Home page
Γίνετε Συνδρομητής - Subscribe
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014
Πούτιν: Ὁ Ἀντίχριστος τοῦ... Ἀντιχρίστου
Τά γεωπολιτικά παιχνίδια τῆς Ν. Τάξης Πραγμάτων σκοντάφτουν στό Ὀρθόδοξο Ρῶσο πρόεδρο!
(23/7/14 13:32)

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 

Τό σκηνικό τῆς καταστροφῆς πού ἄρχισε μέ τήν μεγάλη ἀπάτη τῆς λεγόμενης καί ἀμερικανοκίνητης Ἀραβικῆς Ἄνοιξης, τό 2010, (Ἀραβική Ἄνοιξη 2010–2014, ὀνομάστηκε ἕνα κύμα διαδηλώσεων καί διαμαρτυριῶν στή Μέση Ἀνατολή καί τή Βόρεια Ἀφρική πού ἐκδηλώθηκε ἀπό τίς 18 Δεκεμβρίου τοῦ 2010), εἶχε δύο συγκεκριμένους στόχους. Ὁ ἕνας ἦταν τά ἐνεργειακά κοιτάσματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μέ βασικό στόχο τήν ἐνεργειακή ἀπεξάρτηση τῆς Δύσης ἀπό τήν Ρωσία καί τό Ἰράν καί ὁ ἄλλος, ὁ ἴδιος Ρῶσος πρόεδρος, Βλαδιμήρ Πούτιν.

Ἡ «παράσταση» πού ἄρχισε μέ τήν Τυνησία, Λιβύη, Αἴγυπτο, κορυφώθηκε στήν Συρία μέ τόν αἱματηρό ἐμφύλιο πόλεμο, συνεχίστηκε μέ τήν ἐμφάνιση καί ἐπέλαση στό Ἰράκ τῶν Τζιχαντιστῶν, (βλέπε πρακτόρων τῶν ΗΠΑ, Κατάρ καί Τουρκίας). Οἱ Τζιχαντιστές, σάν τό πιό μαχητικό ὄργανο τῆς Νέας Τάξης στήν περιοχή, εἶχαν σάν κύρια ἀποστολή καί τό πέτυχαν, νά παρεμβληθοῦν μεταξύ τῆς Βαγδάτης,   Δαμασκοῦ καί τοῦ βορείου Ἰράκ. Ὅλο αὐτό σκηνοθετήθηκε ἀφενός γιά νά ἀκυρωθοῦν τά ὅποια σχέδια τῆς ἐνεργειακῆς σύνδεσης Ἰράν-Ἰράκ καί Συρίας καί ἀφετέρου καί κυρίως γιά νά μεταφέρουν ἀπρόσκοπτα μέ τήν μεσολάβηση τῶν Κούρδων τοῦ βορείου Ἰράκ καί τῆς Τουρκίας, τό πετρέλαιο τοῦ Ἰράκ στά τουρκικά λιμάνια τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καί ἀπό ἐκεῖ στίς ΗΠΑ καί κυρίως στό Ἰσραήλ.  

Μοναξιὰ καὶ δυστυχία τοῦ Χριστοῦ φέρν’ ἀπουσία
(18/7/14 10:09)

Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 

λοι βιώνουμε τὴν προσωπική μας μοναξιά. Εἴμαστε περιχαρακωμένοι στὰ θελήματα τοῦ ἐγώ μας καὶ ἀπομακρυσμένοι ἀπὸ τοὺς πλησίον μας, ποὺ καὶ ἐκεῖνοι βιώνουν κοινωνικὴ ἀπομόνωση, ἀποτέλεσμα τοῦ ἐλλείματός μας φιλαδελφείας, ἀγάπης, συμπόνιας, ἀλληλεγγύης, συμπάθειας, ἀδελφικῆς προσφορᾶς καὶ θυσιαστικοῦ φρονήματος, φρονήματος Ἰησοῦ. Ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε ὅτι μοναξιὰ καὶ δυστυχία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀπουσίας τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴ ζωή μας. Καὶ ἐνῶ τὸ διαπιστώνουμε δὲν ἀποδιώχνουμε τὴ μονωτική μας κατάστασή, δὲν καλλιεργοῦμε, ὡς ἔχουμε χρέος, τὴν ἀρετὴ τῆς κενωτικῆς ἀγάπης, δὲν συνειδητοποιοῦμε τὴ μηδαμινότητά μας, δὲν ἐπιδιώκουμε τὸν ἐξαγιασμό μας μέσα ἀπὸ τὴν προσφορά. Δὲν θέλουμε νὰ κατανοήσουμε ὅτι στὴ μοναξιά μας δὲν εἴμαστε μόνοι, ἀλλὰ ὅτι δίπλα μας στέκει ἀοράτως ὁ Χριστός μας, ἕτοιμος νὰ μᾶς συνδράμει, νὰ μᾶς ἀγκαλιάσει, νὰ μᾶς βοηθήσει σὲ κάθε δυσκολία μας.

Ἡ αὐτονόμησή μας εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ μοναξιὰ καὶ ὁ Χριστός μας τὴ γνωρίζει, ἀλλὰ δὲν ἐπεμβαίνει στὸ προσωπικό μας δράμα. Περιμένει τὸ δικό μας αἴτημα, γιὰ νὰ σταθεῖ σύντροφος στὸ πρόβλημά μας καὶ στὴ δυστυχία μας καὶ νὰ μᾶς στείλει ἀνθρώπους του-ἀγγέλους, νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν καὶ νὰ γλυκάνουν τὴ μοναξιὰ καὶ τὴ δυστυχία μας. Ἂν κατανοήσουμε ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ ἑτοίμη καταφυγὴ καὶ προστασία καὶ συντροφιὰ καὶ παραμυθία μας, τότε θὰ πάψουμε νὰ νοιώθουμε μόνοι.

 

Ἕνας ἁπλός παπάς τά ψέλνει σέ ἦχο βαρύ στόν πρωθυπουργό! Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν κ. Σαμαρά
Βαδίζετε μακράν τῶν παλμῶν τοῦ Ἑλληνορθόδοξου λαοῦ
(8/7/14 13:47)

Ἀξιότιμε κύριε Σαμαρά!

 

Γνωρίζω ὃτι κάποια μέρα θά διαβάσετε τήν ἐπιστολή αὐτή! Κατά ταῦτα ἀπευθύνω τόν εἰλικρινῆ χαιρετισμό μου πρός τό πολιτικό ἀξίωμα καί τό πρόσωπό Σας! Καί διά μέν τήν γνησιότητα τῆς λαϊκῆς τεκμηριώσεως τοῦ ἀξιώματος σας οὐδεμίαν γνώμην δύναμαι νά ἒχω, διά δέ τήν αὐθεντικότητα τῆς ἐν Χριστῶ ἀγάπης τοῦ γράφοντος πρός πάντα (ἐχθρόν ἢ φίλον) καί συνεπῶς πρός Ὑμᾶς, εἶμαι είς θέσιν νά σᾶς βεβαιώσω!

Αὐτή ἐξ ἂλλου εἶναι πού τόν παρακινεῖ νά σᾶς ὑπενθυμίσει κάποιες ἀναλλοίωτες ἀπό τόν χρόνο καταξιωμένες ἀλήθειες, πού πρός τό καλόν ἐννοούμενον συμφέρον σας (οἰασδήποτε μορφῆς) ὡς πολιτικοῦ καί ἀνθρώπου, θά ἦτο εὐχῆς ἒργον νά λάβετε πλέον περισσότερον ἢ σοβαρῶς ὑπ΄ὂψιν Σας!

Ἡ Ἐκκλησία κ. Σαμαρά, ἐπέζησεν ἀνά τούς αἰῶνας! Καί θά ζήση ἕως τέλους τῶν Αἰώνων! Οἱ ἀναρίθμητοι ἐχθροί της καί πολέμιοί της ἐξηφανίσθησαν! Αὐτή πάντα μένει! Γιατί εἶναι τό «μυστικό» Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἐσεῖς καταφώρως ἀγνοεῖτε! Πόσον ἀδιάφορη, ἀπίθανη καί ξένη θά ἀκούετε ἀπό Σᾶς («ἡγήτορα» ἑνός Ἒθνους χριστιανικοῦ!) καί τούς συνομοϊδεάτας σας, ἡ ἱερά παναλήθεια αὐτή! Καί πόσον μακράν εὐρίσκεσθε ἀπό τούς γνήσιους καί βαθύτερους παλμούς τοῦ Ἑλληνο-ὀρθοδόξου Λαοῦ!

Ἐνός Λαοῦ πού μόνον ὑπό τήν ἰδιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας του παρέμεινε καί θά παραμείνη ἀναλλοίωτος κατά τήν ἐθνική του ταυτότητα, πού ἐσεῖς καί οἱ συνακόλουθοί σας μέ μηδενιστική μανία ἐπιχειρεῖτε μέ βάναυση ὑπουλότητα νά καταλύσετε ὃλως ἀσυνέτως!

 

Τό λουκουμάκι τῶν ἐπιδοτήσεων ἐγκλωβίζουν Ἀρχιεπίσκοπο καί ΔΙΣ
Λόγοι ψηφοθηρίας ἐπέβαλλαν τήν προεκλογική ἐπίσκεψη Σαμαρά στό Συνοδικό Μέγαρο
(8/7/14 13:36)

Δέν εἶναι δυνατόν ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, νά ἀσχολεῖται κάθε φορά τά τελευταῖα χρόνια μέ τή διοργάνωση διαφόρων ἐκδηλώσεων καί νά ἐθελοτυφλεῖ στήν πνευματική ἀσιτία πού ταλανίζει σήμερα τήν πλειονότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

 
Τοῦ Διονύση Μακρῆ
 

Ὡς φθηνό πιόνι στήν «πολιτική σκακιέρα», τό ὁποῖο κινοῦν κατά βούληση καί σύμφωνα μέ τά ὅσα ἐπιβάλλουν οἱ ἐπικοινωνιακές τους ἀνάγκες χρησιμοποιεῖ τή θρησκευτική ἡγεσία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τό σύνολο σχεδόν τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας. Μάλιστα σέ περιόδους ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων καί προκειμένου νά παρασυρθεῖ ὁ ἑλληνικός λαός παρατηρεῖται τό φαινόμενο τῶν δῆθεν ἐθιμοτυπικῶν ἐπισκέψεων στόν Ἀρχιεπίσκοπο, στούς κατά τόπους Ἱεράρχες ἀλλά καί σέ ἁπλούς ἐφημερίους. Αὐτές οἱ ἐπισκέψεις ἀποβλέπουν στό νά δημιουργηθεῖ ἡ ψευδαίσθηση στόν ἑλληνικό λαό καί ἰδιαίτερα στό χριστεπώνυμο ποίμνιο, ὅτι οἱ ἀδιάφοροι στά περί τοῦ Θεοῦ καί συνειδητά πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας διατηροῦν ἐπαφή μέ τήν Ἐκκλησία...

Αὐτοί, ὡστόσο κάνουν τή δουλειά πού γνωρίζουν καλά. Τό πρόβλημα ἔγκειται κυρίως στή στάση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἡγεσίας, ἡ ὁποία ὡς «ἀμούστακον ἀνέμπειρον παιδάριον» θά λέγαμε ἀποδέχεται νά τρέχει πίσω ἀπό τό «λουκουμάκι τῶν ἐπιδοτήσεων» καί τῶν παρασκηνιακῶν συναλλαγῶν πού τῆς κρεμάνε γιά νά  τήν παρασύρουν ἐκεῖ πού ἐκεῖνοι καί τά κέντρα τῆς ἀνομίας πού πιστά ὑπηρετοῦν ἐπιδιώκουν! Ὁρισμένοι θά ὑποστηρίξουν πώς ἡ στάση αὐτή δείχνει τή θεσμική συνεργασία, τήν ὁποία de facto ἀποδέχεται ἡ ἑκάστοτε ἐκκλησιαστική ἀρχή προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τά «κεκτημένα» μίας νοσηρῆς ἐπισκοπικῆς ἐξουσίας! Καί ἐπιπλέον νά ἐξασφαλίσει τίς ἀπαραίτητες καί ὄχι μόνο 
 

Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ἀποκαλύπτει τή μυστική δράση τῶν καταδυναστῶν τοῦ πλανήτη
Τί λέει γιά τήν Ἑλλάδα, τήν πολιτική καί τούς πολιτικούς!
(26/6/14 14:05)

Μιλᾶ γιά συγκεκριμένο κέντρο ἀποφάσεων πού ἐπιχειρεῖ νά καθορίζει τή ζωή μας μακράν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.

 

Ἔχετε ποτέ φαντασθεῖ τό γιατί οἱ κυβερνήσεις καί δή οἱ εὐρωπαϊκές ἀλλά καί αὐτήν τῶν ΗΠΑ ἀποφάσισαν ἐντελῶς ξαφνικά νά νομιμοποιήσουν τόν φόνο διά τῆς ἔκτρωσης;

Ἔχετε ποτέ φαντασθεῖ γιατί ὁλάκερος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀναγκάστηκε νά ὑπογράψει κατά τήν πρώτη θητεία του στό Λευκό Οἶκο ἀπόφαση μέ τήν ὁποία δίδεται ἡ δυνατότητα ἔκτρωσης ἀκόμη καί σέ προχωρημένη ἐγκυμοσύνη ὀκτώ μηνῶν;

Μήπως ἐπίσης ἀναρωτιέστε γιατί παντελῶς ἀπροσδόκητα οἱ κυβερνήσεις ἄρχισαν νά μεταβάλλουν τήν πάγια ἐδῶ καί αἰῶνες θέση τους τοῦ χαρακτηρισμοῦ δηλαδή τῆς ἀνωμαλίας (ὁμοφυλοφιλίας;) ὡς ψυχασθένειας καί νά ἐπιχειροῦν νά τήν ἐπιβάλλουν πλέον ὡς δῆθεν ἀνθρώπινο δικαίωμα;

Ἤ μήπως ἔχετε φαντασθεῖ ὅτι ἡ ἔξοδος τῆς γυναίκας ἀπό τό σπίτι πρός τόν ἐργασιακό χῶρο ἔγινε βάσει συγκεκριμένου πολιτικοῦ σχεδίου μίας μιαρῆς λέσχης πού βασανίζει σήμερα ὁλόκληρο τόν πλανήτη, τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ;

Καί φυσικά καλοί μου Χριστιανοί ἐπ’ οὐδενί μπορεῖ νά πάει τό μυαλό σας ὅτι ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις καί μία σειρά παρόμοιων μ’ αὐτῶν ἔχουν ἕναν κοινό καί μόνο στόχο. Ἀποβλέπουν στή σταδιακή μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς! Στό πλαίσιο αὐτό τά ἀνωτέρω ἐπιβάλλονται...

 

Ἀξιοποιοῦμε σωστὰ τὸ χρόνο τῆς ζωῆς μας;
Μόνοι μποροῦμε νὰ σηκωθοῦμε ψηλά; Ὄχι! Πρέπει κάποιος ἄλλος ὑψηλώτερος ἀπὸ ἐμᾶς νὰ μᾶς σηκώσει. Αὐτὴ εἶναι ἡ θεία χάρις
(19/6/14 11:39)

 

Ἐὰν ποτὲ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ μποῦμε στὸν Παράδεισο, θὰ ἀπορήσουμε γιὰ τρία πράγματα:

·        Δὲν θὰ δοῦμε μέσα αὐτοὺς ποὺ περιμέναμε νὰ δοῦμε.

·        Θὰ δοῦμε αὐτοὺς ποὺ δὲν περιμέναμε νὰ δοῦμε, καί

·        Θὰ ἀπορήσουμε πῶς μπήκαμε καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι μέσα.

 
χρόνος τῆς ζωῆς μας, ἀδελφοί μου, εἶναι ἄπιαστος. Κυλάει σὰν ποτάμι ὁρμητικὸ καὶ στὸ πέρασμά του παρασύρει τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες μας. Μέχρι νὰ ξημερώσει βλέπουμε τὸν ἥλιο νὰ μεσουρανεῖ καὶ πάλι νὰ δύει χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ τὸν συγκρατήσουμε, νὰ τὸν σταματήσουμε, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὶς εὐχάριστες στιγμές του, τὶς μοναδικὲς καὶ ἀνεπανάληπτες στιγμὲς τοῦ σήμερα, ποὺ ἤδη ἔγινε παρελθόν, ἔγινε χθές.     Ὡς ἀνθρώπινο κατασκεύασμα ὁ χρόνος δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὸν ἄχρονο Θεό μας, ἀφοῦ ὅπως λέει καὶ ὁ ποιητὴς, ὁ αἰῶνας εἶναι στιγμὴ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅμως ὁ ἄχρονος Λόγος τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου καταδέχθηκε σὲ κάποια χρονικὴ στιγμὴ νὰ γίνει ἄνθρωπος, νὰ φορέσει τὴν ἀνθρώπινη σάρκα, χωρὶς βέβαια νὰ χάσει κάτι ἀπὸ τὴ θεϊκή Του ὑπόσταση, γιὰ νὰ θεώσει ὅλους ἐμᾶς, ποὺ μᾶς φθείρει ὁ πανδαμάτορας χρόνος· αὐτὸς ποὺ περνᾶ ἀπὸ πάνω μας καὶ ἀφήνει ἔντονα τὰ σημάδια τοῦ περάσματός του. Ὅλοι μας ἀποροῦμε βλέποντας τὸ χρόνο νὰ μᾶς στιγματίζει καὶ προβληματιζόμαστε γιὰ τὴν ταχύτητά του. Τὸ παρελθὸν συνεχῶς μεγαλώνει, τὸ παρὸν μένει ἄπιαστο, τὸ μέλλον γίνεται παρὸν καὶ παρελθὸν σὲ κλάσματα δευτερολέπτου. Τρέχουμε ἄραγε νὰ κατακτήσουμε τὴ ζωὴ ἢ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴ ζωή; Καὶ ποιὰ ζωὴ ζητοῦμε νὰ κατακτήσουμε;  

Ἡ κυβέρνηση «καμαρώνει» γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ δηλώνει:
«Τὸ πείραμα πέτυχε...»! Οἱ χριστιανοὶ τί κάνουν;
(13/6/14 11:53)

«Πόντιος Πιλάτος» ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου ἔναντι τῆς μεθοδευμένης χριστιανικῆς ἀποψίλωσης ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

 
 

Ὁ Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἰσαπόστολος καὶ μεγάλος ἅγιος τῆς Ὀρθοδοξίας κυνηγήθηκε ἀπὸ τὸν τότε ἑβραϊκὸ παράγοντα, ποὺ τελικὰ πλήρωσε τὸν Τοῦρκο ἀγὰ τοῦ Βερατίου, γιὰ νὰ τὸν δολοφονήσουν, ἐπειδὴ προέτρεπε τοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴν ἐργάζονται τὶς Κυριακές. Ἡ προτροπὴ του προκαλοῦσε προβλήματα στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ πανίσχυρου οἰκονομικὰ ἑβραϊκοῦ παράγοντα, ὁ ὁποῖος τελικὰ καὶ τὸν ὁδήγησε στὴν ἀγχόνη.

 

Οἱ καιροὶ σήμερα ὅμως, ὅπως φαίνεται, ἔχουν ἀλλάξει. Οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν -ἐπώνυμοι πλέον μεγαλοτραπεζίτες σιωνιστὲς- μὲ τὸ πρόσχημα τῆς κίνησης τῆς ἀγορᾶς πιέζουν τὶς ἐγκάθετες σ’ αὐτούς κυβερνήσεις νὰ νομοθετοῦν ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῆς Κυριακῆς! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς παρούσας «χριστιανικῆς» ἑλληνικῆς κυβέρνησης νὰ καταργήσει σταδιακὰ καὶ μὲ τὴ μέθοδο τῆς «σαλαμοποίησης» τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Σὲ πρώτη φάση -λόγω τῶν πενιχρῶν ἀντιδράσεων- δὲν προχώρησαν στὴν πλήρη κατάργηση τῆς ἀργίας, καθιερώνοντας τὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων γιὰ ἑπτὰ Κυριακὲς κατ’ ἔτος. Τώρα, διὰ στόματος τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης Κ. Χατζηδάκη μιλοῦν γιὰ πείραμα τὸ ὁποῖο πέτυχε καὶ ἐμμέσως ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ προχωρήσουν στὴν γενίκευση τοῦ μέτρου. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ «χριστιανοὶ» κυβερνῆτες ἔχουν ἤδη καταργήσει τὶς ἀργίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν!

 «Τὸ πείραμα πετυχαίνει, ἀκόμα καὶ ἄνθρωποι τοῦ ἐμπορίου καὶ δήμαρχοι συμφωνοῦν στὸ ἄνοιγα τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές. Ὅλες τὶς προηγούμενες Κυριακὲς ποὺ ἦταν ἀνοιχτὰ τὰ καταστήματα, εἴδαμε ὅτι ὑπῆρξε κίνηση στὸ ἐμπορικὸ κέντρο τῶν πόλεων, ἰδιαίτερα τῶν μεγάλων πόλεων» δήλωσε σὲ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ὁ ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης Κωστῆς Χατζηδάκης. Ὁ ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης ἐκτίμησε ὅτι στὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τίς Κυριακὲς «ὑπῆρξε ὁ φόβος τοῦ καινούργιου» καὶ σημείωσε ὅτι «σὲ χῶρες ποὺ μᾶς ἀνταγωνίζονται τουριστικά, τὸ καθεστὼς αὐτὸ ἔχει ἤδη υἱοθετηθεῖ»!!!

 

 

Δύο Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἐλέγχουν δημοσίως τόν Πάπα καί τό Βατικανό!
Ἀναμένεται ἡ ἀντίδραση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν ἀποκαλυπτική ἐπιστολή πού τόν «ξεγυμνώνει»
(5/6/14 15:33)

  • Σόκ γιά τό Βατικανό τά ἀδιάσειστα στοιχεῖα πού παραθέτουν.
  • Ὁ Παπισμός, δέν εἶναι «Ἐκκλησία, ἀλλά κράτος
  • Οἱ «κληρικοί» σας, τά βράδια βλέπουν αἰσθησιακοῦ περιεχομένου ταινίες!
  • Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς διάσκεψης τῶν Ἰταλῶν «ἐπισκόπων» καρδινάλιος Angelo Bagnasco, ἐμφανίστηκε σέ βίντεο στό διαδίκτυο νά δίνει παπική ὄστια («Θεία Κοινωνία») σέ ἕνα διάσημο «τρανσέξουαλ» ὁμοφυλόφιλο, πολιτικό ἀκτιβιστή, ὁ ὁποῖος φοροῦσε γυναικεία ροῦχα!

Τάραξαν τά νερά παγκοσμίως οἱ Μητροπολίτες Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας καί Πειραιῶς Σεραφείμ μέ τήν προσωπική πολυσέλιδη ἐπιστολή πού ἀπέστειλαν στόν Πάπα Φραγκίσκο! Στήν ἐπιστολή αὐτή ὄχι μόνο ἀναδεικνύουν μέ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα τό ἐπαχθές προσωπεῖο τοῦ Βατικανοῦ καί τίς αἱρετικές του θέσεις ἀλλά ἐπιπλέον καταγγέλουν εὐθαρσῶς τούς οἰκουμενιστικούς ἀπαράδεκτους διαλόγους μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐγκαλοῦν τόν αἱρεσιάρχη Πάπα νά ἐγκαταλείψει τίς αἱρετικές δοξασίες του καί νά δώσει τέλος στήν «πνευματική» ἀλλά καί σωματική πορνεία πού ταλαιπωροῦν τόν παραπαίοντα κλῆρο του...

Μέσα στό πλαίσιο αὐτό καί σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τήν πεπατημένη πού ἀκολουθεῖται τίς τελευταῖες δεκαετίες, ὅπου στήν ἐπίσημη ἀλληλογραφία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τό Βατικανό ἀποκαλεῖται ὁ πάπας ὡς «ἁγιώτατος» οἱ δύο Μητροπολίτες χρησιμοποιοῦν ἕναν συνήθη κοσμικό χαρακτηρισμό καί τόν ἀποκαλοῦν «ἐκλαμπρότατο»...

Ἡ πρωτοβουλία τῶν δύο Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων δεικνύει ἐπίσης τό μεγαλεῖο τῆς Συνοδικότητας στήν Ὀρθοδοξία, ὅπου δύο ἁπλοί Ἐπίσκοποι ἐκφράζουν παντελῶς ἐλεύθερα μέ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα καί μέ μέ ἀφετηρία καί βάση τίς εὐαγγελικές ἀλήθειες τήν γνώμη τους ἐλέγχοντας δημοσίως τήν αἵρεση.

Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἤδη ἔχει ἀναδημοσιευτεῖ σέ πολλές ἀμερικάνικες καί εὐρωπαϊκές ἰστοσελίδες καί ἔχει προκαλέσει πάμπολλα σχόλια καί συζητήσεις. Δέν ἀποκλείεται μάλιστα ὁ ἀντίκτυπος τοῦ περιεχομένου νά ἐπηρεάσει σφόδρα τό «σόου» τῆς προγραμματισμένης ἐδῶ καί καιρό συνάντησης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί τοῦ Πάπα Φραγκίσκου πού στήνεται στά Ἱεροσόλυμα. Ὁ «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας» θά δημοσιεύσει ἐξ ὁλοκλήρου καί σέ συνέχειες τήν σημαντική καί ἱστορική αὐτή ἐπιστολή μέ τήν ὁποία ἐλέγχεται δημοσίως τό Βατικανό καί ὁ Παπισμός ἀλλά ταυτόχρονα δίνεται καί μία τεκμηριωμένη ἀπάντηση σ’ ὅλους αὐτούς τούς ὄψιμους ὀρθοδόξους νεωτεριστές ἐπισκόπους μας. Καί ἐννοῶ τούς ἐπισκόπους ἐκείνους πού μέ περίσσεια εὐκολία παραμερίζουν τίς ἱερές παραδόσεις καί τίς ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης πίστεως κάνοντας συνεχεῖς δογματικές «ἐκπτώσεις» γιά νά ἐξυπηρετήσουν τά μύχια προσωπικά τους κυρίως συμφέροντα μέσα ἀπό ἕναν παντελῶς ἀνούσιο καί ἀπαράδεκτο διάλογο μέ τόν παπισμό.  

 

Σέ καθεστώς ὑποτέλειας (σκλαβιᾶς) ἡ Ἑλλάδα ἀπό τό 1826
Πῶς δῆθεν διεθνεῖς ὀργανισμοί ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τῶν λεγομένων Μ. Δυνάμεων καί καθορίζουν τίς πολιτικές... καί αἰχμαλωτίζουν τούς λαούς!
(3/6/14 16:23)

Ὁ διαβρωτικός ρόλος τῶν ὑποκινούμενων διεθνῶν Ἰνστιτούτων

 

Κατευθυνόμενη ἡ ἔκθεση τοῦ HUMAN RIGHTS WATCH, ὅτι στήν Ἑλλάδα δῆθεν παραβιάζονται τά δικαιώματα τῶν μεταναστῶν...

 

Οἱ συνέπειες τοῦ ἐγγράφου τοῦ 1826, τῆς "Πράξεως Ὑποτέλειας" (Act of Submission), ἀποτελοῦν ἰσχυρή τροχοπέδη στήν ἀνεμπόδιστη ἀνάπτυξη τῶν Ἑλλήνων πρός τομεῖς καί πεπρωμένα, πού διαρκῶς τελοῦν ὑπό τήν διαλυτική αἵρεση τῶν ἀποφάσεων τῶν πραγματικῶν ἐπικυριάρχων τῆς Χώρας μας. Δηλαδή, νά μή γίνεται τίποτε στήν Ἑλλάδα, πού δέν θά ἔχει προηγουμένως τήν ἔγκρισή τους.

 
 

Ἐπί ἑκατόν ὀγδόντα ἑπτά (187) ἔτη, ἀποκρύπτουν ἐπιμελέστατα ἀπό τόν ἑλληνικό λαό τίς ὑφιστάμενες βαρύτατες δουλεῖες τῆς Χώρας.

 
Γράφει ὁ Νικόλαος Ζερβός
 

Δέν συμφωνῶ μέ τήν ἐκτεταμένη παρουσίαση τῆς πρόσφατης ἔκθεσης τοῦ Human Rights Watch, ἀκόμη καί τήν ἀνάρτηση ὡς σύντομης εἴδησης, πού ὑποστήριζε ὅτι δῆθεν στήν Ἑλλάδα παραβιάζονται τά δικαιώματα τῶν μεταναστῶν. Διότι, πιστεύω, ὄχι τυχαῖα, ὅτι τά διάφορα διεθνῆ Ἰνστιτοῦτα, πού καταπιάνονται μέ ἔρευνες γιά καταπάτηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ διάφορες χῶρες, κυρίως ἀδύναμες καί εὐάλωτες, δέν ψυχοπονοῦν γιά ὁποιοδήποτε ἀνθρώπινο δικαίωμα καταπατεῖται. Ὡστόσο, μέ τόν τρόπο αὐτό, παρέχουν ἐρείσματα στίς κυβερνήσεις ἰσχυρῶν δυνάμεων,

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Ἀλ. Τσίπρας: Εἶμαι ἄθεος!
(20/2/14 16:59)
H Ἑλληνική «ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ» ἔρχεται!
(5/2/14 10:34)
«Τραπεζοκόμοι και υποκριτές» σε εξέχουσες εκκλησιαστικές θέσεις!
(9/1/14 15:25)
Φαναριώτικα τερτίπια στην Αθωνική Πολιτεία
(7/11/13 12:48)
Συντάραξε ολάκερη τη Ρόδο και το Πανελλήνιο το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
(30/10/13 10:31)
Σεραφείμ : «Νιώθω αποτροπιασμό για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα για το σάπιο πολιτικό σύστημα και για την Εκκλησία… που πρέπει να στηλιτεύει το έγκλημα του λευκού κολάρου’
(15/10/13 13:10)
Στα λόγια η αποστολική διαδοχή στην πράξη ο φαρισαϊσμός...
(4/10/13 17:12)
Οσμή σκανδάλων και πνευματικών παρεκτροπών στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών
(30/7/13 10:52)
Ο νοσηρός Σιωνισμός προωθεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο!
(11/6/13 17:06)
ΟΧΙ στο Τάμα του Έθνους, ΝΑΙ στην ταχεία ανέγερση Τζαμιού!
(8/4/13 17:07)
Βρυχάται και απειλεί πάλι ο ... Γολιάθ!
(18/3/13 17:26)
Ομολογία αποτυχίας στην Ορθόδοξη κατήχηση από την Ιεραρχία!
(25/2/13 13:10)
Κήρυξαν πόλεμο κατά της Ορθοδοξίας!
(31/1/13 21:57)
Ηλεκτρονικό φακέλωμα με πρόσχημα την οικονομία!
(16/1/13 17:06)
Οι πονηρές παγίδες της Νέας Τάξης στο έργο φιλανθρωπίας!
(3/1/13 15:04)
Συνήγοροι της ηλιθιότητας!
(26/9/12 18:37)
ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ δυναμιτίζουν τα θεμέλια μιας κοινωνίας που φώτισε ολόκληρο τον κόσμο!
(25/9/12 17:20)
Τα “πυροσβεστικά” της Παναγίας μας!
(17/8/12 14:27)
«Αιχμάλωτη» η Ιεραρχία σε νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος
(30/10/09 19:33)
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
Αφιερώματα
Το ευωδιαστό άνθος των Αγράφων!
(22/11/13 17:03)
Η συνταγή της δικαιοσύνης και τα μικρά μυστικά της ευτυχίας!
(23/10/13 18:02)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Οι προβληματισμοί του Αναστάση και το θαύμα ... πρόσφατης ανάστασης νεκρού!
(28/7/13 10:37)
Είναι κουφός ο Θεός και δεν αφουγκράζεται τον πόνο;
Ο Χριστός, το ...καφεδάκι και οι τρεις αναστάσιμες χαρές!
(5/6/13 17:55)
Η συνταγή απόκτησης ... αληθινής πίστης!
(15/5/13 13:40)
Η ανεργία, ο Αναστάσης, η μουσουλμάνα και ... η μετάνοια!
Η ανεργία, ο Αναστάσης, η μουσουλμάνα και ... η μετάνοια!
Το «μισθολογικό καθεστώς» των μοναχών του Αγίου Όρους
(21/1/13 16:52)
Το πρόβλημα της ανεργίας και ο Θεός...
(3/7/12 16:39)
Έφυγε ο π. Κύριλλος, ο ηγούμενος της Μονής Οσίου Δαυίδ!
(2/5/12 19:30)
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ
Ο αγώνας και η δικαίωση της γερόντισσας Μακαρίας
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Η αεροσυνοδός, ο αστυνόμος και η ουράνια πρόσκληση
(31/5/10 17:12)
Παράδειγμα προς μίμηση η θαυμαστή ζωή του φιλεύσπλαχνου και ελεήμονα μοναχού Σεραφείμ
(11/5/10 16:01)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Νέες Εκδόσεις
«Η οικοδομική ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου»
«Ομοτίμοις Διαλεγόμενος»
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Πλησιάζει τὸ τέλος τοῦ θεομίσητου Παπισμοῦ!
(13/2/14 18:51)
Οι γεωπολιτικές επιδιώξεις Μόσχας και Ουάσιγκτον προκαλούν:
(13/11/13 11:23)
«Εργαλείο» ο νέος πάπας στα σχέδια των απατεώνων μεγαλοτραπεζιτών
(8/10/13 16:55)
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θάρθη ξαφνικά (ο πόλεμος)• ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ’ αλώνι»
(19/9/13 14:50)
Καρδινάλιος αποκαλεί αμαρτωλή τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία!
(15/4/13 16:42)
Το δάκρυ του γέροντα ηγουμένου!
(28/3/13 17:10)
Σανίδα σωτηρίας Βαρθολομαίου στον καταρρέοντα παπισμό!
(26/3/13 14:23)
Ζητούν και επισήμως Παγκόσμιο νόμισμα
(14/2/13 18:36)
Μετά τη Δαμασκό και την Τεχεράνη στόχος θα αποτελέσει ο Πούτιν και η Ρωσία!
(7/9/12 16:28)
Φθάνει πια με την επαναλειτουργία της Χάλκης!
(3/9/12 17:17)
Και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μετά το Βατικανό και τον Πάπα Βενέδικτο υποστηρίζει ότι:
(21/4/12 16:22)
Μην κάνετε την Ορθοδοξία υπόδουλη στον Πάπα
(24/9/09 16:10)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Έρευνα
Βασιλικό Θεραπευτικό λιβάνι κατά του καρκίνου και του άσθματος
(2/8/13 12:29)
Οι Ναΐτες Ιππότες και η σχέση τους με τη Σατανολατρεία
(16/7/13 11:12)
Ξεσκεπάζει τη Μασονία ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
(22/10/12 15:39)
Πώς η σατανιστική λέσχη Μπίλντερμπεργκ επιχειρεί να καθυποτάξει τους λαούς!
(31/5/12 17:40)
Διάψευση με ερωτηματικά από την Πολεμική Αεροπορία για τους αεροψεκασμούς!
(7/5/12 19:29)
Η «τρέλα» του να είσαι σήμερα Ορθόδοξος χριστιανός
(25/4/12 11:37)
Πως θέλει η Εκκλησία τον Επίσκοπο!
(27/12/09 21:00)
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Καμπάλα ...μια επικίνδυνη μόδα των αστέρων!
(6/7/09 16:55)
Μήπως η Σιωνο –μασωνική προπαγάνδα ευθύνεται για την παγκόσμια καχεξία;
(29/3/09 23:23)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Ποῦ ἀποσκοποῦν οἱ Ἱεράρχες μας; Ἕως πότε θά σέβονται τούς ἀσεβεῖς;
(7/3/14 15:48)
Η Ορθοδοξία στο στόχαστρο της Νέας Τάξης
(29/1/14 17:34)
Το πυρ της εν Χριστώ αγάπης αντίδοτο σε προβλήματα, κινδύνους και κρίσεις
(15/1/14 11:44)
Άθεοι, αντίχριστοι και Φαρισαίοι υπέρμαχοι του Ιησού Χριστού δια τον φόβον της Χρυσής Αυγής!
(2/1/14 13:27)
Τα... άσχημα και τα... καλά μαντάτα!
(3/12/13 17:31)
Υπέρ των ανωμάλων (ομοφυλοφίλων) ο ΣΥΡΙΖΑ
(25/11/13 16:54)
Σε καθεστώς σιωνιστικής αιχμαλωσίας η Ορθόδοξη Ελλάδα;
(5/11/13 16:33)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Κουφός, μουγκός και τυφλός ο θεματοφύλακας του Έθνους
(24/9/13 15:03)
Γιατί καθυστερεί η παρέμβαση του Θεού στο παρατεινόμενο δράμα του ελληνικού λαού.
(8/8/13 13:15)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Οι μαριονέτες της πολιτικής και το Τάμα του Έθνους
(18/6/13 18:35)
Η σύγχρονη ορθόδοξη χριστιανική Κοινοπολιτεία και ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης!
(1/6/13 22:56)
Έρχονται μεγάλες και συνταρακτικές αλλαγές στην Ελλάδα
(23/5/13 17:20)
Προσευχή η μόνη λύση διεξόδου από την κρίση!
(7/3/13 11:23)
Η ελληνική Βουλή και οι ρατσιστικές διακρίσεις σε βάρος της «ασβεστούλας»!
(1/3/13 19:21)
Στα πρόθυρα ενός νέου εθνικού διχασμού
(28/2/13 14:38)
Μην τολμήσετε να καταργήσετε την αργία της Κυριακής!
(30/12/12 22:09)
Τα σχέδια των ανόμων για την Ελλάδα, τη λεκάνη της Μεσογείου και τη Μ. Ανατολή
(19/12/12 18:14)
Η ασέβεια του ΚΚΕ απέναντι στον Χαρίλαο Φλωράκη!
(20/11/12 19:33)
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 48
Σύνολο Χρηστών 48
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr