνδυάζει μὲ ἕναν πρωτότυπο τρόπο, ὅσα ὁ ἴδιος συνειδητοποίησε καὶ βίωσε ἀπὸ τὴ συναναστροφή του μὲ δύο ἅγιες σύγχρονες μορφὲς τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Περιγράφει ἀκόμη... 

 

Σύγχρονοι ἀδίστακτοι πολιτικοὶ λήσταρχοι
Ὡς τὴ χειρότερη μορφὴ τῶν γνωστῶν ἀπὸ τὸ παρελθὸν λήσταρχων ἐκλαμβάνεται σήμερα ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν
(13/11/15 15:31)

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ "Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ" ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΙΤΑΛΗ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

Ὁ χαοτικός τρόπος σκέψης τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, τά πολλά ἠθικά παραπτώματα πού καθημερινά ἔρχονται στό φῶς τῆς δημοσιότητας ἐντείνουν τήν πολιτική τους ἀναξιοπιστία. Εἶναι ἄρχοντες μέ πήλινα πόδια σέ τροχιά φθορᾶς καί σήψης. Τό πολιτικό σύστημα ἀργά ἀλλά σταθερά πνέει τά λοίσθια. Ἡ κοινωνική ἔκρηξη εἶναι πρό τῶν πυλῶν, εἶναι πιά πολύ κοντά. Ὁ πυλώνας τῆς ἀνομίας κλυδωνίζεται, τά ὑποστυλώματα ραγίζουν καί ἡ κατάρρευση πλησιάζει.

Ἡ σύγχρονη πολιτικὴ ζωὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ βαθειὰ σήψη, τὴ διαπλοκή, τὴν ἴντριγκα, τὴ διαφθορά, τὰ σκάνδαλα ποὺ στὴν οὐσία ἀποτελοῦν τὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς μεγάλης λεηλασίας ἀνίκανων καὶ ἀναξίων πολιτικῶν σὲ βάρος τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ἀνύποπτου ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δυστυχῶς οἱ σύγχρονοι «λήσταρχοι» πολιτικοί, καλυπτόμενοι ἀπὸ τὰ τεκτονικὰ-μασωνικὰ κουστούμια τους καὶ νόμους ποὺ οἱ ἴδιοι ψηφίζουν παραμένουν στὸ ἀπυρόβλητο... Συνεχίζουν μέσα ἀπὸ τὸ σαθρὸ σύστημα διοίκησης ποὺ ἔχουν καθιερώσει νὰ ἐγκληματοῦν καὶ νὰ ἐμπαίζουν ὡς ἄριστοι θεατρίνοι τὸν ἔνδοξο αὐτὸ λαό, νὰ ποδοπατοῦν τὶς  διαχρονικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς, νὰ τρέφουν καὶ νὰ καλλιεργοῦν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι τάχα αὐτοὶ ὑπερέχουν καὶ ἀποτελοῦν μία ἰδιαίτερα ἄρχουσα τάξη ἐκλεκτῶν «ἀπατεώνων».

Ὁ «Στύλος Ὀρθοδοξίας» ὡς πρωτοπόρος ἀναλαμβάνοντας τὴ βαριὰ εὐθύνη παραδίδει σήμερα στὰ χέρια τοῦ κάθε Ἕλληνα πολίτη καὶ κυρίως στὸν κάθε Ἕλληνα ὀρθόδοξο χριστιανὸ ἕνα βιβλίο ἀποκάλυψη τοῦ συνεργάτη τοῦ συγγραφέα, πρώην πολιτικοῦ Μιλτιάδη Βιτάλη, γόνου τῆς μεγάλης πολιτικῆς οἰκογένειας Καλαντζάκου ποὺ κυριάρχησε στὸ πολιτικὸ σκηνικό της χώρας γιὰ 80 ὁλόκληρα χρόνια. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει ἀντικειμενικὰ καὶ χωρὶς προκαταλήψεις καὶ σκοπιμότητες τὸν πολιτικὸ βίο ὑποτιθέμενων «ἐπιφανῶν ἀνδρῶν» κατ’ οὐσία θεατρίνων, αἱμοβόρων καὶ ἀδίστακτων νέων Νταβέληδων ποὺ δὲν σέβονται ἀπολύτως τίποτε... Νταβέληδων ποὺ φτύνουν μὲ τὴ βιωτή, τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς πράξεις τοὺς τὴν εἰκόνα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ξευτελίζουν τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ πολεμοῦν λυσσωδῶς τὴν ὀρθόδοξη πίστη. Παραθέτουμε δύο ἐνδεικτικὰ ἀποσπάσματα τοῦ βιβλίου. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ  ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ  ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ODYSSΕIA WEB TV(http://nsg.gr/?page_id=344). ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-8 μ.μ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 9-10 μ.μ.  

 

Το Hσυχαστήριο της Αγίας Ειρήνης στον Χοχλακά Πάτμου στους Καθολικούς
Ανοικτή επιστολή προς τον Άγιο Καθηγούμενο Πάτμου Αρχιμανδρίτη κ. Κύριλλο Πέντε και προς την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής
(4/11/15 11:03)

                                                                                                                                                           Πάτμος   1-11-2015                          

 

 Σεβαστέ Άγιε Καθηγούμενε και σεβαστοί Πατέρες

 

Πριν λίγους μήνες, διαβάσαμε  από τα ΠΑΤΜΙΑKA ΧΡΟΝΙΚΑ  ότι η απάντηση της Γεροντίας της Μονής προς το Πατριαρχείο σχετικά με την παραχώρηση του Αγίου Φωκά στους Καθολικούς, ήταν αρνητική  και μεταξύ  των επιχειρημάτων της Μονής, ήταν το γεγονός ότι η Πάτμος δεν έχει Καθολικούς, ότι υπάρχει ο Νόμος της Ιερότητας ο 1155/1981 που το απαγορεύει και ότι υπάρχουν αντιδράσεις από το χριστεπώνυμο πλήθος της Πάτμου. Έτσι, όλοι ανακουφιστήκαμε και σας  δώσαμε συγχαρητήρια.

 

Προς μεγάλη μας όμως έκπληξη η ίδια ιστοσελίδα προ ημερών απεκάλυψε ότι: «ο Καθηγούμενος Πάτμου μετά την πίεση που δέχθηκε στο τελευταίο του ταξίδι στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο,  θα παραχωρήσει   το  Ησυχαστήριο της Αγίας Ειρήνης στην περιοχή Χοχλακά στους καθολικούς για τα λατρευτικά τους καθήκοντα στο νησί μας».

Με το ίδιο θέμα ασχολείται και η εφημερίδα ο Στύλος της Ορθοδοξίας και άλλες, σύμφωνα με την οποία «ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με το πρόσχημα της αύξησης του θρησκευτικού τουρισμού, παρά την πρόσφατη άρνηση του ηγουμένου της Γεροντίας και των κατοίκων να παραδώσουν τον ιστορικό ναό του Αγίου Φωκά, που βρίσκεται στο λιμάνι, στους καθολικούς , εντούτοις επανήλθε ως λέγεται προσωπικά και ... πίεσε ασφυκτικά τον ηγούμενο αρχιμανδρίτη Κύριλλο να συναινέσει, ώστε να παραδοθεί έτερος ορθόδοξος ναός... στην παπική εκκλησία».

 

Άγιε Καθηγούμενε ,  οι υπογράφοντες, αλλά και η πλειονότητα των Πατμίων, εκφράζουμε την άρνηση, και την αγανάκτηση μας για την προοπτική  να δοθεί  μία εγκαινιασμένη ορθόδοξη εκκλησία της Πάτμου στους Ρωμαιοκαθολικούς έστω και για χρήση για τους παρακάτω λόγους:

 

Πρώτον:  Οι Πατερικοί κανόνες και η Παράδοσή μας,  δεν επιτρέπουν την παραχώρηση Ορθόδοξων Ιερών ναών σε αιρετικούς ,  έστω και για χρήση, όπου έχει συμβεί  συνέβη μόνο μετά από πολεμική κατάληψη και αυτό  ως ομολογείτε  διότι 1- Μολύνεται   ο χώρος  ο οποίος έχει εγκαινιαστεί,  έχουν τελεστεί ιερά   μυστήρια και υπάρχουν καθαγιασμένα Ιερά λείψανα εντός αυτού . β- Για τους Ορθοδόξους ένας ναός θεωρείται Ιερός , απεναντίας για τους Καθολικούς  χώρος εκδηλώσεων, δηλαδή εκτός της προσευχής  κάνουν μαθήματα, χορευτικές και θεατρικές  παραστάσεων, συναυλίες κλπ  με αποτέλεσμα να ΒΕΒΗΛΩΝΕΤΑΙ ο ναός από μια τέτοια  χρήση από ετεροδόξους.  γ- είναι  ιεροσυλία  όταν  τελούν  οι αιρετικοί τα δικά τους μυστήρια πάνω σε ορθόδοξη Αγία Τράπεζα  που έχει τελεστεί το ύψιστο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και δ-  Ένας ναός που θα παραχωρηθεί σε ετεροδόξους  (εν προκειμένω η Αγία Ειρήνη), όποτε χρειαστεί να λειτουργηθεί  από Ορθόδοξους, πρέπει να τελεστούν εγκαίνια  και θυρανοίξια, εξ αρχής. Για όλα αυτά βλέπε σχετικό άρθρο Στύλος ορθοδοξίας. 

 

Σχέδιο ἅλωσης τῆς Ὁρθοδοξίας στά Βαλκάνια ἀπό τή Μπίλντερμπεργκ
Πολλά δισεκατομμύρια εὐρώ θά διαθετοῦν μέσω τῆς τράπεζας CHACE MANΗATTAN τοῦ γνωστοῦ Ροκφέλερ γιά τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν θρησκευτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς καί ἐν γένει τῶν ΜΜΕ.
(2/11/15 18:54)

Ποιοί οἱ στόχοι τῆς μιαρῆς λέσχης καί ποιοί κινοῦν τά νήματα στήν Ἑλλάδα

 

Πολλὰ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα μέσα ἐνημέρωσης θὰ ἀλλάξουν σύντομα χέρια, ἔτσι ὥστε νὰ ἐλεγχθεῖ πλήρως κάθε πιθανὴ ἑστία ἀντίστασης ἐνῶ ὁρισμένα ποὺ ἐκλαμβάνονται ὡς ἐνοχλητικὰ θὰ κλείσουν ἐντελῶς...

 

Σχέδιο ἐλέγχου τῶν θρησκευτικῶν ὀρθοδόξων ἡγεσιῶν τῆς Βαλκανικῆς ἀλλὰ καὶ γαλούχησης ἐξ ὁλοκλήρου τῶν ὀρθοδόξων λαῶν μὲ ἄμεσα καὶ ἔμμεσα μακροπρόθεσμα προγράμματα καὶ τὴ διάθεση πολλῶν δισεκατομμυρίων ἔχει ἐκπονήσει σύμφωνα μὲ πληροφορίες τὸ διευθυντήριο τῆς μιαρῆς λέσχης τῆς Μπίλντερμπεργκ. Ἡ χρηματοδότηση θὰ γίνει ἀπὸ ἀμερικανικὴ τράπεζα ποὺ ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὸ γνωστὸ μεγιστάνα τοῦ πλούτου καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς λέσχης Ντέιβιντ Ροκφέλερ.

Ἤδη τὰ μέλη ποὺ συμμετεῖχαν ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Βαλκανικῆς στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς λέσχης ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Αὐστρία δραστηριοποιοῦνται πρὸς τὴν κατεύθυνση ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν της πού ἔχουν ἀπώτερο στόχο τὴν παγκοσμιοποίηση.

Γιατί ὅμως ρίχνει τόσο πολὺ χρῆμα τὸ διευθυντήριο τῆς λέσχης γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας; Ποιοὶ εἶναι οἱ στόχοι του;

Σύμφωνα μὲ διαρροὲς ποὺ ὑπῆρξαν ἀμέσως μετὰ τὴ συνεδρίαση τῆς λέσχης πού πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο Ἰούνιο σέ θέρετρο τῶν αὐστριακῶν ἄλπεων στοὺς βασικοὺς στόχους μεταξὺ τῶν ἄλλων περιλαμβάνονται:

  •  Ἡ ἐνίσχυση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν κινήσεων ποὺ συμβάλουν στὴν περαιτέρω προσέγγιση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μὲ τὴν πλήρως ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὴ λέσχη Παπικὴ Ἐκκλησία.
  •  Ἡ ἀποδυνάμωση τῆς ὀρθόδοξης πίστης μὲ τὴν προώθηση νόμων ὅπως λ. χ. περὶ «γάμου» κίναιδων κ. ἄ. ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους κυβερνήσεις.
  •    Ἡ σταδιακὴ ἀποστασιοποίηση τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸ συμβάλει ἔμμεσα ὥστε νὰ διαμορφώνεται μία διπλωματία ἀλλὰ καὶ ἀνάλογο κλίμα στὶς χῶρες αὐτὲς ὑπὲρ τῆς Μόσχας.
  • Ἡ διάλυση κάθε ἔννοιας ἔθνους...  
 

Παπικὸς ναὸς στὸ ἱερὸ νησὶ τῆς Πάτμου!
Οἱ ἀσφυκτικὲς πιέσεις Βαρθολομαίου μετέπεισαν τὸν ἡγούμενο Κύριλλο

Ἀπομένει ἡ ἀνταλλαγὴ ἐπιστολῶν ποὺ θὰ ὁριστικοποιήσουν τὴν παπικὴ παρουσία στὸ νησὶ τῆς Ἀποκάλυψης

Ὡς ἁπλὸς Καρδινάλιος ποὺ ἐξυπηρετεῖ σφόδρα τὰ συμφέροντα τοῦ Βατικανοῦ φέρεται νὰ λειτουργεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικές πληροφορίες ἀπό καλά ενημερωμένη φαναριώτικη πηγή κατάφερε καὶ ἔπεισε (ἴσως καί λιγάκι νά ἐκβίασε, ὑψώνοντας τόν τόνο τῆς φωνῆς του) τὸν ἡγούμενο τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου ἀρχιμανδρίτη Κύριλλο νὰ παραδώσει στοὺς παπικοὺς ναὸ, γιὰ νὰ τελοῦν τὰ λειτουργικά τους καθήκοντα στὸ ἱερὸ νησί. Μὲ τὸ φθηνὸ πρόσχημα δῆθεν τῆς αὔξησης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν ἀποδέχθηκε, ἀπό ὅτι ἐκ τῶν πραγμάτων διαπιστώνεται, ὡς τελεσίδικη τὴν πρόσφατη ἄρνηση τοῦ ἡγουμένου καὶ τῆς γεροντίας ἀλλὰ καὶ τῶν κατοίκων νὰ παραδώσουν τὸν ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ, ποὺ βρίσκεται στὸ λιμάνι, στοὺς παπικούς. Ἐπανῆλθε ὡς λέγεται προσωπικὰ καὶ ...πίεσε ἀσφυκτικὰ τὸν ἡγούμενο ἀρχιμανδρίτη Κύριλλο νὰ συναινέσει ὥστε νὰ παραδοθεῖ ἕτερος ὀρθόδοξος ναός... πιθανόν ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.

Οἱ ἴδιες πηγὲς ἀπὸ τὸ Φανάρι ὑποστηρίζουν ὅτι τώρα ἀπομένει μόνο ἡ ἀνταλλαγὴ ἐπιστολῶν ποὺ θὰ γραφτοῦν κατὰ τέτοιο τρόπο, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐκτεθεῖ...  

 

Ἡ μεγάλη ἀπάτη τοῦ εὐρώ καί ἡ κατάλυση τῆς Δημοκρατίας
Ἡ συντονισμένη καί ἀδιαφανής εὐρωπροπαγάνδα, ἔγινε ἀπό τή κυβέρνηση Σημίτη, μέ κοινοτικά κονδύλια καί συνεχίζεται μέχρι καί σήμερα, ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν κοινοβουλετικῶν κομμάτων.
(22/10/15 15:22)
  • Μέ τό εὐρώ οἱ τιμές καταναλωτοῦ ὑπερδιπλασιάστηκαν.  Τά εἰσοδήματα συρρικνώθηκαν σημαντικά. Περιθωριοποιήθηκαν ὁλόκληρες πληθυσμιακές ὁμάδες καί περιοχές. Χιλιάδες μικρομεσαίες ἐπιχειρήσεις ἔκλεισαν ὁριστικά. Τάἰδιωτικά κεφάλαια διέρρευσαν σέ ξένες τράπεζες καί «ἀσφαλεῖς» προορισμούς.
  • Χειροκροτήσαμε μέ ἐνθουσιασμό καί ὁδηγήσαμε στή Βουλή κομματικούς ἀρχηγούς πού κανένας σοβαρός ἄνθρωπος δέν θά τούς ἐμπιστευόταν ἔστω καί τή διαχείριση πολυκατοικίας!
 

Γράφει ὁ Μιλτιάδης ὁ Ἀθηναῖος

«Γιά νά θυμοῦνται οἱ παλιοί καί νά μαθαίνουν οἱ νέοι μας, πώς τό ὄνειρο τῆς ὑλικῆς εὐημερίας ἔγινε ἐφιάλτης καί ὁδήγησε τή χώρα στήν παρακμή»

Τό 2002 καθιερώθηκε τό εὐρώ ὡς ἐπίσημο νόμισμα τῆς χώρας, στή θέση τοῦ ἐθνικοῦ μας νομίσματος τῆς δραχμῆς, ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Σημίτη. Ἡ χώρα ὅμως ἦταν τελείως ἀπροετοίμαστη καί ἀνέτοιμη γιά ἕνα τόσο σοβαρό καί ἐπικίνδυνο ἐγχείρημα. Πήγαμε οἱ ἀφελεῖς νά περπατήσουμε γυμνοί στά ἀγκάθια. Μᾶς γοήτευσαν οἱ σειρῆνες καί τά ψεύτικα φῶτα τῆς «πλανεμένης» Δύσης καί τῆς Παγκοσμιοποίησης. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἀναμενόμενο καί προδιαγεγραμμένο. «Πνιγήκαμε» σέ ἄγνωστα, βαθειά, ἀχαρτογράφητα νερά, καί τώρα θρηνοῦμε τίς μεγάλες ἀπώλειες.

Ἡ φθοροποιός ἐπίδραση τοῦ εὐρώ ἐξακολουθεῖ ἀμείωτη, μέχρι καί σήμερα, στήν ἑλληνική οἰκονομία. Ἡ ἀνεργία αὐξήθηκε  δραματικά. Ὑπάρχουν 1.500.000 ἄνεργοι καί 2.000.000 ὑποαπασχολούμενοι. Τό παραγωγικό δυναμικό τῆς χώρας, εἶναι χωρίς κουράγιο καί ἐλπίδα γιά οὐσιαστική ἀνάκαμψη.

Ἡ κοινωνική συνοχή διαλύθηκε καί ὁ ἀριθμός τῶν ὁλοκληρωτικά ἀπελπισμένων καθημερινά αὐξάνεται δραματικά. Πολλοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν χρήματα καί ἀδυνατοῦν νά ταΐσουν τά παιδιά τους. Ὅσοι ζοῦν στό σκοτάδι καί τήν παγωνιά ἐπειδή δέν ἔχουν νά πληρώσουν τή ΔΕΗ δέν ἔχουν τίποτα νά χάσουν. Ὅσοι περιμένουν νά βγεῖ τό σπίτι τους σέ πλειστηριασμό, ἐπειδή ἀδυνατοῦν νά πληρώσουν τή δόση τοῦ στεγαστικοῦ τους δανείου, εἶναι ἕτοιμοι νά σκοτωθοῦν καί νά σκοτώσουν. Ἡ ἀπανθρωπιά τοῦ ληστρικοῦ ξεσπιτωμοῦ δέν ἀντέχεται.

Ἀπό κοινωνία σχετικῆς εὐημερίας, ὅταν τό ἐθνικό μας νόμισμα ἦταν ἡ δραχμή, γίναμε κοινωνία «ἐπαιτείας» καί ἀπόγνωσης... 

 

Ξεχειλίζει... ἡ ὀργή τοῦ λαοῦ!
Ἀπομένουν μόνο ἐλάχιστα δευτερόλεπτα ἀπό τό τυχαῖο περιστατικό πού θά προκαλέσει κοινωνική ἔκρηξη!
(8/10/15 11:35)

Τά θρησκευτικά ἀποτελοῦν τόν πάγιο στόχο κάθε ἡγεσίας τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων

 
Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Σχεδὸν τὸ μισό τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος γύρισε ἐπιδεικτικὰ τὴν πλάτη κατὰ τὴν τελευταία ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση τῆς 20ης Σεπτεμβρίου καὶ κατὰ τὴ λαϊκὴ ρήση «ἔφτυσε κατάμουτρα» αὐτὸ τὸ ἀπάνθρωπο τυραννικὸ καὶ δικτατορικὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς ἀνομίας, αὐτὴ τὴν ὀλιγαρχικὴ ἐξουσία ἐλαχίστων καὶ συγκεκριμένων οἰκογενειοκρατιῶν, ποὺ κατὰ κυριολεξία δὲν κυβερνᾶ ἀλλὰ λυμαίνεται τὸν εὐλογημένο αὐτὸν τόπο! Ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι ποὺ ψήφισαν, μετέβησαν στὴν κάλπη κατὰ κυριολεξία μὲ μισή καρδιά, μὲ ἐξαίρεση τοὺς κομματικὰ εὐνοούμενους, τοὺς γνωστοὺς κρατικοδίαιτους καθὼς καὶ τὰ ἰδιοτελῆ ἀνθρωπάκια ποὺ πέφτοντας στὴν παγίδα τῆς ἄκρατης ὑποσχεσιολογίας καὶ τῶν πάγιων πλέον ἀσύστολων ψευδῶν τῶν ὄψιμων ἐθνοσωτήρων προσδοκοῦν νὰ λάβουν μερικὰ ψίχουλα ἀπὸ τὸ πλούσιο ἀπὸ μίζες καί ἀπατεωνιές τραπέζι τους. Κι αὐτὸ γιατί γνώριζαν ὅτι τὸ πολιτικὸ μενοὺ ἦταν προκαθορισμένο ἀπὸ τὰ μεγάλα κέντρα καὶ τοὺς ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας καὶ ἤθελαν ἁπλὰ νὰ δώσουν μία τελευταία εὐκαιρία. 

Δὲν προκαλεῖ ὡστόσο ἔκπληξη ὅτι οἱ δημοσιογραφίσκοι τοῦ συστήματος προσπέρασαν τὴν μεγάλη ἀποχὴ τῶν σχεδόν 3,5 ἑκατομμυρίων πολιτῶν ἐπιστρατεύοντας διάφορες δικαιολογίες καὶ ἐπέμειναν στὸ νὰ ὑπερτονίζουν τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα... Ἀλλὰ ἡ μεγάλη ἀποχὴ πέραν τῆς γενικευμένης ἀποστροφῆς καὶ ἀπογοήτευσης στὸ μασωνοκρατούμενο πολιτικὸ σύστημα ἐμπεριέχει κατὰ κύριο λόγο τὴ γενικευμένη ὀργὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία δὲν θὰ ἀργήσει νὰ ἐκδηλωθεῖ μὲ τὴ μορφὴ ὁρμητικοῦ τσουναμιοῦ. Καὶ τὸ τσουνάμι τοῦτο στὸ διάβα του καὶ παντελῶς ἀπρόσμενα καὶ ξαφνικὰ ἀναμένεται νὰ σαρώσει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα καὶ νὰ δώσει ὁριστικὸ  τέλος  στὴν πολιτικὴ τῆς διαπλοκῆς,... 

 

Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Σχεδιάζουν πυρηνικό χτύπημα στή γειτονιά μας!
Βαρὺ τίμημα θὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν αὐτοὶ ποὺ ἀπροκάλυπτα ἐξαπάτησαν τὸ λαό μας
(9/9/15 14:02)

Θὰ μᾶς ἐπηρεάσουν τὰ γεωπολιτικὰ καλοστημένα παιχνίδια τῆς Νέας Τάξης τῶν Πραγμάτων καὶ σὲ ποιὸ βαθμό;

 

Ἐκλογές, ἐγωιστικὰ κατευθυνόμενα δημοψηφίσματα, διογκωμένα χρέη σὲ Ἐφορίες καὶ Δημόσιους Ὀργανισμούς, ἐκβιαστικὰ διλήμματα, ἀβεβαιότητα, ἀπογοήτευση, ἀνασφάλεια, πνευματικὲς καὶ οἰκονομικὲς κρίσεις ἀποτελοῦν ἐδῶ καὶ καιρὸ τὸ κυρίως πιάτο στὸ καθημερινὸ μενοὺ τῶν Ἑλλήνων. Καὶ σ’ ὅλα αὐτὰ προστίθεται καὶ τὸ μεγάλο περίεργο πρόβλημα τῆς ξαφνικῆς ἔξαρσης τῆς κατευθυνόμενης λαθρομετανάστευσης. Τί ἀκριβῶς συμβαίνει στὴν χώρα μας; Πῶς μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε σὲ ὅλα αὐτὰ πού ραγδαίως ἐξελίσσονται γύρω μας σὲ βάρος τῆς πατρίδας μας; Θὰ μᾶς ἐπηρεάσουν τὰ γεωπολιτικὰ καλοστημένα παιχνίδια τῆς Νέας Τάξης τῶν Πραγμάτων καὶ σὲ ποιὸ βαθμό; Πῶς βρὲ ἀδελφὲ θὰ καταφέρω νὰ ἀπεγκλωβίσω τὸν ἑαυτό μου ἀπὸ τὰ ἑωσφορικὰ δίκτυα καὶ τὶς παγίδες τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, οἱ ὁποῖοι κινοῦν πλέον κατὰ προκλητικὸ τρόπο τὰ νήματα τῆς ἐξουσίας;

Τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία διακατέχει ἕνας θυελλώδης θυμός. Τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς  τῆς πλειονότητας  τῶν πολιτῶν ἔχουν ἐξαντληθεῖ. Ἡ ἀστικὴ τάξη εἶναι σὲ παραλυτικὴ ἐξουθένωση, ἔχει κυριολεκτικὰ καταρρεύσει.

Αὐξάνεται δραματικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτῶν ποὺ νιώθουν ὅτι δὲν ἔχουν τίποτα νὰ χάσουν ἂν  ἡ χώρα βυθιστεῖ  στὸ ἀπόλυτο χάος τῆς  διαρπαγῆς, τῆς ἀναρχίας καὶ τῆς  αἱματοχυσίας.

Σήμερα τίποτα δὲν φαίνεται ἱκανὸ νὰ σταματήσει τὸ τσουνάμι ποὺ θὰ  μᾶς ὁδηγήσει σὲ πρωτόγνωρες ἐφιαλτικὲς καταστάσεις. Ζοῦμε περιμένοντας τὴν ἀναπότρεπτη ἔκρηξη τῆς βίας.

Ἡ κοινωνικὴ συνοχὴ διαλύθηκε, ἡ δημοκρατία ἄγνωστη λέξη κενοῦ περιεχομένου μοιάζει νὰ μᾶς εἰρωνεύεται.

Δυστυχῶς δὲν ἔχουμε καταλάβει ὡς Χριστιανοὶ ὅτι τὸ πολιτικὸ μενοὺ...  

 

Άγιος Παϊσιος: Την Πόλη θα μας την δώσουνε…
Θα µπει ελληνικός στρατός στην Πόλη χωρίς να πολεμήσει ... η Τουρκία. θα διαλυθεί ... θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένιοι
(27/4/15 18:14)

Μας έλεγε ότι ζούμε στα χρόνια του Αντίχριστου αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μας μιλούσε για την παγκόσμια ηλεκτρονική δικτατορία που στήνεται. Θα σφραγίζουν τους ανθρώπους σαν ζώα, έλεγε. Μας προειδοποιούσε να αντιδράσουμε και νααρνηθούμε αυτό το ηλεκτρονικό σφράγισμα, αυτή την φυλακή.

 Έβλεπε, χρόνια πριν, τις δυσκολίες και την θύελλα που πάει να ξεσπάσει και να καλύψει την γη και ήθελε να µας στηρίξει πνευματικά για να µην δειλιάσουμε όταν βρεθούμε μέσα στην δαιμονική μπόρα. Μας έδειχνε την ευτυχή κατάληξη. Έλεγε, «μετά την μπόρα την δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η Θεϊκή».

Γράφει ο Αθανάσιος Ρακοβαλής

 ΜΕΡΟΣ Γ

Προσέξτε όµως κάτι ακόµα παρακαλώ. Προσέξτε την γενναιοδωρία του γέροντα, που µιµείται τον Θεό, τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό. Τι του ζήτησα εγώ; .. λίγα λόγια, κάποιες κουβέντες. Τι µου χάρισε αυτός; ... Μία ανυπολόγιστη εμπειρία! Τι πνευματικός πλούτος ! τι γενναιοδωρία ! Τι αγάπη !

Τι να πρωτοθαυµάσει κανείς; ... Την παρρησία είχε προς τον Θεό; ... Με µία µικρή, ελάχιστης διάρκειας, ολόθερµη προσευχή µέσα από την φλεγόµενη από αγάπη καρδιά του, πως 'συγκινούσε' τον Θεό ! Τι να θαυµάσουµε, τον άγιο ή τον Θεό; ... την παρρησία του ανθρώπου ή την συγκατάβαση του Θεού; .... για τι µέγεθος συγκατάβασης µιλάµε; ... Πως ο Θεός καταδέχεται και πόσο συγκαταβαίνει στον άνθρωπο; ... Νομίζω ότι τα μεγέθη συντρίβουν την λογική µας. Την τόσο μικρόψυχη και φτηνή λογική µας που δεν μπορεί να εννοήσει την αγάπη του Θεού.

Ο Άγιος είναι ένα θαυμαστό πράγμα, ο Θεός όμως είναι το όντως θαύμα.! Η αγάπη των Αγίων είναι πέλαγος ατελείωτο, θάλασσα ταπείνωσης, φωτιά θαυμαστή, όμως συγκρινόμενη µε τον Θεό είναι µία σπίθα μπροστά στον ήλιο.

Ο άνθρωπος αγαπά, ο Θεός είναι αγάπη. Μεγάλη, τεράστια οντολογική διαφορά. Σιγά- σιγά, λίγο- λίγο, έσβησε, χάθηκε ... αποτραβήχτηκε ... ή µάλλον έκλεισε η αντίληψή µου. Το δώρο τελείωσε.

Τι άφησε πίσω του; ... ευγνωμοσύνη, βαθειά ικανοποίηση, γιατρειά, βεβαιότητα, γνώση .... Μια μόνιμη αλλοίωση στην συνείδηση, αφοβία για την μοίρα του κόσμου, χαρά για την βέβαιη ολοκληρωτική συντριβή του κακού .. χαρά για την αιώνια ζωή που µας χαρίζει.... χαρά γιατί είναι τόσο καλός και µας αγαπά τόσο πολύ ...

Σήμερα βέβαια έχει αλλάξει η πνευματική µου κατάσταση. Έχασα την θερμάστρα που µε «θέρμαινε»  πνευματικά και ψυχράνθηκα... 

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Η Μασονία διοικεί την Ελλάδα.
(15/7/15 11:17)
Όλα ήταν κανονισμένα και μεθοδευμένα. Όλα είναι... υπό έλεγχο!
(2/7/15 16:57)
Στόχος τῆς λαθρομετανάστευσης ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί τό Εὐαγγέλιο!
Στό λέω ξεκάθαρα πώς τέτοιο ἁμαρτωλό ἄνθρωπο δέν ἔχεις συναντήσει στή ζωή σου...
H Ἑλληνική «ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ» ἔρχεται!
(5/2/14 10:34)
ΟΧΙ στο Τάμα του Έθνους, ΝΑΙ στην ταχεία ανέγερση Τζαμιού!
(8/4/13 17:07)
«Αιχμάλωτη» η Ιεραρχία σε νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος
(30/10/09 19:33)
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)
Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα
(8/10/08 13:15)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού
(16/7/08 16:12)
Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι
(19/6/08 13:16)
Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»
(26/5/08 17:16)
Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού
(20/5/08 12:14)
Τα «φακελάκια» της ντροπής και η σύγχρονη «χρηματιστηριακή» περίθαλψη
(6/5/08 17:10)
Απαράδεκτη «εισπήδηση» του Φαναρίου σε Μέγαρα και Σαλαμίνα
(2/5/08 16:34)
Με την ανωμαλία και την προστυχιά βάλλουν κατά της Μ. Σαρακοστής
(13/3/08 17:38)
Αφιερώματα
Εἴσοδος σὲ ...ἀπαγορευμένη ζώνη!
(3/8/15 16:26)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού
Η δύναμη της ευλογίας στη θωράκιση του ανθρώπου
(3/12/08 13:03)
Η συστημένη επιστολή του τρελο -Γιάννη
(3/10/08 15:26)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(3/9/08 15:53)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(10/7/08 16:57)
Η «βασιλειάδα» του Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλινίκου
(3/2/06 16:44)
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως
Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους
Ο κατά Χριστόν σαλός ποιμένας της Μακεδονίας
Γαληνεύει ψυχές και ενισχύει την πίστη ο Ιεράρχης της Ύδρας
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης
Με την ψήφο του κλήρου και του λαού η εκλογή των ποιμένων της εκκλησίας
Η Προβληματική των Μεταμοσχεύσεων
Νέες Εκδόσεις
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θάρθη ξαφνικά (ο πόλεμος)• ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ’ αλώνι»
(19/9/13 14:50)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία
Οδοιπορικό στην Ιεραποστολή της Κένυας
Έρευνα
Ποιοί καί γιατί ...σερβίρουν δηλητήρια στά πιάτα μας!
(15/6/15 18:02)
Ξεσκεπάζει τη Μασονία ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
(22/10/12 15:39)
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Καμπάλα ...μια επικίνδυνη μόδα των αστέρων!
(6/7/09 16:55)
Μήπως η Σιωνο –μασωνική προπαγάνδα ευθύνεται για την παγκόσμια καχεξία;
(29/3/09 23:23)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Τα πετρέλαια του Αιγαίου και ο π. Πορφύριος
(21/7/06 09:56)
Οι πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσης Χριστοδούλου και Βαρθολομαίου
(30/6/06 13:23)
Οι Ρωσικοί βυζαντινισμοί και οι πονηρές επιδιώξεις του Βατικανού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
(30/6/06 13:19)
Σύγχρονοι επώνυμοι Έλληνες Χριστομάχοι και υβριστές της Εκκλησίας
(22/5/06 10:40)
Ποια μυστική οργάνωση «όπλισε» τον συγγραφέα του Κώδικα Ντα Βίντσι
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε μὰ ὅλα τὰ ἴδια μένουν...
(3/9/15 12:31)
Ἕνας ἁπλός παπάς τά ψέλνει σέ ἦχο βαρύ στόν πρωθυπουργό! Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν κ. Σαμαρά
(8/7/14 13:47)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Η ασέβεια του ΚΚΕ απέναντι στον Χαρίλαο Φλωράκη!
(20/11/12 19:33)
Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...
(8/10/09 17:37)
Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση
(14/11/08 15:06)
Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά
(9/10/08 14:54)
Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου
(23/9/08 16:51)
Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή
(7/4/08 14:46)
Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...
(20/3/08 15:35)
Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»
(29/1/08 19:58)
Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό
(30/7/07 17:49)
Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός
(8/6/07 17:46)
Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 60
Σύνολο Χρηστών 60
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr