Home page
Εκδόσεις ΑΚΤΕ - AKTE Publications
Πέμπτη, 26 Μαϊου 2016
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Πῶς ἡ Ἑλλάδα ἐνισχύει τούς ἀντιπάλους της καί συναινεῖ, διά τῆς ὑπογραφῆς της, στό «θάνατό» της. Ὅλη ἡ ἀλήθεια γιά τίς συμφωνίες τῆς 18ης Μαρτίου 2016
(26/5/16 16:14)

Ἡ Ἑλλάδα, γιά μία ἀκόμη φορά, ἔπαιξε τό ρόλο τοῦ «χρήσιμου ἠλίθιου» πρός ὄφελος ὅλων τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλά κυρίως τῆς Τουρκίας.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Παραδέχθηκε, ἡ Ἑλλάδα, γιά πολλοστή φορά σέ ὁμόφωνο κείμενο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.Ε., ὅτι δέν ἐλέγχει τά σύνορά της(!!!)..Στή συμφωνία τῆς 18ης Μαρτίου 2016 ὄχι μόνο δέν προβλέπεται τό «ἄνοιγμα τῶν συνόρων», ἀλλά ἀντιθέτως ἐπικυρώνεται - νομιμοποιεῖται, μέ τή σύμφωνη γνώμη τῆς χώρας μας, τό «κλείσιμό» τους,

 
ΜΕΡΟΣ Α
Τοῦ Δημήτρη Κλούρα
Δικηγόρου, πρώην γ.γ. Δημοσίων Ἐσόδων

Ὅσοι, εἴτε ἀπό πλήρη ἄγνοια καί ἀσχετοσύνη, εἴτε ἀπό δόλο, ἰσχυρίζονται ἤ προπαγανδίζουν, ὅτι οἱ συμφωνίες τῆς 18ης Μαρτίου 2016 στή σύνοδο κορυφῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, μέ τή συμμετοχή καί τῆς Τουρκίας, ἦταν συμφέρουσες γιά τήν Ἑλλάδα καί ὅτι θά ἦταν χειρότερο νά μήν εἶχε ἐπιτευχθεῖ συμφωνία, διότι δῆθεν θά παγιωνόταν ἡ ὑφιστάμενη κατάσταση, διαψεύδονται πανηγυρικά ἀπό τήν πραγματικότητα καί ἰδίως ἀπό τά κείμενα τῶν συμφωνιῶν, πού ὑπεγράφησαν καί ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἡ πραγματικότητα, ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό τά ἐπίσημα κείμενα, ὅσων συμφωνήθηκαν στή σύνοδο κορυφῆς, ἀλλά καί ὅπως ἤδη προκύπτει ἀπό τήν «ἐφαρμογή» τους στήν πράξη ἀπό τήν 20η Μαρτίου 2016, ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ Ἑλλάδα, γιά μία ἀκόμη φορά, ἔπαιξε τό ρόλο τοῦ «χρήσιμου ἠλίθιου» πρός ὄφελος ὅλων τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀλλά κυρίως τῆς Τουρκίας.

Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ ἑλληνική κυβέρνηση «ἔδωσε τά πάντα», ζημιώνοντας καί τήν Κύπρο, χωρίς νά ἐπιτύχει τό παραμικρό πρός ὄφελός της καί πρός ὄφελος τῆς Κύπρου. Ἀντιθέτως, ἐξυπηρέτησε ἀπόλυτα τούς στόχους τῆς Τουρκίας καί τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, στή σύνοδο κορυφῆς...  

 

Ἡ τραγικο-κωμωδία της Λέσβου
Ὁ πρωταγωνιστής καί οἱ δύο κομπάρσοι...
(19/5/16 16:25)

- Τά δύο  θηρία τοῦ Ἀντιδίκου ἐκστρατεύουν κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας!

- Οἱ μύχιες σκοπιμότητες τῆς παπικῆς θεατρικῆς παράστασης πού δόθηκε προσφάτως στή Λέσβο

- Ὁ ἄθεος Τσίπρας ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ἐπιδιώκει νά ἐπαναφέρει στήν Ἀθήνα καί ὄχι μόνο γιά μία νέα περιοδεία, πού πιθανόν νά συμπεριλάβει καί ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὄρος τόν νῦν Πάπα Φραγκίσκο. Σύμφωνα μάλιστα μέ πληροφορίες βρίσκονται σέ προχωρημένο στάδιο οἱ διαβουλεύσεις πραγματοποίησης ἐπίσημης ἐπίσκεψης τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στό Βατικανό-πιθανόν καί μέσα στό καλοκαίρι- κατά τήν ὁποία ὡς δῆθεν ἀνταπόδοση τῆς ἐπίσκεψης θά προσκληθεῖ ἐκ νέου ὁ νῦν Πάπας Φραγκίσκος.

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος-Δημοσιογράφος

Μία ἰδιότυπη νέα Σταυροφορία τῆς Δύσης καί γενικότερα τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἀνάλογη μ’ αὐτήν τοῦ 1204, τήν ἅλωση δηλαδή τῆς Κωνσταντινούπολης καί τή μεγάλη λεηλασία τῶν θησαυρῶν της,  βιώνει τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἑλλάδα! Στόχος ἡ πλήρης οἰκονομική, πολιτιστική καί κυρίως θρησκευτική ὑποδούλωσή της στό πλαίσιο τῆς ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων τῆς λεγομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό καί προκειμένου κυρίως νά ἀλώσουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη, μᾶς ἔχουν κηρύξει ἕναν ἄτυπο ἀνελέητο πόλεμο πρός τόν εὐλογημένο αὐτό τόπο τά δύο μεγάλα θηρία τοῦ Ἀντίχριστου, ὅπως τά κατονομάζει σέ βιβλίο του ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὁ μεγάλος Διδάσκαλος τοῦ Γένους μας! Πρόκειται γιά τόν Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ, τό θηρίο τῆς ἀσεβείας, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ μέσω τῆς λαθρομετανάστευσης νά ἀλλοιώσει τή συνοχή τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί γιά τόν Πάπα, τό θηρίο τῆς εὐσεβείας, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβάλλει τή συμπόρευση τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀληθείας!

Οἱ ἐπιδιώξεις αὐτῶν τῶν δύο θηρίων διαπιστώθηκαν προσφάτως σέ μία καλοστημένη παράσταση τοῦ Ἀντιδίκου πού πραγματοποιήθηκε στή Λέσβο. Δυστυχῶς ἡ ἀπουσία τῆς κατήχησης καί ἡ ἀπιστία πού ταλανίζει ὁμολογουμένως κλῆρο καί λαό ὁδήγησαν στήν ἀποδοχή πράξεων καί ἐνεργειῶν ἀκόμη καί ἀπό ὀρθοδόξους θρησκευτικούς ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι ἐναρμονιζόμενοι πλήρως μέ τήν ἐγκάθετη σέ στοές καί κέντρα ἀνομίας πολιτική ἐξουσία τοῦ τόπου πραγματοποιοῦν σόου ἐντυπωσιασμοῦ, τά ὁποῖα ἀποσκοποῦν μέ τό ἀζημίωτο στή ψευτο -διέγερση ἐπιφανειακῶν ἀνθρωπίνων συναισθημάτων! Ναί, τά δύο μεγάλα θηρία τοῦ Ἀντίχριστου συνεργάστηκαν ἄψογα καί ἁρμονικά προκειμένου νά ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά τήν παρουσία τους στήν Ἑλλάδα.

Ἀπό τή μία λοιπόν ὁ Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ μέσω τῶν ἀνεξέλεγκτων στρατιῶν τῶν λαθρομεταναστῶν ὄχι μόνο μονιμοποιεῖ τήν παρουσία του σέ ὅλη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια καί μάλιστα μέ τή βούλα τῆς ἄθεης κυβέρνησης Τσίπρα  

 

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ 1928!
Ἐνεργεῖ ὡς Πατριαρχικό ἡφαίστιο, τό ὁποῖο ἀπειλεῖ καί νά “πετρώση“ πνευματικά ὁλόκληρη τήν Βόρεια Ἑλλάδα καί σταδιακά νά τήν προσαρτήση ἐδαφικά στήν Τουρκία.
(17/5/16 13:52)

Ὁ συντάκτης της, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος ὁ Γ΄, νεωτεριστής, πιστός ὑπηρέτης τῶν Τούρκων καί Μασῶνος, ὡς μαρτυρεῖ ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος!

 

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

 

Χαράσσω τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν, μέ βαθύτατον σεβασμό πρός τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τό ἀγωνισθέν ἐπί πολλούς αἰῶνες ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Πίστεως ἀλλά καί ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος, γιατί στήν ἐλεύθερη καί πνευματική Πατρίδα καλλιεργεῖται ἡ Πίστη.

Προτάσσω τόν σεβασμό μου πρός τό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (τόν ὁποῖον –ἐξ ἄλλου– ἔχω πλειστάκις καταθέσει, ὅπως καί πρός τό ἀξίωμα τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου, τόν ὁποῖο μνημονεύω σέ κάθε Θ. Λειτουργία πού τελῶ), γιά νά γνωρίζουν οἱ καλοπροαίρετοι ὅτι ὅσα γράφω δέν ἔχουν σκοπό νά πλήξουν τόν θεσμό τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά τίς ἐνέργειες τῶν Ὑπευθύνων τοῦ Πατριαρχείου, παλαιοτέρων καί συγχρόνων.

Ἡ διευκρίνησή μου αὐτή γίνεται γιά τούς καλοπροαιρέτους, διότι οἱ κακοπροαίρετοι ἐξακολουθοῦν καί θά ἐξακολουθήσουν νά μέ συκοφαντοῦν ὅτι πλήττω τόν Πατριαρχικό θεσμό ὁσάκις διεκδικῶ –μέ ἀτράνταχτα ἱστορικά ἀλλά καί Θεολογικά ἐπιχειρήματα– τήν ἀπόλυτη Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Αὐτοκεφαλία, ἡ ὁποία στίς μέρες μας δέν εἶναι ἁπλή διοικητική ἀναγκαιότητα, ἀλλά ἀναγκαιότητα Ἐκκλησιολογικῆς προστασίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν “ὀθνεῖαν” καί ἐξευρωπαϊσμένη  Παποπροτεσταντική παραλλαγή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, πού διαμορφώνει καί διοχετεύει στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης τό Πατριαρχικό ἐπιτελεῖο.

Συνεπῶς δέν γράφω γιά διεκδίκηση ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας (ἡ ὁποία, ἐξ ἄλλου, ἐμένα προσωπικά δέν μέ ἀφορᾶ, γιατί οὔτε εἶμαι οὔτε πρόκειται νά γίνω Ἐπίσκοπος), ἀλλά γράφω, γιατί πρόκειται γιά θέμα Πίστεως! Ἐκτός ἐάν κάποιοι θεωροῦν λογικό, ἀπό τήν μιά μεριά νά μάχωνται τούς Οἰκουμενιστές ὡς διαφθορεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἀπό τήν ἄλλη νά μή θέλουν νά τούς ἀφαιρέσουν ἀντικανονικές διοικητικές ἐξουσίες, ὥστε νά προστατευθοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότερες Χῶρες τῆς Γῆς ἀπό τήν λοιμική Οἰκουμενιστική ἐπιδημία!

Μοῦ  προξενεῖ, ἐπίσης, μεγάλη ἐντύπωση ὅτι οἱ συκοφάντες μου προέρχονται –ὅπως ἰσχυρίζονται– ἀπό τόν χῶρο τῶν  ἀντιοικουμενιστῶν καί, ἐνῶ αὐτοί οἱ ἴδιοι πολύ συχνά, ὄχι μόνο κάνουν κριτική, ἀλλά καί σπιλώνουν καί ὑβρίζουν μέ ἀπρεπῆ, εἰρωνικά καί ἀσεβῆ λόγια καί γελοιογραφίες τίς Οἰκουμενιστικές ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου, χωρίς νά θεωροῦν αὐτό πού κάνουν προσβολή τοῦ θεσμοῦ τοῦ Πατριαρχείου, τήν ὁποιαδήποτε δική μου κριτική γιά τήν ἀντικανονικότητα τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 ἤ τήν διεκδίκηση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποκαλοῦν προσβολή τοῦ Πατριαρχικοῦ θεσμοῦ! Καί ἐπειδή τό πρᾶγμα δέν ἔχει λογική ἐξήγηση, τό ξάστερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι αὐτοί, μέ τό πρόσχημα καί τό προκάλυμμα τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ, ἐξυπηρετοῦν μέ ἀπόλυτη συνέπεια τήν Ἀμερικανοτουρκική συμπαι-γνία γιά τήν κατάτμηση τῆς Πατρίδος μας καί τήν παράδοσή της στήν Οἰκουμενιστική διακυβέρνηση τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Κέντρου, πού εἶναι, δυστυχῶς, τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως! 

 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
(11/5/16 17:11)

Στό φῶς οἱ ἀλήθειες γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο γιά πρώτη φορά σέ βιβλίο μαζί μέ τό Στύλο Ὀρθοδοξίας πού κυκλοφορεῖ τό Σάββατο 14 Μαΐου.

Ποιές σκοπιμότητες καί ποιούς κινδύνους ἐγκυμονεῖ γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη;

Γιατί θά καταγραφεῖ στήν ἱστορία ὡς ληστρική καί ψευτοσύνοδος;

Γιατί ὑπηρετεῖ τόν νοσηρό οἰκουμενισμό, γιατί διχάζει τό πλήρωμα  καί ἀποτελεῖ τορπίλη στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας;

Οἱ εἰσηγήσεις Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν, ἁγιορειτῶν πατέρων καθώς καί τά πορίσματα τῆς ἡμερίδας πού διοργάνωσαν τέσσερις Μητροπόλεις, τόν περασμένο Μάρτιο τώρα σέ βιβλίο μαζί μέ τό Στύλο Ὀρθοδοξίας!

Σ τόν ἀποκαλυπτικό Στύλο Ὀρθοδοξίας  ἐπίσης  διαβάστε:

-Μία μεγάλη ἀποκάλυψη γιά τίς πρόσφατες διαβουλεύσεις μέ τήν διωκόμενη ἐδῶ καί 40 χρόνια μοναστική Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Ὁ ρόλος τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐξαρχίας καί τά πονηρά παιχνίδια πού παίζονται πού ἀπώτερο στόχο ἔχουν τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στό Ἅγιο Ὄρος μέσα στό 2017! Πότε καί ποιός ἔχει ἀναλάβει νά τόν προσκαλέσει... 

 

Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Καί στό 100% νά τρέχει ἡ ἀνάπτυξη στήν Ἑλλάδα, ἡ λιτότητα θά τρέχει μέ 400%!
Ἐάν δέν λυθεῖ τό χρέος πού ὀφείλουμε ὡς λαός ἔναντι τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ θά συνεχίζουμε νά ὑφιστάμεθα αὐτή τήν ἰδιότυπη σκλαβιά ἀπό τά αἱμοβόρα καί ἀδίστακτα κοράκια τῆς Δύσης
(9/5/16 16:10)

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ! ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Ἀνάπτυξη, ἔξοδος στίς ἀγορές, ἐλάφρυνση χρέους εἶναι λέξεις πού διαρκῶς πιπιλίζονται ἀπό πολιτικούς ταγούς, ἰδιαίτερα σέ χρονικά διαστήματα λήψης νέων φορολογικῶν μέτρων ἤ ψήφισης νόμων πού ἐξυπηρετοῦν κατά κύριο λόγο ἐκείνους πού διακαῶς ἐπιθυμοῦν νά διατηροῦν τήν Ἑλλάδα στό ναδίρ τῆς ἱστορίας της. Στά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών ἄλλωστε περιγράφεται ἀναλυτικά ὁ ἐμπαιγμός τοῦ λαοῦ ἀπό τά ἐντεταλμένα, πειθήνια καί τυφλά ὄργανα σ’ αὐτούς. Ἀλήθεια γιατί μένουν στό ἀπυρόβλητο αὐτοί, πού ἐπιχείρησαν μέ τό ἀζημίωτο (βλ. μίζες καί παντός εἴδους διευκολύνσεις) νά ἀναπτύξουν τήν χώρα μέ ξένα κόλλυβα; Γιατί ἀποσιωπᾶται τό σκάνδαλο τῆς ἀλλαγῆς τῶν στοιχείων τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας βάσει τῶν ὁποίων διογκώθηκε τό χρέος; Γιατί παραμένει στό ἀπυρόβλητο ὁ πρώην πρωθυπουργός Κων. Σημίτης, ὁ ὁποῖος μετέθεσε παρανόμως τό χρέος, προκειμένου νά εἰσέλθει ἡ χώρα στό εὐρώ; Ἡ σήψη καί ἡ διαφθορά ἔχουν γίνει ταυτόσημες τῆς πολιτικῆς σκηνῆς τοῦ τόπου. Οἱ πολιτικοί ταγοί μας δυστυχῶς χειρίζονται καλά τή μέθοδο τῆς διαρκοῦς ἐξαπάτησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σχεδιάζουν, προγραμματίζουν καί κυβερνοῦν χωρίς νά νοιάζονται καί νά λογαριάζουν τόν πραγματικό ξενοδόχο, δηλαδή τό Θεό. Παραμυθιάζονται ἀπό τήν τεχνητή δῆθεν εὐημερία τῶν ἀριθμῶν καί κλείνουν τά μάτια στή μιζέρια καί στό θάνατο πού προκαλοῦν σέ χιλιάδες συμπατριῶτες μας, πού δέν ἄντεξαν στίς οἰκονομικές πιέσεις... Ἀγνοοῦν γιά παράδειγμα τή γνωστή ρήση τοῦ ψαλμωδοῦ βασιλιᾶ Δαυίδ «ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν» (ψάλμ. 103). Καί τέλος «πληρώνουν» ἁδρά αὐτούς πού φροντίζουν ἐνάντια στούς ὅρκους πού ἔδωσαν πρός τό Θεό νά διατηροῦν ἐν ὑπνώσει καί ἀκατήχητο τόν ὀρθόδοξο λαό μας.

Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τή συμπόρευση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό! Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τή συνειδητοποίηση τοῦ ἀνθρώπου πώς ὅλα, μά ὅλα τά ὑλικά ἀγαθά ἀνήκουν στό Θεό! Ἡ πραγματική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου ἔρχεται μέ τήν ἀποδοχή τῆς ἁπλῆς διαχείρισης τῶν οἱανδήποτε μικρῶν ἤ μεγάλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ!...  

 

Μητροπολίτες σηκώνουν τὸ λάβαρο τῆς ἐπανάστασης!
Ἡ πολεμική τῆς κυβέρνησης καὶ τῶν λοιπῶν πολιτικῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ξεσηκώνει πολλοὺς Ἀρχιερεῖς!
(22/4/16 17:38)
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
 

Ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα ὁλοένα καὶ περισσότεροι Ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀντιλαμβάνονται καὶ συνειδητοποιοῦν ὅτι ἡ ἐχθρικὴ στάση ἔναντι τῶν πιστευμάτων καὶ τῶν ἱερῶν παραδόσεων τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου, ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας κυβερνώντων καὶ μή, ὀφείλεται σὲ μία συντονισμένη καὶ μεθοδευμένη προσπάθεια περιθωριοποίησής της. Μία προσπάθεια ποὺ ἀποσκοπεῖ μέσω θεμιτῶν καὶ ἐνίοτε ἀθέμιτων μέσων νὰ διακοπεῖ ἡ εὐεργετικὴ σχέση τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο καὶ τὸν ἱερὸ κλῆρο.

Ἡ ἐχθρικὴ αὐτὴ στάση, ὅπως διαπιστώνεται, δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία ἀκόμη λανθασμένη πολιτικὴ τῆς ἄθεης κυβέρνησης Τσίπρα, ἀλλὰ ὡς φαίνεται ὑποκινεῖται ἀπὸ συγκεκριμένους μηχανισμοὺς ποὺ πάντοτε κινοῦνται ὑπὸ τὸν μόδιον καὶ μέσα στὸ σκοτάδι! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ βλέπουμε λ. χ. νὰ «ἀμείβονται» καὶ νὰ προβάλλονται στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τοῦ τόπου, ὅσοι καὶ ὅσες ξηλώνουν εἴτε μὲ τὴν ψῆφο εἴτε μὲ δημόσιες δηλώσεις τὶς παραδόσεις τοῦ τόπου, μιλοῦν εἰρωνικὰ καὶ ὑποβαθμίζουν τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, μεγιστοποιοῦν τὶς διχόνοιες καὶ τὶς διαφορές, ἐξαπολύουν ἀνυπόστατες συκοφαντίες γιὰ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα κ.ο.κ. Καὶ τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι πολλοὶ ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν αὐτῶν, κυρίως πολιτικῶν προσώπων, δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, ἂν καὶ δύνανται νὰ ἐκληφθοῦν μὲ τὶς πράξεις καὶ τὶς ἀποφάσεις τους ὡς ἀντίχριστοι, ἐν τούτοις ὡς ἄριστοι θεατρίνοι καὶ ὑποκριτὲς χρησιμοποιοῦν ... τὸν ἐκκλησιαστικὸ –εὐαγγελικὸ λόγο γιὰ νὰ ἀναπτύσσουν σχέσεις μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία σὰν νὰ μὴν συμβαίνει ἀπολύτως τίποτε. Καὶ τὸ παράλογο εἶναι πὼς φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ μεταβιβάζουν τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀντίχριστου ποὺ οἱ ἴδιοι φέρουν στοὺς ἄλλους μιλώντας λ.χ. γιὰ χριστιανικὴ ἀγάπη.  Γιατί «ἀντίχριστος» δὲν νοεῖται αὐτὸς πού ψηφίζει τὸ νόμο γιὰ τοὺς ἀνώμαλους; «Ἀντίχριστος» δὲν εἶναι αὐτὸς πού προωθεῖ τυφλά...  

 

Ἡ ἀξιοποίηση φυτικῶν ὑπολειμμάτων φέρνει ἀπρόβλεπτα ἔσοδα στοὺς Δήμους
Πάνω ἀπὸ 100000 πρόβατα καὶ 1000 βοοειδῆ μπορεῖ νὰ ἐκτραφοῦν ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων μόνο τῶν Δήμων τοῦ Λεκανοπεδίου!
Τῆς Θεοπούλας Παναγιώτου

Ὡς ἐπαναστατικὴ, πρωτότυπη καὶ λίαν προσοδοφόρα  γιὰ  Δήμους καὶ Κοινότητες χαρακτηρίζεται ἡ πρόταση τοῦ συνεργάτη μας Κτηνιάτρου Ἰωάννη Ἀραβανῆ. Μία πρόταση ποὺ ἤδη ὑλοποιεῖται ἀπὸ συγκεκριμένο Δῆμο τῆς Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος γλύτωσε ἀρκετὲς χιλιάδες εὐρὼ ἀλλὰ εἶδε καὶ στὰ ταμεῖα του νὰ ἔρχονται ἔσοδα ἀπὸ πράγματα ποὺ μέχρι προτινὸς κατέληγαν στὰ ΧΥΤΑ καὶ στὶς χωματερές. Ἡ πρόταση τοῦ κ. Ἀραβανῆ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς ποὺ ἀποτελεῖ σχεδὸν τὸ 1/3 τοῦ ποσοστοῦ ἀπὸ τὰ σκουπίδια ποὺ καταλήγουν στὴν χωματερή. Οἱ περισσότεροι Δῆμοι τῆς χώρας ἔχουν ἀγοράσει μηχανήματα θρυμματοποίησης τῶν κλαδιῶν καὶ τῶν κορμῶν τῶν δέντρων, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ μειώσουν κυρίως τὸν ὄγκο τῶν ὑπολλειμμάτων ἀγνοώντας τὰ ἔσοδα ποὺ δύνανται νὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν περαιτέρω ἀξιοποίησή τους.

Καὶ αὐτὸ γιατί ἀπὸ τὴν ὀργανωμένη ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων προκύπτουν ἀφενὸς μὲν ἄριστες ζωοτροφὲς καὶ ἀφετέρου ἐξαιρετικὸ φυτικὸ λίπασμα. Ἀπὸ τὶς ζωοτροφὲς ποὺ ὑπολογίζονται πὼς μποροῦν νὰ παραχθοῦν μόνο στὸ Λεκανοπέδιο, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ κ. Ἀραβανῆς ἀλλὰ καὶ ἡ ὁμάδα γεωπόνων καί κτηνιάτρων συνεργατῶν του δύνανται νὰ ἐκτρέφονται  πάνω ἀπό 100.000 πρόβατα καὶ 1000 βοοειδῆ, ποὺ πᾶνε νὰ ἐκλείψουν λόγω μὴ ὕπαρξης φθηνῶν χονδροειδῶν ζωοτροφῶν. Θὰ μποροῦσαν πολλοὶ Δῆμοι μὲ μηδαμινὸ κόστος νὰ συντηροῦν λ.χ. μεγάλες κτηνοτροφικὲς Δημοτικές μονάδες, οἱ ὁποῖες θὰ τούς ἀπέδιδαν σημαντικά ἔσοδα ἀπὸ τὴν πώληση γάλατος ἀλλὰ καὶ κρέατος. Κι αὐτὸ θά προέκυπτε μόνο ἂν προέβαιναν στὴν ἀξιοποίηση τῶν φυτικῶν ὑπολειμμάτων τους. Ταυτόχρονα θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν μεγάλες ποσότητες σὲ φυτικὸ λίπασμα καὶ νὰ τροφοδοτοῦν ὄχι μόνο τὰ δέντρα καὶ τὰ λουλούδια στὶς πλατεῖες τους ἀλλὰ νὰ τὸ διαθέτουν καὶ στὴν ἀγορά ἤ στους ἀγροτικούς συναιτερισμούς.  Ὁ συγκεκριμένος Δῆμος τῆς Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος ἀποδέχθηκε... 

 

Ἠθοποιὸς ἢ Ἐπίσκοπος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος;
Ὡς Χουλιγουντιανὸ ὑπερθέαμα ἀντιλαμβάνεται τὴ Σύνοδο στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο!
(8/4/16 17:39)

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ

Ὡς «Ἄρτο καὶ Θεάματα» καὶ ὡς χολιγουντιανὸ ὑπερθέαμα ἢ «Showbiz», ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει διεθνῶς νὰ λέγεται ἀγγλιστὶ φαίνεται πώς ἀντιλαμβάνονται δυστυχῶς  τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τόσο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅσο καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος. Ὁ πρῶτος ἐπιμένει στὴ σύγκληση μίας δῆθεν Πανορθόδοξης Συνόδου, χωρὶς νὰ πληροὶ τὶς προϋποθέσεις νὰ χαρακτηρισθεῖ τούτη μὲ τὸν ὅρο αὐτό, ἀποβλέποντας μέσω μίας ἀνούσιας καὶ ἀπαράδεκτης ἀντίληψης τῶν θεμάτων μακροπρόθεσμα στὴν περαιτέρω προσέγγιση μὲ τὴν αἱρετικὴ Δύση. Κυρίως ὡστόσο, στήνει ἕνα σκηνικὸ Συνόδου πρὸς τὸ θεαθῆναι, πρὸς τέρψιν τῶν τηλεοπτικῶν  σταθμῶν καὶ πρὸς ἐντυπωσιασμὸ τῆς κοινῆς γνώμης! Μάλιστα ὁ θόρυβος ποὺ ἔγινε γιὰ τὴν χολιγουντιανὴ αὐτὴ ὑπερπαραγωγὴ ἀποκάλυψε ὅτι τὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ ποὺ θὰ ἀπαιτηθοῦν θὰ καλυφθοῦν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ χορηγούς (!!!) κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων. Ὁ δεύτερος στὴν προσπάθειά του νὰ εὐαισθητοποιήσει τὴν παγκόσμια κοινότητα γιὰ τὸ λαθρομεταναστευτικὸ πρόβλημα ἀνταποκρίθηκε δῆθεν στὴν ἐπιθυμία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, τοῦ ἀκραιφνῶς στὴν πράξη τυφλοῦ ὀργάνου τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας καὶ τὸν προσκάλεσε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ Λέσβο καὶ τοὺς καταυλισμοὺς τῶν ξεριζωμένων θυμάτων τῆς Ν. Τάξης Πραγμάτων. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ καὶ ἴσως γιὰ νὰ ἐγείρει τὸ ἐνδιαφέρον τὸ συναισθηματικὸ κυρίως, καταλαβαίνετε γιὰ ποιοὺς ἀκριβῶς λόγους, φαίνεται νὰ προσκάλεσε νὰ παίξει ρόλο «πρωταγωνιστῆ» καὶ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Ἐκεῖνος ὅμως τὸν διέψευσε μὲ ἀνακοινωθέν, ὑποστηρίζοντας ὅτι σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ πρωτοβουλία (βλ. σελ 27).

Οἱ δύο θρησκευτικοὶ ταγοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀγωνίζονται πυρετωδῶς, ὄχι γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου τους καὶ τὴ διάδοση τοῦ εὐαγγελίου ἀλλὰ... 

 

Ἐπίκειται στρατιωτικὸ πραξικόπημα στὴν Τουρκία
Μόσχα καὶ Οὐάσιγκτον συμφώνησαν να "ξηλώσουν" τὸν λίαν ἐπικίνδυνο ι καί ἀνεξέλεγκτο σουλτάνο Ἐρντογάν
(3/4/16 20:44)
  •  Σὲ ποιὸ βαθμὸ θὰ ἐμπλακεῖ ἡ Ἑλλάδα καὶ πῶς ἐπιβεβαιώνονται οἱ προφητικὲς ρήσεις τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη καὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.
  • Συγκλονιστικὲς καὶ ραγδαῖες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις θὰ ἀλλάξουν ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὸν χάρτη στὴν περιοχὴ τῆς εὐρύτερης γειτονιᾶς μας. Ὁριστικοποιήθηκε ἡ δημιουργία ἀνεξάρτητου Κουρδικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο θὰ περιλαμβάνει καὶ ἐδάφη τῆς νοτιοανατολικῆς Τουρκίας.
 
 ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΛΙΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ  9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ἡ δημιουργία ἀνεξάρτητου κουρδικοῦ κράτους καὶ ἡ διάλυση τῆς Τουρκίας μέσα στὸ τρέχον ἔτος ἀποτέλεσαν, σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ Στύλου Ὀρθοδοξίας, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πολύμηνων μυστικῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχας καί κυρίως μεταξύ Ομπάμα και Πούτιν. Ἡ συμφωνία ΗΠΑ καί Ρωσίας ὁριστικοποιήθηκε μέσα στὸ Μάρτιο σὲ δύο καθοριστικὲς συναντήσεις ποὺ εἶχαν ὁ ἀρχηγὸς τῆς CIA, John Brennan, στὶς ἀρχὲς Μαρτίου ἀλλὰ καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν John Κέρι στὶς 23 Μαρτίου μὲ τὸν Ρῶσο Πρόεδρο καὶ τοὺς λοιποὺς ἁρμόδιους ἀξιωματούχους τῆς Ρωσίας στὴ Μόσχα.

Ἀντικείμενο τῶν συνομιλιῶν ἦταν, ὅπως ἀναφέρουν καλὰ ἐνημερωμένες πηγές, τὸ Συριακὸ καὶ τὸ Κουρδικὸ πρόβλημα. Οἱ δύο ὑπερδυνάμεις τελικὰ φαίνεται νὰ συμφώνησαν ὁριστικά στὸ θέμα τῆς διαμόρφωσης τῶν γεωπολιτικῶν συμφερόντων τους στήν περιοχή. Μὲ λίγα λόγια τὰ βρῆκαν κοινῶς στὴ μοιρασιὰ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τί σημαίνει αὐτό; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὸ ἄμεσο προσεχὲς διάστημα θὰ ὑπάρξουν πολλὲς καὶ συγκλονιστικὲς ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἀποκλείεται νὰ συμπεριλάβουν καὶ τὴν Ἑλλάδα. Κι αὐτὸ γιατί σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σενάρια ποὺ συζητήθηκε ἐνεπλάκη ἐκτενῶς καὶ ἡ χώρα μας.

Συγκεκριμένα ὁ Ρῶσος πρόεδρος Βλαντιμὶρ Πούτιν ζήτησε ἐπιτακτικὰ ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ πλευρὰ νὰ «τελειώσουν» οἱ ΗΠΑ τὸ συντομότερο δυνατὸν -ἐδῶ καί τώρα- εἶναι ἡ φράση πού χρησιμοποίησε τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγὶπ Ἐρντογάν, γιὰ νὰ μὴν κηρύξει τὸν πόλεμο στὴν Τουρκία, γεγονὸς ποὺ θὰ εἶχε τραγικὲς συνέπειες σ’ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀφοῦ ἡ Τουρκία ἀποτελεῖ μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, δηλαδὴ τῆς Ἀτλαντικῆς συμμαχίας. Μόσχα καὶ Οὐάσιγκτον συμφώνησαν ὅτι ὁ «σουλτάνος» τῆς Ἄγκυρας εἶναι πλέον ἀνεξέλεγκτος καὶ ἀπρόβλεπτος καὶ ἡ παρουσία του συνιστᾶ ἀπειλὴ γιὰ τὴν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μ. Ἀνατολῆς.

 

Πλούσιος τόπος , φτωχοί ἄνθρωποι!
Διατροφή τῆς οἰκειακῆς ἀγελάδας γιά πλούσια γαλακτοπαραγωγή
(24/3/16 18:04)

 

Ἕνα καταπληκτικὸ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ἄρθρο τοῦ καλοῦ καὶ ἔμπειρου συναδέλφου δημοσιογράφου Βαγγέλη Παπαδόπουλου ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ὥρα» τὴν Παρασκευὴ 12 Φεβρουαρίου 2016 μὲ βασικὸ τίτλο «Πλούσια γῆ πάμφτωχοι οἱ ἀγρότες» ἐπιβεβαιώνει τελικὰ αὐτὸ ποὺ ὁ «Σ.Ο.» διασαλπίζει ἐδῶ καὶ μῆνες ὅτι ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ πρόοδος τῆς χώρας θὰ ἐπιτευχθεῖ μόνο ὅταν ἐπιστρέψουμε δυναμικὰ στὴν πρωτογενῆ παραγωγή. Ἡ Ἑλλάδα κάλλιστα θὰ μποροῦσε νὰ θρέψει ἄνετα χωρὶς κἄν νὰ χρειαστεῖ εἰσαγωγὴ προϊόντων ἐκτός τοῦ μόνιμου πληθυσμοῦ καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν τουριστῶν ποὺ τὴν ἐπισκέπτονται ἐτησίως.

Καὶ μάλιστα μὲ ἁγνὰ προϊόντα, γευστικὰ καὶ βιολογικά! Ὅπως πολὺ σωστὰ λέγει ὁ ἀγαπητὸς συνάδελφος ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνας εὐλογημένος τόπος ποὺ οἱ κυβερνήσεις κυρίως τῆς μεταπολίτευσης τὸν ρήμαξαν καὶ τὸν λεηλάτησαν «καὶ τὸν ἐρήμωσαν σὲ σημεῖο, ποὺ ἂν δὲν ἔχουμε λεφτὰ νὰ κάνουμε εἰσαγωγὲς ἀγροτικῶν καὶ πτηνοτροφικῶν  προϊόντων (δίνουμε κάθε χρόνο 6,5 δισεκ. εὐρὼ) ἢ ἂν γίνει πόλεμος θὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὴν πείνα!!!...  Ἂν ὑπῆρχε στρατηγική, ἂν ὑπῆρχε σχέδιο καὶ πρόγραμμα ἡ Ἑλλάδα σήμερα θὰ μποροῦσε νὰ ζεῖ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς φυσικές της καλλονὲς καὶ τὴν πρωτογενῆ παραγωγή της! Ὑπάρχουν σ' ὅλα τὰ βουνὰ μοναδικὰ βότανα καὶ χόρτα ποὺ θὰ μποροῦσαν ὄχι μόνον νὰ ἀξιοποιηθοῦν ἀπὸ τὴν φαρμακοβιομηχανία, ἀλλὰ καὶ νὰ κατακλύσουν τὴν παγκόσμια ἀγορὰ σὰν ἐκλεκτὰ ἀφεψήματα ἢ ἀναψυκτικά! Ὑπάρχουν περιοχὲς στὶς ὁποῖες...  

 

Ἡ ἐν Χριστῶ σαλή καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μιλτιάδη Βιτάλη (ἐκδόσεις Ἀγαθός Λόγος 2015)
(20/11/15 16:58)

Πρὶν ἀπὸ ἔξι περίπου χρόνια καὶ συγκεκριμένα τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2009  ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ» παρουσιάσαμε στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ μία σύγχρονη μορφὴ τῆς θείας τρέλας,  τῆς ἐν Χριστῷ σαλότητας, τὸν Τρελογιάννη. Ξεφυλλίζοντας τὶς σελίδες τῆς ζωῆς του ὁ κάθε ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου μποροῦσε νὰ διακρίνει πτυχὲς τῆς προσωπικῆς ζωῆς του καὶ ἀσυναίσθητα νὰ προβεῖ σὲ συγκρίσεις περί τοῦ πῶς πορεύεται καὶ πῶς θὰ πρέπει νὰ πορεύεται ἀνεξαρτήτως τῶν δοκιμασιῶν ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει. Τὸ βιβλίο «ὁ Τρελογιάννης» μεταφρασμένο σήμερα σὲ ἑπτὰ γλῶσσες στὴν οὐσία δείχνει τὸ πῶς ἔπρεπε νὰ εἴμαστε ἔναντι τοῦ πλησίον μας καὶ ἔναντι τοῦ Θεοῦ καθὼς καὶ τὸ πῶς στὴν πραγματικότητα εἴμαστε...

Ὁ Μιλτιάδης Βιτάλης, νέος σχετικὰ συγγραφέας ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ διαρκὲς θαῦμα τῆς ἐν Χριστῷ βιωτῆς του ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸ καθοδηγητὴ του Ἅγιο Παΐσιο ἐπιχειρεῖ μὲ τὴν  ἐμπνευσμένη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πέννα του νὰ ἀφυπνίσει τὶς κοιμισμένες συνειδήσεις τῶν νεοελλήνων. Τὸ πρῶτο του βιβλίο ποὺ ἐπιγράφεται «ΝΑ ΓΙΑΤΙ» ἀποτελεῖ μία εἰλικρινή ὁμολογία πίστης στὸν τριαδικὸ καὶ μόνο ἀληθινὸ Θεό, στὴν ὁποία καταγράφεται ἀπὸ τὴ μία τὸ βδελυρὸ καὶ ἀνούσιο χθὲς τῆς προσωπικῆς του ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ θαῦμα τῆς μεταστροφῆς του στὸν Χριστό. Τὸ δεύτερο βιβλίο του ποὺ ἐπιγράφεται «Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εἶναι καταπέλτης κατὰ τοῦ νοσηροῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ζώντας ὁ ἴδιος ἐκ τῶν ἔσω τὴν σήψη καὶ τὴ διαπλοκή, ὡς γόνος μεγάλης πολιτικῆς οἰκογένειας τοῦ τόπου, περιγράφει μὲ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα καὶ στοιχεῖα τὴ διαφθορὰ μίας μιαρῆς ἐξουσίας ποὺ δὲν κυβερνᾶ, ὅπως ὁ λαός νομίζει ἀλλὰ λυμαίνεται τὸν τόπο κατ’ ἐντολὴν τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται μέσα ἀπὸ τὶς τεκτονικὲς στοὲς τοῦ Ἑωσφόρου, ὡς τυφλοὶ ὑπηρέτες τοῦ σκότους.

Τὸ τρίτο βιβλίο του καταγράφει τὴν παράλληλη πορεία μίας διὰ Χριστὸν σαλῆς μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο.  Στὸ πόνημα του ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀποκόμισε ἀπὸ τὴν γνωριμία του μὲ μία σύγχρονη ἐν Χριστῷ σαλή, τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐκεῖνος ἐντρυφοῦσε στὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Πρόκειται γιὰ ἕνα διήγημα μὲ πνευματικὲς ἐμβαθύνσεις, στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφέας συνδυάζει μὲ ἕναν πρωτότυπο τρόπο, ὅσα ὁ ἴδιος συνειδητοποίησε καὶ βίωσε ἀπὸ τὴ συναναστροφή του μὲ δύο ἅγιες σύγχρονες μορφὲς τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Περιγράφει ἀκόμη... 

 

Τα μυστικά του…τάφου και η Κοκκινοσκουφίτσα
Ποιά είναι, λοιπόν, τα μυστικά του… τάφου, για να θυμηθούμε και την Πηνελόπη Δέλτα;
(2/9/14 14:59)

Τι θα μας προσφέρει η γενναιόδωρη και ευφορότατη γη της Αμφιπόλεως, «αι Αθήναι της Μακεδονίας», όπως προσφυώς ονομάστηκαν κατά την αρχαιότητα;
 
Γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
Δάσκαλος, Κιλκίς

Ολίγα γλωσσοϊστορικά. Προ της αθηναϊκής κυριαρχίας (437π.Χ.) η πόλη ονομαζόταν Εννέα Οδοί. (Να μας εξηγήσουν οι Σκοπιανοί απατεώνες και σφετεριστές πώς είναι δυνατόν, οι αρχαίοι Μακεδόνες, να βαφτίζουν τις πόλεις τους με ελληνικά ονόματα;). Οι Αθηναίοι την μετονόμασαν σε Αμφίπολη, διότι έκειτο μεταξύ θάλασσας και ποταμού. Του Αιγαίου και του Στρυμόνα. Το 424π.Χ. την κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες. Για την απώλειά της, την οποία θρήνησαν οι Αθηναίοι, τιμωρήθηκε με εξορία ο Θουκυδίδης. Μάλιστα τα πρώτα έτη της εξορίας του τα πέρασε στην Αμφίπολη, συγγράφων το αριστούργημά του. Το 357π.Χ., ο Φίλιππος κατέστησε εκ νέου την Αμφίπολη μακεδονική πόλη. (Χωρίς να αλλάξει το όνομα ή να επαναφέρει το αρχαίο, εμφύλιες διαμάχες ήταν εξάλλου). Από την Αμφίπολη όρμησε ο Μέγας Αλέξανδρος προς κατάκτηση του κόσμου και σ’ αυτήν εγκαθίδρυσε την έδρα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος και την έθεσε πρωτεύουσα του μακεδονικού θέματος. Όπως δε συνέβη με πολλές κατείδωλες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με την πάροδο του χρόνου, ξεθωριάζουν τα χνάρια της, διότι «βγήκαμ’ εμείς ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας» (Καβάφης), η χριστιανική οικουμένη. Και τώρα, παραπέμποντας και πάλι στον αλεξανδρινό, «απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία/την νικηφόρα την περίλαμπρη/την περιλάλητη, την δοξασμένη/ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά/την απαράμιλλη» (στα 200π.Χ.) αναμένουμε «να βγεί» ο Μέγας της ιστορίας στρατηλάτης, Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Μακάρι και θα καμαρώσουμε κι ας είναι και ο υιός του και η εκπάγλου καλλονής Ρωξάνη.

 

Μοναδική προσφορά σε βίους Αγίων
100 τεύχη μόλις 50 ευρώ, 50 λεπτά η τιμή ανά τεύχος
(29/9/06 15:13)

Ο «Στύλος Ορθοδοξίας» και το ΑΚΤΕ εκτύπωσαν και έθεσαν σε κυκλοφορία τους βίους του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει αναλυτικά τη ζωή και την πορεία των δύο Αγίων, μέσα υπό το πρίσμα της εποχής που έζησαν. Επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύεται και ο βίος σε ποίημα. Τέλος στην ειδική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται και οι παρακλήσεις των Αγίων αντίστοιχα έτσι ώστε το βιβλίο να αποκτά και λειτουργική αξία. Μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης κατήχησης και της λειτουργικής αναγέννησης βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας οι βίοι των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτη, Νικολάου Επισκόπου Μύρων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το κόστος ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά τεύχος, δηλαδή μόλις με 50 ευρώ τα 100 τεύχη. Χαρίστε στους φίλους σας και στους γνωστούς τους βίους των Αγίων μας, κάντε γνωστή τη βιοτή των ηρώων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

 

Ειδήσεις - Θέματα
Ἡ Ἐκκλησία ἐν διωγμῶ
(5/2/16 17:19)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Ἔρχονται πολλά δεινά στήν πατρίδα μας
(4/1/16 18:48)
Σύγχρονοι ἀδίστακτοι πολιτικοὶ λήσταρχοι
(13/11/15 15:31)
Το Hσυχαστήριο της Αγίας Ειρήνης στον Χοχλακά Πάτμου στους Καθολικούς
(4/11/15 11:03)
Σχέδιο ἅλωσης τῆς Ὁρθοδοξίας στά Βαλκάνια ἀπό τή Μπίλντερμπεργκ
(2/11/15 18:54)
Η Μασονία διοικεί την Ελλάδα.
(15/7/15 11:17)
Σώπα ὅπου νὰ ‘ναι θὰ σημάνουν οἱ καμπάνες!
(26/6/15 17:10)
Στόχος τῆς λαθρομετανάστευσης ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί τό Εὐαγγέλιο!
Ἔρχεται μεγάλη πείνα...
(11/5/15 11:58)
Στό λέω ξεκάθαρα πώς τέτοιο ἁμαρτωλό ἄνθρωπο δέν ἔχεις συναντήσει στή ζωή σου...
Το MEGA στο εδώλιο, οι Χριστιανοί στο πόδι
MEGA...ΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
(9/12/08 12:23)
Όχι, διαχωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας
(27/11/08 16:10)
Αναίσθητοι, σκληροί και αδιάλλακτοι τραπεζίτες
(20/11/08 12:15)
Έχει βαθιές ρίζες το δέντρο της πίστεως στην Ελλάδα
(8/10/08 13:15)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η αρχιερατική ασυδοσία ξεπερνά τα όρια ανοχής του Θεού
(16/7/08 16:12)
Το «καλό το φάρμακο», η ευλογία και το μέλι
(19/6/08 13:16)
Σε καιρούς ακρίβειας «μία χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι»
(26/5/08 17:16)
Οι ελληνορωσικοί αγωγοί και ο αγωγός του Θεού
(20/5/08 12:14)
Αφιερώματα
Τὸ μυστικὸ ...τοῦ Κοινοῦ Ποτηρίου καὶ ἡ συμπαντικὴ καρδιά!
(2/2/16 13:39)
Ἀπὸ τὰ Ἑξάρχεια καὶ τὴν ἀναρχία στὸ ράσο καὶ τὸν Χριστὸ
(20/1/16 17:42)
Εἴσοδος σὲ ...ἀπαγορευμένη ζώνη!
(3/8/15 16:26)
Πώς οργώνεται και αναζωογονείται το χωραφάκι της ψυχής μας!
(17/9/13 14:37)
Η μάχη με τον πόνο άνοιξε την ... καρδιά μου διάπλατα
(19/1/11 15:34)
«Προπονητής» από τον Πανορμίτη ανέλαβε την Αγγελική
(22/11/10 14:07)
Τι σόι Θεός είναι αυτός που πιστεύεις;
(18/10/10 16:10)
Από την εξέδρα των φιλάθλων σέντερ –φορ στο γήπεδο του ουρανού
(10/11/09 10:30)
Εμπρός ...στην Πύλη του Θεού
Η δύναμη της ευλογίας στη θωράκιση του ανθρώπου
(3/12/08 13:03)
Η συστημένη επιστολή του τρελο -Γιάννη
(3/10/08 15:26)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(3/9/08 15:53)
Ο τρελο -Γιάννης της Αθήνας, ο διά Χριστόν σαλός
(10/7/08 16:57)
Η «βασιλειάδα» του Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλινίκου
(3/2/06 16:44)
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως
Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους
Ο κατά Χριστόν σαλός ποιμένας της Μακεδονίας
Γαληνεύει ψυχές και ενισχύει την πίστη ο Ιεράρχης της Ύδρας
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης
Νέες Εκδόσεις
Πως ο Άγιος Παϊσιος με τράβηξε από τον βούρκο της πολιτικής
(19/3/15 17:15)
Ένθεοι εξαίσιοι παραλληλισμοί της Οδύσσειας και της Καινής Διαθήκης
(30/7/08 17:01)
Διεθνή Θέματα
Ἐπαληθεύονται οἱ προφητεῖες τῶν Ἁγίων μας
(5/12/15 14:21)
Ο άρχοντας Ομπάμα, οι ΗΠΑ, τα δημοψηφίσματα και ο Θεός
(11/11/08 16:04)
Το σκήπτρο, η δύναμη και η ευλογία
(20/2/08 16:41)
«Κλειδί» για τον Ερντογάν η Αγία Σοφία της Πόλης
(27/9/07 17:22)
Υπάρχουν και σήμερα ασκητές της ερήμου, μιμηθείτέ τον
(13/6/07 17:08)
«Πολίτικη κουζίνα»... με ουράνιες συνταγές
(13/6/07 17:00)
Χότζας έγινε Χριστιανός
(13/10/05 13:18)
Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη Συρία
(3/8/05 09:43)
Το θαύμα του αγίου Ιωάννη στην Ουάσιγκτον
Ορφανοτροφείο για παιδιά με AIDS χτίζει η Εκκλησία
Οδοιπορικό στην Ιεραποστολή της Κένυας
Έρευνα
Προφῆτες καὶ προφητεῖες ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴ διάλυση τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὴ Ρωσία
Ἡ μεγάλη ἀπάτη τοῦ εὐρώ καί ἡ κατάλυση τῆς Δημοκρατίας
(22/10/15 15:22)
Ποιοί καί γιατί ...σερβίρουν δηλητήρια στά πιάτα μας!
(15/6/15 18:02)
Ἔμπρακτες λύσεις ἀντιμετώπισης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης
Τώρα ήταν η ψίχα... ύστερα θα είναι η τρίχα
(12/11/09 14:05)
Οι δήθεν ανεξάρτητες Αρχές και Εξουσίες και το μάθημα των θρησκευτικών
(14/12/08 14:53)
Εραστές της καταστροφής και της αποτυχίας οι επιστήμονες του CERN
(10/9/08 16:41)
Δυναμώστε την πίστη και σηκώστε το λάβαρο του Θεού
(9/9/08 12:00)
Φρένο στους ασύνετους επιστήμονες του CERN
(27/6/08 18:20)
Ανθρώπινο δικαίωμα ...και η ανωμαλία!
(17/6/08 12:34)
Επικίνδυνα πειράματα στην καρδιά της Ευρώπης
(23/4/08 15:47)
Τα καρκινώματα, ο κύκνος και ο σκαντζόχοιρος
(9/10/07 17:26)
Μη μαδάτε το τριαντάφυλλο...
(14/2/07 15:23)
Πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες στα δίκτυα μάγων και μέντιουμ
Η Ορθόδοξη πίστη και η Μασωνία
(1/11/06 10:50)
Τα πετρέλαια του Αιγαίου και ο π. Πορφύριος
(21/7/06 09:56)
Οι πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσης Χριστοδούλου και Βαρθολομαίου
(30/6/06 13:23)
Οι Ρωσικοί βυζαντινισμοί και οι πονηρές επιδιώξεις του Βατικανού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
(30/6/06 13:19)
Σύγχρονοι επώνυμοι Έλληνες Χριστομάχοι και υβριστές της Εκκλησίας
(22/5/06 10:40)
Ποια μυστική οργάνωση «όπλισε» τον συγγραφέα του Κώδικα Ντα Βίντσι
Διάφορα Θέματα - Επίκαιρα Σχόλια
Ἡ «ἁγιοκατάταξη» τοῦ Κυριάκου καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου!
(12/2/16 15:38)
Νὰ γίνουν οἱ Γεωγραφίες, οἱ Ἱστορίες καὶ οἱ Γραμματικές, κηρύγματα λευτεριᾶς
(29/9/15 11:51)
Μέγα χάσμα μεταξὺ θεωρίας καὶ πράξης!
(23/9/15 16:45)
Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Σχεδιάζουν πυρηνικό χτύπημα στή γειτονιά μας!
(9/9/15 14:02)
Ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε μὰ ὅλα τὰ ἴδια μένουν...
(3/9/15 12:31)
Καλικάτζαροι μέ ...ὀνοματεπώνυμο!
(6/12/14 16:35)
Δημοκρατία χωρίς Χριστό δεν υφίσταται...
(1/10/13 11:56)
Γέροντας Παϊσιος: «Ο δικέφαλος αετός θα σηκωθεί στον βορρά»!
(1/7/13 11:22)
Η Βαβυλωνία των σύγχρονων ανθρώπων γρήγορα θα πάρει τέλος...
(8/10/09 17:37)
Η τρίχα, η τριχιά, η τηλεοπτική δικτατορία και η διέξοδος από την κρίση
(14/11/08 15:06)
Έλληνες δεθείτε στο άρμα του Χριστού και μην σκιάζεστε από τις παγκόσμιες κρίσεις και τα επερχόμενα δεινά
(9/10/08 14:54)
Οι κανόνες λειτουργίας στην «επιχείρηση» σωτηρίας του ανθρώπου
(23/9/08 16:51)
Ο Μέγας Αλέξανδρος ζει και η πίστη των Ελλήνων αληθινή
(7/4/08 14:46)
Ασφαλιστικό: Το άδικο δεν ευλογείται...
(20/3/08 15:35)
Τηλεοπτικές «μοιρολογίστρες»
(29/1/08 19:58)
Όχι διαζύγια, όχι πορνεία αλλά σεβασμό στον Θεό
(30/7/07 17:49)
Κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα του βιοπαλαιστή, υπάρχει Θεός
(8/6/07 17:46)
Φρίττουν τα δαιμόνια με την Ελλάδα και τους Έλληνες
Προσφορές για Υπηρεσίες, Προϊόντα & Εργασία
Βοήθησε και εσύ τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.
www.agioritikovima.gr
Πιστεύετε ότι η "έξυπνη Κάρτα του Πολίτη" σχετίζεται με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (αυτεξούσιο);
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 63
Σύνολο Χρηστών 63
Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λαγουμιτζή 42, 117 45 - Αθήνα
Τηλ: 30 210 9212315, 9212 574
Fax: 30 210 9226970, Email: info@orthodoxia.gr